Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een Fokuswoning? Beantwoord dan onderstaande vragen voor u zelf:

 

1. Heeft u een lichamelijke handicap of somatische aandoening of beperking?

 

2. Verplaatst u zich in en om de woning met een rolstoel of trippelstoel? Of bent u door een progressieve ziekte op redelijke termijn rolstoelafhankelijk?

 

3. Bent u aangewezen op ten minste 5 uur oproepbare hulp bij persoonlijke verzorging per week?

(denkt u hierbij aan assistentie bij wassen, kleden, verplaatsen, toiletgang e.d.)

 

4. Bent u voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen en zelfstandig assistentie op te roepen én aanwijzingen te geven? (Dit betekent dat als u begeleiding nodig heeft bij het aanbrengen van structuur of het voeren van regie, Fokus niet passend voor u is.)

 

Heeft u alle vragen met JA kunnen beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Fokuswoning. U kunt eventueel reageren op de beschikbare woningen op deze site. Nadat u dat gedaan heeft wordt door ons servicepunt aan de hand van een zogenoemde quickscan gekeken of u daadwerkelijk in aanmerking zou kunnen komen en of er sprake is van een passende woning.

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van woningen? Dan kunt u zich aanmelden voor de belangstellingsregistratielijst. Uw aanmelding voor deze lijst en een eventuele reactie op een woning betekent dus nog niet dat u meteen in aanmerking komt. Klik hier voor meer informatie over het aanmelden.

 

Heeft u bij één of meer vragen NEE geantwoord? Dan komt u helaas niet in aanmerking.

 

Twijfelt u bij één of meer vragen, neem dan contact op met ons servicepunt via servicepunt@fokuswonen.nl of (050) 521 72 72.

 

Komt u mogelijk in aanmerking en wilt u weten waar de Fokuswoningen zijn? Klik hier.

 

Let op: aan deze test kunt u u geen rechten ontlenen, het is slechts bedoeld als indicatie om te kijken of u mogelijk in aanmerking komt. neem bij interesse contact met ons op.