15 november 2010

Fokus wil de mening van cliënten weten

Fokus heeft kwaliteit hoog in het vaandel staan. We vinden het belangrijk om de dienstverlening inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar te maken voor cliënten, subsidiegevers en de overheid. En die continu te verbeteren.

Daarom voeren we in januari 2011 het driejaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoek (CTO) uit. Met het onderzoek meten we de tevredenheid van cliënten over de dienstverlening van Fokus. Aan de hand van het CTO kunnen aandachtspunten worden vastgesteld, waarmee we de komende drie jaar aan de slag gaan om deze te verbeteren. Het onderzoek wordt uitgevoerd door het onafhankelijke onderzoeksbureau AsqY Online.

In het CTO ligt de nadruk op zaken waarmee cliënten dagelijks te maken hebben, zoals de ADL-assistentie, de wachttijden en de inhoud van de assistentie. Ook de rol van de locatiemanager, Fokus als organisatie en de collectieve voorzieningen komen aan bod in het onderzoek.

Een samenvatting van de resultaten komt in mei/juni 2011 beschikbaar voor geïnteresseerden.

 

 

Meer nieuws