Steunstichting

Fokus is in 1974 in Nederland geïntroduceerd naar Zweeds voorbeeld. Klik hier voor de geschiedenis van Fokus. De initiatiefnemers richtten daartoe de Stichting Fokus op, die zich met acties en politieke lobby beijverde voor het tot stand komen van overheidsfinanciering voor de aangepaste woningen en de 24 uurs assistentie op afroep en aanwijzing van de cliënten. Met Kamerbrede steun kwam uiteindelijk een financieringsregeling tot stand en kon in 1979 het eerste project worden gebouwd in Almere. Voor de exploïtatie van de Fokusprojecten werd de Stichting Fokus Exploïtatie opgericht, de werkgever van de medewerkers, de samenwerkingspartner van woningcorporaties en de leverancier van de ADL-assistentie.

 

De Stichting Fokus is kortgeleden omgedoopt tot steunstichting voor de Stichting Fokus Exploïtatie en wendt het vermogen aan om de kwaliteit en de continuïteit van het Fokuswonen in Nederland, zoals dat door de Stichting Fokus Exploïtatie wordt uitgevoerd, te ondersteunen. Het vermogen van de stichting wordt gevormd door het restant van de in de jaren zeventig van de vorige eeuw uitgevoerde promotie-acties en uit nadien in dank ontvangen giften en legaten.

 

Zowel Fokus als Fokus Exploïtatie zijn door de inspecteur van de belastingen erkend als ANBI-instelling. Wilt u het Fokuswonen in Nederland ook financieel steunen? Klik hier voor meer informatie.

 

Klik hier voor het beleidsplan van Stichting Fokus

 

Klik hier voor de statuten van stichting Fokus

 

Samenstelling bestuur en directie

Het bestuur van de Stichting Fokus bestaat uit:

M.A.M. Leers (voorzitter), Riel

H.A.W.M. Brons (lid), Roosendaal

Dr. C.C. Blomberg (lid), Amsterdam

N.S. Dekker (lid), Rotterdam

Drs. H.M.E. Cliteur (lid), Achterveld.

 

De directie wordt gevormd door:

Marco van Es, bestuurder

 

Beloningsbeleid

De leden van het bestuur en de directie ontvangen voor hun werkzaamheden geen beloning.