Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 13 mei 2022)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 13 mei 2022:

Mondkapjes tijdens dienstverlening blijven voorlopig gehandhaafd

Het coronavirus heeft gelukkig steeds minder invloed op ons dagelijks leven. Ook binnen Fokus zijn de meeste maatregelen afgeschaald. Natuurlijk blijft het wel belangrijk alert te zijn en je bij klachten te laten testen. Er is opnieuw gekeken of er tijdens de ADL-dienstverlening nog steeds met een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2) moet worden gewerkt. We volgen hierbij de officiële richtlijnen van het RIVM. Deze zijn eerder deze week geactualiseerd. Uitgangspunt in die richtlijn voor zorgmedewerkers in onder andere de gehandicaptenzorg en thuiszorg blijft vooralsnog ongewijzigd en schrijft dus het gebruik van een chirurgisch mondkapje voor. Klik hier voor deze richtlijn. Dit betekent dat we ook binnen Fokus bij alle assistentieverlening een mondkapje (minimaal chirurgisch type 2) blijven dragen. Medio juni zullen we opnieuw naar deze richtlijn kijken. Check voor alle corona-richtlijnen ook de stappenplannen op deze site.

 

Bericht 3 mei 2022:

Quarantaineregels versoepeld, Fokus-stappenplannen aangepast

De richtlijnen rondom corona zijn onlangs verder versoepeld. Dat heeft ook gevolgen voor de Fokus-maatregelen. Medewerkers hoeven niet langer in quarantaine na een nauw contact of bij een besmette huisgenoot. Wel moet in een dergelijke situatie gedurende tien dagen gewerkt worden met aanvullende persoons beschermende middelen en draagt de desbetreffende medewerker ook in de ADL-eenheid een mondkapje. Verder voert de medewerker voordat hij of zij gaat werken preventief een zelftest uit. Uiteraard blijft gelden dat de medewerker bij klachten wel thuis blijft en zichzelf bij de GGD laat testen.

 

Ook cliënten hoeven na een nauw contact niet meer in quarantaine. Indien een eventueel positief geteste huisgenoot van de cliënt in de woning aanwezig is, past de ADL-assistent wel alle aanvullende maatregelen toe, zoals het gebruik van aanvullende persoons beschermende middelen. Check hiervoor ook de aangepaste stappenplannen op deze website.

 

Bericht 11 april 2022:

Testen bij GGD nog steeds richtlijn voor zorgmedewerkers en cliënten

Vanaf 11 april wordt het testbeleid voor mensen met klachten die mogelijk duiden op corona gewijzigd. Het is dan niet meer nodig om bij een positieve zelftest nog naar de GGD te gaan. Dit geldt echter niet voor medewerkers in de zorg en dus ook niet voor ADL-assistenten. Voor zorgmedewerkers blijft de richtlijn dat je je bij klachten laat testen bij de GGD. Dit heeft er mee te maken dat zorgmedewerkers werken met mensen met een kwetsbare gezondheid en een PCR-test bij de GGD nog iets betrouwbaarder is dan een zelftest.

 

Ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijft het advies om je bij klachten bij de GGD te laten testen. Fokus volgt dat advies, ook gelet op het zoveel mogelijk voorkomen van kruisbesmettingen binnen een project.

 

Zie alle verdere instructies ook de stappenplannen op portaal en website.

 

Bericht 1 april 2022:

Meeste maatregelen geschrapt, nog wel mondkapjes tijdens dienstverlening

Corona zorgt voor steeds minder problemen in de samenleving en dat geldt ook voor Fokus. Dat betekent dat we de meeste coronamaatregelen binnen Fokus kunnen laten vervallen. Maar dat geldt nog niet voor alle maatregelen. We zien nog steeds een groot aantal coronabesmettingen en er is bovendien sprake van veel mensen met griep. Daardoor vallen veel medewerkers tijdelijk uit, omdat ze in isolatie moeten. We blijven daarom tot nader orde in alle ADL-dienstverlening werken met een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2).

 

Welke maatregelen komen per direct te vervallen?

- Het is vanaf heden niet meer nodig een mondkapje in de ADL-eenheid te dragen of tijdens (scholings-) bijeenkomsten.

- Bijeenkomsten mogen weer live worden gehouden. Er hoeft geen afstand te worden gehouden. Geef elkaar wel de ruimte waar mogelijk en volg de basisrichtlijnen op gebied van hygiëne en ventilatie. En bij klachten laat je je testen en/of blijf je thuis.

- Het gedeeltelijk thuiswerken voor kantoormedewerkers is niet langer nodig. Het mag wel, in overleg met directe collega’s en leidinggevende. Zorg altijd voor een goede bezetting en bereikbaarheid van de afdeling. De tijdelijke thuiswerkregeling blijft voorlopig nog gelden, in afwachting van definitief beleid op dit gebied.

 

Welke maatregelen blijven nog wel gelden?

Corona is nog niet weg. De volgende richtlijnen gelden nog onverminderd:

- Tijdens de ADL-dienstverlening dragen medewerkers van Fokus een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2). Uiteraard dient een FFP2-mondmasker te worden gedragen indien de richtlijnen dat voorschrijven.

- Bij klachten die kunnen duiden op corona laat je je testen en gelden de corona-stappenplannen

- Bij een vastgestelde besmetting met corona gelden eveneens alle richtlijnen zoals opgenomen in de corona-stappenplannen

- Let goed op de algemene hygiëne, was je handen regelmatig en hoest in je elleboog

- Zorg voor voldoende ventilatie, zowel in de ADL-eenheid als in de Fokuswoning.

 

De stappenplannen zijn inmiddels aangepast aan de nieuwe richtlijnen.

 

Tot wanneer gelden de maatregelen?

We houden de ontwikkelingen continue in de gaten en indien nodig/mogelijk zullen we maatregelen verder afbouwen dan wel weer invoeren. Uiteraard zullen we dat dan via de bestaande kanalen communiceren.

 

Bericht 15 maart 2022:

Alle Fokus-richtlijnen in elk geval tot nader orde van kracht, begin april update

Het kabinet heeft vandaag verdere versoepelingen aangekondigd per 23 maart aanstaande. Het covid-beleidsteam van Fokus zal begin april kijken wat dit betekent voor alle Fokus-richtlijnen. Daarover volgt begin april een update. Tot die tijd blijven alle eerder afgekondigde maatregelen van kracht. Dat betekent onder andere dat er gewoon nog met een chirurgisch mondkapje in de dienstverlening en ADL-eenheid wordt gewerkt. Check begin april site of portaal.

 

Bericht 18 februari 2022:

Samenleving steeds verder open, alertheid binnen Fokus extra belangrijk

In de persconferentie van 15 februari kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. Fijn dat er steeds weer meer mogelijk is. En tegelijkertijd zien we binnen Fokus dat het nog steeds lastig blijft de roosters rond te krijgen. Dat betekent dat juist nu de samenleving steeds verder open gaat, we extra alert moeten zijn. Blijf daarom de richtlijnen zoals die binnen Fokus gelden goed naleven. In deze update gaan we kort in op wat de versoepelingen voor Fokus betekenen.

 

Voortzetten dienstverlening

Het hoge aantal besmettingen zorgt nog steeds voor veel tijdelijke uitval van medewerkers. Desondanks lukt het meestal om de dienstverlening te kunnen blijven bieden, al dan niet dankzij de flexibiliteit van cliënten. En dat is een groot compliment waard voor iedereen!

 

​Zoals we al eerder schreven, is het soms nodig om medewerkers die eigenlijk in quarantaine zouden moeten (maar zelf niet positief getest zijn en/of geen klachten hebben), toch in te zetten. In die gevallen worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen, zoals afstand houden in de ADL-eenheid en werken met een FFP2-mondneusmasker.

Die maatregelen blijken goed te werken, want we zien in die gevallen dat er geen kruisbesmettingen hebben plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de zorg aan alle cliënten verwachten we dat het ook de komende periode soms nodig zal zijn deze ADL'ers toch in te zetten. Dit gebeurt dan met de juiste beschermende middelen (FFP2-mondneusmasker). Of en zo ja welke medewerkers er in een dergelijke situatie worden ingezet, is uitsluitend ter beoordeling van de manager ADL-assistentie.

 

Bijeenkomsten

Het kabinet versoepelt onder andere het aantal mensen dat samen mag komen. Ondanks die versoepeling blijft binnen Fokus tot nader orde gelden dat bijeenkomsten waar mogelijk digitaal worden gehouden. Dat geldt voor bijvoorbeeld teamoverleggen en vergaderingen op de kantoren. Scholingsbijeenkomsten mogen waar nodig wel fysiek worden gehouden, met inachtneming van alle maatregelen (ventileren, de gehele tijd een chirurgisch mondkapje).

 

Iedereen weer minimaal deel van de week fysiek op kantoor

Het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken is aangepast. In lijn daarmee geldt voor de medewerkers van beide Fokus-kantoren vanaf nu weer net als eerder de richtlijn dat iedereen minimaal een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig is. Je aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt afgestemd tussen collega’s en leidinggevende. Op beide kantoren blijft gelden dat er onderling voldoende afstand gehouden moet worden en dat er voldoende moet worden geventileerd. Een mondkapje is in lijn met de richtlijnen van de overheid op kantoor niet meer nodig, maar geef elkaar de ruimte. Uiteraard blijf je bij klachten thuis. Voor scholingsbijeenkomsten die op de kantoren (of elders) plaats vinden blijft het mondkapje wel verplicht, omdat er dan meestal onvoldoende afstand gehouden kan worden én de desbetreffende ADL’ers op een ander moment direct contact met de cliënten hebben.

 

Mondkapjes blijven ook nu in dienstverlening en ADL-eenheid belangrijk

Voor alle richtlijnen die binnen Fokus gelden verwijzen we graag naar de corona-stappenplannen op website en medewerkersportaal. Naast het goed ventileren, een goede handhygiëne en alle overige maatregelen blijft ook het dragen van een chirurgisch mondkapje in de woning van de cliënt én in de ADL-eenheid (ook als je zit) voorgeschreven. Juist nu is dat extra belangrijk, om zo onnodige besmettingen te voorkomen. De ervaring heeft ons geleerd dat veel kruisbesmettingen juist in de ADL-eenheid plaatsvinden. Dat willen we graag voorkomen, zeker in deze periode waarin het al lastig genoeg is om de roosters rond te krijgen.

 

15 maart volgende ‘weegmoment’

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 15 maart weer een ‘weegmoment’ zal plaatsvinden. Rond die datum zullen we dan ook kijken wat dit betekent voor Fokus. Tot die tijd blijven de richtlijnen - zoals in deze update en in de stappenplannen aangegeven - in elk geval van kracht.

 

Bericht 15 februari 2022:

Later deze week update over gevolgen persconferentie

Het lijkt erop dat er vanavond door het kabinet nieuwe versoepelingen worden afgekondigd m.b.t. corona. later deze week zal worden bekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de richtlijnen van Fokus. We verwachten daar vrijdag op deze plek een update over te plaatsen. Tot die tijd blijven in elk geval alle huidige richtlijnen van kracht.

 

Bericht 28 januari 2022:

Geen nieuwe maatregelen na persconferentie

In de persconferentie van 25 januari kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. Deze wijzigingen hebben echter geen gevolgen voor alle maatregelen die binnen Fokus gelden. Het hoge aantal besmettingen zorgt er juist voor dat we heel voorzichtig moeten blijven en alle maatregelen goed moeten blijven naleven.

 

Veel uitval medewerkers zorgt voor krapte in roosters

Het hoge aantal besmettingen in Nederland merken we helaas ook binnen Fokus. Veel medewerkers raken besmet of moeten in quarantaine. Dit zorgt voor veel druk op de roosters. Op diverse projecten vallen dusdanig veel medewerkers tegelijk uit, dat we de dienstverlening niet kunnen bieden zoals we dat graag zouden willen. In die gevallen kan het noodzakelijk zijn om de zorg af te schalen en te beperken tot die zorg/assistentie die noodzakelijk is. Dat is veelal maatwerk. Samen met u als cliënt kijken we in die gevallen graag naar wat er nog wel mogelijk is. We willen u als cliënt om begrip voor deze lastige situatie vragen en begrijpen tegelijkertijd heel goed hoe vervelend dat voor u is. Bedankt voor het begrip en geduld in deze lastige periode, dat waarderen en respecteren wij ten zeerste.

 

Voor de medewerkers die wel inzetbaar zijn is de huidige situatie ook erg zwaar. We hebben enorm veel waardering voor de manier waarop jullie samen de schouders eronder zetten. We weten hoe enorm lastig het is om met de huidige onderbezetting de dienstverlening toch zoveel mogelijk te kunnen blijven voortzetten. Jullie zijn kanjers!

 

We hopen dat de huidige situatie met hoge aantallen besmettingen snel gaat verbeteren. Samen, cliënten en medewerkers, moeten we deze periode goed door zien te komen!

 

Stappenplannen eerder deze week helemaal geactualiseerd

Twee weken geleden kondigde het kabinet een wijziging van de quarantaineregels aan. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de inzetbaarheid van (zorg) medewerkers. Inmiddels zijn alle stappenplannen van Fokus op de nieuwe richtlijnen aangepast. De stappenplannen en hygiënerichtlijnen (versie 25 januari 2022) kun je vinden op het medewerkersportaal en de website.

 

Zelftesten voor medewerkers beschikbaar gesteld

Voor zorgmedewerkers met klachten die kunnen duiden op het coronavirus blijft een PCR-test bij de GGD voorgeschreven. Wel is er in de nieuwe richtlijnen meer ruimte om medewerkers die een positief geteste huisgenoot hebben of in nauw contact met een besmet iemand zijn geweest toch in te zetten. Naast een PCR-test kan dan in voorkomende gevallen worden gevraagd preventief een zelftest te doen voordat je dienst begint. Dit gebeurt altijd in overleg met je manager. Daarom stellen we vijf zelftesten beschikbaar voor iedere Fokus-medewerker. Deze worden binnenkort verspreid. Over de wijze van verspreiding informeren we de medewerkers in de loop van volgende week per mail.

 

Bericht 17 januari 2022:

Quarantaineregels door overheid opnieuw aangepast, precieze richtlijnen nog niet bekend

Tijdens de persconferentie van 14 januari maakte het kabinet bekend dat de quarantaineregels worden aangepast. Mensen die minimaal een week geleden de boosterprik hebben gehad of minder dan acht weken geleden een coronabesmetting hebben doorgemaakt, hoeven niet langer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon of een positief geteste huisgenoot hebben. Voorwaarde is in elk geval wel dat je zelf geen klachten hebt. Of er nog meer voorwaarden gelden en wat dit betekent voor zorgmedewerkers (bijvoorbeeld m.b.t. het gebruik van extra persoons beschermende middelen) wordt door de GGD deze week nader uitgewerkt. Bovendien is aangekondigd dat voor zorgmedewerkers zonder boosterprik of recent doorgemaakte besmetting aanvullende mogelijkheden komen om ingezet te worden indien dat nodig is. We wachten de precieze nieuwe richtlijnen die de GGD later deze week publiceert nog even af en passen dan al onze stappenplannen op de nieuwe situatie aan.

 

Totdat de precieze richtlijnen rondom quarantaine duidelijk zijn, blijven de huidige stappenplannen gelden. Indien nodig voor de continuïteit van de dienstverlening kan van de stappenplannen worden afgeweken, maar uitsluitend in overleg met de manager ADL-assistentie.

 

UPDATE: de stappenplannen zijn inmiddels aangepast.

 

Ook op kantoren nu chirurgisch mondkapje

Het kabinet adviseert nu om op die plekken waar een mondkapje voorgeschreven wordt altijd minimaal een chirurgisch mondkapje (type 2) te dragen. Binnen Fokus hanteren we deze richtlijn al langer voor ADL’ers tijdens de dienstverlening en op elk moment in de ADL-eenheid. We breiden dit nu uit naar de beide kantoren. Op beide kantoren is vanaf heden bij verplaatsingen en op die momenten dat je onvoldoende afstand kunt houden een chirurgisch/medisch mondkapje (type 2) verplicht.

 

Alle overige maatregelen blijven van kracht

Hoewel er gelukkig enkele versoepelingen werden afgekondigd tijdens de persconferentie, blijft het belangrijk voorzichtig te zijn en alle basisregels goed na te leven. Met uitzondering van bovenstaande punten blijven alle overige, eerder afgekondigde maatregelen volledig van kracht. Check hiervoor ook deze site.

 

Bericht 6 januari 2022:

Quarantaineregels door overheid aangepast, wijzigingen doorgevoerd in stappenplannen

Recent zijn de richtlijnen voor zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot of nauw contact aangepast. Er wordt nu niet langer onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers. Je bent immuun als je bent gevaccineerd of hersteld van corona. In beide gevallen (immuun en niet-immuun) volgt nu een thuisquarantaine. Alleen als de continuïteit van de dienstverlening ernstig bedreigd wordt en de zorgorganisatie medewerkers die in quarantaine zitten toch zou willen inzetten, kan de immuun-status nog van belang zijn. Het opheffen van het onderscheid tussen mensen die immuun en niet-immuun zijn geldt ook voor cliënten met een positief geteste huisgenoot of nauw contact. Alle stappenplannen zijn op de nieuwe richtlijnen aangepast.

 

Leef alle basisregels goed na

Nu ondanks de lockdown het aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt blijft het extra belangrijk alle richtlijnen goed na te leven. Je kunt de richtlijnen vinden in de stappenplannen. Deze staan op website en medewerkersportaal. De belangrijkste op een rij:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening een chirurgisch mondkapje.

- Iedereen draagt in de ADL-eenheid de gehele tijd een chirurgisch mondkapje, ook als je zit. Het kapje mag alleen even af als je eet of drinkt. Ga indien mogelijk in verschillende ruimtes zitten om te eten & drinken.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid en waar mogelijk in de Fokuswoning).

- Zorg voor een goede handhygiëne.

- Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand gehouden.

- Bij klachten blijf je thuis en laat je je bij de GGD testen.

- Fysieke bijeenkomsten gaan niet door, met uitzondering van (scholings-) bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit. Ook dan worden alle richtlijnen nageleefd en draagt iedereen een chirurgisch mondkapje.

- Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis, in onderlinge afstemming met collega’s en leidinggevende. Op kantoor wordt een mondkapje gedragen, afstand gehouden en geventileerd. Ook op de beide kantoren worden geen fysieke bijeenkomsten gehouden, tenzij strikt noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 21 december 2021:

Besmettingen nemen toe, vanaf nu ook mondkapje op in ADL-eenheid

Helaas zijn we nog niet af van het coronavirus en vraagt de nieuwe variant om extra voorzichtigheid. Binnen Fokus zien we het aantal besmettingen toenemen. We willen iedereen daarom nogmaals oproepen alle bestaande maatregelen goed na te leven. Bovendien breiden we de richtlijn rondom het dragen van een medisch mondkapje uit.

 

Vanaf heden draagt iedereen in de ADL-eenheid een (chirurgisch) mondkapje, ook als je zit. Alleen als je eet of drinkt mag het kapje even af. Verder roepen we ADL-assistenten op in de ADL-eenheid niet bij elkaar te gaan zitten en waar mogelijk ook in aparte ruimtes van elkaar te eten & drinken. De nieuwe variant van het virus lijkt namelijk een stuk besmettelijker en het virus blijft langer in de lucht circuleren. Daardoor kun je elkaar in bijvoorbeeld de ADL-eenheid onbedoeld nog sneller besmetten en dat willen we voorkomen.

 

Let op juist gebruik mondkapje

Wellicht ten overvloede herhalen we hierbij de oproep te letten op een juist gebruik van mondkapjes. Let onder andere op de volgende zaken:

- Raak het mondkapje aan de buitenkant niet met je handen aan

- Vervang een mondkapje op tijd (je kunt een mondkapje maximaal drie uur achter elkaar gebruiken)

- Zorg dat het mondkapje goed op je gezicht aansluit / dat het goed afsluit.

 

 

 

Overige maatregelen blijven belangrijk

Zoals we hierboven al aangaven, blijven alle eerder afgekondigde maatregelen ook heel belangrijk. We noemen ze nog even:

- Zorg voor een goede handhygiëne.

- Draag gedurende de gehele ADL-assistentie een medisch mondkapje. Vanaf heden draag je dus ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje, tenzij je eet of drinkt.

- Waar mogelijk moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden.

- Ventileren (in de ADL-eenheid en waar mogelijk ook in de Fokuswoning) is belangrijk.

- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

- Fysieke bijeenkomsten zijn niet toegestaan, met uitzondering van die bijeenkomsten (scholing/training) die in het kader van kwaliteit/veiligheid en continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk zijn. Tijdens die bijeenkomsten worden alle maatregelen nageleefd en een medisch mondkapje gedragen.

 

Check voor alle maatregelen en een toelichting ook de stappenplannen én eerdere updates op deze website. Het dragen van een mondkapje in de ADL-eenheid is nog niet in deze stappenplannen verwerkt, die aanpassing volgt zo snel mogelijk later deze week. De maatregel gaat echter wel per direct in!

 

Uitnodigingen boosterprik verstuurd

Vorige week heeft iedere daarvoor in aanmerking komende medewerker de uitnodiging voor de boosterprik ontvangen in de (Fokus) mail. De brief met persoonlijke code kun je ook in FokusHRM (Afas) vinden. De snelheid waarmee het medewerkers lukt om een afspraak te maken wisselt helaas enorm. Hoewel het ieders eigen keuze is en blijft om de boosterprik te halen, adviseren we een ieder die dat wil om zodra het kan de afspraak te maken. Met de boosterprik verhoog je het niveau van antistoffen in je lichaam namelijk aanzienlijk en ben je dus beter beschermd tegen het virus.

 

Zelftesten in zorgsituaties geen vervanging PCR-test bij de GGD

Het gebruik van zelftesten is recent toegevoegd aan de richtlijnen van het RIVM/GGD. Dit geldt echter niet voor zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals dat bij Fokus het geval is. Voor zorgmedewerkers wordt geen enkel risico genomen en blijft een PCR-test bij de GGD voorgeschreven. Dat geldt zowel voor medewerkers met klachten als voor een test die nodig is om een quarantaine (bij een besmette huisgenoot) op te heffen. Heb je dus klachten, maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij de GGD!

 

In voorkomende gevallen kan er preventief wel een zelftest worden gebruikt. Dat geldt alleen bij specifieke omstandigheden en is gebonden aan enkele belangrijke voorwaarden. Het in dit kader inzetten van een zelftest door een medewerker gaat altijd in overleg met de manager ADL-assistentie of coach van Fokus.

 

Ook voor cliënten blijft conform de richtlijnen van RIVM/GGD met betrekking tot mensen met een kwetsbare gezondheid gelden dat bij klachten een zelftest niet volstaat. Ook hierbij is en blijft de oproep om u bij de GGD te laten testen. Een zelftest volstaat wel indien u geen klachten heeft en een sociale activiteit wilt ondernemen.

 

Als cliënt kunt u indien nodig assistentie vragen aan Fokus bij het afnemen van de zelftest. Dit wordt gezien als een hand-en-spandienst en wordt op uw aanwijzing en conform de aanwijzingen in de bijsluiter uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de test. In het stappenplan corona ADL-assistentie van Fokus wordt later deze week als bijlage een nadere toelichting op het gebruik en afnemen van een zelftest opgenomen, inclusief een korte werkinstructie voor ADL-assistenten.

 

Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij testen

Je hebt als zorgmedewerker nog steeds voorrang bij het testen bij de GGD. Om een afspraak te maken kun je bellen met het speciale testnummer voor zorgmedewerkers: (0800) 81 01. Houd je BSN-nummer bij de hand en de AGB-code van Fokus: 73730164. Neem verder je ID mee naar de testlocatie en een bewijsstuk dat je in de zorg werkt (loonstrookje of foto op telefoon).

 

Bericht 14 december 2021:

Uitnodiging boosterprik medewerkers verstuurd

Deze week ontvangen alle medewerkers de uitnodiging voor de boosterprik. Deze uitnodiging wordt naar je mailadres van Fokus gestuurd. Uitzendkrachten ontvangen de mail in de prive-mailbox. Check ook de vandaag verstuurde extra nieuwsbrief.

 

Bericht 6 december 2021:

Op korte termijn meer informatie boosterprik voor medewerkers

Zoals in november al bekendgemaakt komen medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten in aanmerking voor een boosterprik. De uitnodiging voor deze boosterprik wordt - net als vorige keer - via de werkgever (via Fokus dus) doorgestuurd. Uiteraard is het wel of niet laten zetten van de boosterprik een vrije en eigen keuze van iedereen. We zijn in afwachting van de uitnodigingsbrief die we naar verwachting op zeer korte termijn ontvangen. Voor alle medewerkers die daarvoor in aanmerking komen (dezelfde als bij de eerste vaccinatieronde) wordt de persoonlijke uitnodiging vervolgens in Fokus-HR (Afas) klaargezet. Zodra dit het geval is wordt hierover een extra Fokusnieuws verstuurd.

 

Blijf alert
Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november hoeven de Fokus-maatregelen niet te worden aangepast. De huidige situatie in Nederland en de ontdekking van de nieuwe variant van het virus maken wel dat we extra voorzichtig en alert moeten zijn. Leef daarom alle maatregelen goed na en let goed op elkaar!

 

Je kunt alle maatregelen die momenteel binnen Fokus gelden vinden in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen​. We noemen enkele belangrijke richtlijnen:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening aan de cliënt een medisch (chirurgisch) mondkapje.

- Iedereen die in de ADL-eenheid is/komt, draagt daar een medisch mondkapje bij verplaatsen én in die situaties dat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning, op de kantoren). Let daarnaast op een goede handhygiëne en houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

- Heb je klachten? Laat je testen! Check de stappenplannen in welke situaties je wel en niet aan het werk kunt.

- Kantoormedewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk thuis en stemmen met collega's en leidinggevende de bereikbaarheid en aanwezigheid op ventileren, goede handhygiëne en bij verplaatsen een (niet-medisch) mondkapje. kantoor af. Op de kantoren geldt ook: afstand houden.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 30 november 2021:

Geen aanpassing Fokus-maatregelen na persconferentie, alertheid en voorzichtigheid belangrijk

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november hoeven de Fokus-maatregelen niet te worden aangepast. De huidige situatie in Nederland en de ontdekking van de nieuwe variant van het virus maken wel dat we extra voorzichtig en alert moeten zijn. Leef daarom alle maatregelen goed na en let goed op elkaar!

 

Je kunt alle maatregelen die momenteel binnen Fokus gelden vinden in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. We noemen enkele belangrijke richtlijnen:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening aan de cliënt een medisch (chirurgisch) mondkapje.

- Iedereen die in de ADL-eenheid is/komt, draagt daar een medisch mondkapje bij verplaatsen én in die situaties dat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning, op de kantoren). Let daarnaast op een goede handhygiëne en houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

- Heb je klachten? Laat je testen! Check de stappenplannen in welke situaties je wel en niet aan het werk kunt.

- Kantoormedewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk thuis en stemmen met collega’s en leidinggevende de bereikbaarheid en aanwezigheid op kantoor af. Op de kantoren geldt ook: afstand houden, ventileren, goede handhygiëne en bij verplaatsen een (niet-medisch) mondkapje.

 

Check verder de eerdere updates en stappenplannen voor alle maatregelen.

 

Let op juist gebruik mondkapje

Juist in deze periode van veel besmettingen is het belangrijk om op een juiste manier een mondkapje te gebruiken. In eerdere updates en in de stappenplannen kun je hierover meer lezen. Check ook deze afbeelding:

 

 

 

 

Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch). Er zijn de volgende aanvullingen op bovenstaande maatregel:

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie onder voor een toelichting.

 

Aerosolvormende handelingen zijn hoogrisico-handelingen, waarvoor dus ook preventief een FFP2-masker gedragen moet worden. Binnen Fokus zijn dit tracheostomale of non-invasieve handelingen:

- Verzorgen van een tracheastoma

- Uitzuigen via tracheacanule

- Wisselen van binnencanule

- Druppelen en balloneren

- Legen en opblazen van een cuff

- Toepassen van spreekklep of afsluitdop

- Wisselen van canule zonder cuff

- Wisselen van canule met cuff

- Behandelen granulatieweefsel

- Gebruik noodcanule

- Medicijnen vernevelen via tracheacanule

- Hoestmachine invasief

- Hoestmachine non-invasief

- Airstacken

- Aan- en afsluiten beademing.

 

RIVM-richtlijnen inzet zorgmedewerkers gewijzigd

De RIVM-richtlijnen rondom de inzetbaarheid van zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot zijn gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor de werkwijze binnen Fokus. In deze update informeren we je daar over. Meer informatie is ook te vinden in de aangepaste stappenplannen.

 

Je hebt als ADL-assistent een huisgenoot die positief is getest op corona:

- Indien je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD).

- Indien je geen klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD) op dag 0 (zo snel mogelijk) en dag 5. Indien je in de tussentijd geen klachten hebt ontwikkeld en beide testen zijn negatief, kun je na dag 5 weer aan het werk. Je draagt dan tot en met dag 10 tijdens je gehele dienst een chirurgisch mondkapje (dus ook als je op meer dan 1,5 meter van een collega zit in de ADL-eenheid).

 

In de richtlijnen krijgen zorgorganisaties de ruimte om in die gevallen dat de continuïteit van de zorg in het gedrang komt af te wijken van de richtlijnen en medewerkers die geen klachten hebben toch in te zetten. Fokus zal dit alleen in uiterste gevallen doen en dit is ter beoordeling van de manager ADL-assistentie.

 

Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij testen

Je hebt als zorgmedewerker nog steeds voorrang bij het testen bij de GGD. Om een afspraak te maken kun je bellen met het speciale testnummer voor zorgmedewerkers: (0800) 81 01. Houd je BSN-nummer bij de hand en de AGB-code van Fokus: 73730164. Neem verder je ID mee naar de testlocatie en een bewijsstuk dat je in de zorg werkt (loonstrookje of foto op telefoon).

 

ADL-assistent telt niet als bezoeker in de woning

Eén van de door het kabinet opnieuw afgekondigde maatregelen/adviezen is dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal mensen dat je per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid herhalen we ons eerdere bericht dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als ‘bezoeker’ wordt meegerekend. Wel roepen we cliënten op om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL’er om zijn of haar werk te doen.

 

Bericht 15 november 2021:

Maatregelen na persconferentie verder aangescherpt

In de persconferentie van 12 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, in de vorm van een gedeeltelijke lockdown. De maatregelen hebben ook gevolgen voor Fokus. In deze update zetten we ze op een rijtje. Het allerbelangrijkste is en blijft dat we ons aan alle basisregels houden en goed op elkaar letten! Samen kunnen we ook deze periode op een voor iedereen veilige manier doorkomen.

 

Noodzakelijke bijeenkomsten en scholing gaan door, zoveel mogelijk in de regio

De maatregelen van de overheid zijn er onder andere op gericht groepsvorming en onnodige reisbewegingen te voorkomen. Dat heeft gevolgen voor bijeenkomsten binnen Fokus. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld de scholing van Fokus essentieel voor de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening. Denk aan het bevoegd en bekwaam kunnen houden van medewerkers. Onderstaand geven we voor de verschillende situaties aan welke richtlijnen gelden.

 

Scholingsbijeenkomsten

Vanaf heden hanteren we tot nader orde de volgende richtlijnen:

- Scholing die noodzakelijk is voor de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening kan doorgaan;

- Deze scholing wordt zoveel mogelijk op de eigen locatie / in de eigen regio gehouden;

- Gedurende de gehele scholingsbijeenkomst wordt een chirurgisch mondkapje gedragen door alle aanwezigen;

- Tijdens de scholing wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar gehouden;

- Er wordt waar mogelijk gezorgd voor voldoende ventilatie;

- Uiteraard geldt dat als je klachten hebt, je niet aan de scholing deelneemt.

 

Voor alle overige bijeenkomsten op gebied van scholing en opleiding geldt verder dat daar waar mogelijk de bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden, dit ter beoordeling van de opleider/trainer, in samenspraak met de regiodirecteur.

 

Teamoverleggen en teamuitjes

Voor alle overige bijeenkomsten in/op de projecten geldt dat deze in principe niet fysiek kunnen doorgaan, tenzij strikt noodzakelijk. Voor alle bijeenkomsten die in fysieke vorm worden gehouden geldt dat deze bij voorkeur op het eigen project / in de eigen regio plaatsvinden, uiteraard met naleving van alle gangbare maatregelen (afstand, ventilatie, mondkapjem handen wassen).

 

Teamoverleggen worden vanaf heden (tot nader orde) digitaal gehouden.

 

Voor sommige teams stond voor de komende periode een teamuitje gepland. Het is zeer spijtig, maar deze kunnen in elk geval de komende periode niet doorgaan. Uiteraard kunnen de desbetreffende teams dat uitje in een later stadium alsnog inhalen! We roepen alle teams op om op dit moment in elk geval nog geen nieuwe teamuitjes te plannen.

 

Bijeenkomsten en afspraken op kantoor

Voor alle overige bijeenkomsten en afspraken, bijvoorbeeld op de kantoren, geldt hetzelfde uitgangspunt: in principe zoveel mogelijk digitaal, tenzij het strikt noodzakelijk is om fysiek bijeen te komen. In dat geval gelden de bestaande richtlijnen (ventileren, afstand houden, handen wassen et cetera).

 

Kantoren: werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis

In lijn van de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt voor kantoormedewerkers vanaf heden het volgende:

- Werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis. Indien dat voor het werk noodzakelijk is, werk je gewoon op kantoor;

- Op kantoor geldt dat je altijd voldoende afstand houdt, bij verplaatsen een mondkapje draagt en zorgt voor voldoende ventilatie;

- Stem met collega’s en leidinggevende af of je thuis dan wel op kantoor werkt.

 

Overige maatregelen blijven gelden

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- ADL-assistenten dragen gedurende de gehele assistentieverlening een medisch mondkapje.

- In de ADL-eenheid wordt een medisch mondkapje gedragen bij verplaatsingen en indien er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- In de ADL-eenheid wordt zoveel mogelijk afstand van elkaar gehouden en gezorgd voor ventilatie.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, handen wassen, voldoende ventileren.

 

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Zoals begin deze maand bekendgemaakt komen medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit uiteraard weten. Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We willen u in dit geval graag verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.

 

Zorgbonus binnenkort uitbetaald

Zoals eerder medegedeeld is op aanvraag van Fokus de door de overheid toegekende zorgbonus voor medewerkers van Fokus toegekend. De bonus is 384,71 euro netto. Inmiddels kunnen we melden dat we op korte termijn de bonus over zullen maken naar de medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Een mooie beloning voor al onze collega's die in soms moeilijke omstandigheden geweldig werk hebben verricht!

 

De bonus is toegekend voor de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest.​​

 

Bericht 12 november 2021:

Vanavond persconferentie, maandag nieuwe update over gevolgen voor Fokus

Vanavond is een persconferentie waarin het kabinet nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aankondigt, naar verwachting een lockdown voor drie weken. Of en zo ja welke gevolgen dat heeft voor de maatregelen die binnen Fokus momenteel al gelden, gaan we maandag bekijken. Dan ook volgt op deze plek een nieuwe update. Vooruitlopend op die berichtgeving hebben we besloten dat alle voor maandag 15 november eventueel geplande fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Dat betreft zowel bijeenkomsten op de kantoren als scholing op de projecten.

 

Bericht 4 november 2021:

Maatregelen na persconferentie aangescherpt

In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Dit heeft ook gevolgen voor de binnen Fokus geldende maatregelen. In deze update zetten we op een rij welke maatregelen binnen Fokus gelden vanaf zaterdag 6 november 2021. Net zoals in eerdere fases van deze pandemie vraagt de huidige situatie erom dat we samen zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

 

Mondkapjes tijdens gehele dienstverlening en tijdens verplaatsen in de ADL-eenheid

Vanaf zaterdag 6 november draagt de ADL-assistent bij assistentieverlening aan de cliënt een medisch mondkapje. Dus ook als die assistentie op 1,5 meter of meer afstand wordt verleend. Het betreft hier het bekende chirurgische mondkapje. Indien de hygiënerichtlijnen het gebruik van een FFP2-masker voorschrijven, blijft dat uiteraard gelden.

 

In de ADL-eenheid moet een mondkapje worden gedragen bij het verplaatsen/lopen. Als je zit mag het kapje af, tenzij er onderling onvoldoende afstand gehouden kan worden. Dan is een mondkapje wel voorgeschreven. Indien de lokale situatie daar om vraagt, kan de manager ADL-assistentie hier van af wijken en het gebruik van een mondkapje voorschrijven gedurende het gehele verblijf in de ADL-eenheid.

 

Zorg verder voor voldoende ventilatie in ADL-eenheid en in de Fokuswoning.

 

Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk.

 

Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter afstand is de norm

Vanaf 6 november geldt het nadrukkelijke advies om waar mogelijk 1,5 meter of meer afstand van elkaar te houden. Dat is tijdens de dienstverlening natuurlijk vaak niet mogelijk, maar 1,5 meter is wel de norm in al die gevallen dat dat wel kan, zoals in de ADL-eenheid, op de kantoren en tijdens bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten en scholing gaan door

Bijeenkomsten en scholing kunnen doorgaan. Scholing is essentieel voor de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening. Voor al deze bijeenkomsten geldt wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Waar dat niet mogelijk is dient een mondkapje te worden gedragen. Zorg verder voor voldoende ventilatie.

 

Vragen naar vaccinatiestatus?

Het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg is een onderwerp dat tot veel discussie kan leiden. Al in de update van september riepen we op om daarover op een respectvolle wijze het gesprek aan te gaan. Het kan immers voor een veilige dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn. Bovendien gelden er soms andere regels m.b.t. quarantaine voor mensen die immuun of niet-immuun zijn. Binnen veel teams gebeurt dit ook op prima wijze. Dit blijft binnen Fokus het uitgangspunt. Je hoeft als medewerker of cliënt je vaccinatiestatus niet te delen en Fokus zal ook geen enkele wijze die status registreren. Indien je de status niet deelt, wordt je beschouwd als niet-immuun. In de stappenplannen is beschreven wat dit concreet betekent. We willen benadrukken dat wij in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren.

 

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit uiteraard weten.

 

Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We willen u in dit geval graag verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.

 

Kantoren: A- en B-teams, mondkapjes en 1,5 meter

Op de kantoren is het vanaf 6 november opnieuw verplicht een mondkapje te dragen op het moment van verplaatsen/lopen en op die momenten dat onvoldoende afstand gehouden zou kunnen worden. Verder is het opnieuw nadrukkelijk de bedoeling onderling afstand te houden (1,5 meter), ook tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten. Verder roepen we op voor voldoende ventilatie te zorgen.

 

We blijven op de kantoren werken met A- en B-teams, waarbij iedereen in principe een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig is. Thuiswerken (indien het werk dit toelaat) en de bezetting op kantoor wordt onderling met collega’s en leidinggevende afgestemd.

 

Overige maatregelen blijven gelden

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots verder over de Fokusprojecten verspreid.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende ventileren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 17 september 2021:

Stap voor stap terug naar normaal, maar voorzichtigheid blijft belangrijk

In de persconferentie van 14 september kondigde het kabinet nieuwe versoepelingen per 25 september aan. Dat is goed nieuws, want het lijkt erop dat we in de samenleving stap voor stap terug gaan naar normaal. Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Als Fokus zijnde hebben we een extra grote verantwoordelijkheid voor zowel cliënten als medewerkers. Daarom blijven de meeste maatregelen zoals eerder afgekondigd ook na 25 september voorlopig nog kracht. Uiteraard bekijken we continue of en zo ja wanneer er afscheid van bepaalde maatregelen genomen kan worden. Alle maatregelen kun je vinden op de speciale coronapagina’s op onze website en het medewerkersportaal, in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. In onderstaande update gaan we nader op de maatregelen in.

 

Mondkapjes blijven verplicht bij dienstverlening binnen de 1,5 meter

Voor alle dienstverlening binnen de 1,5 meter blijft voorlopig gelden dat de ADL-assistent een (medisch) mondkapje draagt! Dit is ook in lijn met de richtlijnen van RIVM en GGD. Het advies is om persoons beschermende middelen (zoals mondkapje) te blijven gebruiken omdat het bijdraagt aan het verminderen van het risico op (ongemerkte) verspreiding, zeker gelet op de mogelijk kwetsbare gezondheid van cliënten.

 

Daarnaast geldt voor ADL-assistentie op 1,5 meter afstand of meer nog steeds dat indien een cliënt daarom verzoekt, de ADL-assistent een mondkapje draagt. Overigens kan de ADL-assistent in dergelijke situaties er ook zelf voor kiezen wel een mondkapje te dragen. Respecteer daarin elkaars keuze!

 

Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september wordt formeel afscheid genomen van de 1,5 meter-regel. We roepen iedereen op om elkaar wel de ruimte te geven en waar mogelijk afstand van elkaar te houden, in bijvoorbeeld de ADL-eenheid en op de kantoren. Als het niet nodig is, ga dan niet pal naast elkaar zitten of staan, maar houdt iets meer afstand. Geef elkaar dus de ruimte!

 

Inzet FFP2-mondkapjes mogelijk aangepast

De richtlijnen voor het gebruik van FFP2-mondkapjes zijn recent aangepast. We zoeken nu uit wat dit betekent voor de bestaande werkwijze binnen Fokus. Tot nader orde blijven onze richtlijnen daarom ongewijzigd en gelden de bestaande stappenplannen.

 

Meer ruimte voor live bijeenkomsten en scholing

De versoepelingen per 25 september geven meer ruimte om bijeenkomsten weer live/fysiek te laten plaatsvinden. Dat geldt zowel voor bijeenkomsten op de kantoren én teamoverleggen, als voor scholingsactiviteiten. Uiteraard blijft het ook mogelijk om overleggen digitaal te houden. We zullen komende periode nader kijken hoe we de digitale mogelijkheden en live bijeenkomsten meer kunnen integreren. Indien de activiteiten weer live plaatsen, is het wel belangrijk alle basisregels goed na te leven en te zorgen voor voldoende ventilatie. Blijf daarnaast waar mogelijk elkaar de ruimte geven.

 

Overige maatregelen ongewijzigd

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven voorlopig ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- Kantoormedewerkers zijn in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig. De aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt met collega’s en leidinggevende afgestemd.

- Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots verder over de Fokusprojecten verspreid.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende ventileren.

 

Vragen naar vaccinatiestatus?

Tijdens de persconferentie ging het kabinet ook in op het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg. Wij beseffen ons dat dit een onderwerp is dat tot veel discussie kan leiden. Het kabinet komt op dit punt nog met aanvullende informatie. Dat wachten wij in elk geval af. Wij zullen in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren. Tegelijk kan het voor een veilige dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. In de praktijk gebeurt dit binnen veel teams al op prima wijze. Daarbij is het belangrijk elkaar te blijven respecteren.

 

Zorgbonus aangevraagd

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft Fokus de zorgbonus aangevraagd. Pas tegen het einde van het jaar is hierover meer informatie te verwachten. Uitbetaling van de bonus wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus bekend. De bonus is aangevraagd voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest. Zodra we meer weten melden we dat.

 

Bericht 14 september 2021:

Later deze week nieuwe update Fokus, in elk geval tot die tijd blijven alle Fokus-maatregelen van kracht

Vanavond is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin nieuwe versoepelingen rondom het coronavirus worden verwacht. Welke gevolgen dat heeft voor de maatregelen die binnen Fokus op dit moment van kracht zijn, wordt op dit moment bekeken. In de loop van deze week plaatsen we op website en medewerkersportaal een nieuwe update vanuit Fokus, met daarin meer over hoe Fokus komende periode omgaat met maatregelen rondom corona. In elk geval tot die tijd blijven alle maatregelen van Fokus volledig van kracht.

 

Bericht 20 juli 2021:

Zorg voor voldoende frisse lucht in Fokuswoning, ADL-eenheid en op kantoor

Tijdens het ‘persmoment’ van maandag 19 juli maakte het kabinet bekend dat ‘zorgen voor voldoende frisse lucht’ aan de basisregels wordt toegevoegd in de bestrijding van het coronavirus. De andere basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven + testen bij klachten) blijven ook van kracht. In onze eerdere berichten benadrukten we al het belang van goed ventileren en die oproep herhalen we hierbij graag. Frisse lucht is belangrijk en kan helpen de overdracht van het virus te beperken.

 

Wij roepen medewerkers én cliënten op te zorgen voor voldoende frisse lucht (ventilatie). Concreet:

- Wij roepen cliënten op ervoor te zorgen dat de eigen woning regelmatig (meerdere keren per dag) goed kan doorluchten, door waar mogelijk ramen en/of deuren wijd open te zetten. Daarnaast is het aan te bevelen voor meer continue ventilatie te zorgen door een raampje open te laten staan waar mogelijk.

- We vragen specifiek aandacht voor assistentieverlening bij het douchen. We adviseren hierbij waar mogelijk de deur van de badkamer/doucheruimte open te laten, om zo een vochtige, afgesloten ruimte te voorkomen. In een afgesloten vochtige ruimte is de kans op overdracht namelijk groter en kan ook de werking van een mondkapje snel afnemen.

- Voor de ADL-eenheid en beide kantoren geldt dezelfde oproep: zorg ervoor dat de unit regelmatig goed kan doorluchten én zorg waar mogelijk voor voldoende continue ventilatie.

 

Natuurlijke ventilatie (dus raam of deur open) verdient de voorkeur, naast goedgekeurde ventilatiesystemen. De ventilatiesystemen die in gebruik zijn op de ADL-eenheid van de verschillende Fokusprojecten zijn afgelopen jaar reeds gecheckt en veilig bevonden. Zij voldoen aan alle richtlijnen.

 

Bovenstaande adviezen zijn overgenomen van de website van de rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie.

 

Bericht 13 juli 2021:

Richtlijnen blijven na persconferentie ongewijzigd, blijf alert

De persconferentie van 9 juli en de daarin aangekondigde aanscherpingen van de coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de corona-richtlijnen binnen Fokus. De toename van het aantal besmettingen maakt wel duidelijk dat we alert moeten blijven en samen alle bestaande richtlijnen strikt moeten naleven. We doen daarin een beroep op iedereen, medewerkers en cliënten.

 

Concreet betekent dit onder andere:

- Kom je als medewerker tijdens de dienstverlening binnen de 1,5 meter van de cliënt, dan draag je een (medisch) mondkapje

- Verzoekt de cliënt de medewerker om een mondkapje te dragen, ook bij zorg op 1,5 meter afstand of meer, dan draagt de ADL’er een mondkapje. Indien de ADL-assistent zelf graag een mondkapje draagt is dat altijd toegestaan.

- Kun je als ADL-assistenten binnen de ADL-eenheid geen 1,5 meter afstand houden, draag dan een mondkapje. Neem hierin je verantwoordelijkheid!

- Zorg in de ADL-eenheid altijd voor voldoende ventilatie.

- Heb je klachten? Laat je testen!

- Volg alle richtlijnen op zoals die staan omschreven in de corona-stappenplannen en het hygiënebeleid.

 

Vakantie? Geniet verstandig!

Ook in de vakantieperiode is het belangrijk om alert te blijven en de reisadviezen van de overheid in de gaten te houden. We herhalen hierbij onze eerdere oproep om niet af te reizen naar landen waarvoor de code oranje of rood geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers. 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor op dat moment code oranje of rood geldt, dan moeten we helaas een aantal voorzorgsmaatregelen treffen. Dat doen we niet om iemand te ‘straffen’, maar wel om de anderen te beschermen. We gaan er niet vanuit dat het zover komt en verwachten dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om op vakantie te kunnen gaan. Mocht het wel zover komen, dan geldt het volgende:

- als een medewerker als gevolg van een reis naar een land met code oranje of rood niet op tijd kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren;

- als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland (een land met code oranje of rood) in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland (code oranje of rood) in quarantaine moet, dan kan Fokus gedurende die quarantaineperiode preventief geen ADL-assistentie verlenen. Cliënt moet dat dan dus zelf op een andere manier te organiseren.

 

We nemen deze maatregelen zoals gezegd om elkaar te beschermen. Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen (er bij afreizen dus nog geen sprake zijn van code oranje of rood), dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Tot slot: we wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie. Geniet ervan, je hebt het verdiend!

 

Bericht 24 juni 2021:

Versoepelingen overheidsmaatregelen hebben ook gevolgen Fokus-richtlijnen

De overheidsmaatregelen rondom corona worden steeds verder versoepeld. De versoepelingen die vanaf 26 juni aanstaande gelden hebben ook gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. We hebben gekeken op welke manier we de komende periode het beste met alle corona-maatregelen om kunnen gaan. In deze update zetten we op een rij wat de belangrijkste wijzigingen zijn. We willen wel graag benadrukken dat juist nu waakzaamheid geboden blijft. Bovendien gelden de basismaatregelen van de overheid nog steeds. Belangrijk is dus om alert te blijven en je bij klachten te laten testen. In elk geval voor 26 juni passen we de corona-stappenplannen en de hygiënerichtlijnen aan. Check die documenten voor alle maatregelen. Alle onderstaande wijzigingen gaan per 26 juni in.

 

Mondkapjes: binnen de 1,5 meter, dan mondkapje voor

Wat betreft het gebruik van mondkapjes tijdens de dienstverlening en in de ADL-eenheid passen we onze werkwijze aan. Bij alle assistentieverlening waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden, blijft het dragen van een (medisch/chirurgisch) mondkapje door de ADL-assistent verplicht. Indien de zorg wel op 1,5 meter of meer verleend kan worden, mag dat vanaf 26 juni zonder mondkapje. In de praktijk wordt de meeste assistentie binnen de 1,5 meter verleend en draagt de ADL-assistent dus gewoon een mondkapje. Op het moment dat de ADL-assistent op 1,5 meter of meer is kan het mondkapje dus af.

 

Bij het loslaten van het dragen van een mondkapje bij assistentieverlening op 1,5 meter of meer zijn twee uitzonderingen:

- Indien de cliënt bij assistentieverlening op meer dan 1,5 meter toch graag wil dat de ADL’er een mondkapje draagt, dan zal de ADL-assistent dit doen.

- Indien de ADL-assistent bij zorg op 1,5 meter afstand zelf toch liever een mondkapje draagt, dan mag hij of zij dat uiteraard doen.

 

Daar waar het gebruik van een FFP2-masker is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij handelingen rondom ademhalingsondersteuning, blijven de richtlijnen ongewijzigd.

 

Mondkapjes in de ADL-eenheid: alleen als er onvoldoende afstand gehouden kan worden

Het is in de ADL-eenheid vanaf 26 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen, zolang er onderling voldoende (1,5 meter of meer) afstand gehouden kan worden. Verder blijven alle regels m.b.t. hygiëne en het advies om in de ADL-eenheid te zorgen voor voldoende ventilatie van kracht.

 

Bijeenkomsten: weer mogelijk met naleven alle basisregels en 1,5 meter afstand

Eén van de recente versoepelingen betreft het weer kunnen houden van bijeenkomsten. In lijn daarmee is het ook binnen Fokus vanaf 26 juni weer mogelijk bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen. Uiteraard gelden daarbij alle voorkomende basisregels zoals thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze versoepeling maken bijvoorbeeld teamoverleggen, teamuitjes en scholing weer mogelijk. We roepen hierbij op om er verstandig mee om te gaan en waar mogelijk ook online te blijven overleggen. Voor situaties waarbij er tijdens een bijeenkomst onvoldoende afstand gehouden kan worden (bijvoorbeeld tijdens een scholing) is een mondkapje wel voorgeschreven.

 

Werken op kantoor: iedereen in principe deel van de week op kantoor, geen mondkapjes meer

De overheid heeft de oproep om zoveel thuis te werken aangepast. Vanaf 26 juni geldt dat werknemers in overleg met de werkgever maximaal 50% van hun werktijd op kantoor mogen werken. Op kantoor geldt de anderhalve meter regel, ook in bijvoorbeeld de lift of de kantine. Bij klachten blijft gelden: laat je testen en werk thuis.

 

In lijn daarmee vervalt per 26 juni ook onze oproep zoveel mogelijk thuis te werken en voor minimale bezetting op de kantoren te zorgen. Omdat Fokus het voor de verbinding en informele contacten belangrijk vind dat we elkaar ook kunnen treffen op kantoor, is het de bedoeling dat alle medewerkers tenminste voor een deel van de week fysiek aanwezig zijn op kantoor (of project). De precieze verdeling wie wanneer op kantoor en wanneer nog thuis werkt, is in overleg door leidinggevende en medewerker te bepalen. Voor de iets langere termijn wordt gekeken wat de ervaringen in de