Over Fokus

Fokus verzorgt als enige landelijke organisatie de assistentieverlening in zogenoemde ADL-clusters (Fokusprojecten). Fokus telt 98 projecten. Een Fokusproject bestaat uit 12 tot 20 Fokuswoningen en een ADL-eenheid. De Fokuswoningen liggen verspreid in de woonwijk.

Per Fokusproject is een ADL-team van ongeveer 20-30 ADL-assistenten en een teamleider actief. Per maximaal vier Fokusprojecten is één manager ADL-assistentie eindverantwoordelijk. De managers ADL-assistentie vallen onder een directeur ADL-assistentie. De projecten zijn verdeeld in twee regio's, die elk onder een directeur ADL-assistentie vallen. De algemene leiding van Fokus is in handen van de voorzitter van de raad van bestuur, die verantwoording aflegt aan de raad van toezicht. Vanuit kantoren in Groningen en Utrecht wordt de assistentieverlening beleidsmatig, administratief en secretarieel ondersteund. Fokus heeft circa 2200 medewerkers.

 

Klik hier voor de visie op toezicht van de raad van toezicht (2019)

 

Klik hier voor het organogram van Fokus (2023)

 

Klik hier voor de statuten van Stichting Fokus Exploitatie

 

Klik hier voor de algemene voorwaarden van Fokus