Aanmelden en toewijzen

 

Heeft u interesse in een Fokuswoning? Op deze pagina informeren we u over de manier waarop de aanmelding voor een Fokuswoning in zijn werk gaat.

 

> Kijk zelf eerst of u in aanmerking komt voor een Fokuswoning

Alleen als u voldoet aan de voorwaarden kunt u in aanmerking komen voor een Fokuswoning. Klik hier voor deze voorwaarden.

 

> Laat u op de hoogte houden via de belangstellingsregistratielijst

Wilt u door ons op de hoogte gehouden worden over beschikbare woningen en eventuele bijzonderheden? Dan kunt u zich aanmelden voor de belangstellingsregistratielijst van Fokus. Dit kan ook als familie, mantelzorger of profesional. Aanmelden voor deze lijst is niet noodzakelijk om op woningen te kunnen reageren. Klik hier voor het aanmeldingsformulier.

 

> Profiel beschikbare woning

Op het moment dat een Fokuswoning (bijna) beschikbaar komt, wordt een profiel opgesteld van welke cliënt het beste past in die woning in dat specifieke Fokusproject. Daarbij wordt bijvoorbeeld gekeken naar het benodigde aantal uren assistentie, de aanwezige expertise in het team, de grootte van het ADL-team, de grootte van de woning en de al aanwezige voorzieningen.

 

> Reageren op de woning via de site

De beschikbare woning wordt vervolgens op deze site geplaatst. Iedereen die in aanmerking denkt te kunnen komen kan vervolgens via de site zijn of haar belangstelling voor deze woning kenbaar maken.

 

> Quickscan om te kijken of u in aanmerking komt

Het servicepunt kijkt samen met de belangstellende of diegene inderdaad mogelijk in aanmerking kan komen. Deze quickscan bestaat uit een telefoongesprek, een vragenlijst en een aantal aan te leveren gegevens.

 

> Woningbezichtiging

Een positieve beoordeling in de quickscan betekent nog niet dat diegene wordt ingeschreven voor de woning, maar wel dat hij of zij wordt uitgenodigd om de woning te bezichtigen. De bezichtigingsdatum wordt vooraf bepaald en geldt voor alle geschikt bevonden geïnteresseerde kandidaten.

 

> Intakegesprek

Als u na de bezichtiging kenbaar maakt dat u daadwerkelijk in aanmerking voor de woning wilt komen, wordt een afspraak gemaakt voor een uitgebreid intakegesprek. De uitslag van die intake is uiteindelijk bepalend of u wel of niet in aanmerking voor Fokus komt.

 

De kandidaat die het meest voldoet aan het vooraf opgestelde profiel wordt vervolgens als eerste uitgenodigd de woning daadwerkelijk te betrekken.

 

> Dienstverleningsovereenkomst en huurovereenkomst

Als u de woning toegewezen heeft gekregen en aan alle voorwaarden voldoet, sluit u een dienstverleningsovereenkomst met Fokus, tekent u bij de woningcorporatie uw huurcontract en vraagt Fokus samen met u een indicatie voor ADL-assistentie aan bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Op de dienstverlening van Fokus zijn algemene voorwaarden van toepassing.

 

> Wat moet u verder regelen?

Als u de huurovereenkomst bij de woningcorporatie heeft ondertekend, kunt u woningaanpassingen en losse hulpmiddelen aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente waar u gaat wonen. U kunt in een aantal gevallen een vergoeding voor verhuis- en inrichtingskosten aanvragen bij het Wmo-loket van de gemeente waar u nu woont. Huurtoeslag kunt u aanvragen bij de belastingdienst.

 

Een medewerker van het Fokusproject zal een afspraak met u maken om uitleg te geven over het alarm-intercomsysteem, en met u te bespreken wanneer u wilt verhuizen en ADL-assistentie wilt oproepen van Fokus.

 

Aanvullende informatie voor belangstellenden met de behoefte aan ademhalingsondersteuning

Voor belangstellenden met de behoefte aan ademhalingsondersteuning geldt dat er voorafgaand aan bovengenoemde procedure eerst een multidisciplinair overleg (MDO) plaats moet vinden met de kandidaat, de manager ADL-assistentie van het desbetreffende Fokusproject, een verpleegkundig coach van Fokus en de behandelaar van het Centrum voor thuisbeademing (CTB) om te bepalen of de zorgvraag past bij Fokus. Bij een negatief oordeel van Fokus en/of het CTB wordt de procedure definitief gestaakt.

 

Nieuwe cliënten met ademhalingsondersteuning kunnen niet in elk Fokusproject terecht. Uitzondering hierop zijn diegenen die alleen een mond-neusmasker voor de nacht nodig hebben. Fokus concentreert de assistentie aan mensen met ademhalingsondersteuning op een aantal Fokusprojecten verspreid door het land.

 

Heeft u vragen? Neem dan contact op met het Servicepunt via telefoonnummer (050) 521 72 72 of servicepunt@fokuswonen.nl.