29 maart 2022

 

Graag delen we het laatste nieuws over FysiekFabriek. Deze prachtige en innovatieve service voor mensen met een fysieke beperking komt namelijk onder de vleugels van Fokus. Dat biedt mooie, nieuwe kansen en kan bijdragen aan het vergroten van de eigen regie voor mensen met een fysieke beperking!

 

Wat is de FysiekFabriek?

FysiekFabriek is enkele jaren geleden opgestart door Fokuscliënte Marieke van Gastel en de sociaal ontwerpers Lotte de Haan en Aurore Brard, in samenwerking met Fokus. Dat kon mede dankzij ondersteuning van het Agis innovatiefonds en het Stimuleringsfonds creatieve industrie. En natuurlijk dankzij de inzet van veel enthousiaste en betrokken deelnemers.

 

FysiekFabriek realiseert hulpmiddelen op maat door mensen met een lichamelijke beperking, zorgverleners en de lokale creatieve- en maakindustrie met elkaar te verbinden. Samen werken zij vanuit een obstakel die mensen met een lichamelijk beperking dagelijks ervaren richting een oplossing die past! Hierdoor wordt de directe hulpvraag omgezet in een mogelijkheid voor participatieve ontwikkeling, groeit en versterkt het lokale netwerken en brengt wederzijds begrip en plezier in het proces. Op de site van FysiekFabriek kun je verschillende mooie voorbeelden zien. Klik daarvoor hier.

 

FysiekFabriek slaat vleugels uit

De afgelopen drie jaar kunnen we zien als pilotfase van de service die FysiekFabriek nu geworden is. De tijd is rijp voor de volgende stap. Dat betekent dat de mensen achter FysiekFabriek én Fokus graag willen dat de service zich gaat verspreiden over het land en dat er dus meer mensen een eigen oplossing voor een eigen obstakel kunnen gaan ontwikkelen met behulp van het FysiekFabriek-traject. FysiekFabriek wil dus haar vleugels uitslaan! Fokus heeft aangegeven zich hier hard voor te willen maken.

 

Verder hebben de ontwerpers Aurore en Lotte aangegeven dat zij graag nieuwe avonturen en projecten aangaan.

 

Daarom dragen de ontwerpers FysiekFabriek binnenkort officieel over aan Fokus! Vanaf dat moment noemen we het Fokus FysiekFabriek. En daarmee slaat FysiekFabriek dus haar vleugels uit onder de vleugels van Fokus! Veel blijft hetzelfde, zoals het in co-creatie lokaal ontwerpen en maken van praktische oplossingen voor obstakels waar mensen met een fysieke beperking tegen aan lopen. Wat verandert is dat we dit verder willen ontwikkelen en in heel Nederland mogelijk willen maken. En dat onder de vleugels van Fokus.

 

Aurore en Lotte over deze verandering:

‘Het is heel bijzonder dat een organisatie, bij een door ontwerpers geïnitieerd project, zelf de stap maakt om te zeggen; wij willen dat dit project een duurzaam concept wordt! We zijn er dan ook heel erg blij mee en trots op. We gaan Fokus zo goed mogelijk ondersteunen, zodat zij de service goed kunnen laten landen binnen hun organisatie’.

 

Bestuurder Marco van Es van Fokus: ‘FysiekFabriek maakt met soms hele kleine innovaties echt het verschil in het leven van iemand met een fysieke beperking. Daarmee draagt het enorm bij aan de eigen regie. En past het dus heel goed bij Fokus. Zeker als we de uitvindingen die lokaal en op maat voor één iemand worden ontwikkeld ook breder beschikbaar kunnen stellen door het inrichten van een landelijke database. Die uitdaging gaan we met Fokus FysiekFabriek komende jaren graag aan’.

 

FysiekFabriek volop actief

Er is nog een aantal lopende projecten die al eerder zijn gestart in FysiekFabriek. Deze worden nu afgerond en geperfectioneerd. Ook worden de werktekeningen en instructies verzameld en kijken we welke geschikt zijn om te delen, zodat iedereen met de ontwerpen aan de slag kan. Dat sluit aan bij de gedachte van FysiekFabriek, zoals ook cliënte en mede-initiatiefneemster Marieke van Gastel zegt: ‘Het mooiste zou zijn als dadelijk ook andere mensen gebruik kunnen maken van onze uitvinding’.

 

Mooie subsidie gemeente Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft FysiekFabriek voor 2022 een subsidie van veertigduizend euro toegekend in het kader van de subsidieregeling global goals. Met deze subsidie wil de gemeente duurzame ontwikkelingsdoelen stimuleren, zoals inclusiviteit in de gemeente. We zijn er trots op dat we dankzij deze subsidie ook in 2022 voor kunnen zorgen dat makers, gebruikers en zorgverleners ook in 2022 mooie praktische oplossingen op maat kunnen ontwerpen!

 

Eindhoven bedankt!

FysiekFabriek is ontstaan in de regio Eindhoven. We zijn diverse betrokkenen zeer dankbaar voor het vertrouwen in ons plan en de ondersteuning bij het opzetten van FysiekFabriek. Het is nu tijd voor de volgende stap, maar we koesteren de afgelopen periode natuurlijk enorm. We willen ten eerste mede-initiatiefnemer Marieke van Gastel bedanken en daarnaast de betrokken wethouders Renate Richters en Marcel Oosterveer en natuurlijk alle betrokken ambtenaren.

 

Fokus zoekt projectleider

Door de ervaringen van de afgelopen jaren en het opgebouwde netwerk samen te brengen met de kennis en het netwerk van Fokus, denken we FysiekFabriek door te kunnen ontwikkelen en verder te kunnen professionaliseren. Fokus zoekt een projectleider die dit de komende jaren wil aanjagen. Klik hier voor de vacature.

 

Directeur ADL-assistentie Rianne Cuppen van Fokus: ‘Wij zoeken een enthousiaste en ervaren projectleider, die FysiekFabriek samen met én voor mensen met een beperking integreert binnen Fokus’.

 

Meer weten over Fokus FysiekFabriek? Klik hier.

 

 

Meer nieuws