Geschiedenis

Het Fokusconcept is afkomstig uit Zweden, waar professor Brattgård de grondlegger was. De naam ‘Fokus’ is ontleend aan de naam van een Zweeds actualiteitenprogramma. Dit programma richtte zich op maatschappelijke thema’s. Eén van de onderwerpen was het wonen van mensen met een zware fysieke beperking. Het programma liet zien dat de toenmalige faciliteiten (speciale instituten voor mensen met een beperking) geen recht deden aan de wens op een gewoon en onafhankelijk leven in de samenleving. Het vormde in Zweden de eerste aanzet tot het ‘Fokuswonen’.

Fokus is in 1974 in Nederland opgericht, door mensen met een fysieke beperking. De doelstelling was en is gericht op de emancipatie van mensen met een zware fysieke beperking. Het belangrijkste aandachtsgebied werd het zelfstandig wonen met 24-uurs assistentie op afroep. Het eerste Fokusproject in Almere-Haven ging in 1979 van start. Een kamerbreed gesteunde motie effende de weg voor rijkssubsidiegelden voor de bouw van clusters (Fokusprojecten) en voor de ADL-assistentie.

In 2014 bestond Fokus in Nederland 40 jaar en de dienstverlening op afroep en aanwijzing van de cliënt 35 jaar.

 

Fokus telt 99 Fokusprojecten met bijna 1400 cliënten en circa 2400 medewerkers.

 

Klik hier voor een volledig overzicht van alle Fokusprojecten in Nederland.