ADL-assistentie

ADL-assistentie is assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), die de cliënt als gevolg van een lichamelijke functiebeperking niet zelf kan doen. Naast persoonlijke verzorging worden ook verpleegtechnische handelingen en hand-en-spandiensten verricht. Het kan gaan om assistentie bij:

  • lichamelijke verzorging
  • aan- en uitkleden
  • verplaatsingen in en om het huis
  • toiletbezoek
  • eten en drinken
  • eenvoudige verpleegtechnische handelingen,
    waaronder beademing
  • hand-en-spandiensten.

 

Op aanwijzing van de cliënt

ADL-assistentie gebeurt op aanwijzing van de cliënt. De assistent voert dus niet alleen uit wat de cliënt vraagt, maar ook op de manier waarop deze dat wil. De cliënt bepaalt zelf hoe hij leeft, in zijn eigen ritme, op zijn eigen manier. Dat is niet meer dan vanzelfsprekend, vindt Fokus. En dat kan 24 uur per dag. Via een alarm-intercomsysteem is uw Fokuswoning rechtstreeks verbonden met een hulppost (ADL-eenheid), van waaruit onze ADL-assistenten werken.


De eenvoudige verpleegtechnische assistentie (EVA) van Fokus omvat zowel verzorgende als verpleegkundige handelingen.

 

Huishoudelijke verzorging

Wij bieden geen huishoudelijke verzorging of begeleiding. Voor huishoudelijke verzorging en begeleiding kunt u een beroep doen op de Wmo. Voor persoonlijke verzorging en verpleging buiten de Fokuswoning kunt u contact opnemen met uw wijkverpleegkundige of met de zorgverzekeraar voor meer informatie.
 

Meer weten?

Meer weten over de dienstverlening van Fokus? Neem dan contact op met het servicepunt via servicepunt@fokuswonen.nl of (050) 521 72 72.