19 december 2013

Cliënten en Fokus verheugd over steun 2e Kamer en toezegging staatssecretaris voor specifieke regeling voor Fokuswonen

Cliënten en medewerkers van Fokus hebben verheugd en opgelucht gereageerd op de Kamerbrede steun én de daarop volgende toezegging van de staatssecretaris voor een specifieke regeling voor het Fokuswonen in het debat over de hervorming van de langdurige zorg, gisteren in de Tweede Kamer. ‘Het is goed nieuws voor onze 1300 cliënten, die dankzij deze steun ook in de toekomst in alle vrijheid kunnen blijven wonen en leven en participeren in de samenleving’, aldus algemeen directeur Okko Jongsma van Fokus.

 

In zijn plannen over de hervorming van de langdurige zorg had staatssecretaris Van Rijn veranderingen voor de financiering van het ADL-clusterwonen (ook bekend als Fokuswonen) voorzien. Hierdoor zou een fors deel van de cliënten niet langer in aanmerking komen. Het totale concept zou in gevaar komen en daardoor dreigden de 1300 cliënten van Fokus niet langer zelfstandig te kunnen wonen. Tal van cliënten spraken hun ernstige zorgen en onrust uit in mails en brieven aan Kamerleden.

 

In een Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid op 18 december jongstleden over de hervormingsplannen  bleek dat de Tweede Kamer het Fokuswonen ziet als voorbeeld van wat we in Nederland willen ‘in de zorg’. Bij alle woordvoerders in het debat nam het Fokuswonen een prominente plaats in, met als strekking dat het Fokuswonen niet zomaar in het systeem van de volksgezondheid en de plannen voor de langdurige zorg past. Het Fokuswonen moet volgens de Kamer echter blijven wat het is voor de cliënten, voor de gehele huidige en toekomstige cliëntengroep. Daarmee ontstond al in eerste termijn van het debat Kamerbrede steun voor een ‘specifieke oplossing' voor het Fokuswonen. De Kamer wil nu eens en voor altijd een goede regeling, zodat het gedaan is met de steeds herhaalde onrust onder cliënten over hun toekomst.

 

De staatssecretaris heeft, nadat ook hij zijn waardering voor het Fokuswonen had uitgesproken, toegezegd 'het te gaan regelen', omdat ook hij de noodzaak van het behoud van het Fokuswonen erkent. Hij heeft overleg toegezegd met bestuur en cliëntenraad van Fokus om dat concreet vorm te geven. De specifieke aanspraak is volgens hem mogelijk in de nieuwe Wet langdurige zorg (WLZ).

 

Cliënten en Fokus zijn zeer tevreden met de uitkomst van het Kamerdebat. Okko Jongsma: ‘De Kamer is (bij herhaling) glashelder geweest. En de staatssecretaris heeft dat, blijkens zijn reactie, goed gehoord en toegezegd de wens van de Kamer te volgen. Hij was duidelijk in zijn positieve opstelling ten opzichte van het Fokusconcept. 

 

Fokus maakt gewoon en onafhankelijk wonen mogelijk voor mensen met een ernstige lichamelijke handicap. Cliënten van Fokus hebben eigen regie over wonen, leven en zorg. Verspreid over heel Nederland zijn er 98 zogenoemde Fokusprojecten. Elk project bestaat uit 12-20 Fokuswoningen. Fokuswoningen zijn volledig aangepaste, gelijkvloerse huurwoningen, eigendom van een woningcorporatie. Fokus verleent daar assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het bijzondere van Fokus is dat de dienstverlening gebeurt op afroep en op aanwijzing, 24 uur per dag, zeven dagen in de week. Fokus bestaat in 2014 veertig jaar.

 

 

 

Meer nieuws