Integriteit

Fokus heeft integriteit hoog in het vaandel staan. Om integriteit te bevorderen en te bewaken heeft Fokus onder andere een gedragscode voor medewerkers, een fraudeprotocol en een klokkenluidersregeling opgesteld.

 

Gedragscode Fokus

Fraudeprotocol

Klokkenluidersregeling