Geschiedenis

Het Fokusconcept is afkomstig uit Zweden, waar professor Brattgård de grondlegger was. De naam ‘Fokus’ is ontleend aan de naam van een Zweeds actualiteitenprogramma. Dit programma richtte zich op maatschappelijke thema’s. Eén van de onderwerpen was het wonen van mensen met een zware fysieke beperking. Het programma liet zien dat de toenmalige faciliteiten (speciale instituten voor mensen met een beperking) geen recht deden aan de wens op een gewoon en onafhankelijk leven in de samenleving. Het vormde in Zweden de eerste aanzet tot het ‘Fokuswonen’.

Fokus is in 1974 in Nederland opgericht, door mensen met een fysieke beperking. De doelstelling was en is gericht op de emancipatie van mensen met een zware fysieke beperking. Het belangrijkste aandachtsgebied werd het zelfstandig wonen met 24-uurs assistentie op afroep. Het eerste Fokusproject in Almere-Haven ging in 1979 van start. Een kamerbreed gesteunde motie effende de weg voor rijkssubsidiegelden voor de bouw van clusters (Fokusprojecten) en voor de ADL-assistentie.

 

In de laatste twee decennia van de vorige eeuw groeide Fokus steeds verder. Inmiddels telt Fokus 98 Fokusprojecten, met ongeveer 1500 cliënten en 2600 medewerkers.

 

In 2016 werd de financiering van Fokus ondergebracht in een aparte subsidieregeling binnen de Wet langdurige zorg. Daarmee werd na een jarenlange discussie de financiering meer permanent geregeld.

 

In 2014 bij het 35-jarig bestaan werd het boekje 'Fokus, al 35 jaar onzichtbaar' uitgegeven. In dit boekwerkje staat onder andere een beknopte beschrijving over de historie van Fokus.

Klik hier voor het boekje.
 

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Fokusprojecten in Nederland.