13 januari 2014

Eerder uitgestelde Algemeen Overleg over Fokuswonen donderdag 16 januari in Tweede Kamer

Het vorig jaar tot driemaal toe uitgestelde Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport zal komende donderdag 16 januari van 14.00 - 16.30 uur alsnog plaatsvinden.

 

Op de agenda staan het onderzoek van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) naar de kwaliteit van de dienstverlening door Fokus, de koppeling tussen wonen en dienstverlening én de toekomstige financiering. In hoeverre laatstgenoemd punt na het debat over de langdurige zorg van december 2013 komende donderdag uitgebreid aan de orde zal komen is onduidelijk. De staatssecretaris overlegt inmiddels met Fokus en de Cliëntenraad Fokus over een goede regeling voor de toekomst en we verwachten dat hij de Kamer hierover donderdag kort zal informeren. Verder verwachten we dat de staatssecretaris het vervolgrapport van de IGZ aan de Kamer zal sturen. Daarmee wordt dat rapport openbaar. Afgelopen week heeft Fokus het rapport in concept mogen inzien en we kunnen u melden dat de strekking van het rapport positief is. We zijn op de goede weg, zo stelt de inspectie vast.

 

Klik hier voor de agenda van het overleg. Het is overigens altijd nog mogelijk dat het AO alsnog niet doorgaat, als de actualiteit in Den Haag daartoe aanleiding geeft. We zullen dat in dien van toepassing op deze plek zo spoedig mogelijk vermelden. Het AO is openbaar en via www.tweedekamer.nl live te volgen. Ga dan op de site van de Kamer naar 'live debatten' en kies de juiste vergaderzaal (Thorbeckezaal).

 

 

Meer nieuws