22 november 2022

Donderdag 17 november jongstleden kwam er een einde aan het leven van Leon Seijsener uit Roermond. Een leven dat hij ook echt vol overgave heeft geleefd en gevierd. Leon zorgde daar wel voor. Hij bezocht graag concerten en festivals, ging graag naar het theater en – zo noemde hij het zelf – slenterde graag door de stad. Altijd toonde hij zich opgewekt en sociaal, met oog voor de ander. Het maakte hem terecht een zeer geliefd persoon.

 

Tegelijk zette hij zich op verschillende manieren in voor de medemens. Of het nu ging om aandacht vragen voor meer begrip voor mensen met een beperking of om het onder de aandacht brengen van de toegankelijkheid van allerlei voorzieningen. Mensen konden op hem rekenen. Zo deed hij vrijwilligerswerk voor een peuterspeelzaal, was hij administratief werkzaam op een mytylschool en gaf hij regelmatig gastlessen op een zorgopleiding. Ook was hij 14 jaar lang hij een actief en zeer betrokken lid van de Cliëntenraad Fokus. En ook in die hoedanigheid toonde hij zich een betrokken voorvechter voor de eigen regie van mensen met een fysieke beperking. De eigen regie die hij zelf ook altijd bleef voeren.

 

Wij zijn dankbaar voor alles wat hij voor Fokus heeft betekend en trots dat we hem hebben mogen leren kennen. We wensen familie en vrienden veel sterkte toe. Op het leven, op Leon!

 

 

 

Meer nieuws