27 februari 2017

Per 1 oktober 2017 zal Okko Jongsma na 24 jaar het bestuur van Fokus overdragen aan een opvolger, waarvoor de werving recent door de raad van toezicht is gestart. Hij gaat dan met pensioen.

 

Mr. Okko Jongsma studeerde maatschappelijk/cultureel werk, managementopleidingen en rechten. Hij is vanaf 1975 werkzaam geweest in diverse functies in de extramurale zorg. Sinds 1993 is hij voorzitter van de raad van bestuur van Fokus. In die hoedanigheid heeft hij zich altijd sterk gemaakt voor het realiseren van eigen regie voor mensen met een zware fysieke beperking.

 

Onder zijn leiding is Fokus uitgegroeid tot een unieke dienstverlener met 99 zogenoemde Fokusprojecten, circa 1400 cliënten en zo'n 2200 medewerkers. Fokus is dé aanbieder van wonen met 24 uurs ADL-assistentie op afroep voor mensen met een zware fysieke beperking, die de eigen regie over het leven én de zorg willen en kunnen voeren. Fokus biedt dat aan in bijna 100 projecten, verspreid over heel Nederland en op basis van het oorspronkelijk Zweedse Fokusconcept, waarin de eigen regie van de cliënt op alle onderdelen sterk is doorgevoerd. Daarvoor maakte de staatssecretaris van VWS op aandrang van de Tweede Kamer een specifieke subsidieregeling binnen de Wet Langdurige Zorg mogelijk om het bijzondere concept ook voor de toekomst te waarborgen.

 

Recent vond een reorganisatie plaats waarin ingrijpend op management en staf werd gekort en zelforganiserende teams werden ingevoerd. De overhead is nu minder dan 5 procent. Eerder werd een intensief kwaliteitsprogramma uitgevoerd, waarna de inspectie positief rapporteert. Jongsma: ‘Er is samen met cliënten van Fokus veel werk verzet en strijd geleverd, waardoor de organisatie nu klaar is voor een nieuwe toekomst met een nieuwe bestuurder. Ik laat een mooie, waardevolle organisatie achter met medewerkers en cliënten die elke dag het concept van ‘eigen regie’ een formidabele inhoud geven. Zo gewoon, dat je er eigenlijk nooit van hoort!’.

 

 

 

Meer nieuws