25 juni 2010

Fokus heeft kwaliteitskeurmerk

Met trots kunnen we zeggen dat Fokus HKZ-gecertificeerd is. Het HKZ-certificaat geeft aan dat Fokus voldoet aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de dienstverlening. Door goed kwaliteitsmanagement willen we de dienstverlening inzichtelijk, meetbaar en toetsbaar maken voor cliënten, subsidiegevers en de overheid. En die voortdurend verbeteren.

Het HKZ-keurmerk wordt uitgegeven door Stichting Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector en heeft betrekking op het kwaliteitsmanagementsysteem van de organisatie. Een organisatie heeft zo'n systeem nodig om kwaliteit goed te kunnen beheren. Het HKZ-keurmerk maakt zichtbaar dat het kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan de normen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Deze normen betreffen de dienstverlening aan de cliënten, maar bijvoorbeeld ook het professioneel handelen. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificatie-instelling.

 

 

Meer nieuws