01 juli 2022

Fokus nam deel aan de Supportbeurs in Utrecht van 15 tot 18 juni. De aanwezige medewerkers en cliënten vertelden vol enthousiasme over de mogelijkheden die wij bieden aan mensen met een fysieke beperking én aan werkzoekenden. Bovendien verleende een team van ADL’ers assistentie aan beursbezoekers in een speciale ADL-ruimte. We willen alle medewerkers en cliënten die mee hebben geholpen daarvoor hartelijk danken. In 2024 zijn we er graag weer bij!

 

Klik hier voor een korte video-impressie.

 

 

 

 

Meer nieuws