ANBI-status / giften

Wilt u meehelpen aan de verdere ontwikkeling van de dienstverlening aan mensen met een fysieke beperking?
 

Fokus staat open voor giften van mensen die het Fokuswonen steunen. Fokus is met ingang van 1 januari 2012 aangemerkt als Algemeen nut beogende instelling (ANBI). U kunt hierdoor uw gift fiscaal aftrekken bij uw aangifte inkomsten-belasting. Organisaties voor goede doelen met een ANBI-erkenning zijn volledig vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

 

U kunt Stichting Fokus steunen via onze rekeningnummers NL75 INGB 0002 0671 95 of NL05 INGB 0306 3141 93. Voor meer informatie of ondersteuning bij het regelen van uw gift kunt u contact opnemen met Fokus: (050) 521 72 00, info@fokuswonen.nl.

 

Het RSIN-nummer van Stichting Fokus is 806185636.

Het RSIN-nummer van Stichting Fokus Exploitatie is 005107751.

 

Klik hier voor het 'standaardformulier publicatieplicht' van stichting Fokus 

 

Klik hier voor het 'standaardformulier publicatieplicht' van stichting Fokus Exploitatie