25 maart 2020

LET OP: Onderstaand kunt u alle informatie over Fokus en het coronavirus uit 2020 lezen. Deze pagina wordt na 2020 niet meer bijgewerkt. Voor actuele informatie kunt u terecht op de volgende pagina's:

 

Actuele berichtgeving

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Belangrijke documenten

 

////////////////////////////

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update december 2020)

 

Bericht 23 december 2020:

Let op elkaar, juist in deze periode

De feestdagen staan voor de deur. We hopen dat iedereen ondanks alles fijne dagen heeft! En let op elkaar, juist in deze bijzondere periode. Natuurlijk blijft het belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden. Samen kunnen we dat, zoals we dat al vanaf maart hebben gedaan.

 

Eerste vaccin goedgekeurd: informeer jezelf

Maandag 21 december is het eerste vaccin ook voor de Europese Unie goedgekeurd. Dat betekent dat ook in Nederland vanaf januari de eerste mensen gevaccineerd worden. Op welk moment medewerkers en cliënten van Fokus ‘aan de beurt’ zijn en hoe een en ander praktisch gaat verlopen, is op dit moment nog niet bekend. Zodra wij daarover meer informatie hebben laten we dat uiteraard meteen weten. Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Laat je in elk geval goed informeren over het hoe en wat van het vaccin. Veel informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

 

Bericht 15 december 2020:

We moeten het samen nog even volhouden!

De in de persconferentie van 14 december afgekondigde lockdown heeft geen directe gevolgen voor al eerder opgestelde richtlijnen en maatregelen binnen Fokus. Al die maatregelen en stappenplannen blijven tot nader orde van kracht. Ook binnen Fokus zagen we het aantal besmettingen en mensen in quarantaine toenemen. Het blijft daarom belangrijk alle basisregels goed na te leven. Samen kunnen we ook deze nieuwe lastige periode doorkomen. Let een beetje op elkaar!

 

Scholing blijft nodig 

Het trainen en opleiden van ADL-assistenten blijft belangrijk in verband met bevoegd en bekwaam blijven voor én de kwaliteit van onze dienstverlening. Het uitgangspunt is om dit zoveel als mogelijk digitaal te doen. Indien nodig zijn ook fysieke scholingsbijeenkomsten toegestaan, in kleine groepjes, met gebruik van persoons beschermende middelen en in de eigen regio. Dit ter beoordeling van de (TWG) coach.

 

Instructiekaart persoons beschermende midden vereenvoudigd

Op de pagina met belangrijke corona-documenten​ kun je nu een vereenvoudigde instructiekaart vinden over het aan- en uittrekken van persoons beschermende middelen bij het binnengaan en weer verlaten van de Fokuswoning.

 

Kinderopvang blijft beschikbaar voor zorgmedewerkers 

Zoals we bij de lockdown in het voorjaar al schreven valt de functie van ADL-assistent onder de lijst met vitale beroepen en kom je als ADL-assistent dus in aanmerking voor opvang van je kinderen. Dit wordt lokaal via kinderdagverblijven en/of scholen georganiseerd. Mogelijk wordt door de opvang gevraagd om een werkgeversverklaring dat je werkzaam bent in de zorg. Daarom is gisteren aan alle medewerkers op de persoonlijke Fokus-mail een hernieuwde werkgeversverklaring gestuurd.

 

Kantoren A- en B-teams blijven gehandhaafd

Zoals ook vorige week gecommuniceerd, blijven we op beide kantoren tot nader orde werken met A- en B-teams. Voor de continuïteit van de ondersteuning aan het primaire proces én voor de voortgang van lopende projecten is het van belang dat er gedeeltelijke bezetting op de kantoren is. Stem onderling per afdeling af wie waar werkt, in overleg ook met je leidinggevende. Uiteraard dienen alle geldende maatregelen te worden nageleefd.

 

Nog geen volledige duidelijkheid over werkwijze rondom vaccineren 

Zoals ook gisteravond benoemd door premier Rutte, komt het moment dat er een vaccin beschikbaar is steeds dichterbij. Belangrijk, omdat dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we straks ‘weer terug naar normaal’ kunnen. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk hoe het vaccineren georganiseerd gaat worden en wanneer wie aan de beurt is. We staan daarover in nauw contact met de verschillende instanties. We moeten de instructies vanuit de overheid hierover nog ontvangen. Zodra we daarover meer weten, melden we dat uiteraard. Ook op gebied van vaccineren volgen we zoals ook vorige week reeds gecommuniceerd de lijn van de overheid: we kunnen en zullen cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. We doen echter wel een moreel beroep op een ieder om je te laten vaccineren, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van cliënt en medewerker belangrijk is.

 

Bericht 9 december 2020

Richtlijnen blijven na persconferentie ongewijzigd

Alle richtlijnen en maatregelen die we eerder binnen Fokus hebben getroffen in verband met het coronavirus blijven tot nader orde ongewijzigd. Dit betreft zowel de maatregelen op de projecten zelf (zoals het dragen van mondkapjes) als ook de maatregelen m.b.t. bijeenkomsten en scholing, het werken met A- en B-teams op de kantoren et cetera. De persconferentie van gisteravond zorgt niet voor aanpassingen in ons beleid. De boodschap is helder; we moeten het met elkaar nog een poos volhouden en er alles aan doen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Samen hebben we dat sinds maart al met hart en ziel gedaan en het is nu zaak dat vol te houden!

 

Nog geen volledige duidelijkheid over werkwijze rondom vaccineren

Zoals ook in de persconferentie van 8 december behandeld, komt het moment dat er een vaccin beschikbaar is steeds dichterbij. Belangrijk, omdat dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we straks ‘weer terug naar normaal’ kunnen. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk hoe het vaccineren georganiseerd gaat worden en wanneer wie aan de beurt is. We staan daarover in nauw contact met de verschillende instanties. Zodra we daarover meer weten, melden we dat uiteraard. Ook op gebied van vaccineren volgen we de lijn van de overheid: we kunnen en zullen cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. We doen echter wel een moreel beroep op een ieder om je te laten vaccineren, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van cliënt en medewerker belangrijk is.

 

Preventief gebruik handschoenen bij persoonlijke verzorging

Zoals we al eerder communiceerden werken we vanaf medio oktober met medische mondkapjes tijdens de assistentieverlening. Daarnaast is sinds dat moment ook het preventief gebruik van handschoenen bij persoonlijke verzorging voorgeschreven. Naar aanleiding van vragen hierover hebben we het gebruik van handschoenen in het stappenplan ADL-assistentie verduidelijkt. Daarnaast blijft uiteraard een goede handhygiëne zeer belangrijk. Je kunt het stappenplan vinden op de pagina met belangrijke documenten​.

 

Tot slot merken we nogmaals op dat alle persoonlijke beschermende middelen via de regionale depots dienen te worden besteld. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat er alleen met goedgekeurde materialen wordt gewerkt.

 

Bericht 18 november:

​Geen aanpassingen beleid Fokus n.a.v. persconferentie 

De persconferentie van 17 november heeft geen directe gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. Het blijft belangrijk om de hygiënerichtlijnen en stappenplannen te volgen. En daarnaast blijft het ook belangrijk alle basisregels goed na te leven. We zien een afname van het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers. Het is nu voor ons allemaal zaak om vol te houden!

 

Hoe zit dat nou met gebruik van handschoenen?

We merken dat er soms vragen zijn over het juist gebruiken van handschoenen tijdens de dienstverlening. Op de instructiekaart kun je zien hoe je de handschoenen aan- en uit moet trekken en waar je nog meer op moet letten. Kort gezegd: eerst je handen desinfecteren, daarna de handschoenen aantrekken en na de dienstverlening handschoenen weer uittrekken en handen desinfecteren/wassen.

 

Moet je je handen wassen nadat je de handschoenen aan hebt getrokken? (daar wordt soms door de cliënt om gevraagd)

Nee, juist niet. Als je je handen desinfecteert of wast met de handschoenen aan, verliezen de handschoenen hun werking!

 

Moet je twee paar handschoenen over elkaar aantrekken voor extra bescherming?

Nee, ook dan verliezen de handschoenen mogelijk hun werking.

Check ook de instructiekaart, die je kunt vinden op de website onder corona-documenten.

 

Bericht 4 november:

Blijf de basisregels volgen

De persconferentie van 3 november heeft geen directe gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. Het blijft belangrijk om de hygiënerichtlijnen en stappenplannen te volgen. En daarnaast blijft het ook belangrijk alle basisregels goed na te leven. Het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers vlakt gelukkig wat af, in lijn met de landelijke ontwikkelingen. We moeten blijven volhouden, om er zo voor te zorgen dat het aantal besmettingen verder daalt en we op een veilige manier de dagelijkse assistentie kunnen bieden.

 

Scholing gaat door, vraagt om maatwerk

Opleiden en trainen blijft ook in deze periode heel belangrijk, onder andere om bevoegd en bekwaam te blijven. We zien dat in sommige gevallen nu de regulier gebruikte locaties zoals buurthuizen gesloten worden. Dat vraagt om wat meer maatwerk, waarbij coaches, managers en teams samen naar een alternatieve invulling kunnen kijken. In verschillende projecten wordt met succes al gewerkt met een combinatie van de theoretische scholing via Teams en het trainen van vaardigheden in kleine gezelschappen op de unit.

 

Bericht 22 oktober 2020

Blijf alert op klachten en volg de basisregels

Het aantal besmettingen onder zowel cliënten als medewerkers loopt helaas ook binnen Fokus op. We willen iedereen nogmaals oproepen alert te zijn op klachten die kunnen duiden op het coronavirus. Het is dan van groot belang het snel te melden en je zo snel mogelijk te laten testen. Daarnaast is het belangrijk de hygiënerichtlijnen en stappenplannen goed na te leven en alle basisregels in acht te blijven nemen. Zoals de 1,5 meter afstand. Ook in het dagelijks leven buiten Fokus.

 

Vanaf maandag alle dienstverlening met medische mondkapjes

Om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te kunnen roepen, gaan we vanaf maandag 26 oktober aanstaande onze richtlijnen m.b.t. het gebruik van mondkapjes verder aanscherpen.

 

Vanaf 26 oktober geldt het volgende:

- Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje.

- In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen alle medewerkers een stoffen/niet-medisch mondkapje.

 

Deze maatregel geldt in elk geval tot 1 januari 2021. Eventueel aanpassen van deze regel komt pas aan de orde als de situatie rondom corona in Nederland aanzienlijk verbeterd is.

 

Er zijn twee aanvullingen op bovenstaande maatregel:

- Indien er sprake is van een (ernstige verdenking van een) besmetting binnen het Fokusproject, dan moet ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje worden gebruikt.

- In geval van een (verdenking van) besmetting wordt bij assistentieverlening aan cliënten met ademhalingsondersteuning gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

 

Deze maatregel gaat maandag in, omdat we tot die tijd nodig hebben te zorgen voor voldoende voorraad op de projecten. Let op: doordat de medische mondkapjes van verschillende leveranciers komen, kunnen kapjes en verpakkingen er verschillend uitzien. ADL'ers kunnen er vanuit gaan dat alle mondkapjes die op de projecten beschikbaar zijn voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

 

De verschillende stappenplannen worden aan deze nieuwe maatregel aangepast en uiterlijk maandag op de portalen vervangen.

 

Cliënten: mondkapje? Ja graag!

Naast de maatregel dat ADL-assistenten van Fokus bij alle dienstverlening een mondkapje dragen, willen we ook cliënten nadrukkelijk oproepen om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Alleen samen kunnen we deze pandemie goed doorkomen.

 

Binnenkort bieden we alle cliënten en alle medewerkers een stoffen mondkapje aan. Deze zijn momenteel in bestelling. Uiteraard mag u ook een eigen mondkapje gebruiken.

 

Faceshields bieden onvoldoende bescherming

Er worden vragen gesteld over het gebruiken van faceshields door ADL'ers. Deze kunnen niet als alternatief voor een mondkapje worden gebruikt, omdat ze onvoldoende bescherming bieden.

 

​Zorgbonus wordt voor alle Fokusmedewerkers aangevraagd

Zoals bekend wordt vanuit de overheid een eenmalige bonus voor zorgmedewerkers van 1000 euro uitgekeerd. Afgelopen periode is er binnen Fokus achter de schermen hard gewerkt om dit te regelen. ADL-assistenten vallen in elk geval onder de definitie van zorgmedewerkers. De aanvraag gaat één dezer dagen de deur uit. Fokus vraagt de zorgbonus aan voor alle medewerkers die nu in dienst zijn (dus ook niet-ADL'ers), omdat we van mening zijn dat we het vele extra werk met z'n allen hebben verricht. Medewerkers die inmiddels uit dienst zijn en in de periode maart-september hebben gewerkt voor Fokus komen mogelijk in aanmerking, tenzij hun huidige werkgever de zorgbonus voor hen aanvraagt.

 

Thuiswerkregeling voor kantoormedewerkers

Sinds de coronapandemie werken kantoormedewerkers in A- en B-teams, waarbij iedereen dus ook gedeeltelijk thuis werkt. Om de medewerkers daarbij goed te faciliteren is een tijdelijke thuiswerkregeling ingesteld. Deze regeling komt te vervallen op het moment dat het werken in A- en B-teams wordt opgeheven. De regeling is bedoeld voor medewerkers van Fokus die gedeeltelijk thuiswerken door de coronamaatregelen. Extern ingehuurde medewerkers vallen buiten de regeling. De thuiswerkregeling en een aanvraagformulier zijn te vinden op het medewerkersportaal, op de pagina met corona-documenten​.

 

Statement CRF, OR en RvB: samen de schouders eronder!

Tot slot een gezamenlijke oproep van de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur:

 

Samen de schouders eronder!

'Juist nu moeten we op elkaar kunnen rekenen. Gelukkig zien we deze periode vooral ook veel saamhorigheid, zowel bij cliënten als medewerkers. En we zien vooral ook keihard werkende ADL-assistenten en cliënten, die vol passie zorgen dat de dienstverlening op een veilige en goede manier door kan gaan.'

 

Bovenstaand bericht stond een maand na het begin van de coronapandemie op de site van Fokus en het interne medewerkersportaal te lezen. Helaas is deze boodschap ook in deze tweede golf nog steeds actueel en zal dat voorlopig blijven.

Langs deze weg willen we als cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur gezamenlijk onze waardering uitspreken voor iedereen die zich zo vol inzet om in deze lastige tijden samen te werken. Tegelijk zien we ook dat het veel van ons vraagt, we zien soms ook wrevel, ergernissen en verstarring. De minister-president benoemde dit onlangs en wij herkennen dit.

 

Ons doel is een veilige leefomgeving voor cliënten en uiteraard een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Wij werken samen hard aan passend beleid en maatregelen om dit te optimaliseren.

Het blijft daarbij belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven en met gezond verstand tot een voor iedereen aanvaardbare aanpak te komen. Stel je in die situaties de vraag of je bereid bent over je eigen schaduw heen te stappen en bereid bent om samen een oplossing te vinden voor deze bijzondere situatie. Corona is van ons allemaal en verdient een gezamenlijke aanpak. Het virus is er en zal er nog een tijdje zijn. Praat en overleg met elkaar. Wees je bewust welke consequenties jouw gedrag kan hebben voor de ander.

 

Samen bereik je meer!

 

Cliëntenraad Fokus

Ondernemingsraad Fokus

Raad van bestuur Fokus

 

Bericht 14 oktober 2020:

Vanaf heden dragen we bij alle dienstverlening en in de ADL-eenheid een mondkapje

We hebben de afgelopen periode gezien dat het dragen van een mondkapje in het dagelijks leven steeds normaler wordt. Fokus sluit zich bij die ontwikkeling aan. Omdat we zo veilig mogelijk willen werken en omdat ook het dragen van een mondkapje daaraan kan bijdragen, draagt de ADL-assistent vanaf heden tijdens de assistentieverlening en in de ADL-eenheid een mondkapje.

 

De ADL-assistent zal in principe een niet-medisch mondkapje gebruiken, tenzij de hygiënerichtlijnen het gebruik van een medisch mondkapje voorschrijven. Als er sprake is van een (verdenking van een) besmetting met het coronavirus wordt wel een medisch mondkapje gebruikt. Check de hygiënerichtlijnen en de corona-stappenplannen op onze site/portaal​ om te zien wanneer een medisch mondkapje moet worden gebruikt. Deze documenten worden in de loop van donderdag geactualiseerd en op site en portaal vervangen.

 

We zullen onze medewerkers zo spoedig mogelijk voorzien van de benodigde mondkapjes. Tot die tijd kunnen de reeds eerder geleverde mondkapjes gebruikt worden.

 

Het dragen van een mondkapje geldt voor ADL-assistenten ook in de ADL-eenheid. In de buitenlucht (bijvoorbeeld op weg tussen unit en cliënt) is het dragen van een mondkapje niet nodig.

 

Opleiden en trainen op de projecten gaat door

Zoals recent reeds gecommuniceerd, kunnen scholingsbijeenkomsten en overleggen op de projecten (in de eigen regio) doorgaan, mits aan alle basisregels wordt voldaan. Dus maximaal 30 mensen, met 1,5 meter afstand van elkaar en met het dragen van een mondkapje. Het doorgaan van deze bijeenkomsten is essentieel voor het bevoegd en bekwaam houden van onze medewerkers én om te blijven werken aan de kwaliteit van onze dienstverlening.

 

ADL-assistentie telt niet mee in aantal privé te ontvangen bezoekers

Eén van de door het kabinet afgekondigde maatregelen is dat je maximaal drie mensen per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid melden we dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als 'bezoeker' wordt meegerekend. We herhalen in dit kader wel onze oproep aan cliënten om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL'er om zijn of haar werk te doen.

 

Bericht 7 oktober

Samenwerken

Het aantal besmettingen met het coronavirus blijft toenemen in Nederland. Fokus telt op dit moment landelijk 4 besmettingen onder cliënten. De testmogelijkheden zijn in de afgelopen periode flink uitgebreid. Niet alleen cliënten maken daar gebruik van, ook onze medewerkers komen eerder in aanmerking voor een test. Dat is fijn maar de quarantaine maatregelen maken dat niet altijd onze medewerkers inzetbaar zijn omdat zij moeten wachten op de uitslag. Ook komt het voor dat medewerkers gewoon ziek zijn. We zien dat dit hier een daar invloed heeft op onze dienstverlening, planningen zijn daardoor kwetsbaarder dan in gewone tijden. Wij doen met zijn allen ons best om de ADL assistentie te blijven garanderen maar dit vraagt van medewerkers en cliënten gezamenlijk veel energie, flexibiliteit en respect voor elkaar. Het corona virus doet niet alleen een beroep op onze creativiteit en flexibiliteit maar ook op die van cliënten. Samen komen we door deze periode heen.

 

Stappenplannen voor directe informatie

Heb je klachten of twijfel je ergens over wat je moet doen of laten in een situatie rondom het coronavirus? Pak dan direct de stappenplannen erbij. In de stappenplannen staat de nodige informatie rond het wel of niet werken, op welke manier laten testen, welke stappen gezet moeten worden bij klachten en meer. De stappenplannen kun je op de site onder documenten vinden.

 

Bericht 29 september:

Blijf alle richtlijnen goed naleven

Het aantal besmettingen met het coronavirus in Nederland neemt helaas fors toe. Ook binnen Fokus hebben we binnen enkele Fokusprojecten te maken met (mogelijke) besmettingen. Daar wordt snel en adequaat op ingesprongen, om zo verdere verspreiding binnen het project te voorkomen. Natuurlijk is het het allerbeste om een besmetting te voorkomen. Daarom herhalen we hier de oproep om alle basisregels, de hygiënerichtlijnen en de stappenplannen goed na te leven. ADL'ers willen we specifiek vagen alert te blijven om ook in de ADL-eenheid alle richtlijnen te volgen en bijvoorbeeld 1,5 meter afstand van collega's te houden. Blijf alert en laat je testen bij klachten!

 

Aanvullende maatregelen indien nodig

Sinds het begin van de coronapandemie volgen we binnen Fokus de RIVM-richtlijnen én onze eigen hygiënemaatregelen. Dat is tot nu toe effectief gebleken, mede dankzij de geweldige samenwerking en saamhorigheid tussen medewerkers en cliënten. Dat blijft ook de komende periode heel belangrijk. Uiteraard blijven we alle ontwikkelingen volgen. Er is steeds meer kennis over het virus en dat zorgt uiteraard voor voortschrijdend inzicht en waar nodig aanpassen van richtlijnen of het nemen van aanvullende maatregelen. Zodra daar sprake van is communiceren we dat via de bekende kanalen.

 

Bericht 3 september:

Persconferentie in lijn huidige werkwijze

De aanpak van Fokus met betrekking tot het coronavirus blijkt effectief. De persconferentie van het kabinet op 1 september jongstleden is in lijn met onze huidige werkwijze. We blijven de RIVM-richtlijnen volgen en indien van toepassing de lokale GGD-adviezen. Dit in combinatie met het strak naleven van ons bestaande hygiënebeleid. Deze aanpak blijkt tot nu toe effectief; het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers is beperkt gebleven en verdere uitbraken/kruisbesmettingen zijn voorkomen.

 

De afgelopen weken is in twee voorkomende gevallen na een positieve test in nauwe samenspraak met de lokale GGD opgeschaald om een uitbraak te voorkomen. In die gevallen is preventief voor persoonlijke beschermingsmiddelen gekozen en werd de landelijk voorgeschreven quarantaineperiode aangehouden. In beide gevallen bleef verdere verspreiding van het virus uit en konden na de quarantaineperiode de maatregelen weer worden opgeheven. Dit blijft ook voor de komende periode de lijn die we volgen. Op dit moment zijn er onder cliënten en medewerkers ook geen vastgestelde besmettingen met het coronavirus. We blijven uiteraard alert!

 

Testen van groot belang

Tijdens de persconferentie van het kabinet werd het ook nog weer eens herhaald; het je laten testen bij klachten is van groot belang. Alleen dan immers kunnen (bij een positieve test) de juiste maatregelen worden genomen, om zo verdere verspreiding te voorkomen. Dat is een morele plicht, zeker voor cliënten en medewerkers van Fokus. Heb je klachten, laat je testen! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je omgeving, zoals (andere) cliënten en medewerkers van jouw project!

​We zien dat steeds meer medewerkers met klachten zich laten testen. Dat juichen wij toe en dat past ook bij de verantwoordelijkheid die we voor de gezondheid van elkaar hebben. Soms legt dat wel meer druk op het project (denk aan het voldoende medewerkers kunnen inroosteren), maar samen lossen we dat op.

 

Bericht 21 augustus:

Zorgvuldigheid en veiligheid blijft voorop staan bij dienstverlening

Het coronavirus is nog niet weg, zo was de boodschap tijdens de persconferentie van het kabinet eerder deze week. En dus moeten we alert blijven en alle gangbare voorzorgsmaatregelen nauwgezet blijven hanteren. Dat geldt natuurlijk ook voor Fokus. Tot nu toe hebben we het coronavirus binnen Fokus goed onder controle. De RIVM-richtlijnen blijven ook de komende periode de basis voor ons handelen, waar nodig en mogelijk aangevuld met adviezen op lokaal/regionaal niveau van de GGD.

 

Recent zijn vragen gesteld over het inzetten van ADL'ers die in contact zijn geweest met mensen waarbij het coronavirus is vastgesteld. Dat is mogelijk conform RIVM-richtlijnen, uiteraard alleen zolang de medewerker in kwestie zelf geen klachten heeft. Per situatie wordt de afweging gemaakt of het verantwoord is iemand te laten werken. Indien de continuïteit van de dienstverlening niet in het geding komt, zetten we deze medewerker bij voorkeur niet in. En als de medewerker wel wordt ingezet, gebeurt dit met inzet van beschermende middelen en extra maatregelen. Die beschermende middelen en extra maatregelen zijn uit voorzorg, om zo risico op verder verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij hanteren we niet alleen de RIVM-richtlijnen, maar we laten ons daarbij lokaal ook door de GGD adviseren. Ook kan het voorkomen dat er om andere redenen wordt gekozen een medewerker tijdelijk met persoonlijke beschermingsmiddelen te laten werken, om zo veilig mogelijk te werken. Vanaf het begin van de coronapandemie heeft Fokus deze lijn met succes gevolgd, want er zijn hierdoor in voorkomende gevallen geen kruisbesmettingen ontstaan.

 

RIVM-richtlijnen leidend voor terugkerende vakantiegangers

Nu de schoolvakanties bijna voorbij zijn, keren veel medewerkers terug van vakantie. Er zijn vragen gesteld over wat Fokus doet met medewerkers die terugkeren uit een 'oranje gebied'. Zoals al voor de zomer gecommuniceerd, worden medewerkers die die naar een oranje gebied zijn afgereisd, na terugkomst gedurende tien dagen niet ingezet. Cliënten die naar een op voorhand al 'oranje gekleurd' gebied zijn afgereisd, kunnen de eerste tien dagen na thuiskomst geen gebruik maken van de dienstverlening.

 

Anders is de situatie waarbij gedurende het verblijf in het buitenland de kleur is veranderd van 'geel' naar 'oranje'. Volgens de RIVM-richtlijnen mogen medewerkers in de zorg na thuiskomst uit een 'oranje gebied' gewoon aan het werk zolang ze geen klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus. Indien het voor de continuïteit van de dienstverlening niet noodzakelijk is deze medewerker in te zetten, zal Fokus dit in principe niet doen. Is het wel nodig de medewerker te laten werken, dan zal deze medewerker gedurende de eerste tien dagen na thuiskomst dit met extra beschermende middelen doen. Hiermee nemen we dus voorzorgsmaatregelen om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Geef de ADL-assistent de ruimte

Het kabinet heeft dinsdagavond opgeroepen onnodige sociale contacten in de huiselijke sfeer te beperken en niet meer dan zes personen tegelijk thuis te ontvangen. Vanuit Fokus ondersteunen we deze oproep van harte. Het past ook bij onze eerdere oproep aan alle cliënten om, in het geval u bezoek heeft en assistentie oproept, een veilige werksituatie conform de richtlijnen mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat het bezoek waar nodig voldoende afstand neemt en ruimte geeft aan de ADL'er. We gaan er vanuit dat iedereen hieraan meewerkt.

 

Werken met A- en B-bezetting kantoren Fokus in elk geval tot 1 november

In de routekaart stond opgenomen dat het werken met A- en B-teams op de kantoren van Fokus per 1 september zou worden opgeheven. In verlengde van de oproep van het kabinet om tot nader orde zoveel als mogelijk thuis te blijven werken, is besloten binnen Fokus op de kantoren in Groningen en Utrecht het werken met zogenoemde A- en B-teams te verlengen tot in elk geval 1 november aanstaande. Hiermee beperken we het aantal reisbewegingen én zorgen we ervoor dat er in de kantoorpanden voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden. We verzoeken alle kantoormedewerkers dit goed onderling en met de leidinggevende af te stemmen. Het is belangrijk dat we deze maatregel consequent goed naleven. Zie onder documenten ook de eerdere brief over A- en B-teams.

 

Nu ook mogelijk online afspraak voor test te maken

Sinds 12 augustus is het ook mogelijk online een afspraak te maken voor een coronatest. De uitslag is ook online in te zien. Dit kan via www.rijksoverheid.nl/coronatest​. Om een afspraak te maken heb je jouw digi-D nodig, of gebruik je de digi-D-app als je die op je telefoon hebt geïnstalleerd. Het stappenplan 'Kan ik aan werk?' is aangevuld met alle informatie over het maken van een afspraak voor een test. Onder documenten kun je het nieuwe stappenplan vinden.

 

Bericht 7 augustus:

Samen de hygiënemaatregelen blijven volgen

Nederland en daarmee ook Fokus, is helaas nog lang niet klaar met het coronavirus. Na de persconferentie op donderdagavond is dit nog een keer duidelijk geworden. Daarom nemen wij de waarschuwing van premier Rutte heel serieus en sluiten wij ons volledig aan bij zijn woorden.

 

Om de kwetsbare groepen te beschermen moeten wij met zijn allen de maatregelen en hygiëneprotocollen zorgvuldig naleven. Wij doen beroep op elke medewerker en cliënt om hieraan mee te werken en elkaar hierin te respecteren. Het zorgvuldige uitvoeren van de hygiëne protocollen en het direct laten testen bij klachten bij de GGD blijven van groot belang. Dit geldt uiteraard voor medewerkers en cliënten van Fokus. We zijn alert op de verspreiding van het coronavirus en treffen waar nodig op lokaal / regionaal niveau maatregelen.

 

Bij twijfel contact opnemen met je manager

Twijfel je als medewerker of cliënt in de praktijk over het toepassen van een bepaalde hygiënerichtlijn? Kijk dan eerst naar het hygiëneprotocol en het stappenplan. Het kan in de praktijk voorkomen dat niet elke specifieke situatie hierin omschreven staat. Ben je dus nog steeds aan het twijfelen na het lezen van de documenten, neem dan voor meer duidelijkheid contact op met je manager. Deze kan met je meedenken en als het nodig is een coach raadplegen. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan leven en werken.

 

Laten testen als medewerker en cliënt

Heb je als medewerker of cliënt klachten, dan hoef je niet eerst contact op te nemen met Fokus om je te laten testen. Je neemt zo spoedig mogelijk contact op met de GGD via 0800-1202. Wel doen wij een dringend beroep op iedereen om Fokus op de hoogte te houden van deze procedure. We kunnen dan indien nodig meteen de gewenste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 

Bericht 23 juli:

Anderhalve-meter afstand, hygiënemaatregelen en protocollen blijven belangrijk

De anderhalve-meter-samenleving wordt steeds normaler en dat betekent ook voor Fokus een beetje meer rust. De situatie binnen Fokus is dan ook zeer rustig. Er zijn geen besmettingen en geen harden. Hier werken wij samen hard voor en daar mogen wij trots op zijn. Om het zo te houden moeten wij met zijn allen de hygiënemaatregelen en protocollen goed blijven toepassen. Regelmatig handen wassen, het reinigen van de unit, persoonlijke hygiëne, anderhalve meter afstand waar mogelijk en het zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht, blijven van groot belang.

 

Bericht 8 juli:

Vakantie naar het buitenland? Geniet verstandig van de welverdiende ontspanning!

Nu het coronavirus in Nederland grotendeels onder controle is en de maatregelen zijn versoepeld, is het gelukkig ook mogelijk op vakantie te gaan. En dat is ook al onze cliënten en medewerkers van harte gegund! We doen hierbij wel graag een moreel beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Blijf ook in deze vakantieperiode alert en volg de richtlijnen en dus ook de reisadviezen van de overheid. We roepen iedereen daarom op niet af te reizen naar landen waarvoor de code rood of oranje geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers.

 

Met ingang van 15 juni is het weer mogelijk om met vakantie te gaan naar landen binnen de Europese Unie/Schengenzone. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor landen in die gebieden is aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico's). Let op: de kleurcodes kunnen per land en per moment verschillen, óók binnen Europa. Check de website van de Rijksoverheid voor het actuele overzicht van de kleurcodes per land.

 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor code rood of oranje geldt, dan zal dat het volgende betekenen:

- als een medewerker als gevolg van een uitbraak in het vakantieland niet kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren;

- als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet, dan verleent Fokus gedurende die quarantaineperiode geen ADL-assistentie en dient de cliënt dat dus zelf op een andere manier te organiseren.

 

We nemen deze maatregelen net als collega-organisaties om elkaar te beschermen. Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen, dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Download bijvoorbeeld de reisapp van Buitenlandse zaken.

 

Uiteraard hopen en verwachten we dat het zover niet komt en dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om weer op vakantie te gaan. We wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie.

 

Centrale inkoop beschermingsmiddelen in elk geval tot einde van dit jaar

De meeste beschermende middelen zijn momenteel op voorraad. Wel blijft met name de beschikbare voorraad van handschoenen krap. We herhalen daarom nogmaals eerdere oproepen om zorgvuldig met alle persoonlijke beschermende middelen om te gaan en die alleen volgens hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen in te zetten.

Lyreco heeft aangegeven dat de levering van verschillende middelen lastig blijft. Mede daarom is besloten om de inkoop van alle middelen in elk geval tot en met het einde van 2020 centraal te blijven regelen. De inkoop wordt dus door het bedrijfsbureau verzorgd en de verspreiding blijft via de drie regionale depots verlopen.

 

Situatie binnen Fokus rustig

De situatie m.b.t. het coronavirus is momenteel rustig. In juni is er in één van de Fokusprojecten in het noordoosten van het land wel sprake geweest van meerdere besmettingen onder de medewerkers. In nauwe samenspraak met de GGD en dankzij de medewerking van cliënten en medewerkers is een verdere uitbraak daar voorkomen, en zijn er ook geen cliënten besmet geraakt. Met extra beschermende middelen en het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening heeft het team deze periode goed doorstaan. Complimenten daarvoor aan alle betrokkenen. Inmiddels is de rust weergekeerd en de dienstverlening op reguliere manier hervat.

 

We zien dat er steeds meer zaken weer kunnen worden opgestart. En dat is prettig om te constateren. We blijven alert en we blijven alle richtlijnen nauwgezet volgen. Cliënten kunnen als voorheen gewoon assistentie oproepen op het moment dat het u past.

 

Bericht 24 juni:

Stappenplan 'Kan ik aan het werk' aangepast aan nieuwe RIVM-richtlijnen

Het RIVM heeft de richtlijnen aangepast voor zorgmedewerkers die een huisgenoot met klachten hebben. Indien je een huisgenoot hebt met klachten, dan kun je als medewerker in de zorg aan het werk met beschermende middelen (mondkapje en handschoenen). Overleg wel altijd even met je leidinggevende. Indien je zelf klachten hebt die mogelijk op het coronavirus duiden, dan blijf je wel thuis, en laat je je z.s.m. testen. Indien de huisgenoot positief getest is op het coronavirus, dien je thuis te blijven. Overleg met je MAA over hoe lang je thuis moet blijven volgens de richtlijnen van de GGD en het RIVM . Dat geldt uiteraard ook als je zelf positief getest bent op het virus. Check ook het aangepaste stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest'​ op de pagina met belangrijke documenten.

 

Blijf zorgvuldig omgaan met beschermende middelen 

De beschikbare voorraad van verschillende hulpmiddelen blijft aan de krappe kant. Dat geldt momenteel vooral voor de handschoenen. Er wordt hard aan gewerkt om de voorraden steeds tijdig aan te vullen. Helaas zien we op verschillende plekken dat er meer middelen worden ingezet dan de hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen voorschijven. Hoe begrijpelijk soms ook, maar doe dit niet en volg strikt de richtlijnen op. We lopen daarmee namelijk het risico dat de voorraad ontoereikend is op een moment dat we het echt nodig hebben.

 

Tot nu toe werden gebruikte FFP-mondkapjes in speciale dozen/bakken bewaard, in afwachting van onderzoek naar de mogelijkheid deze te reinigen en daarna opnieuw te gebruiken. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt en daarom hoeven de mondkapjes na de gewerkte dienst niet langer in de bakken bewaard te worden. De reeds bewaarde mondkapjes kunnen ook worden weggegooid. We willen de teams bedanken voor hun inzet in deze.

 

Routekaart: per 1 juli normale dienstroosters en dienstverlening als voorheen

De op de routekaart van Fokus opgenomen stappen per 1 juli kunnen worden gezet. Dat betekent onder andere dat bijeenkomsten voor groepen tot honderd personen weer mogelijk zijn. Hierbij herhalen we graag onze eerdere opmerking, dat er weliswaar geen verbod meer is op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om waar mogelijk zoveel mogelijk digitaal te blijven werken.

 

Per 1 juli worden verder weer de normale dienstroosters gehanteerd. Daarmee kan de reguliere werkwijze rondom de assistentie aan cliënten worden hervat. Dat betekent dus ook dat daar waar er nog sprake was van mogelijke beperkingen in de dienstverlening, dit niet langer het geval is. U kunt assistentie oproepen zoals voorheen gebruikelijk, we helpen u graag, zodat u in alle vrijheid een gewoon leven kunt leiden. Uiteraard blijven alle hygiënerichtlijnen volledig van kracht en blijven we ook de RIVM-richtlijnen waar nodig toepassen. Verder kijken we welke elementen we uit de afgelopen periode kunnen behouden, om zo bij te dragen aan de kwaliteit én veiligheid van de dienstverlening. Een en ander wordt nader uitgewerkt in goede afstemming met de medezeggenschap.

 

Sinds februari/maart hebben we nu te maken met het coronavirus. Ook binnen Fokus hebben we samen moeten anticiperen op deze situatie, om zo zorg te kunnen dragen voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. We willen iedereen bedanken voor de flexibiliteit en medewerking in deze spannende periode! We zijn er nog niet en het blijft belangrijk om alert te zijn en de richtlijnen goed te volgen, maar we zijn deze eerste periode in een geweldige samenwerking goed doorgekomen! Dank!

 

Bericht 15 juni:

Grootste leveringsproblemen handschoenen verholpen

Vorige week schreven we dat er leveringsproblemen waren ontstaan van handschoenen. Er is achter de schermen hard gewerkt aan het aanvullen van de voorraden. Inmiddels komen de leveringen van bestelde handschoenen op gang. Daarmee zijn de grootste problemen inmiddels verholpen. De verwachting is bovendien dat er op korte termijn meer aanvulling komt. Momenteel is vooral de maat S nog beperkt voorradig, maar ook daar wordt aan gewerkt. Mocht er op een project geen maat S meer zijn, dan is het advies om handschoenen in de maat M te gebruiken.

 

​Bericht 8 juni:

Stappenplan 'Kan ik aan het werk' aangepast na wijziging RIVM-richtlijn

Het stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest' is vandaag aangepast. Aanleiding is een gewijzigde richtlijn van het RIVM over het al dan niet aan het werk kunnen van zorgmedewerkers. Richtlijn nu is dat als bij een huisgenoot van de zorgmedewerker het coronavirus is vastgesteld, deze medewerker 14 dagen thuis moet blijven. Zie voor de volledige richtlijn het aangepaste stappenplan op de pagina met alle coronadocumenten.

Bericht 3 juni:

Hygiënemaatregelen blijven belangrijk

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder cliënten en medewerkers van Fokus blijft gelukkig zeer beperkt. Hiervoor hebben wij met zijn allen gezorgd en hard gewerkt. En al hoewel wij langzamerhand toeleven naar de nieuwe anderhalve-meter-samenleving, betekent dat niet dat we nu minder alert moeten worden. Het goed toepassen van alle hygiënerichtlijnen en overige protocollen blijft dus heel belangrijk. Regelmatig handen wassen, het reinigen van de unit, persoonlijke hygiëne en het zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht, blijven van groot belang.

 

Bericht 29 mei:

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Zoals je wellicht al in de media hebt gelezen, is het per 1 juni voor iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus mogelijk je te laten testen. Tot nu toe was dit voorbehouden aan specifieke groepen, onder wie medewerkers in de zorg. Ook de procedure is gewijzigd. Het aanvragen van een test kan zonder tussenkomst van een (bedrijfs) arts. Daarmee vervalt de eerder gecommuniceerde procedure voor medewerkers van Fokus per 1 juni.

 

Landelijk telefoonnummer

Per 1 juni kun je via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken om je te laten testen bij de GGD. Het nummer wordt op 1 juni door de overheid bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio's. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD'en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen. Het telefoonnummer is 0800-1202.

 

Alleen testen bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

 

Uitslag en eventueel bron- en contactonderzoek

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start een bron- en contactonderzoek. Bij een besmetting moet je in elk geval thuis blijven en dat geldt ook voor eventuele huisgenoten. Volg hierbij de richtlijnen en adviezen van GGD en RIVM.

 

Informeer Fokus

We doen een dringend beroep op zowel cliënten als medewerkers om een mogelijk vermoeden van besmetting met het coronavirus altijd meteen bij Fokus te melden. We kunnen dan indien nodig meteen de gewenste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 

Samengevat

Volg de volgende stappen indien je klachten hebt die mogelijk duiden op het coronavirus:

1. Heb je klachten die duiden over het coronavirus?

A. Ben je medewerker van Fokus? Neem dan meteen contact op met je leidinggevende en overleg over wat je het beste kunt doen.

B. Ben je cliënt van Fokus? Informeer de manager ADL-assistentie of je cliënt-contactpersoon.

2. Bel het landelijke telefoonnummer en maak een afspraak voor een test. 0800-1202

3. We doen een dringend beroep op je om Fokus zo spoedig mogelijk te informeren, zodra je de uitslag hebt (positief of negatief). Alleen dan kunnen we de juiste maatregelen nemen of weer opheffen.

 

Meer weten?

Kijk voor alle actuele informatie over Fokus en het coronavirus op de website. Het stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest?' wordt komende dagen geactualiseerd. Overleg met twijfel altijd met je leidinggevende.

 

Bericht 20 mei:

Eerste stappen Routekaart Fokus op weg naar 'nieuwe normaal' kunnen gezet worden

Het kabinet heeft gisteren (19 mei) meer duidelijkheid gegeven over de versoepeling van enkele maatregelen per 1 juni aanstaande. De vorige week gepresenteerde Routekaart Fokus sluit hier bij aan en dus kan de routekaart ongewijzigd blijven. De situatie binnen Fokus blijft hetzelfde. Er is op dit moment sprake van een zeer gering aantal (mogelijke) besmettingen onder cliënten en medewerkers. Dat is dankzij de geweldige inzet van cliënten en medewerkers!

 

Anderhalve meter niet in alle gevallen

Het vervolgen van de Routekaart Fokus betekent concreet dat per 1 juni bijeenkomsten tot 30 personen mogelijk zijn en dat scholings- en instructiebijeenkomsten (op de projecten én centraal) weer worden opgestart. Dat moet uiteraard op een veilige en zorgvuldige manier gebeuren. Dat wil zeggen dat alle hygiënemaatregelen moeten worden nageleefd en dat waar mogelijk anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

 

Die anderhalve-meter-regel is uiteraard (meestal) niet toepasbaar bij het verlenen van assistentie aan de cliënt. Daarvoor geldt de regel ook niet. Voor die situaties zijn de hygiënerichtlijnen extra belangrijk. De anderhalve-meter-regel kan ook niet in alle gevallen worden gehanteerd in de scholing. Er zijn nu eenmaal handelingen die je niet kunt oefenen en trainen zonder daarbij dichterbij elkaar te komen dan die anderhalve meter. En dat geeft niet. De functie van ADL-assistent is één van de zogenoemde 'cruciale beroepen' en daarvoor geldt dat je waar mogelijk afstand moet houden, maar waar dat niet kan dit ook niet hoeft, mits je de juiste hygiënemaatregelen treft. Scholing valt ook onder deze regel.

 

De ADL-opleiding, de overige trainingen, scholingsbijeenkomsten én de introductiedagen zijn een essentieel onderdeel van het vak van ADL-assistent. Bovendien zijn ze nodig voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening aan cliënten. Dat is ook de reden dat we dit per 1 juni weer opstarten en dat daar waar dat nodig is dit ook binnen de anderhalve-meter kan en mag. Waar het kan hanteren we dan dus die anderhalve meter, waar het nodig is om dat even los te laten voor een goede scholing is dat dus toegestaan.


Stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest?' aangepast

Het Stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest?' is op enkele punten aangepast. Het RIVM heeft in de richtlijnen een paar aanpassingen doorgevoerd en bovendien is de mogelijkheid om je te laten testen uitgebreid. Het juiste stappenplan staat nu op de pagina met belangrijke documenten. Klik daarvoor hier​. Heb je over het laten testen vragen, neem dan contact op met je leidinggevende.

 

Bericht 15 mei:

Fokus biedt elke medewerker een stoffen mondkapje voor privégebruik aan

Nu per 1 juni het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is gesteld, kwamen hier vragen over van medewerkers. Fokus zal op zo'n kort mogelijke termijn alle medewerkers gratis van één stoffen (niet-medisch) mondkapje voorzien, bestemd voor privégebruik. Eerder al zijn de ADL-teams voorzien van een voorraad stoffen mondkapjes, om in voorkomende gevallen te kunnen gebruiken.

 

De stoffen mondkapjes vervangen in géén geval de officiële medische mondkapjes (chirurgisch en FFP). Deze medische mondkapjes zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op het werk conform de hygiënerichtlijnen én de corona-stappenplannen. En mogen dus niet voor privégebruik (reizen met OV of anderszins) worden gebruikt! Wat het gebruik van de medische mondkapjes betreft blijven de richtlijnen onveranderd. Alleen als hygiënerichtlijnen of corona-stappenplannen dit voorschrijven worden ze gebruikt. Op deze manier kunnen we zorgvuldig met de beschikbare voorraad omgaan en ervoor zorgen dat we ook genoeg hebben op het moment dat ze echt nodig zijn.

 

Bericht 13 mei:

​Routekaart Fokus: op weg naar het 'nieuwe normaal'

Op 6 mei heeft de overheid versoepelingen in de maatregelen rondom COVID-19 aangekondigd en een zogenoemde routekaart voor de komende maanden gepresenteerd. Duidelijk is dat we stap voor stap een versoepeling van wat er weer kan zien, maar ook dat we voor langere tijd te maken hebben met maatregelen die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Hierbij geldt altijd het voorbehoud dat de ontwikkeling van het virus tot bijstelling van de maatregelen kunnen leiden.

 

Op basis van de routekaart van de overheid is ook voor Fokus gekeken naar hoe we de komende periode om moeten gaan met de eerder ingestelde maatregelen. Hoe kunnen we het beste de stap naar het 'nieuwe normaal' laten verlopen? Hiervoor is onderstaande 'Routekaart Fokus' uitgewerkt, met daarbij de volgende belangrijke opmerkingen:

- Alle hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen blijven van kracht en is het van groot belang die goed te kennen en na te leven.

- We zullen voorlopig te maken hebben met de anderhalve-meter-samenleving.

- Voordat de volgende stap (versoepeling) in de Fokus-routekaart daadwerkelijk gezet kan worden, wordt de afweging gemaakt of dat gezien de actuele stand van zaken mogelijk en wenselijk is.

- W e blijven laagdrempelig gebruik maken van digitale mogelijkheden voor bijvoorbeeld werkoverleggen, onderling contact, werkgroepen en ook scholing. Er is in de loop van de routekaart geen verbod meer op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als mogelijk digitaal te werken.

 

De routekaart van Fokus

Onderstaand geven we de routekaart van Fokus voor de komende maanden visueel weer.

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

'Het nieuwe normaal'
Deze routekaart voor Fokus is bedoeld om op een gecontroleerde en gefaseerde wijze de stap naar het 'nieuwe normaal' te kunnen zetten. Hoe dat 'nieuwe normaal' er verder precies uit ziet gaan we de komende periode met elkaar verder uitwerken. Het betekent in elk geval het volgende:

- Alle hygiënerichtlijnen blijven van kracht en zijn van groot belang om te kennen en na te leven.

- We zullen voor langere tijd te maken hebben met een anderhalve-meter-samenleving.

- Er is geen beperking van de dienstverlening, maar we organiseren die dienstverlening wel op een iets andere manier, door op de projecten te werken in '2 ploegen' in de dagdienst (en bij 4 of meer ADL'ers in de avond ook), om zo de inloop van verschillende ADL'ers bij cliënten structureel terug te brengen.

- We maken laagdrempelig gebruik van digitaal werken (teams), voor bijvoorbeeld werkoverleggen, contact met de manager ADL-assistentie of coach, overleg van werkgroepen én ook voor de scholing. Dit zal enige tijd vragen om verder in te regelen en er aan te wennen. Nogmaals: er is na 1 juni/1 juli ook geen verbod op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als mogelijk digitaal te werken.

 

Tot slot: elke stap onder voorbehoud

De ontwikkelingen van het virus, eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid en veranderingen in richtlijnen van het RIVM kunnen tot bijstelling van deze 'Routekaart Fokus' leiden. Check daarom regelmatig de meest actuele informatie op de website en het medewerkersportaal van Fokus.

 

We hebben elkaar ook de komende periode en daarna nodig. Om samen deze periode door te komen én om samen de stap naar 'het nieuwe normaal' te kunnen zetten.

 

Bericht 8 mei:

Hygiënemaatregelen blijven belangrijk

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder cliënten en medewerkers van Fokus blijft gelukkig zeer beperkt. Het betekent dat alle inspanningen goed werken. En al hoewel er langzamerhand weer wat meer mag vanuit de overheid, betekent dat niet dat we nu minder alert moeten worden. Het goed toepassen van alle hygiënerichtlijnen en overige protocollen blijft dus heel belangrijk!

 

Tegelijk wordt er nu gekeken naar hoe we de komende periode voor Fokus gaan inrichten. Welke maatregelen handhaven we en op welke punten kunnen we sommige zaken weer opstarten? We kijken daarbij uiteraard goed naar de richtlijnen vanuit de overheid en trachten die concreet te vertalen naar onze situatie. We verwachten daarover in de loop van volgende week meer te kunnen melden. Daarbij blijft de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers voorop staan.

 

Stappenplan ADL-assistentie aangepast

Het Stappenplan ADL-assistentie, toe te passen bij een mogelijke besmetting van een cliënt, is op enkele punten aangepast. Het gaat dan om de mogelijke klachten die kunnen duiden op het coronavirus, in verband met de ruimere testmogelijkheid én de te hanteren periode van aanvullende maatregelen. Het aangepaste stappenplan is op de pagina met belangrijke documenten​ te vinden.

 

Bericht 30 april:

Zorg dat we niet gaan 'verrommelen'

Het coronavirus blijft de samenleving en daarmee ook ons bij Fokus bezighouden. Inmiddels hebben we zo'n zes weken met allerlei maatregelen achter de rug. En hoewel de ontwikkelingen voorzichtig positief zijn en hier en daar gesproken wordt over het versoepelen van maatregelen, zijn we er nog niet. Het blijft belangrijk om de maatregelen goed na te leven, voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Premier Mark Rutte zei het eerder deze week heel treffend. We moeten de boel niet gaan 'verrommelen' en daarmee het risico lopen dat het virus weer verder om zich heen grijpt.

 

Die oproep ondersteunen we vanuit Fokus van harte. Laten we de geweldige manier waarop we met elkaar, cliënten en medewerkers, deze periode aanpakken nog even volhouden! Dus denk aan alle hygiënemaatregelen, overleg samen over oplossingen, beperk onnodige sociale contacten en denk aan die 1,5 meter. Het heeft er tot nu toe voor gezorgd dat het aantal besmettingen van cliënten en medewerkers beperkt is gebleven, met op dit moment zelfs geen actuele besmettingen onder cliënten. En dat we de dienstverlening grotendeels kunnen blijven voortzetten. We gaan dus niet 'verrommelen', laten we dat met elkaar afspreken.

 

Voorraad hulpmiddelen op orde

Afgelopen week verschenen berichten in de media dat er op korte termijn een groter tekort aan hulpmiddelen (in het bijzonder mondkapjes) wordt verwacht. Hoewel er wereldwijd zeker sprake is van schaarste en we de beschikbare middelen dus gedoseerd en verstandig moeten inzetten, herkennen we binnen Fokus de geluiden niet. De voorraad aan beschermende middelen is vooralsnog op orde en het lukt ons tot nu toe ook voldoende om de voorraden waar nodig aan te vullen. Dat betekent zeker niet dat we niet zorgvuldig met de beschikbare middelen moeten omgaan. Daarbij zijn de bestaande hygiënerichtlijnen leidend. Een middel dat momenteel beperkter op voorraad is, zijn de wegwerp-handschoenen in de maat XL. We proberen dat nu zo spoedig mogelijk aan te vullen.

 

Voor de ADL-teams die middelen nodig hebben wijzen we op de tijdelijk andere manier van bestellen, via de drie (regionale) depots die we hebben ingericht. Kijk voor de werkwijze en wat je waar kunt bestellen ook elders op het medewerkersportaal.

 

Bericht 22 april:

Samen de schouders eronder!

Het kabinet maakte gisteren bekend dat de meeste maatregelen m.b.t. het coronavirus worden verlengd, tot in elk geval 20 mei. Hoewel zeer begrijpelijk, zal het bij velen hetzelfde (moedeloze) gevoel hebben opgeroepen. Maar door samen ook de komende periode de schouder eronder te blijven zetten kunnen we dit!

 

Vanzelfsprekend sluit Fokus aan bij het kabinet en worden ook onze maatregelen tot in elk geval 20 mei verlengd, dat wil het volgende zeggen:

- Geen centrale en regionale (scholings-) bijeenkomsten;

- Geen fysieke bijeenkomsten van de medezeggenschap;

- Geen (fysieke) teamoverleggen en andere bijeenkomsten;

- Alleen kleinere bijeenkomsten op de projecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de ADL-assistentie gaan wel zoveel als mogelijk door;

- Op de kantoren blijven we werken op dezelfde wijze, dus met de A- en B-teams;

- Onze eerdere oproepen aan cliënten én medewerkers tot sociale distantie blijven ook van kracht.

 

Uiteraard blijft het ook zeer belangrijk om de reguliere hygiënemaatregelen en speciale corona-stappenplannen goed na te leven en met elkaar in gesprek te blijven. Samen staan we sterk!

 

Werken in kleinere cirkels tot in elk geval 1 juli

Om de veiligheid van medewerkers en cliënten zoveel als mogelijk te waarborgen is afgelopen weken hard gewerkt aan het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening. Door te werken in kleinere cirkels en door zorgvragen meer te bundelen brengen we het aantal contactmomenten en het aantal verschillende ADL'ers dat thuis bij de cliënt komt enorm terug. We zijn zeer trots op de enorme verbondenheid en samenwerking tussen teams en cliënten!

 

We zien dat het aantal besmettingen van cliënten en medewerkers nog steeds laag blijft. Daarom zetten we de ingezette lijn van het goed naleven van alle hygiënemaatregelen en het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening voorlopig door. Omdat de roosters voor de ADL-teams voor komende periode nu al gemaakt moeten worden, is besloten om de werkwijze met kleinere cirkels (ook in de roosters, waar dat aan de orde is) in elk geval aan te houden tot 1 juli aanstaande.

 

Geen kosten bij testen voor de medewerker

Naar aanleiding van de verruiming van de mogelijkheden voor medewerkers om zich te laten testen zijn vragen gesteld over de kosten daarvan. Voor alle duidelijkheid herhalen we dat er voor medewerkers geen kosten aan het zich laten testen zijn verbonden. De kosten zijn voor de GGD, en een deel van de kosten komen ook voor rekening van de werkgever (in dit geval dus Fokus).

 

Arborichtlijnen gewoon van kracht

Een andere vraag die gesteld is betreffen de reguliere arborichtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot situaties waarin de assistentie door twee ADL'ers tegelijk moet worden verleend. De arborichtlijnen zijn ook in deze periode gewoon volledig van kracht.

 

Bericht 16 april:

Volg alle richtlijnen: samen staan we sterk!

Er wordt door ADL-teams, coaches en managers keihard gewerkt om de dienstverlening op een veilige manier door te laten lopen. We zien ook een enorme saamhorigheid tussen ADL-teams en cliënten. Mooi! Hoewel elke besmetting er natuurlijk één teveel is, zien we gelukkig dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers van Fokus mede dankzij alle inspanningen vooralsnog laag blijft. Dat willen we uiteraard graag zo houden, en dat is alleen mogelijk als iedereen (alle cliënten en medewerkers) zich blijven houden aan de hygiënerichtlijnen én oproepen tot sociale distantie.

 

Bericht 14 april:

Aantal testen zorgmedewerkers uitgebreid, nu ook testen bij koorts

Het testen van medewerkers in de zorg is sinds begin vorige week uitgebreid. Inmiddels zien we dat de organisatie van deze testen op gang begint te komen. In sommige regio's moesten medewerkers voor wie een test was aangevraagd nog enkele dagen wachten, we hopen en verwachten dat de tijd tussen een aanvraag en de daadwerkelijke test steeds korter zal zijn.

 

 

 

 

Meer nieuws