01 juni 2023

Fokus heeft op 3 mei 2023 de vernieuwde missie en visie van de organisatie vastgesteld. Afgelopen twee jaar is met grote betrokkenheid van medewerkers en cliënten gesproken over waar Fokus in de nabije en verdere toekomst voor moet staan en voor moet gaan. De missie en visie zijn op basis van al die gesprekken geactualiseerd/vernieuwd. Kern blijft uiteraard dat Fokus staat voor een vrij en onafhankelijk leven voor mensen met een fysieke beperking!

 

Check hier de volledige nieuwe missie en visie van Fokus!

 

 

 

Meer nieuws