Wilt u weten of u mogelijk in aanmerking komt voor een Fokuswoning? Beantwoord dan onderstaande vragen voor u zelf:

 

1. Heeft u een lichamelijke handicap of somatische aandoening of beperking?

 

2. Verplaatst u zich in en om de woning met een rolstoel of trippelstoel? Of bent u door een progressieve ziekte op redelijke termijn rolstoelafhankelijk?

 

3. Bent u aangewezen op ten minste 5 uur oproepbare hulp bij persoonlijke verzorging per week?

(denkt u hierbij aan assistentie bij wassen, kleden, verplaatsen, toiletgang e.d.)

 

4. Bent u voldoende sociaal zelfredzaam om zelfstandig te wonen en zelfstandig assistentie op te roepen én aanwijzingen te geven?

 

Heeft u alle vragen met JA kunnen beantwoorden? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor een Fokuswoning. Op deze site kunt u het actuele woningaanbod vinden.

 

Heeft u bij één of meer vragen NEE geantwoord? Dan komt u helaas niet in aanmerking.

 

Twijfelt u bij één of meer vragen, neem dan contact op met ons servicepunt via servicepunt@fokuswonen.nl of (050) 521 72 72.

 

Komt u in aanmerking en wilt u weten welke Fokuswoningen beschikbaar zijn? Klik hier.

 

En klik hier als u zich meteen voor de wachtlijst wilt aanmelden.