25 maart 2020

LET OP: we hebben de informatie over Fokus en het coronavirus verplaatst op deze website. Deze pagina wordt niet meer bijgewerkt. Vanaf 25 maart kun je voor alle informatie terecht op de volgende pagina's:

 

Actuele berichtgeving

 

Veel gestelde vragen en antwoorden

 

Belangrijke documenten

 

////////////////////////////

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 24 maart 2020, 21.30 uur)

 

Bericht 24 maart:

Eerste aanvulling hulpmiddelen ontvangen

We beginnen deze update over het coronavirus met goed nieuws, want via de centrale instanties zijn vandaag de eerste extra voorraad aan hulp- en beschermingsmiddelen bij Fokus binnen gekomen. Daar zijn we zeer blij mee! Uiteraard blijft er nog meer nodig en daar wordt hard aan gewerkt.

 

Volg de richtlijnen en neem ‘sociale distantie’

Het kabinet heeft maandagavond nogmaals opgeroepen onnodige sociale contacten zoveel mogelijk te beperken en bijvoorbeeld het ontvangen van veel mensen thuis te voorkomen. Niet meer dan drie personen tegelijk is de richtlijn. Vanuit Fokus ondersteunen we deze oproep van harte. Het past ook in de oproep die we in onze update van gistermiddag al deden aan alle medewerkers en alle cliënten. We herhalen die oproep graag: Beperk niet-noodzakelijke contacten, ontvang geen visite/mensen thuis als dat niet echt nodig is en vermijd grotere groepen. Doe dat niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Dit is voor iedereen die bij Fokus betrokken is extra belangrijk, aangezien cliënten van Fokus extra kwetsbaar zijn bij een besmetting. We rekenen op iedereen in deze!

 

Geef de ADL-assistent de ruimte

De richtlijn om niet meer dan drie personen tegelijk op bezoek te krijgen en daarbij bovendien voldoende afstand van elkaar te houden willen we graag benadrukken. We doen een nadrukkelijk verzoek aan alle cliënten om, in het geval u bezoek heeft en assistentie oproept, een veilige werksituatie conform de nieuwe richtlijnen mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat het bezoek waar nodig voldoende afstand neemt en ruimte geeft aan de ADL’er. We gaan er vanuit dat iedereen hieraan meewerkt. Mocht de ADL-assistent de richtlijnen niet kunnen opvolgen en de veiligheid dus in het geding komen, dan is hij/zij genoodzaakt de assistentieverlening op dat moment te stoppen en op een ander moment te voltooien. We vertrouwen erop dat het niet zover hoeft te komen.

 

Kleinere cirkel van ADL’ers in overleg mogelijk

Bij veel cliënten speelt de behoefte om zelf ook minder mensen dagelijks te zien en bijvoorbeeld ook minder verschillende ADL-assistenten over de vloer te krijgen. Wij proberen hieraan tegemoet te komen, door waar mogelijk op een project een kleinere kring (‘cirkel’) van ADL’ers de assistentie bij een cliënt te laten verlenen. Dit zal niet overal in gelijke mate mogelijk zijn, dus is altijd afstemming tussen cliënt en team gevraagd. Ga vooral met elkaar in overleg wat de mogelijkheden zijn.

 

Werving en aanname nieuwe medewerkers gaat door

De zorgsector heeft al een tijd te kampen met een tekort aan medewerkers. Fokus ook. We krijgen signalen dat er door het coronavirus in mindere mate wordt meegewerkt aan het werven, aannemen en inwerken van nieuwe collega’s. Wij begrijpen de zorgen op dit punt, maar doen tegelijk een dringend beroep op iedereen om dit toch door te laten gaan, nieuwe ADL’ers zijn en blijven namelijk nodig. Juist nu is dit extra belangrijk! Het crisisteam heeft dan ook besloten de werving, het aanstellen en het inwerken van nieuwe ADL’ers gewoon door te laten gaan. Uiteraard met strikte toepassing van de hygiënerichtlijnen. We zullen er bovendien voor zorgen dat nieuwe collega’s voordat ze aan de slag gaan extra worden bijgepraat over de huidige, specifieke omstandigheden m.b.t. het coronavirus.

 

Werkgeversverklaring voor alle medewerkers

Binnenkort ontvangen alle medewerkers een (korte) werkgeversverklaring. Deze kun je in voorkomende gevallen tonen, om daarmee aan te geven dat je in de zorg werkzaam bent.

 

Bericht 23 maart 2020:

Vermijd niet-noodzakelijke sociale contacten

Hoewel vanuit de overheid en het RIVM al veelvuldig wordt opgeroepen om ‘sociale distantie’ in acht te nemen, zien en horen we allemaal de verhalen dat dit niet overal even goed wordt nageleefd. Wij ondersteunen daarom die oproep en doen ook een moreel appel op cliënten én medewerkers. Beperk niet-noodzakelijke contacten, ontvang geen visite/mensen thuis als dat niet echt nodig is en vermijd grotere groepen. Doe dat niet alleen voor je eigen gezondheid, maar ook om verdere verspreiding te voorkomen. Dit is voor iedereen die bij Fokus betrokken is extra belangrijk, aangezien cliënten van Fokus extra kwetsbaar zijn bij een besmetting. We rekenen op iedereen in deze!

 

Hoe zit dat nou met de mondkapjes?

Zoals in de update van afgelopen zaterdag 21 maart al aangegeven, heeft het RIVM de richtlijnen over het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen (onder andere mondkapjes) aangepast. Verschillende media maakten hier melding van, zoals het Algemeen Dagblad. Die berichtgeving was onvolledig en deels onjuist. De nieuwe richtlijnen gaan er nog steeds vanuit dat er alleen persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet moeten worden bij een (door de huisarts bevestigde verdenking van een) besmetting. Indien er geen sprake is van een (mogelijke) besmetting dan blijven de reguliere hygiënerichtlijnen van kracht.

 

Wij volgen de RIVM-richtlijnen, maar wijken daar nu op één punt van af; in de nieuwe richtlijnen is er vanwege de tekorten aan mondkapjes in Nederland een nieuwe veiligheidsafweging gemaakt en voorgeschreven dat de chirurgische mondkapjes afdoende zijn, ook bij een (mogelijke) besmetting. Omdat het aantal (mogelijke) besmettingen binnen Fokus nog zeer beperkt is, onze voorraad vooralsnog toereikend is en we kiezen voor maximale veiligheid, blijven wij de richtlijn hanteren dat er bij een (mogelijke) besmetting gebruik wordt gemaakt van de FFFP1/2-mondkapjes. Mocht de situatie daartoe aanleiding geven (veel meer cliënten met besmetting dan wel onvoldoende voorraad), dan zullen we deze richtlijn wellicht noodgedwongen moeten aanpassen en alsnog de (minder strenge) RIVM-richtlijn opvolgen. In het stappenplan ADL-assistentie staat dit al omschreven en die blijft dus van kracht!

 

Samengevat:

- Is er geen sprake van een (mogelijke) besmetting met Covid-19 bij de cliënt? Dan zijn geen extra beschermende maatregelen nodig en gelden de bestaande hygiënerichtlijnen.

 

- Is er wel sprake van een (mogelijke) besmetting met Covid-19 bij de cliënt? Dan gelden er extra beschermende maatregelen, die staan omschreven in het stappenplan ADL-assistentie.

 

Werken met korte mouwen blijft voorgeschreven

In de standaard richtlijnen wordt voor ADL-assistenten voorgeschreven kleding met korte mouwen te dragen. Hoewel dit nu wellicht tegenstrijdig voelt met beschermende kleding (waarbij alles bedekt is), blijft deze richtlijn gewoon van kracht, uiteraard alleen in die gevallen waarin er geen sprake is van een (mogelijke) besmetting. Het is ook wel degelijk veiliger en hygiënischer, aangezien je op deze wijze beter je handen en (onder-) armen kunt wassen en desinfecteren. Volg dus als ADL’er ook in deze gevallen de richtlijnen.

 

Voor medewerkers die in België of Duitsland wonen

Medewerkers van Fokus die net over de grens wonen en in Nederland werken, kunnen via hun leidinggevende een speciaal vignet met Fokus-stempel krijgen. Medewerkers woonachtig te België: print het vignet uit en plaats het achter je voorruit. Medewerkers woonachting in Duitsland: vul samen met je leidinggevende de verklaring in en laat leidinggevende ondertekenen.

 

Werkgeversverklaring kinderopvang via leidinggevende beschikbaar

Zoals we eerder schreven valt de functie van ADL-assistent onder de lijst met vitale beroepen en kom je als ADL-assistent dus in aanmerking voor opvang van je kinderen. Dit wordt lokaal via kinderdagverblijven en/of scholen georganiseerd. Mocht de opvang vragen om een werkgeversverklaring dat je werkzaam bent in de zorg, dan kun je deze verklaring bij je leidinggevende opvragen.

 

Tot slot: mooie gebaren brengen de zon binnen

In deze moeilijke periode zien we met enige regelmaat mooie gebaren die zorgen voor een glimlach en goed gevoel. ADL-teams en cliënten die letterlijk in de bloemen worden gezet, buurtbewoners die cliënten hun hulp aanbieden en een taart voor ADL-teams bakken en ga zo maar door. Mooi om te zien en ook oh zo verdiend. Het is deze saamhorigheid die we nodig hebben om samen door deze periode heen te komen!

 

Bericht 21 maart, 18.00 uur:

Het RIVM heeft vandaag nieuwe richtlijnen voor zorgmedewerkers opgesteld voor het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondmaskers. Het gaat om alle zorg die buiten het ziekenhuis wordt verstrekt en is dus ook van toepassing op de situatie bij Fokus. Tot nu toe waren er geen eenduidige richtlijnen en waren die bovendien meer op de ziekenhuizen gericht. Fokus is blij dat er nu meer duidelijkheid is gegeven.

 

De nieuwe richtlijnen houden tegelijk geen verandering in voor onze huidige werkwijze, omdat we binnen Fokus al volgens deze richtlijn werken. Dat betekent dat je als er geen sprake is van een (mogelijke) besmetting, je alleen beschermingsmiddelen inzet als dat in de reguliere hygiënerichtlijnen ook wordt voorgeschreven. In een geval van een (mogelijke) besmetting dien je het afgelopen donderdag (19 maart 2020) gepubliceerde Stappenplan ADL-assistentie te volgen.

 

Klik hier voor de hygiënerichtlijnen

 

Klik hier voor het Stappenplan ADL-assistentie 19 maart 2020

 

Klik hier voor de nieuwe richtlijnen van het RIVM.

 

Tot slot aandacht voor een mooie blog van cliënt Manon van den Heuvel, die beschrijft hoe het voelt om ineens zoveel mogelijk thuis te moeten blijven en daar toch op een positieve manier mee omgaat. Klik hier voor deze blog.

 

Bericht 19 maart, 16.00 uur:

In deze periode hebben we elkaar hard nodig. Omdat het belangrijk is dat iedereen weet wat er bij mogelijke klachten/besmettingen moet gebeuren, hebben we enkele stappenplannen opgesteld. In het ‘stappenplan cliënt’ hebben we opgenomen welke acties nodig zijn van de cliënt als hij/zij last van klachten krijgt die mogelijk op het coronavirus duiden. We verzoeken cliënten dringend dit stappenplan in voorkomende gevallen te volgen! Het stappenplan wordt 19/20 maart ook per post naar alle cliënten gestuurd.


Klik hier voor het stappenplan voor cliënten

 

Klik hier voor de begeleidende brief aan cliënten

 

Er is ook een stappenplan voor ADL-assistenten opgesteld, waarin aangegeven is wat ze moeten doen als een cliënt een mogelijke besmetting doorgeeft.

 

Klik hier voor het stappenplan ADL-assistentie

 

Bericht 19 maart, 11.55 uur:

Op de website is nu een Q&A met veel gestelde vragen (en antwoorden) geplaatst. Gelet op de snelheid waarmee de ontwikkelingen soms gaan, adviseren we iedereen dit regelmatig te checken. Klik hier voor deze Q&A.

 

Bericht 18 maart:

De Cliëntenraad Fokus (CRF) en Ondernemingsraad Fokus (OR) hebben een gezamenlijke verklaring opgesteld. Een mooi initiatief! Klik hier voor dit statement.

 

Op verzoek plaatsen we hierbij nogmaals het document met de reguliere hygiënerichtlijnen van Fokus. Klik daarvoor hier.

 

Bericht 17 maart:

Op onze website hebben we het verhaal geplaatst van een cliënt, die daarin vertelt hoe hij/zij de dag van gisteren en de toespraak van Rutte beleefde. Een verhaal waarin heel pakkend wordt beschreven wat de huidige gebeurtenissen met iemand doen. Lees hier het verhaal.

 

Een aantal belangrijke algemene aandachtspunten hebben we in een illustratie verwerkt:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 16 maart:

Naar aanleiding van de maatregelen is gekeken naar het open houden van de kantoren van Fokus in Groningen en Utrecht. Omdat de locaties belangrijk zijn in het ondersteunen van de bedrijfsprocessen en daarmee de ADL-assistentie blijven beide kantoren open. Wel wordt er vanaf heden gewerkt met een A- en B-team, waarbij één groep op kantoor werkt én de andere groep dan thuis werkt. Op deze manier zijn er minder mensen tegelijk in het gebouw aanwezig. De medewerkers op kantoren zijn daar vandaag via deze brief over geïnformeerd.

 

Bericht 15 maart:

Het kabinet heeft vanmiddag aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te voorkomen. Alle scholen en de kinderopvang sluiten tot 6 april a.s. Voor mensen met een beroep in een zogenoemde vitale sector geldt dat scholen en kinderopvang wel zorgen voor de opvang van hun kinderen.

 

Wat betekent dit voor ADL-assistenten en overige medewerkers van Fokus?

1. De functie van ADL:-assistent valt onder de noemer ‘vitaal beroep’, te weten de zorg.

2. Kinderen van ADL’ers kunnen derhalve terecht bij de door de scholen en kinderopvang te organiseren opvang.

 

Omdat de functie van ADL-assistent misschien niet meteen heel bekend is, adviseren we om in het geval dat er wordt gevraagd wat voor werk je doet duidelijk aan te geven dat je in de zorgsector werkt, in een functie vergelijkbaar met de thuiszorg.

 

We doen dan ook een dringend beroep op alle medewerkers die dit betreft om gebruik te maken van de opvangmogelijkheden en het geweldige werk dat jullie samen verrichten te blijven doen.

 

Voor de overige (kantoor) medewerkers verandert er vooralsnog niets ten opzichte van onze eerdere berichtgeving. Jullie werk is keihard nodig ter ondersteuning van de ADL-assistentie en de continuïteit van vitale processen. Maandag wordt verder bekeken op welke manier dit het beste ingericht kan worden, maar vooralsnog blijven beide kantoren dus open.

 

Wat betekent dit voor cliënten?

Het besluit van het kabinet om opvang te organiseren voor kinderen van mensen met een beroep in een vitale sector, onder wie dus ADL-assistenten, ondersteunt de mogelijkheid om ADL-assistentie zo goed mogelijk te blijven continueren.

 

Hoe gaat het verder?

Het uitgangspunt is en blijft om de ADL-assistentie 24/7 te blijven voortzetten. Dat lukt ons dankzij de geweldige inzet van al onze medewerkers tot nu toe ook nog steeds. We vragen onze medewerkers om bij eventuele uitval van collega’s de beschikbare mensen zoveel mogelijk te spreiden over de momenten dat de assistentie nodig is.

 

In de dienstverlening blijft de veiligheid van cliënten en medewerkers voorop staan. Omdat niemand kan voorzien hoe de situatie zich ontwikkelt, verkennen wij ook scenario’s waarin we de dienstverlening niet meer zoals gebruikelijk kunnen garanderen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat we voorrang moeten geven aan de uitvoering van EVA-handelingen en (binnen bepaalde grenzen) persoonlijke verzorging boven hand-en-spandiensten. Hier is nu overigens nog geen sprake van.

 

We vragen cliënten om ook na te gaan welke mogelijkheden voor ondersteuning u in uw eigen netwerk (huisgenoten, overige familie, vrienden) heeft. U hoeft dat nu nog zeker niet in gang te zetten, maar het zou goed zijn hier alvast over na te denken. Voor alle duidelijkheid: nu is onze dienstverlening nog zoals gebruikelijk 24/7 geborgd en we doen er alles aan om dat zo te houden! Maar we kunnen niet voorzien hoe deze situatie zich de komende periode ontwikkelt.

 

Tot slot

We beseffen ons dat deze situatie het uiterste vraagt van cliënten en medewerkers. Dat het onzekerheid met zich mee brengt en dat er veel vragen zijn. We proberen zoveel mogelijk in alle openheid meer duidelijkheid te geven, maar kunnen tegelijkertijd niet alle vragen beantwoorden. We vragen daarvoor ieders begrip. Via de updates die we met grote regelmaat op website, extranet en medewerkersportaal plaatsen, informeren we jullie zo goed mogelijk. Het advies is dan ook dagelijks de portalen/site te raadplegen.

 

Bericht 14 maart 2020:

Een onderwerp waarover veel vragen leven betreft materialen die nodig zijn om bij een eventuele besmetting veilig te kunnen werken, zoals mondkapjes en handschoenen. Hiervoor gelden zoals eerder geschreven nog steeds dezelfde richtlijnen.

 

Zijn er genoeg beschermingsmaterialen in Nederland?

In Nederland is er een tekort aan het ontstaan aan deze materialen. Daarom staan we in dit bericht stil bij de manier waarop we binnen Fokus nu omgaan met de materialen. Al weken geleden zijn er leveringsproblemen ontstaan, met name doordat de Chinese en Duitse fabrikanten in principe niet meer leveren aan Nederland. Dat was ook uitgebreid in de media, zoals je onder andere hier kunt zien.

 

Wat doen we eraan om genoeg materialen beschikbaar te krijgen?

Alles is er nu op gericht voldoende beschermingsmaterialen beschikbaar te hebben voor gevallen waarin er sprake is van een besmetting. Er is een inventarisatie gedaan van alle beschikbare materialen op alle projecten. Zo kunnen we bij eventuele lokale tekorten indien nodig snel materiaal van project A naar project B brengen. Nog niet van alle projecten is deze inventarisatie doorgegeven. Hierbij de oproep aan die projecten om dat alsnog zo spoedig mogelijk te doen. Mondkapjes worden in geval van een besmetting gericht uitgereikt op het project.

 

Door de materiaaltekorten die aan het ontstaan zijn in Nederland, heeft de overheid besloten via de zogenoemde Veiligheidsregio’s en de GGD’s beschikbare materialen op urgentie te gaan verdelen. Fokus heeft zich inmiddels bij alle Veiligheidsregio’s in Nederland aangemeld als zorginstelling met kwetsbare cliënten. De Veiligheidsregio’s zijn nog niet begonnen met het uitleveren van noodvoorraden, omdat van zorgorganisaties wordt verwacht dat ze eerst eigen voorraden efficiënt inzetten.

 

Wat kunnen we zelf doen?

Gelet op het bovenstaande is zo enorm belangrijk om materialen als mondkapjes en handschoenen alleen te gebruiken als het echt nodig is, zoals zowel de RIVM-richtlijnen als onze eigen hygiënerichtlijnen het voorschrijven. Helaas zien we ook dat in een beperkt aantal gevallen materialen worden meegenomen voor privégebruik. Hoewel we de zorgen die iedereen heeft begrijpen, is dit echt heel erg! Weet wat je doet met de veiligheid van cliënten en je collega’s als ze echt nodig zijn!

 

Samen de schouders eronder!

Juist nu moeten we op elkaar kunnen rekenen. Gelukkig zien we deze periode vooral ook veel saamhorigheid, zowel bij cliënten als medewerkers. En we zien vooral ook keihard werkende ADL-assistenten, die vol passie zorgen dat de dienstverlening op een veilige en goede manier door kan gaan. Tot slot: blijf werken volgens de richtlijnen en als dat niet lukt, wees dan praktisch en handel in de geest van.

 

Bericht 12 maart, 22.45 uur:

Aanvullende maatregelen m.b.t. coronavirus

 

De situatie m.b.t. besmettingen binnen Fokus is ongewijzigd t.o.v. het bericht van 11 maart. Naar aanleiding van de vandaag gepresenteerde aanvullende maatregelen van kabinet en RIVM om de verdere verspreiding van het virus zoveel mogelijk te voorkomen, heeft ook het Covid 19 -crisisteam van Fokus in aansluiting daarop besproken op welke wijze deze aanvullende maatregelen voor Fokus vorm moeten worden gegeven. Via dit bericht informeren we je hier graag over.

 

Kabinet: Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook voor publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden.

Fokus heeft in lijn met bovenstaande besloten dat alle (grote) bijeenkomsten waarbij ADL’ers vanuit verschillende delen van het land samen komen, worden per direct afgelast. Ook bijeenkomsten binnen de Fokusprojecten die niet direct noodzakelijk zijn voor de continuïteit van de ADL-dienstverlening worden geschrapt. Concreet betekent dit dat onder andere het volgende wordt geschrapt tot en met in elk geval 31 maart aanstaande:

- alle centrale en regionale scholingsbijeenkomsten

- de fysieke bijeenkomsten van de medezeggenschap

- alle teamoverleggen

- alle bijeenkomsten (inloopmiddagen, banenbeurzen en koffiemomenten) in het kader van de Ontdek-de-zorg-week én open dagen.

 

Kleinere bijeenkomsten op de projecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de ADL assistentie gaan wel door. De scholing op het project die noodzakelijk is voor bijvoorbeeld het inwerken van nieuwe medewerkers, de zogenoemde ‘klikgesprekken’ op het project met sollicitanten en overleggen van de multidisciplinaire teams kunnen doorgaan, mits de hygiënemaatregelen strikt worden nageleefd.

 

Kabinet: Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken.

We sluiten ons aan bij de oproep aan kwetsbare personen om grote gezelschappen en openbaar vervoer te vermijden en het ontvangen van bezoek te beperken. Deze oproep doen we dan ook aan al onze cliënten. Tegelijk willen we ons met deze oproep ook richten aan alle medewerkers: beperk onnodige sociale contacten in grotere groepen.

 

Kabinet: voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland.

We herhalen de oproep van het kabinet aan het zorgpersoneel: we realiseren ons dat er veel van jullie wordt gevraagd. We hebben echt iedereen hard nodig voor onze cliënten, blijf pas thuis als je klachten hebt en koorts. Overleg zo nodig met je leidinggevende. En ook: reis niet naar het buitenland. We hebben in eerdere berichten al aangegeven wat de RIVM-richtlijn is en blijft: pas als je klachten hebt (neusverkoudheid, hoesten, keelpijn) én koorts hebt, is het advies niet te komen werken. In alle gevallen: overleg met je leidinggevende en gebruik je gezonde verstand.

 

De overige maatregelen die het kabinet 12 maart heeft afgekondigd zijn voor Fokus niet van toepassing. Klik hier voor een volledige opsomming van de kabinetsmaatregelen.

 

Daarnaast willen we het volgende graag onder de aandacht brengen:

 

- We herhalen ons dringende verzoek om allerlei hulp- en beschermingsmiddelen alleen conform de bestaande richtlijnen in te zetten en dus niet uit extra voorzorg te gebruiken. Als we dat wel doen, lopen we het risico dat we onvoldoende middelen op voorraad hebben op een moment dat er een besmetting is en we het wel nodig hebben.

 

- We adviseren cliënten hierbij nogmaals om indien van toepassing uw eigen benodigde hulpmiddelen tijdig aan te vullen, om zo eventuele leveringsproblemen voor te zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan papieren handdoekjes, handschoenen, desinfectiemiddel en dergelijke. Verder ook uitzuigslangen, handschoenen, alcohol e.d. die cliënten met ademhalingsondersteuning nodig hebben.

 

- Voor medewerkers op de beide kantoren geldt dat je gewoon zoals gebruikelijk kunt werken, ook de beide kantoren blijven gewoon open. Uiteraard geldt hier wel dat je bij klachten thuis moet blijven. In geval van twijfel: overleg met je leidinggevende.

 

Vanzelfsprekend blijft de eerdere oproep van kracht om alle hygiënemaatregelen strikt na te leven, alert te blijven met elkaar en bij twijfel in overleg te gaan.

 

Bericht 12 maart, 16.45 uur:

Op 12 maart is deze brief naar alle cliënten gestuurd en hebben medewerkers een nieuwsbrief met vergelijkbare strekking ontvangen.

 

Bericht 11 maart:

Binnen Fokus heeft helaas een eerste besmetting met COVID-19 (coronavirus) plaatsgevonden Het gaat om een cliënt. Deze is in het ziekenhuis opgenomen.

 

Het team heeft samen met de cliënt goed gehandeld toen de klachten ontstonden en toenamen, wat uiteindelijk resulteerde in een ziekenhuisopname. Op het project zijn de cliënten en de teamleden geïnformeerd en wordt in nauw contact met de lokale GGD de gezondheid in de gaten gehouden.

 

De algemene lijn van Fokus bij COVID-19 besmettingen van cliënten, is dat cliënten vanwege de risico’s op complicaties en besmettingen van andere cliënten en medewerkers in het project bij voorkeur worden opgenomen in het ziekenhuis. Lokale omstandigheden (zoals opnamecapaciteit in het ziekenhuis) kunnen ervoor zorgen dat de GGD hiervan afwijkt. Tot op heden is dat niet het geval.

 

Om het risico op verdere besmettingen zo klein mogelijk te houden gelden de RIVM-voorschriften en de algemene hygiënemaatregelen. Deze zijn in principe afdoende en in nauw contact met de GGD wordt bepaald of er meer maatregelen nodig zijn. De GGD is nadrukkelijk in de lead bij het bepalen van de maatregelen en zij baseert zich daarbij op de RIVM-richtlijnen. Fokus is net als alle zorgaanbieders gehouden deze te volgen. In voornoemde situatie staan we in nauw contact met de GGD.

 

Belangrijk om te melden is dat vanuit Fokus de coach degene is die het contact heeft met cliënt en familie, GGD en ADL-team. De coach coördineert inhoudelijk de maatregelen die genomen moeten worden. Van groot belang is dat vooral cliënt en coach nauw in contact met elkaar staan en alle informatie over de gezondheidstoestand delen. Dit is nodig om andere cliënten en medewerkers goed te kunnen beschermen.

 

Medewerkers en cliënten die klachten vertonen, verzoeken we om in overleg met de manager te treden en als de klachten overeenkomen met de definitie van het RIVM, dan dient er telefonisch contact gezocht te worden met de huisarts. Zoals eerder gemeld gaat het dan om koorts (ten minste 38 graden), en hoesten of kortademigheid. Verder ook sowieso contact zoeken als je klachten hebt en contact hebt gehad met iemand waarbij een COVID-19 infectie is vastgesteld.

 

Verder blijven de reguliere hygiënemaatregelen van kracht, zoals eerder gemeld. Op deze manier borgen we samen zo maximaal mogelijk de veiligheid en tegelijkertijd doen we het maximale om de ADL-assistentie door te laten gaan.

 

Grote dank aan de inzet van alle betrokkenen!

 

Vanwege de privacy wordt de exacte locatie niet verder gedeeld. Maar zoals gezegd zijn cliënten en medewerkers van het desbetreffende project persoonlijk geïnformeerd.

 

Bericht 10 maart:

T.o.v. eerdere berichten is de situatie binnen Fokus ongewijzigd. We blijven dan ook de hygiënemaatregelen strikt volgen en roepen iedereen op alert te blijven. We volgen bovendien het advies dat gisteren vanuit het RIVM c.s. is afgegeven om tot nader orde geen handen te schudden. Dat geldt voor alle activiteiten binnen (en buiten) Fokus.

 

Afgelopen dagen heeft de situatie in Brabant uiteraard extra aandacht gehad. Ook hier volgen we de adviezen van RIVM en GGD. Voor medewerkers in de zorg is het volgende advies afgegeven:

De zorg in Noord-Brabant heeft haar medewerkers hard nodig; de zorg moet doorgaan. Daarom is er voor zorgmedewerkers in Noord-Brabant een afwijkend RIVM-advies: zij moeten alleen thuis blijven als zij én verkouden zijn én hoesten én koorts hebben. Het gaat dus om de combinatie. In andere gevallen kunnen zorgmedewerkers naar hun werk. Wel blijft ook het oude advies van kracht om thuis te blijven als een zorgmedewerker verkouden is na bezoek aan een risicogebied (zoals Noord-Italië) of na contact met patiënten met een coronabesmetting.

Wij volgen dit advies, met de toevoeging dat we medewerkers hebben opgeroepen alert te blijven en bij twijfel altijd te overleggen met de leidinggevende.

 

Tot slot van deze update willen we iedereen (cliënten en medewerkers) complimenteren met de manier waarop er tot nu toe samen wordt omgegaan met deze lastige situatie.

 

Bericht 9 maart 2020:

De situatie blijft hetzelfde, dat wil zeggen dat er nog geen besmettingsgevallen binnen Fokus zijn, noch bij cliënten, noch bij medewerkers. De richtlijnen van het RIVM worden constant bijgewerkt en door Fokus gevolgd. Met name de situatie in Brabant wordt met extra aandacht gevolgd. Het RIVM is daar bezig met een bronnenonderzoek naar de infectiehaard. Tegelijk is het RIVM duidelijk dat als iemand klachtenvrij is er geen reis- of andere beperkingen zijn. Veel informatie is te te vinden op de site van het RIVM.

 

Tegelijk zijn er afgelopen dagen vragen geweest bij medewerkers en cliënten. Er is ook een aantal 'mogelijke besmettingen' geweest, maar na onderzoek door de GGD bleken alle testuitslagen negatief (dus geen besmetting). De preventieve maatregelen zoals het strikt volgen van de bestaande hygiënevoorschriften zijn daarom nog steeds afdoende, die voorschriften blijven dan ook gehandhaafd. In eerdere berichten hebben we reeds iedereen gevraagd alert te zijn en dat blijft uiteraard zo. Als medewerkers zelf lichte gezondheidsklachten hebben en twijfelen of ze aan het werk kunnen, is hen gevraagd contact met de leidinggevende te zoeken en samen te overleggen wat te doen. Ook hier zijn de richtlijnen van RIVM en GGD leidend.

 

Op enkele plekken is 'uit eigen beweging' extra materiaal ingezet of gevraagd, zoals mondkapjes. We snappen heel goed dat iedereen dit wil, maar we doen nogmaals een dringende oproep aan medewerkers en cliënten alleen in te zetten wat is voorgeschreven. Het preventief inzetten van mondkapjes of andere materialen is vooralsnog niet nodig. Het levert volgens experts geen extra bescherming op en brengt zelfs het risico mee dat we materiaal tekort hebben als dit bij een eventuele besmetting wel nodig is. In het geval van een besmetting wordt de mate van isolatie altijd met de lokale GGD bepaald.

 

Tot slot, het is belangrijk dat reeds bij vermoeden van Covid-19 bij een cliënt, de coach (verpleegkundige) is aangewezen als centrale contactpersoon naar cliënt, huisarts, GGD, manager en team.

 

Een aantal cliënten heeft gevraagd naar het reguliere hygiënebeleid. Klik voor het hygiënebeleid hier.

 

Bericht 5 maart 2020:

De situatie voor Fokus is vooralsnog ongewijzigd t.o.v. de brief van 28 februari jl. Er zijn geen besmettingsgevallen bekend onder medewerkers of cliënten. Ook de algemene richtlijnen van RIVM en GGD zijn ongewijzigd. Dat betekent ook dat de reguliere hygiënemaatregelen van Fokus nog steeds afdoende zijn. We willen iedereen vragen deze richtlijnen goed na te leven.

 

Fokus blijft zich voorbereiden op een situatie waarin er wel sprake is van een besmetting. We volgen daarbij de richtlijnen van RIVM en GGD. Er worden soms vragen gesteld over de isolatie- en behandelrichtlijnen. Daarvoor geldt dat die worden bepaald na een risico inventarisatie door de lokale GGD en de lokale behandel- en opvangcapaciteit. Daarom kan daar nu geen concrete informatie over worden gegeven anders dan de algemene richtlijnen die het RIVM publiceert.

 

Onderdeel van onze voorbereidingen is het voldoende beschikbaar hebben van hulpmiddelen. Om een tekort te helpen voorkomen, hebben we onze medewerkers nadrukkelijk verzocht deze hulpmiddelen (zoals handschoenen, ontsmettingsmiddelen, beschermingsmiddelen) te blijven gebruiken zoals aangegeven in de reguliere hygiënevoorschriften. Extra gebruik is dus nog niet nodig en niet wenselijk. Dat zet immers de voorraad onder druk met als risico dat we op het moment dat het echt nodig is niet voldoende materiaal beschikbaar hebben.

 

We adviseren u indien van toepassing uw eigen benodigde hulpmiddelen tijdig aan te vullen, om zo eventuele leveringsproblemen voor te zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan uitzuigslangen die cliënten met ademhalingsondersteuning nodig hebben.

 

Enkele cliënten vragen de ADL-assistenten uit voorzorg om het gebruik van extra beschermingsmiddelen, die afwijken van de richtlijnen van het RIVM én onze standaard hygiënevoorschriften. Als dat het geval is en er dus geen reden is tot bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes of andere beschermingsmiddelen, dan vragen we u als cliënt om daarin zelf te voorzien. Fokus volgt de bestaande richtlijnen en wil de voorraad van hulp- en beschermingsmiddelen op gepaste wijze inzetten.

 

Als u vragen heeft kunt u daarvoor terecht bij het ADL-team of de manager van uw project.

 

Bericht 28 februari 2020:

Zoals u weet hebben we momenteel wereldwijd te maken met het coronavirus. Fokus heeft zich voor zover mogelijk voorbereid op de mogelijke gevolgen van het virus voor cliënten en medewerkers, en voor de kwaliteit en continuïteit van de dienstverlening.

 

Wij hebben richtlijnen en maatregelen opgesteld om de gevolgen van het virus zoveel mogelijk te beperken. Deze maatregelen hebben onder andere betrekking op hygiënevoorschriften, om verspreiding van het virus zoveel als mogelijk te voorkomen. Hoe de verspreiding van het coronavirus zich gaat ontwikkelen en hoe groot de gevolgen zijn voor de assistentieverlening, is op dit moment nog lastig te voorzien.

Preventieve hygiënemaatregelen zijn op dit moment verreweg het belangrijkst om de kans op besmetting van cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk te voorkomen. Om die reden hebben de medewerkers (aanvullende) instructies gekregen over persoonlijke hygiënemaatregelen. Vooralsnog zijn de normale, gangbare hygiënemaatregelen afdoende. We houden ons daarom strikt aan de geldende hygiëneprotocollen en vragen iedereen alert te zijn. We willen u vragen mee te werken aan het kunnen toepassen van de geldende hygiënemaatregelen.

 

Fokus volgt de adviezen van het RIVM en de GGD en zal in voorkomende gevallen in contact met hen treden. De GGD zal ook de regie voeren in het geval van een geconstateerde besmetting. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van het RIVM (www.rivm.nl).

 

Mocht er aanleiding zijn om u nader te informeren, dan doen we dat in elk geval via dit extranet. Als u een specifieke vraag hebt, kunt u terecht bij de manager ADL-assistentie.

 

(Deze informatie is op 28 februari 2020 ook per brief aan alle cliënten (digitaal) verstuurd.)

 

Klik hier voor tips over het goed wassen van uw handen

 

Klik hier voor een filmpje over het coronavirus

 

Voor medewerkers is alle informatie (ook) op het medewerkersportaal te vinden.

 

 

 

 

Meer nieuws