Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 30 november 2021)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 30 november 2021:

Geen aanpassing Fokus-maatregelen na persconferentie, alertheid en voorzichtigheid belangrijk

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november hoeven de Fokus-maatregelen niet te worden aangepast. De huidige situatie in Nederland en de ontdekking van de nieuwe variant van het virus maken wel dat we extra voorzichtig en alert moeten zijn. Leef daarom alle maatregelen goed na en let goed op elkaar!

 

Je kunt alle maatregelen die momenteel binnen Fokus gelden vinden in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. We noemen enkele belangrijke richtlijnen:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening aan de cliënt een medisch (chirurgisch) mondkapje.

- Iedereen die in de ADL-eenheid is/komt, draagt daar een medisch mondkapje bij verplaatsen én in die situaties dat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning, op de kantoren). Let daarnaast op een goede handhygiëne en houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

- Heb je klachten? Laat je testen! Check de stappenplannen in welke situaties je wel en niet aan het werk kunt.

- Kantoormedewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk thuis en stemmen met collega’s en leidinggevende de bereikbaarheid en aanwezigheid op kantoor af. Op de kantoren geldt ook: afstand houden, ventileren, goede handhygiëne en bij verplaatsen een (niet-medisch) mondkapje.

 

Check verder de eerdere updates en stappenplannen voor alle maatregelen.

 

Let op juist gebruik mondkapje

Juist in deze periode van veel besmettingen is het belangrijk om op een juiste manier een mondkapje te gebruiken. In eerdere updates en in de stappenplannen kun je hierover meer lezen. Check ook deze afbeelding:

 

 

 

 

Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch). Er zijn de volgende aanvullingen op bovenstaande maatregel:

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie onder voor een toelichting.

 

Aerosolvormende handelingen zijn hoogrisico-handelingen, waarvoor dus ook preventief een FFP2-masker gedragen moet worden. Binnen Fokus zijn dit tracheostomale of non-invasieve handelingen:

- Verzorgen van een tracheastoma

- Uitzuigen via tracheacanule

- Wisselen van binnencanule

- Druppelen en balloneren

- Legen en opblazen van een cuff

- Toepassen van spreekklep of afsluitdop

- Wisselen van canule zonder cuff

- Wisselen van canule met cuff

- Behandelen granulatieweefsel

- Gebruik noodcanule

- Medicijnen vernevelen via tracheacanule

- Hoestmachine invasief

- Hoestmachine non-invasief

- Airstacken

- Aan- en afsluiten beademing.

 

RIVM-richtlijnen inzet zorgmedewerkers gewijzigd

De RIVM-richtlijnen rondom de inzetbaarheid van zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot zijn gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor de werkwijze binnen Fokus. In deze update informeren we je daar over. Meer informatie is ook te vinden in de aangepaste stappenplannen.

 

Je hebt als ADL-assistent een huisgenoot die positief is getest op corona:

- Indien je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD).

- Indien je geen klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD) op dag 0 (zo snel mogelijk) en dag 5. Indien je in de tussentijd geen klachten hebt ontwikkeld en beide testen zijn negatief, kun je na dag 5 weer aan het werk. Je draagt dan tot en met dag 10 tijdens je gehele dienst een chirurgisch mondkapje (dus ook als je op meer dan 1,5 meter van een collega zit in de ADL-eenheid).

 

In de richtlijnen krijgen zorgorganisaties de ruimte om in die gevallen dat de continuïteit van de zorg in het gedrang komt af te wijken van de richtlijnen en medewerkers die geen klachten hebben toch in te zetten. Fokus zal dit alleen in uiterste gevallen doen en dit is ter beoordeling van de manager ADL-assistentie.

 

Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij testen

Je hebt als zorgmedewerker nog steeds voorrang bij het testen bij de GGD. Om een afspraak te maken kun je bellen met het speciale testnummer voor zorgmedewerkers: (0800) 81 01. Houd je BSN-nummer bij de hand en de AGB-code van Fokus: 73730164. Neem verder je ID mee naar de testlocatie en een bewijsstuk dat je in de zorg werkt (loonstrookje of foto op telefoon).

 

ADL-assistent telt niet als bezoeker in de woning

Eén van de door het kabinet opnieuw afgekondigde maatregelen/adviezen is dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal mensen dat je per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid herhalen we ons eerdere bericht dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als ‘bezoeker’ wordt meegerekend. Wel roepen we cliënten op om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL’er om zijn of haar werk te doen.

 

Bericht 15 november 2021:

Maatregelen na persconferentie verder aangescherpt

In de persconferentie van 12 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, in de vorm van een gedeeltelijke lockdown. De maatregelen hebben ook gevolgen voor Fokus. In deze update zetten we ze op een rijtje. Het allerbelangrijkste is en blijft dat we ons aan alle basisregels houden en goed op elkaar letten! Samen kunnen we ook deze periode op een voor iedereen veilige manier doorkomen.

 

Noodzakelijke bijeenkomsten en scholing gaan door, zoveel mogelijk in de regio

De maatregelen van de overheid zijn er onder andere op gericht groepsvorming en onnodige reisbewegingen te voorkomen. Dat heeft gevolgen voor bijeenkomsten binnen Fokus. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld de scholing van Fokus essentieel voor de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening. Denk aan het bevoegd en bekwaam kunnen houden van medewerkers. Onderstaand geven we voor de verschillende situaties aan welke richtlijnen gelden.

 

Scholingsbijeenkomsten

Vanaf heden hanteren we tot nader orde de volgende richtlijnen:

- Scholing die noodzakelijk is voor de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening kan doorgaan;

- Deze scholing wordt zoveel mogelijk op de eigen locatie / in de eigen regio gehouden;

- Gedurende de gehele scholingsbijeenkomst wordt een chirurgisch mondkapje gedragen door alle aanwezigen;

- Tijdens de scholing wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar gehouden;

- Er wordt waar mogelijk gezorgd voor voldoende ventilatie;

- Uiteraard geldt dat als je klachten hebt, je niet aan de scholing deelneemt.

 

Voor alle overige bijeenkomsten op gebied van scholing en opleiding geldt verder dat daar waar mogelijk de bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden, dit ter beoordeling van de opleider/trainer, in samenspraak met de regiodirecteur.

 

Teamoverleggen en teamuitjes

Voor alle overige bijeenkomsten in/op de projecten geldt dat deze in principe niet fysiek kunnen doorgaan, tenzij strikt noodzakelijk. Voor alle bijeenkomsten die in fysieke vorm worden gehouden geldt dat deze bij voorkeur op het eigen project / in de eigen regio plaatsvinden, uiteraard met naleving van alle gangbare maatregelen (afstand, ventilatie, mondkapjem handen wassen).

 

Teamoverleggen worden vanaf heden (tot nader orde) digitaal gehouden.

 

Voor sommige teams stond voor de komende periode een teamuitje gepland. Het is zeer spijtig, maar deze kunnen in elk geval de komende periode niet doorgaan. Uiteraard kunnen de desbetreffende teams dat uitje in een later stadium alsnog inhalen! We roepen alle teams op om op dit moment in elk geval nog geen nieuwe teamuitjes te plannen.

 

Bijeenkomsten en afspraken op kantoor

Voor alle overige bijeenkomsten en afspraken, bijvoorbeeld op de kantoren, geldt hetzelfde uitgangspunt: in principe zoveel mogelijk digitaal, tenzij het strikt noodzakelijk is om fysiek bijeen te komen. In dat geval gelden de bestaande richtlijnen (ventileren, afstand houden, handen wassen et cetera).

 

Kantoren: werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis

In lijn van de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt voor kantoormedewerkers vanaf heden het volgende:

- Werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis. Indien dat voor het werk noodzakelijk is, werk je gewoon op kantoor;

- Op kantoor geldt dat je altijd voldoende afstand houdt, bij verplaatsen een mondkapje draagt en zorgt voor voldoende ventilatie;

- Stem met collega’s en leidinggevende af of je thuis dan wel op kantoor werkt.

 

Overige maatregelen blijven gelden

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- ADL-assistenten dragen gedurende de gehele assistentieverlening een medisch mondkapje.

- In de ADL-eenheid wordt een medisch mondkapje gedragen bij verplaatsingen en indien er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- In de ADL-eenheid wordt zoveel mogelijk afstand van elkaar gehouden en gezorgd voor ventilatie.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, handen wassen, voldoende ventileren.

 

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Zoals begin deze maand bekendgemaakt komen medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit uiteraard weten. Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We willen u in dit geval graag verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.

 

Zorgbonus binnenkort uitbetaald

Zoals eerder medegedeeld is op aanvraag van Fokus de door de overheid toegekende zorgbonus voor medewerkers van Fokus toegekend. De bonus is 384,71 euro netto. Inmiddels kunnen we melden dat we op korte termijn de bonus over zullen maken naar de medewerkers die daarvoor in aanmerking komen. Een mooie beloning voor al onze collega's die in soms moeilijke omstandigheden geweldig werk hebben verricht!

 

De bonus is toegekend voor de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest.​​

 

Bericht 12 november 2021:

Vanavond persconferentie, maandag nieuwe update over gevolgen voor Fokus

Vanavond is een persconferentie waarin het kabinet nieuwe maatregelen tegen het coronavirus aankondigt, naar verwachting een lockdown voor drie weken. Of en zo ja welke gevolgen dat heeft voor de maatregelen die binnen Fokus momenteel al gelden, gaan we maandag bekijken. Dan ook volgt op deze plek een nieuwe update. Vooruitlopend op die berichtgeving hebben we besloten dat alle voor maandag 15 november eventueel geplande fysieke bijeenkomsten niet door kunnen gaan. Dat betreft zowel bijeenkomsten op de kantoren als scholing op de projecten.

 

Bericht 4 november 2021:

Maatregelen na persconferentie aangescherpt

In de persconferentie van 2 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd om het coronavirus te bestrijden. Dit heeft ook gevolgen voor de binnen Fokus geldende maatregelen. In deze update zetten we op een rij welke maatregelen binnen Fokus gelden vanaf zaterdag 6 november 2021. Net zoals in eerdere fases van deze pandemie vraagt de huidige situatie erom dat we samen zorgen voor een veilige leef- en werkomgeving voor cliënten en medewerkers.

 

Mondkapjes tijdens gehele dienstverlening en tijdens verplaatsen in de ADL-eenheid

Vanaf zaterdag 6 november draagt de ADL-assistent bij assistentieverlening aan de cliënt een medisch mondkapje. Dus ook als die assistentie op 1,5 meter of meer afstand wordt verleend. Het betreft hier het bekende chirurgische mondkapje. Indien de hygiënerichtlijnen het gebruik van een FFP2-masker voorschrijven, blijft dat uiteraard gelden.

 

In de ADL-eenheid moet een mondkapje worden gedragen bij het verplaatsen/lopen. Als je zit mag het kapje af, tenzij er onderling onvoldoende afstand gehouden kan worden. Dan is een mondkapje wel voorgeschreven. Indien de lokale situatie daar om vraagt, kan de manager ADL-assistentie hier van af wijken en het gebruik van een mondkapje voorschrijven gedurende het gehele verblijf in de ADL-eenheid.

 

Zorg verder voor voldoende ventilatie in ADL-eenheid en in de Fokuswoning.

 

Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk.

 

Geef elkaar de ruimte: 1,5 meter afstand is de norm

Vanaf 6 november geldt het nadrukkelijke advies om waar mogelijk 1,5 meter of meer afstand van elkaar te houden. Dat is tijdens de dienstverlening natuurlijk vaak niet mogelijk, maar 1,5 meter is wel de norm in al die gevallen dat dat wel kan, zoals in de ADL-eenheid, op de kantoren en tijdens bijeenkomsten.

 

Bijeenkomsten en scholing gaan door

Bijeenkomsten en scholing kunnen doorgaan. Scholing is essentieel voor de kwaliteit en veiligheid van onze dienstverlening. Voor al deze bijeenkomsten geldt wel dat er 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moet worden. Waar dat niet mogelijk is dient een mondkapje te worden gedragen. Zorg verder voor voldoende ventilatie.

 

Vragen naar vaccinatiestatus?

Het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg is een onderwerp dat tot veel discussie kan leiden. Al in de update van september riepen we op om daarover op een respectvolle wijze het gesprek aan te gaan. Het kan immers voor een veilige dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn. Bovendien gelden er soms andere regels m.b.t. quarantaine voor mensen die immuun of niet-immuun zijn. Binnen veel teams gebeurt dit ook op prima wijze. Dit blijft binnen Fokus het uitgangspunt. Je hoeft als medewerker of cliënt je vaccinatiestatus niet te delen en Fokus zal ook geen enkele wijze die status registreren. Indien je de status niet deelt, wordt je beschouwd als niet-immuun. In de stappenplannen is beschreven wat dit concreet betekent. We willen benadrukken dat wij in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren.

 

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Het kabinet kondigde dinsdag aan dat medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit uiteraard weten.

 

Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We willen u in dit geval graag verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.

 

Kantoren: A- en B-teams, mondkapjes en 1,5 meter

Op de kantoren is het vanaf 6 november opnieuw verplicht een mondkapje te dragen op het moment van verplaatsen/lopen en op die momenten dat onvoldoende afstand gehouden zou kunnen worden. Verder is het opnieuw nadrukkelijk de bedoeling onderling afstand te houden (1,5 meter), ook tijdens bijvoorbeeld bijeenkomsten. Verder roepen we op voor voldoende ventilatie te zorgen.

 

We blijven op de kantoren werken met A- en B-teams, waarbij iedereen in principe een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig is. Thuiswerken (indien het werk dit toelaat) en de bezetting op kantoor wordt onderling met collega’s en leidinggevende afgestemd.

 

Overige maatregelen blijven gelden

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots verder over de Fokusprojecten verspreid.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende ventileren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 17 september 2021:

Stap voor stap terug naar normaal, maar voorzichtigheid blijft belangrijk

In de persconferentie van 14 september kondigde het kabinet nieuwe versoepelingen per 25 september aan. Dat is goed nieuws, want het lijkt erop dat we in de samenleving stap voor stap terug gaan naar normaal. Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Als Fokus zijnde hebben we een extra grote verantwoordelijkheid voor zowel cliënten als medewerkers. Daarom blijven de meeste maatregelen zoals eerder afgekondigd ook na 25 september voorlopig nog kracht. Uiteraard bekijken we continue of en zo ja wanneer er afscheid van bepaalde maatregelen genomen kan worden. Alle maatregelen kun je vinden op de speciale coronapagina’s op onze website en het medewerkersportaal, in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. In onderstaande update gaan we nader op de maatregelen in.

 

Mondkapjes blijven verplicht bij dienstverlening binnen de 1,5 meter

Voor alle dienstverlening binnen de 1,5 meter blijft voorlopig gelden dat de ADL-assistent een (medisch) mondkapje draagt! Dit is ook in lijn met de richtlijnen van RIVM en GGD. Het advies is om persoons beschermende middelen (zoals mondkapje) te blijven gebruiken omdat het bijdraagt aan het verminderen van het risico op (ongemerkte) verspreiding, zeker gelet op de mogelijk kwetsbare gezondheid van cliënten.

 

Daarnaast geldt voor ADL-assistentie op 1,5 meter afstand of meer nog steeds dat indien een cliënt daarom verzoekt, de ADL-assistent een mondkapje draagt. Overigens kan de ADL-assistent in dergelijke situaties er ook zelf voor kiezen wel een mondkapje te dragen. Respecteer daarin elkaars keuze!

 

Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september wordt formeel afscheid genomen van de 1,5 meter-regel. We roepen iedereen op om elkaar wel de ruimte te geven en waar mogelijk afstand van elkaar te houden, in bijvoorbeeld de ADL-eenheid en op de kantoren. Als het niet nodig is, ga dan niet pal naast elkaar zitten of staan, maar houdt iets meer afstand. Geef elkaar dus de ruimte!

 

Inzet FFP2-mondkapjes mogelijk aangepast

De richtlijnen voor het gebruik van FFP2-mondkapjes zijn recent aangepast. We zoeken nu uit wat dit betekent voor de bestaande werkwijze binnen Fokus. Tot nader orde blijven onze richtlijnen daarom ongewijzigd en gelden de bestaande stappenplannen.

 

Meer ruimte voor live bijeenkomsten en scholing

De versoepelingen per 25 september geven meer ruimte om bijeenkomsten weer live/fysiek te laten plaatsvinden. Dat geldt zowel voor bijeenkomsten op de kantoren én teamoverleggen, als voor scholingsactiviteiten. Uiteraard blijft het ook mogelijk om overleggen digitaal te houden. We zullen komende periode nader kijken hoe we de digitale mogelijkheden en live bijeenkomsten meer kunnen integreren. Indien de activiteiten weer live plaatsen, is het wel belangrijk alle basisregels goed na te leven en te zorgen voor voldoende ventilatie. Blijf daarnaast waar mogelijk elkaar de ruimte geven.

 

Overige maatregelen ongewijzigd

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven voorlopig ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- Kantoormedewerkers zijn in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig. De aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt met collega’s en leidinggevende afgestemd.

- Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots verder over de Fokusprojecten verspreid.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende ventileren.

 

Vragen naar vaccinatiestatus?

Tijdens de persconferentie ging het kabinet ook in op het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg. Wij beseffen ons dat dit een onderwerp is dat tot veel discussie kan leiden. Het kabinet komt op dit punt nog met aanvullende informatie. Dat wachten wij in elk geval af. Wij zullen in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren. Tegelijk kan het voor een veilige dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. In de praktijk gebeurt dit binnen veel teams al op prima wijze. Daarbij is het belangrijk elkaar te blijven respecteren.

 

Zorgbonus aangevraagd

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft Fokus de zorgbonus aangevraagd. Pas tegen het einde van het jaar is hierover meer informatie te verwachten. Uitbetaling van de bonus wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus bekend. De bonus is aangevraagd voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest. Zodra we meer weten melden we dat.

 

Bericht 14 september 2021:

Later deze week nieuwe update Fokus, in elk geval tot die tijd blijven alle Fokus-maatregelen van kracht

Vanavond is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin nieuwe versoepelingen rondom het coronavirus worden verwacht. Welke gevolgen dat heeft voor de maatregelen die binnen Fokus op dit moment van kracht zijn, wordt op dit moment bekeken. In de loop van deze week plaatsen we op website en medewerkersportaal een nieuwe update vanuit Fokus, met daarin meer over hoe Fokus komende periode omgaat met maatregelen rondom corona. In elk geval tot die tijd blijven alle maatregelen van Fokus volledig van kracht.

 

Bericht 20 juli 2021:

Zorg voor voldoende frisse lucht in Fokuswoning, ADL-eenheid en op kantoor

Tijdens het ‘persmoment’ van maandag 19 juli maakte het kabinet bekend dat ‘zorgen voor voldoende frisse lucht’ aan de basisregels wordt toegevoegd in de bestrijding van het coronavirus. De andere basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven + testen bij klachten) blijven ook van kracht. In onze eerdere berichten benadrukten we al het belang van goed ventileren en die oproep herhalen we hierbij graag. Frisse lucht is belangrijk en kan helpen de overdracht van het virus te beperken.

 

Wij roepen medewerkers én cliënten op te zorgen voor voldoende frisse lucht (ventilatie). Concreet:

- Wij roepen cliënten op ervoor te zorgen dat de eigen woning regelmatig (meerdere keren per dag) goed kan doorluchten, door waar mogelijk ramen en/of deuren wijd open te zetten. Daarnaast is het aan te bevelen voor meer continue ventilatie te zorgen door een raampje open te laten staan waar mogelijk.

- We vragen specifiek aandacht voor assistentieverlening bij het douchen. We adviseren hierbij waar mogelijk de deur van de badkamer/doucheruimte open te laten, om zo een vochtige, afgesloten ruimte te voorkomen. In een afgesloten vochtige ruimte is de kans op overdracht namelijk groter en kan ook de werking van een mondkapje snel afnemen.

- Voor de ADL-eenheid en beide kantoren geldt dezelfde oproep: zorg ervoor dat de unit regelmatig goed kan doorluchten én zorg waar mogelijk voor voldoende continue ventilatie.

 

Natuurlijke ventilatie (dus raam of deur open) verdient de voorkeur, naast goedgekeurde ventilatiesystemen. De ventilatiesystemen die in gebruik zijn op de ADL-eenheid van de verschillende Fokusprojecten zijn afgelopen jaar reeds gecheckt en veilig bevonden. Zij voldoen aan alle richtlijnen.

 

Bovenstaande adviezen zijn overgenomen van de website van de rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie.

 

Bericht 13 juli 2021:

Richtlijnen blijven na persconferentie ongewijzigd, blijf alert

De persconferentie van 9 juli en de daarin aangekondigde aanscherpingen van de coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de corona-richtlijnen binnen Fokus. De toename van het aantal besmettingen maakt wel duidelijk dat we alert moeten blijven en samen alle bestaande richtlijnen strikt moeten naleven. We doen daarin een beroep op iedereen, medewerkers en cliënten.

 

Concreet betekent dit onder andere:

- Kom je als medewerker tijdens de dienstverlening binnen de 1,5 meter van de cliënt, dan draag je een (medisch) mondkapje

- Verzoekt de cliënt de medewerker om een mondkapje te dragen, ook bij zorg op 1,5 meter afstand of meer, dan draagt de ADL’er een mondkapje. Indien de ADL-assistent zelf graag een mondkapje draagt is dat altijd toegestaan.

- Kun je als ADL-assistenten binnen de ADL-eenheid geen 1,5 meter afstand houden, draag dan een mondkapje. Neem hierin je verantwoordelijkheid!

- Zorg in de ADL-eenheid altijd voor voldoende ventilatie.

- Heb je klachten? Laat je testen!

- Volg alle richtlijnen op zoals die staan omschreven in de corona-stappenplannen en het hygiënebeleid.

 

Vakantie? Geniet verstandig!

Ook in de vakantieperiode is het belangrijk om alert te blijven en de reisadviezen van de overheid in de gaten te houden. We herhalen hierbij onze eerdere oproep om niet af te reizen naar landen waarvoor de code oranje of rood geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers. 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor op dat moment code oranje of rood geldt, dan moeten we helaas een aantal voorzorgsmaatregelen treffen. Dat doen we niet om iemand te ‘straffen’, maar wel om de anderen te beschermen. We gaan er niet vanuit dat het zover komt en verwachten dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om op vakantie te kunnen gaan. Mocht het wel zover komen, dan geldt het volgende:

- als een medewerker als gevolg van een reis naar een land met code oranje of rood niet op tijd kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren;

- als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland (een land met code oranje of rood) in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland (code oranje of rood) in quarantaine moet, dan kan Fokus gedurende die quarantaineperiode preventief geen ADL-assistentie verlenen. Cliënt moet dat dan dus zelf op een andere manier te organiseren.

 

We nemen deze maatregelen zoals gezegd om elkaar te beschermen. Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen (er bij afreizen dus nog geen sprake zijn van code oranje of rood), dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Tot slot: we wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie. Geniet ervan, je hebt het verdiend!

 

Bericht 24 juni 2021:

Versoepelingen overheidsmaatregelen hebben ook gevolgen Fokus-richtlijnen

De overheidsmaatregelen rondom corona worden steeds verder versoepeld. De versoepelingen die vanaf 26 juni aanstaande gelden hebben ook gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. We hebben gekeken op welke manier we de komende periode het beste met alle corona-maatregelen om kunnen gaan. In deze update zetten we op een rij wat de belangrijkste wijzigingen zijn. We willen wel graag benadrukken dat juist nu waakzaamheid geboden blijft. Bovendien gelden de basismaatregelen van de overheid nog steeds. Belangrijk is dus om alert te blijven en je bij klachten te laten testen. In elk geval voor 26 juni passen we de corona-stappenplannen en de hygiënerichtlijnen aan. Check die documenten voor alle maatregelen. Alle onderstaande wijzigingen gaan per 26 juni in.

 

Mondkapjes: binnen de 1,5 meter, dan mondkapje voor

Wat betreft het gebruik van mondkapjes tijdens de dienstverlening en in de ADL-eenheid passen we onze werkwijze aan. Bij alle assistentieverlening waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden, blijft het dragen van een (medisch/chirurgisch) mondkapje door de ADL-assistent verplicht. Indien de zorg wel op 1,5 meter of meer verleend kan worden, mag dat vanaf 26 juni zonder mondkapje. In de praktijk wordt de meeste assistentie binnen de 1,5 meter verleend en draagt de ADL-assistent dus gewoon een mondkapje. Op het moment dat de ADL-assistent op 1,5 meter of meer is kan het mondkapje dus af.

 

Bij het loslaten van het dragen van een mondkapje bij assistentieverlening op 1,5 meter of meer zijn twee uitzonderingen:

- Indien de cliënt bij assistentieverlening op meer dan 1,5 meter toch graag wil dat de ADL’er een mondkapje draagt, dan zal de ADL-assistent dit doen.

- Indien de ADL-assistent bij zorg op 1,5 meter afstand zelf toch liever een mondkapje draagt, dan mag hij of zij dat uiteraard doen.

 

Daar waar het gebruik van een FFP2-masker is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij handelingen rondom ademhalingsondersteuning, blijven de richtlijnen ongewijzigd.

 

Mondkapjes in de ADL-eenheid: alleen als er onvoldoende afstand gehouden kan worden

Het is in de ADL-eenheid vanaf 26 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen, zolang er onderling voldoende (1,5 meter of meer) afstand gehouden kan worden. Verder blijven alle regels m.b.t. hygiëne en het advies om in de ADL-eenheid te zorgen voor voldoende ventilatie van kracht.

 

Bijeenkomsten: weer mogelijk met naleven alle basisregels en 1,5 meter afstand

Eén van de recente versoepelingen betreft het weer kunnen houden van bijeenkomsten. In lijn daarmee is het ook binnen Fokus vanaf 26 juni weer mogelijk bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen. Uiteraard gelden daarbij alle voorkomende basisregels zoals thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze versoepeling maken bijvoorbeeld teamoverleggen, teamuitjes en scholing weer mogelijk. We roepen hierbij op om er verstandig mee om te gaan en waar mogelijk ook online te blijven overleggen. Voor situaties waarbij er tijdens een bijeenkomst onvoldoende afstand gehouden kan worden (bijvoorbeeld tijdens een scholing) is een mondkapje wel voorgeschreven.

 

Werken op kantoor: iedereen in principe deel van de week op kantoor, geen mondkapjes meer

De overheid heeft de oproep om zoveel thuis te werken aangepast. Vanaf 26 juni geldt dat werknemers in overleg met de werkgever maximaal 50% van hun werktijd op kantoor mogen werken. Op kantoor geldt de anderhalve meter regel, ook in bijvoorbeeld de lift of de kantine. Bij klachten blijft gelden: laat je testen en werk thuis.

 

In lijn daarmee vervalt per 26 juni ook onze oproep zoveel mogelijk thuis te werken en voor minimale bezetting op de kantoren te zorgen. Omdat Fokus het voor de verbinding en informele contacten belangrijk vind dat we elkaar ook kunnen treffen op kantoor, is het de bedoeling dat alle medewerkers tenminste voor een deel van de week fysiek aanwezig zijn op kantoor (of project). De precieze verdeling wie wanneer op kantoor en wanneer nog thuis werkt, is in overleg door leidinggevende en medewerker te bepalen. Voor de iets langere termijn wordt gekeken wat de ervaringen in de coronapandemie voor gevolgen hebben voor het beleid van thuiswerken c.q. op kantoor werken. Zolang er nog sprake is van gedeeltelijk thuis werken in verband met de coronamaatregelen, blijft de covid-thuiswerkregeling van kracht. Medewerkers kunnen deze regeling op de documenten-pagina op het medewerkersportaal vinden.

 

Vanaf 26 juni is het dragen van een mondkapje op de beide kantoren niet langer verplicht, maar uiteraard nog wel toegestaan. Een mondkapje is wel verplicht in die situaties waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden.

 

Alle wijzigingen per 26 juni samengevat

De corona-update bevat dit keer veel wijzigingen, we zetten ze daarom nog eenmaal kort op een rij. Op 26 juni 2021 gaan de volgende richtlijnen in:

- Bij dienstverlening aan cliënten binnen de 1,5 meter draagt de ADL-assistent een mondkapje

- Bij dienstverlening aan cliënten op 1,5 meter of meer mag het mondkapje af, tenzij de cliënt wil dat de ADL’er wel een mondkapje draagt of de ADL-assistent er zelf voor kiest wel een mondkapje te dragen

- In de ADL-eenheid hoeft geen mondkapje te worden gedragen, tenzij de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden

- Bijeenkomsten zijn weer toegestaan, met naleven van alle maatregelen en met inachtneming van 1,5 meter afstand

- Iedere kantoormedewerker is voor in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig, in onderlinge afstemming met leidinggevende en collega’s

- Op beide kantoren hoeft geen mondkapje te worden gedragen, mits de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze met beschermende middelen wordt tegen het licht gehouden

In de vorige update (die ook is geplaatst in de nieuwsbrieven voor medewerkers en cliënten van 7 juni) schreven we onder andere dat het niet de bedoeling is standaard doosjes handschoenen bij cliënten thuis neer te zetten. Daar zijn veel opmerkingen over gemaakt. Hoewel dit altijd al de richtlijn was, begrijpen we dat er op projecten zeer verschillend mee om is gegaan. De reacties zijn mede reden voor ons om de werkwijze en richtlijnen op gebied van beschermende middelen (PBM) in samenhang met het al onder handen zijnde actualiseren van het hygiënebeleid opnieuw te beoordelen. Daarbij maken we ook gebruik van de ervaringen die we in deze coronapandemie hebben opgedaan en volgen we landelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne. Hierbij zullen we ook ADL-assistenten en cliënten betrekken, onder andere door het voorgenomen beleid vooraf bij hen te toetsen, vooral ook op praktische toepasbaarheid. Totdat dit traject is afgerond, kunnen de bestaande werkwijzen en afspraken op de verschillende Fokusprojecten ongewijzigd blijven.

 

Zorgbonus wordt aangevraagd voor medewerkers Fokus

Het ministerie heeft vorige week de richtlijnen gepubliceerd voor de aanvraag en toekenning van de zorgbonus 2021. Na de bonus in 2020 wil het kabinet ook dit jaar alle zorgmedewerkers als teken van waardering extra belonen. Ook dit keer komen medewerkers van Fokus in aanmerking. De hoogte van de bonus hangt af van hoeveel bonussen er in heel Nederland worden aangevraagd, maar zal naar verwachting 200 – 240 euro zijn. Het ministerie heeft zorgaanbieders in verband met een beperkt beschikbaar budget gevraagd kritisch te kijken wie daadwerkelijk voor de bonus in aanmerking zou moeten komen. Uitbetaling van de bonus wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus bekend.

 

Fokus zal de bonus aanvragen voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega’s). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd als uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest.

 

Bericht 1 juni 2021:

Geen wijzigingen in maatregelen Fokus n.a.v. persconferentie

Het gaat de goede kant op met de coronapandemie. Ook binnen Fokus zien we dat het aantal besmettingen daalt. Toch moeten we alert blijven. In de persconferentie van vrijdag 28 mei werden weliswaar versoepelingen aangekondigd, maar werd ook aangegeven dat we ons aan de basisregels moeten houden en drukte moeten vermijden. Voor Fokus betekent dit concreet dat we alle eerder afgekondigde maatregelen voorlopig handhaven. De stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven dus ook van kracht. Je kunt deze vinden op de pagina met coronadocumenten.

 

Flesje desinfectie voor iedere ADL-assistent, richtlijn preventief gebruik handschoenen gewijzigd

Sinds enige tijd werken we binnen Fokus bij persoonlijke verzorging preventief met wegwerp-handschoenen. Het RIVM heeft de richtlijnen m.b.t. handhygiëne recent gewijzigd. In lijn daarmee passen we ook de werkwijze binnen Fokus aan. Vanaf heden (1 juni) is het niet langer nodig bij persoonlijke verzorging preventief wegwerp-handschoenen te gebruiken. Wel is een goede handhygiëne van groot belang. Dat betekent dat je de handen op de juiste wijze moet wassen dan wel desinfecteren.

 

Wanneer handen wassen en wanneer desinfecteren?

Een goede handhygiëne verkleint de kans op overdracht van micro-organismen. De meeste ziekteverwekkers worden namelijk via de handen verspreid. ADL-assistenten verrichten veel zorghandelingen achter elkaar, daarom is het belangrijk op de juiste momenten de juiste handhygiëne toe te passen:

> Indien je handen zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn en na toiletbezoek was je je handen met water en zeep. Handalcohol voldoet dan niet.

> Wanneer je handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kun je ze desinfecteren met handalcohol. Dit heeft als voordeel dat het minder belastend voor de huid is, en het kan overal (ter plekke) gebruikt worden, zonder een wastafel. Dat scheelt dus tijd. Het is niet nodig om na het handen wassen met water en zeep ook handalcohol te gebruiken, want dat belast alleen de huid onnodig extra.

 

Voor elke ADL’er een eigen flesje handalcohol

Om het alle ADL-assistenten makkelijk te maken, wordt binnenkort voor alle ADL’ers een klein flesje handalcohol beschikbaar gesteld. Gebruik dit flesje voor jezelf. Er zijn op de Fokusprojecten (dan wel in de depots) voldoende grote verpakkingen waarmee je jouw eigen flesje kunt bijvullen als het leeg is. Of de flesjes per project kunnen worden besteld of via de depots worden geleverd laten we binnenkort weten.

 

In de hygiënerichtlijnen kun je meer lezen over het hoe en wat met betrekking tot een goede handhygiëne. Klik hier voor die richtlijnen.

 

Wanneer nog wel wegwerp-handschoenen?

Wegwerp-handschoenen blijven voorgeschreven voor die handelingen waarbij er kans is dat je handen (direct of indirect) in contact komen met lichaamsvochten, slijmvliezen of een niet-intacte huid. Lichaamsvochten zijn snot of sputum, zweet, bloed, urine, ontlasting, braaksel, sperma of vaginaal vocht.

 

Het gebruik van handschoenen vervangt het toepassen van goede handhygiëne niet. Pas altijd voordat je handschoenen aantrekt handhygiëne toe. Pas echter nooit handhygiëne toe als je de handschoenen al aan hebt. Dit maakt de handschoenen namelijk poreus en dan komen je handen mogelijk alsnog in contact met lichaamsvochten.

 

Draag ook nooit twee paar handschoenen over elkaar aan, tenzij dit specifiek wordt benoemd in een protocol van een verpleegkundige handeling.

 

Wissel van handschoenen direct na het contact met lichaamsvochten en/of als de handschoenen zichtbaar beschadigd of zichtbaar verontreinigd is. Je verwisselt dan tussen twee handelingen in of als de volgende handeling ‘schoner’ is dan de voorgaande.

 

Overigens willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er standaard doosjes met handschoenen bij de cliënt in huis worden neergezet. Neem bij de oproep van de cliënt alleen dat mee wat je op dat moment mogelijk nodig hebt.

 

Faceshields vervangen geen mondkapje

Zoals eerder gecommuniceerd vervangen de zogenoemde faceshields nooit een mondkapje. Faceshields zijn doorzichtige, plastic kappen die voor het gezicht worden gedragen. Deze zijn aan de zij- en onderkant – en soms ook aan de bovenkant – deels open. Daarmee zijn ze geen vervanging van mondkapjes. Wel kunnen ze voor preventieve doeleinden dienen als extra barrière tegen het spatten. Daarmee kunnen faceshields door brildragende ADL-assistenten worden gebruikt ter vervanging van een veiligheidsbril. Per team worden binnenkort een drietal faceshields beschikbaar gesteld. Let erop dat de faceshields na gebruik altijd op de aangegeven wijze worden gedesinfecteerd.

 

Bericht 11 mei 2021:

Blijf alert, ook in de ADL-eenheid

Het totaal aantal besmettingen binnen Fokus blijft relatief laag. Toch zien we zo nu en dan dat er binnen een bepaald Fokusproject sprake is van meerdere besmettingen in korte tijd, ondanks het gebruik van persoons beschermende middelen. Het blijft daarom heel belangrijk bij eventuele klachten meteen extra voorzichtig te zijn en je meteen te laten testen. Deze oproep herhalen we daarom graag aan alle cliënten en medewerkers! Alle maatregelen blijven voorlopig onverkort van kracht. Deze zijn te vinden in de hygiënerichtlijnen en stappenplannen.

 

Analyse van recente uitbrakenbinnen projecten leert ons dat de meeste besmettingen in de ADL-eenheid plaatsvinden, doordat daar niet altijd een mondkapje wordt gedragen en doordat er niet altijd voldoende wordt geventileerd. ADL’ers willen we dan ook vragen extra alert te blijven in en om de ADL-eenheid. Let bijvoorbeeld op het goed onderling afstand houden, ook bij het voorbij lopen in de unit. En zorg waar mogelijk voor goede ventilatie in de ADL-eenheid. Alleen samen kunnen we corona onder controle houden!

 

Vaccinatie: medewerkers kunnen nog steeds afspraak maken, onder de 60 jaar geen AstraZeneca

Op 15 februari stuurde Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. Na het versturen van die brief is door de overheid besloten het oorspronkelijk beoogde vaccin van AstraZeneca niet voor mensen onder de 60 jaar te gebruiken. Dat is nog altijd de huidige richtlijn van de overheid. Ondanks wat er in de brief staat, krijg je dan dus een ander vaccin als je nu belt voor een afspraak. Je hoeft dat niet aan te geven bij het bellen voor een afspraak en kunt nog steeds met de brief van 15 februari een afspraak maken. Er komt dan ook geen nieuwe brief. Medewerkers die inmiddels een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen nog wel een tweede prik met dat vaccin, zo is door de overheid besloten.

 

De brief en enkele bijlagen kun je als medewerker vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'. In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om gevaccineerd te worden. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In de brief staat een telefoonnummer van de GGD dat je moet bellen om de afspraken te maken. Zodra je de afspraak hebt gemaakt krijg je een bevestiging per mail.

 

Let op 1: zorg dat je jouw BSN-nummer (burger servicenummer) bij de hand hebt als je gaat bellen voor een afspraak.

Let op 2: De GGD-medewerker aan de telefoon kent mogelijk Fokus en/of de functie van ADL-assistent niet. Geef dan aan dat je in de gehandicaptenzorg ‘aan het bed’ werkt.

 

De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid en het RIVM is gevraagd. We hebben de brief alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, kregen de uitnodiging.

 

Of je je wel of niet laat vaccineren is een persoonlijke keuze. Fokus wil en kan je niet verplichten. Lees ook de nieuwsbrief van 15 februari voor alle informatie.

 

Bericht 15 april 2021:

Aantal besmettingen neemt iets toe, alertheid blijft belangrijk

We zien dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers, na een periode van relatieve rust, weer wat toeneemt. Het blijft daarom belangrijk alle maatregelen goed na te leven en alert te blijven op eventuele klachten. Alle stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht. Je kunt alle documenten vinden op deze website. Blijf dus alert en let goed op elkaar.

 

Er zijn enkele vragen gesteld door cliënten of Fokus hen informeert indien er sprake is van besmettingen binnen een project. Dat is inderdaad het geval. Indien er sprake is van een positief geteste medewerker die ook aan het werk is geweest, informeren we – zonder de naam te noemen – alle cliënten van het desbetreffende project. Bovendien informeren we de cliënten of de desbetreffende medewerker bij hem of haar assistentie heeft verleend. We roepen cliënten daarbij op extra alert te zijn op het ontstaan van eventuele klachten. Overigens beschouwt de GGD cliënten in dit soort gevallen niet als ‘nauw contact’, omdat de medewerker met beschermende middelen (zoals medisch mondkapje) de assistentie verleent.

 

Zelftest vervangt PCR-test bij GGD niet

Sinds kort zijn er zelftesten verkrijgbaar bij drogist en apotheek. We willen graag benadrukken dat deze niet bedoeld zijn ter vervanging van de PCR-testen die de GGD afneemt. Heb je derhalve klachten die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, maak dan via de GGD een afspraak en laat je daar testen. En waarschuw bij klachten in alle gevallen ook het team / je manager, zodat meteen alle benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Uiteraard gelden hierbij alle in de stappenplannen opgenomen richtlijnen over wat je moet doen als je klachten hebt en als je je moet laten testen. Check daarvoor site en portaal.

 

Bericht 26 maart 2021:

Op- en afschalen maatregelen altijd in overleg manager en coach

De persconferentie van eerder deze week zorgt niet voor aanpassen van de werkwijze binnen Fokus. Alle hygiënerichtlijnen en stappenplannen blijven dan ook onverminderd van kracht. Let daarnaast een beetje op elkaar. Naast het goed naleven van alle maatregelen kan wat persoonlijke aandacht voor elkaar geen kwaad, we moeten het immers juist nu samen doen!

 

De stappenplannen zijn deze week geactualiseerd aan de hand van alle richtlijnen van RIVM en GGD. De nieuwe stappenplannen zijn op medewerkersportaal en website te vinden. In de stappenplannen staat onder andere beschreven wanneer we welke extra maatregelen moeten treffen. Belangrijk om te melden is dat het invoeren van en weer stoppen met extra maatregelen (lees: het gaan gebruiken van extra persoons beschermende middelen en het weer stoppen daarmee) altijd in overleg gaat met je manager ADL-assistentie en/of de coach van het project.

 

FFP2-maskers van merk Honeywell worden vervangen

Zoals we al eerder aangaven zijn er signalen gekomen dat FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers minder prettig waren om mee te werken. Vooral de maskers van het merk Honeywell blijken erg strak te zitten, weinig lucht te geven en vermoeiend te zijn. Er is daarom besloten de maskers van dit merk zo spoedig mogelijk te vervangen. Dit zal via de depots verlopen. We bestellen uiteraard vanaf heden alleen FFP2-maskers van andere merken. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Bericht 9 maart 2021:

Goed toepassen hygiënerichtlijnen en overige maatregelen blijft belangrijk

De persconferentie van 8 maart heeft geen gevolgen voor de bestaande werkwijze en maatregelen die we binnen Fokus nu al een poosje hanteren. Het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers blijft gering en dat is onze gezamenlijke verdienste!

 

Recent heeft de GGD op ons verzoek enkele projecten bezocht en gekeken naar onze werkwijzen en hygiënemaatregelen. De GGD zal op basis van de bezoeken advies aan ons uitbrengen over hoe we sommige dingen wellicht nog beter kunnen doen. Dat is waardevol, omdat we dan verder kunnen werken aan een veilige en hygiënische dienstverlening. Vooruitlopend op het volledige advies heeft de GGD ons complimenten gegeven over onze richtlijnen en corona-stappenplannen. Een punt van aandacht is de handhygiëne. Heel praktisch gaf de GGD aan dat het onwenselijk is dat bij sommige cliënten voor het handen drogen nog gebruik wordt gemaakt van handdoekjes. Hiervoor adviseert men nadrukkelijk om gebruik te maken van keukenpapier. We willen daarom cliënten verzoeken eventuele handdoekjes te vervangen door een keukenrol. Overigens staat dat ook al zo omschreven in de hygiënerichtlijnen van Fokus en wordt er op veel Fokusprojecten al op deze wijze gewerkt. Door dit overal te doen kunnen we met elkaar nog hygiënischer werken!

 

Bericht 4 maart 2021:

Aantal besmettingen klein, alertheid blijft nodig

Het is binnen Fokus rustig als het gaat om het coronavirus. Het aantal besmettingen en mensen in quarantaine is beperkt. En dat willen graag zo houden, dus blijft alertheid van ons allemaal nodig! De huidige maatregelen blijven dan ook van kracht. En hoewel medewerkers zich inmiddels kunnen laten vaccineren, betekent dat niet dat we na vaccinatie meteen alle maatregelen kunnen opheffen. Dus blijf je houden aan alle hygiënerichtlijnen en coronamaatregelen. Deze zijn te vinden op de website en op het medewerkersportaal.

 

Respecteer elkaars persoonlijke levenssfeer

Zoals we al eerder in een corona-update schreven, is Fokus blij dat medewerkers inmiddels de mogelijkheid hebben zich te laten vaccineren. Dat kan immers bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. We krijgen signalen dat er soms onderling gevraagd wordt naar of iemand zich wel of niet laat vaccineren. We benadrukken nogmaals dat dit een privé-aangelegenheid is voor cliënten en medewerkers, die dus uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen, als je dat niet wilt. We vragen iedereen dat te respecteren. De cliëntenraad schreef daar in haar eigen nieuwsbrief eerder deze week ook over en deed dat over een treffende manier. We delen de oproep van de cliëntenraad daarom ook graag in deze update:

 

‘Iedereen communiceert op zijn eigen wijze. Naast de ADL-handelingen die je nodig hebt worden er over van alles en nog wat gesprekken gevoerd. Vaak zijn het persoonlijke meningen, belevingen of opvattingen. Soms zorgen die persoonlijke opvattingen of meningen voor een discussie waarin je elkaar van elkaars gelijk wilt overtuigen. Bijvoorbeeld je eigen standpunt over wel of niet vaccineren tegen Covid-19. Dat zorgt soms voor ongemak, verbazing (hoe kan het dat jij niet hetzelfde denkt dan ik?) en onvrede (hoezo doe jij zo stom, snap je niet dat ik gelijk heb?). Persoonlijke meningen zijn prima, maar zijn niet altijd handig in een goede, professionele samenwerkingsrelatie. Soms raak je elkaar daarin kwijt, je snapt de ander niet en je mening over de ander wordt ingekleurd door negatieve emoties. Dat is jammer en niet fijn voor een goede verstandhouding. De keuzes die een cliënt maakt en de persoonlijke keuzes van de ADL-assistent vallen onder de persoonlijke levenssfeer. Deze persoonlijke levenssfeer is beschermt door wet- en regelgeving en je hoeft jezelf dus niet te verklaren waarom jij iets wel of niet doet.’

 

FFP2-maskers: signalen over comfort, maskers met ventiel niet geschikt

Er worden vragen gesteld over de FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers. Maskers van de ene leverancier blijken meer dan die van een andere bijvoorbeeld erg strak te zitten, zijn erg vermoeiend om mee te werken en/of geven de medewerkers weinig lucht. We zijn blij met deze signalen en proberen daar bij de inkoop van nieuwe FFP2-maskers rekening mee te houden, zodat we voor zoveel mogelijk comfort kunnen zorgen. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Als alternatief werd geopperd om te werken met FFP2-maskers met ventiel. Deze zijn echter niet geschikt. Bij het uitademen bij een FFP2-masker met ventiel wordt de uitademing namelijk niet gefilterd. Op deze manier vormt een eventuele besmettelijkheid van de drager van dit masker dus een risico voor zijn of haar (nauwe) contacten. We hebben dit bij zowel RIVM en GGD nagevraagd en het nadrukkelijke advies is en blijft om gebruik te maken van FFP2-maskers zonder ventiel.

 

Cliënten een mondkapje? Ja, graag!

Het beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes blijft ongewijzigd. Op verzoek herhalen we dit hier nog een keer. Op dit moment geldt het volgende:

- Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch)

- In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen medewerkers een medisch mondkapje (chirurgisch).

- op beide kantoren dragen medewerkers en bezoekers een (niet-medisch) mondkapje in de gangen en centrale ruimtes.

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie stappenplannen voor een toelichting.

 

Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Dat helpt ons om samen deze pandemie op een goede manier door te komen.

 

Bericht 19 februari 2021

Vaccinatie: een persoonlijke aangelegenheid

De eerste prikken zijn gezet! Afgelopen week hebben alle ADL-assistenten van Fokus en andere medewerkers die rechtstreeks contact met cliënten hebben de uitnodiging gekregen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Fokus is daar blij mee, omdat het kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. Het is een persoonlijke aangelegenheid van iedere cliënt en medewerker. Of iemand zich wel of niet laat vaccineren is een privé-aangelegenheid, die uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen. We vragen iedereen dat te respecteren.

 

Tegemoetkoming kosten vaccinatie nu via FokusHRM te declareren

Zoals eerder deze week aan medewerkers gecommuniceerd, stelt Fokus een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van 25 euro beschikbaar voor medewerkers die zich laten vaccineren. Inmiddels is dit op FokusHRM ingericht. Onder ‘mijn declaraties’ staat een knop ‘Covid’. Als je daar op klikt kun je de eenmalige tegemoetkoming declareren. Het bedrag van 25 euro netto wordt dan bij de eerstvolgende salarisronde overgemaakt. Uitzendkrachten en ZZP-ers krijgen rechtstreeks bericht over de wijze van declareren.

 

We hebben afgelopen week enkele vragen gekregen over de tegemoetkoming. We willen benadrukken dat Fokus met deze tegemoetkoming op geen enkele wijze inbreuk wil doen op de persoonlijke vrijheid van elke medewerker om zich wel of niet te willen laten vaccineren. Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken en die wij ook respecteren. Tegelijk staan we als Fokus wel positief tegenover vaccinatie en willen we voorkomen dat eventuele reiskosten om naar een vaccinatielocatie te gaan reden zou kunnen zijn om zich dan maar niet te laten vaccineren. Daarom komen bij wijze van gebaar met het aanbod om een eenmalige tegemoetkoming van 25 euro te declareren. Zoals vele andere zorgorganisaties dat overigens ook doen. De tegemoetkoming is geen verkapte vorm van registratie. We vragen om redenen van privacy dan ook geen bewijs voor de declaratie. En het is uiteraard je eigen keuze als medewerker om de tegemoetkoming wel of niet te declareren.

 

De uitnodiging voor de vaccinatie en alle informatie is eerder deze week naar alle betrokken medewerkers gestuurd (op je persoonlijke Fokus-mail) en is ook te vinden in FokusHRM.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Bericht 15 februari 2021

Vaccinatie medewerkers Fokus van start

Medewerkers van Fokus worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus! Er is afgelopen periode achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze medewerkers met voorrang deze mogelijkheid zouden krijgen en we zijn dan blij dat dit nu het geval is. Vaccinatie kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van al onze cliënten en medewerkers.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Ook na vaccinatie blijven alle maatregelen van kracht

Hoewel de vaccinatiecampagne wordt gezien als dé manier om uiteindelijk uit deze coronapandemie te komen, betekent het niet dat we meteen na vaccinatie de maatregelen al kunnen opheffen. Alle maatregelen die we binnen Fokus hebben getroffen om samen door deze pandemie te komen, blijven dan ook tot nader orde voor iedereen van kracht, dus ook als je zelf gevaccineerd bent. Alle maatregelen zijn te vinden in de stappenplannen, de hygiënerichtlijnen én op de pagina's over corona op medewerkersportaal en website.

 

Medewerkers krijgen uitnodigingsbrief in werkmail en FokusHRM

Vanaf vandaag verstuurt Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor i&