04 januari 2019

Deel cliënten krijgt ten onrechte brief CAK over eigen bijdrage voor ADL-assistentie

 

Enkele cliënten van Fokus hebben afgelopen week ten onrechte een brief van het CAK (namens het Zorgkantoor) ontvangen, waarin melding wordt gemaakt van een eigen bijdrage voor de ADL-assistentie van Fokus in 2019.

 

De brief was een gevolg van het per ongeluk aanmelden van betreffende cliënten door het Zilveren Kruis Zorgkantoor bij het CAK voor een eigen bijdrage bij de ADL-dienstverlening. Het Zilveren Kruis heeft betrokken cliënten inmiddels gebeld en een brief gestuurd. Klik hier voor deze brief.

 

Het CAK heeft de melding ingetrokken. Cliënten die assistentie bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL) ontvangen hoeven voor dit type zorg geen eigen bijdrage te betalen.

 

Fokus heeft geen rol in de foutief gestuurde brief, noch hebben we de mogelijkheid deze te herstellen. Om eventuele onzekerheid onder cliënten te voorkomen willen wij dit bericht onder de aandacht brengen en adviseren wij om een eventuele vordering voor eigen bijdrage niet te betalen. Voor vragen kan contact op worden genomen met Zilveren Kruis via (038) 456 78 88 of zk.nl/zorgkantoor/contact.

 

 

Meer nieuws