23 januari 2018

De drie aanbieders van ADL-assistentie in ADL-clusters (Nieuw Amstelrade, SWZ en Fokus) hebben vandaag, dinsdag 23 januari 2018, het Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters gepresenteerd. Het kwaliteitskader is opgesteld in samenspraak met cliëntenvertegenwoordiging en de externe veldpartijen IederIn, Spierziekten Nederland, het LSR (landelijk steunpunt medezeggenschap) en het VSCA (Vereniging Samenwerkingsverband Chronische Ademhalingsondersteuning). Een specifiek kwaliteitskader is nodig omdat de doelgroep een andere is dan de traditionele gehandicaptensector en thuiszorg: cliënten hebben specifieke mogelijkheden en verwachtingen. Daar komt bij dat het voeren van eigen regie door de cliënt andere eisen stelt aan de ADL-assistentie. Het kwaliteitskader is opgesteld om inzicht te geven in wat de cliënt mag verwachten van de assistentie en om te verhelderen wat goede ADL-assistentie nou eigenlijk is. Ook geeft het houvast aan ADL-assistenten en aanbieders om goede kwaliteit te kunnen leveren.

 

Uit het opgestelde Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters wordt duidelijk dat kwaliteit iets is van alle betrokkenen samen: cliënt, ADL-assistent en aanbieder hebben allemaal hun eigen verantwoordelijkheid. Bij de totstandkoming zijn alle partijen én een aantal externe partners daarom nadrukkelijk betrokken. Het kader zet het beroep van ADL-assistent stevig neer en geeft richting aan wat goed ADL-schap en goed cliëntschap inhoudt, om zo samen met elkaar, in dialoog, tot een goede kwaliteit van de ADL-assistentie te kunnen komen.

 

Het kwaliteitskader beschrijft hoe de aanbieders cyclisch werken aan kwaliteit. Eerst geven zij hun visie op kwaliteit. Daarna wordt uiteengezet hoe die kwaliteit invulling krijgt bij de ontmoeting tussen cliënt en ADL-assistent, vervolgens wordt onderzocht in hoeverre de assistentie van voldoende kwaliteit is en uiteindelijk wordt gekeken wat er goed gaat, wat er beter kan, hoe dat geborgd moet worden en hoe daarvan geleerd kan worden.

 

De drie aanbieders gaan de komende maanden aan de slag met de implementatie van het nieuw opgestelde kwaliteitskader.

 

Klik hier voor het Kwaliteitskader ADL-assistentie in ADL-clusters

 

Klik hier voor de samenvatting

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De betrokkenen bijeen. Van links naar rechts Ron Alderden (Nieuw Amstelrade), Nico Olsthoorn (SWZ), Jeroen Lambriks (Fokus), Jasper Boele (het LSR), Alyda Griffioen (Cliëntenraad Fokus), Ilja Soffer (IederIn), Laura Verweij (VSCA) en Marcel Timmen (Spierziekten Nederland).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nico Olsthoorn (links) en Jeroen Lambriks feliciteren elkaar met het kwaliteitskader. Rechts Ron Alderden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts: Marcel Timmen (Spierziekten Nederland), Jasper Boere (LSR), Ilja Soffer (IederIn) en Laura Verweij (VSCA) ondertekenen het kwaliteitskader.

 

 

Meer nieuws