02 oktober 2017

Koninklijke onderscheiding Okko Jongsma bij afscheid als bestuurder Fokus

 

Okko Jongsma is 29 september tijdens zijn afscheid als bestuurder van Fokus Koninklijk onderscheiden. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau. Jongsma name vrijdag na ruim 24 jaar afscheid als bestuurder van Fokus. Hij gaat met pensioen. Jeroen Lambriks is inmiddels gestart als zijn opvolger.

 

Burgemeester Ellen van Selm (gemeente Opsterland) reikte namens Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander de onderscheiding uit. Met deze onderscheiding werd Jongsma benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Dat deed burgemeester van Selm tijdens een bijeenkomst in Amersfoort die georganiseerd werd ter ere van zijn afscheid. Van Selm daarbij: ‘Als directeur en voorzitter van de raad van bestuur van Fokus heeft Okko Jongsma zich 24 jaar lang ingezet voor het gedachtengoed en voor het behoud van Fokus. Zo stelde hij de financiën voor de toekomst zeker, begeleidde hij succesvol een noodzakelijke reorganisatie en bracht hij continu de noodzaak van zelfregie voor mensen met een fysieke beperking onder de aandacht bij de politiek. Dat deed hij met heel veel energie, warmte en betrokkenheid’.

 

Tijdens het afscheid kreeg Okko onder andere een speciaal gemaakt boekje cadeau, waarin collega's, oud-collega's, cliënten en externe relaties aan het woord komen. Klik hier voor de digitale versie van dat boekje 'Bijzonder gewoon...Okko'.

 

Van het afscheid én het voorafgaande interne minisymposium over klanttevredenheid is door Marianne Fotografie een uitgebreide fotoreportage gemaakt. Klik daarvoor hier.

 

Klik hier voor een filmpje dat van het afscheid is gemaakt door Menno Haanstra.

 

 

 

Meer nieuws