Missie

Fokus staat voor een vrij en onafhankelijk leven voor mensen met een fysieke beperking zodat zij zo volwaardig en ongehinderd mogelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij.

 

Fokus is expert op het gebied van werken op basis van eigen regie voor mensen met een fysieke beperking en de dilemma’s die dat met zich mee kan brengen. Deze deskundigheid zetten we in om zelfstandig wonen en gewoon leven voor mensen met een fysieke beperking mogelijk te maken.

 

Visie

Om onze missie waar te kunnen maken gaan we voor het volgende:

- De basis van Fokus is assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Het uitgangspunt is dat wij dit doen op afroep, aanwijzing en tempo van de cliënt, en dat 24 uur per dag en zeven dagen per week. Hierbij werken wij op basis van eigen regie van de cliënt.

 

- Fokus laat zich - met uitzondering van de zorg voor goede en veilige arbeidsomstandigheden en -verhoudingen - niet in met de leefwijze, privacy en keuzen van de cliënt. Zo houdt de cliënt zelf de regie over het eigen leven.

 

- Samen zijn we Fokus. Dus cliënten en alle medewerkers; ADL-assistenten, managers, directie en ondersteunend personeel. Beleid en ontwikkelingen binnen Fokus geven we samen met cliënten en medewerkers vorm. Bij uitdagingen in de uitvoering van de dienstverlening voelen we ons samen verantwoordelijk om tot een goede oplossing te komen. Beleid en oplossingen sluiten altijd aan bij maatschappelijke ontwikkelingen en zijn financieel haalbaar.

 

- Bij alles wat we doen is goede samenwerking en communicatie de sleutel tot succes. Dit op basis van gelijkwaardigheid. Dat geldt tussen cliënten en medewerkers én tussen medewerkers onderling. Daar zijn we samen verantwoordelijk voor.

 

- We discrimineren niet, sluiten niemand buiten en respecteren iedereen in de eigen levenskeuzes. De keuzevrijheid van de één mag niet ten koste gaan van die van de ander. Dit geldt voor Fokus als organisatie en verwachten wij ook van medewerkers en cliënten.

 

- Fokus streeft naar tevreden cliënten en medewerkers. De kwaliteit van onze organisatie en haar medewerkers bepaalt de kwaliteit van onze dienstverlening. We willen onze medewerkers uitdagen en ontwikkelen tot vakbekwame, tevreden en trotse medewerkers.

 

- De Fokusorganisatie en cliënten zijn samen verantwoordelijk voor goede, gezonde en veilige arbeidsomstandigheden voor alle Fokusmedewerkers.

 

- Bij Fokus heeft de cliënt de regie en is dus ook zelf verantwoordelijk voor de eigen gezondheid en zorg. Bij aanvullende zorgvragen of bij verlies van regie van de cliënt zoekt de cliënt zelf naar oplossingen. Hierbij kunnen wij op verzoek van de cliënt ondersteunen, eventueel in samenwerking met de zorgketen.

 

- Samen met woningcorporaties en gemeenten zetten we ons in om het woningaanbod blijvend te laten aansluiten aan de eisen van de moderne tijd.

 

- Om onze organisatie klaar te maken voor de toekomst werken we voortdurend aan verbetering en vernieuwing. Daarnaast hebben we aandacht voor het belang van duurzaamheid.

 

Kernwaarden

In 2024 hebben we de kernwaarden van Fokus vastgesteld. Cliënten en medewerkers zijn hierbij zeer nauw betrokken. De kernwaarden van Fokus zijn:

Samen verantwoordelijk
1. Dat wij ons inspannen om de samenwerking zo goed mogelijk te laten verlopen;
2. Dat wij elkaar helpen om te zoeken naar oplossingen als de situatie daar om vraagt;
3. Dat wij werken aan een veilige cultuur (niet roddelen, oordelen of pesten);
4. Dat wij een open cultuur bereiken en elkaar kunnen aanspreken op gedrag en resultaten;
5. Dat wij een aanbieder willen zijn die open is en creatief naar oplossingen zoekt.

Gelijkwaardig
1. Dat wij beleid samen met cliënten en medewerkers beschrijven;
2. Dat wij altijd in gesprek met elkaar gaan, dat iedereen gezien en gehoord wordt;
3. Wij passen hoor en wederhoor toe en veroordelen niet;
4. Dat wij ons verantwoordelijk voelen om de samenwerking goed te laten verlopen en dat we altijd willen luisteren naar de ander.

Respect
1. Dat de kwaliteiten van iedereen worden herkend, gewaardeerd en benut;
2. Dat wij meevoelen met iedereen en daarnaar te werk gaan;
3. Dat wij persoonlijk contact maken en goed luisteren naar individuele behoeften.

Plezier
1. Dat wij tijd nemen voor echte aandacht;
2. Dat wij ons enthousiasme, inzet en passie graag met elkaar delen;
3. Dat wij zorgen voor een sfeer waarin we goed kunnen werken en leven.

Betrouwbaar
1. Dat wij doen wat we zeggen en zeggen wat we doen;
2. Dat het kwaliteitskader en de gedragscode leidend zijn in de omgang met elkaar;
3. Dat wij beleid duidelijk en op dezelfde manier uitvoeren en communiceren;
4. Dat wij op tijd, eerlijk en duidelijk communiceren over wat er wel en wat er niet kan in de dienstverlening;
5. Dat wij waarmaken wat we beloven.

Deze kernwaarden geven aan wat we binnen Fokus belangrijk vinden in hoe we handelen en hoe we met elkaar omgaan. Als cliënten en medewerkers.