Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 3 september 2020, 17.00 uur)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 3 september:

 

Persconferentie in lijn huidige werkwijze

De aanpak van Fokus met betrekking tot het coronavirus blijkt effectief. De persconferentie van het kabinet op 1 september jongstleden is in lijn met onze huidige werkwijze. We blijven de RIVM-richtlijnen volgen en indien van toepassing de lokale GGD-adviezen. Dit in combinatie met het strak naleven van ons bestaande hygiënebeleid. Deze aanpak blijkt tot nu toe effectief; het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers is beperkt gebleven en verdere uitbraken/kruisbesmettingen zijn voorkomen. De afgelopen weken is in twee voorkomende gevallen na een positieve test in nauwe samenspraak met de lokale GGD opgeschaald om een uitbraak te voorkomen. In die gevallen is preventief voor persoonlijke beschermingsmiddelen gekozen en werd de landelijk voorgeschreven quarantaineperiode aangehouden. In beide gevallen bleef verdere verspreiding van het virus uit en konden na de quarantaineperiode de maatregelen weer worden opgeheven. Dit blijft ook voor de komende periode de lijn die we volgen. Op dit moment zijn er onder cliënten en medewerkers ook geen vastgestelde besmettingen met het coronavirus. We blijven uiteraard alert!

 

Testen van groot belang

Tijdens de persconferentie van het kabinet werd het ook nog weer eens herhaald; het je laten testen bij klachten is van groot belang. Alleen dan immers kunnen (bij een positieve test) de juiste maatregelen worden genomen, om zo verdere verspreiding te voorkomen. Dat is een morele plicht, zeker voor cliënten en medewerkers van Fokus. Heb je klachten, laat je testen! Niet alleen voor jezelf, maar ook voor de anderen in je omgeving, zoals (andere) cliënten en medewerkers van jouw project!

 

We zien dat steeds meer medewerkers met klachten zich laten testen. Dat juichen wij toe en dat past ook bij de verantwoordelijkheid die we voor de gezondheid van elkaar hebben. Soms legt dat wel meer druk op het project (denk aan het voldoende medewerkers kunnen inroosteren), maar samen lossen we dat op.

 

Bericht 21 augustus:

 

Zorgvuldigheid en veiligheid blijft voorop staan bij dienstverlening

Het coronavirus is nog niet weg, zo was de boodschap tijdens de persconferentie van het kabinet eerder deze week. En dus moeten we alert blijven en alle gangbare voorzorgsmaatregelen nauwgezet blijven hanteren. Dat geldt natuurlijk ook voor Fokus. Tot nu toe hebben we het coronavirus binnen Fokus goed onder controle. De RIVM-richtlijnen blijven ook de komende periode de basis voor ons handelen, waar nodig en mogelijk aangevuld met adviezen op lokaal/regionaal niveau van de GGD.

 

Recent zijn vragen gesteld over het inzetten van ADL’ers die in contact zijn geweest met mensen waarbij het coronavirus is vastgesteld. Dat is mogelijk conform RIVM-richtlijnen, uiteraard alleen zolang de medewerker in kwestie zelf geen klachten heeft. Per situatie wordt de afweging gemaakt of het verantwoord is iemand te laten werken. Indien de continuïteit van de dienstverlening niet in het geding komt, zetten we deze medewerker bij voorkeur niet in. En als de medewerker wel wordt ingezet, gebeurt dit met inzet van beschermende middelen en extra maatregelen. Die beschermende middelen en extra maatregelen zijn uit voorzorg, om zo risico op verder verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij hanteren we niet alleen de RIVM-richtlijnen, maar we laten ons daarbij lokaal ook door de GGD adviseren. Ook kan het voorkomen dat er om andere redenen wordt gekozen een medewerker tijdelijk met persoonlijke beschermingsmiddelen te laten werken, om zo veilig mogelijk te werken. Vanaf het begin van de coronapandemie heeft Fokus deze lijn met succes gevolgd, want er zijn hierdoor in voorkomende gevallen geen kruisbesmettingen ontstaan.

 

RIVM-richtlijnen leidend voor terugkerende vakantiegangers

Nu de schoolvakanties bijna voorbij zijn, keren veel medewerkers terug van vakantie. Er zijn vragen gesteld over wat Fokus doet met medewerkers die terugkeren uit een ‘oranje gebied’. Zoals al voor de zomer gecommuniceerd, worden medewerkers die die naar een oranje gebied zijn afgereisd, na terugkomst gedurende tien dagen niet ingezet. Cliënten die naar een op voorhand al ‘oranje gekleurd’ gebied zijn afgereisd, kunnen de eerste tien dagen na thuiskomst geen gebruik maken van de dienstverlening.

 

Anders is de situatie waarbij gedurende het verblijf in het buitenland de kleur is veranderd van ‘geel’ naar ‘oranje’. Volgens de RIVM-richtlijnen mogen medewerkers in de zorg na thuiskomst uit een ‘oranje gebied’ gewoon aan het werk zolang ze geen klachten hebben die kunnen duiden op het coronavirus. Indien het voor de continuïteit van de dienstverlening niet noodzakelijk is deze medewerker in te zetten, zal Fokus dit in principe niet doen. Is het wel nodig de medewerker te laten werken, dan zal deze medewerker gedurende de eerste tien dagen na thuiskomst dit met extra beschermende middelen doen. Hiermee nemen we dus voorzorgsmaatregelen om eventuele verspreiding van het virus te voorkomen.

 

Geef de ADL-assistent de ruimte

Het kabinet heeft dinsdagavond opgeroepen onnodige sociale contacten in de huiselijke sfeer te beperken en niet meer dan zes personen tegelijk thuis te ontvangen. Vanuit Fokus ondersteunen we deze oproep van harte. Het past ook bij onze eerdere oproep aan alle cliënten om, in het geval u bezoek heeft en assistentie oproept, een veilige werksituatie conform de richtlijnen mogelijk te maken. Dat wil zeggen dat het bezoek waar nodig voldoende afstand neemt en ruimte geeft aan de ADL’er. We gaan er vanuit dat iedereen hieraan meewerkt.

 

Werken met A- en B-bezetting kantoren Fokus in elk geval tot 1 november

In de routekaart stond opgenomen dat het werken met A- en B-teams op de kantoren van Fokus per 1 september zou worden opgeheven. In verlengde van de oproep van het kabinet om tot nader orde zoveel als mogelijk thuis te blijven werken, is besloten binnen Fokus op de kantoren in Groningen en Utrecht het werken met zogenoemde A- en B-teams te verlengen tot in elk geval 1 november aanstaande. Hiermee beperken we het aantal reisbewegingen én zorgen we ervoor dat er in de kantoorpanden voldoende afstand van elkaar gehouden kan worden. We verzoeken alle kantoormedewerkers dit goed onderling en met de leidinggevende af te stemmen. Het is belangrijk dat we deze maatregel consequent goed naleven.

 

Nu ook mogelijk online afspraak voor test te maken

Sinds 12 augustus is het ook mogelijk online een afspraak te maken voor een coronatest. De uitslag is ook online in te zien. Dit kan via www.rijksoverheid.nl/coronatest. Om een afspraak te maken heb je jouw digi-D nodig, of gebruik je de digi-D-app als je die op je telefoon hebt geïnstalleerd. Het stappenplan ‘Kan ik aan werk?’ is aangevuld met alle informatie over het maken van een afspraak voor een test. Onder documenten kun je het nieuwe stappenplan vinden.

 

Bericht 7 augustus:

Samen de hygiënemaatregelen blijven volgen

Nederland en daarmee ook Fokus, is helaas nog lang niet klaar met het coronavirus. Na de persconferentie op donderdagavond is dit nog een keer duidelijk geworden. Daarom nemen wij de waarschuwing van premier Rutte heel serieus en sluiten wij ons volledig aan bij zijn woorden.

 

Om de kwetsbare groepen te beschermen moeten wij met zijn allen de maatregelen en hygiëneprotocollen zorgvuldig naleven. Wij doen beroep op elke medewerker en cliënt om hieraan mee te werken en elkaar hierin te respecteren. Het zorgvuldige uitvoeren van de hygiëne protocollen en het direct laten testen bij klachten bij de GGD blijven van groot belang. Dit geldt uiteraard voor medewerkers en cliënten van Fokus. We zijn alert op de verspreiding van het coronavirus en treffen waar nodig op lokaal / regionaal niveau maatregelen.

 

Bij twijfel contact opnemen met je manager

Twijfel je als medewerker of cliënt in de praktijk over het toepassen van een bepaalde hygiënerichtlijn? Kijk dan eerst naar het hygiëneprotocol en het stappenplan. Het kan in de praktijk voorkomen dat niet elke specifieke situatie hierin omschreven staat. Ben je dus nog steeds aan het twijfelen na het lezen van de documenten, neem dan voor meer duidelijkheid contact op met je manager. Deze kan met je meedenken en als het nodig is een coach raadplegen. Hierdoor zorgen wij er samen voor dat iedereen zo veilig mogelijk kan leven en werken.

 

Laten testen als medewerker en cliënt

Heb je als medewerker of cliënt klachten, dan hoef je niet eerst contact op te nemen met Fokus om je te laten testen. Je neemt zo spoedig mogelijk contact op met de GGD via 0800-1202. Wel doen wij een dringend beroep op iedereen om Fokus op de hoogte te houden van deze procedure. We kunnen dan indien nodig meteen de gewenste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 

 

Bericht 23 juli:

Anderhalve meter afstand, hygiënemaatregelen en protocollen blijven belangrijk

De anderhalve-meter-samenleving wordt steeds normaler en dat betekent ook voor Fokus een beetje meer rust. De situatie binnen Fokus is dan ook zeer rustig. Er zijn geen besmettingen en geen harden. Hier werken wij samen hard voor en daar mogen wij trots op zijn. Om het zo te houden moeten wij met zijn allen de hygiënemaatregelen en protocollen goed blijven toepassen. Regelmatig handen wassen, het reinigen van de unit, persoonlijke hygiëne, anderhalve meter afstand waar mogelijk en het zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht, blijven van groot belang.

 

Bericht 8 juli:

Vakantie naar het buitenland? Geniet verstandig van de welverdiende ontspanning!

Nu het coronavirus in Nederland grotendeels onder controle is en de maatregelen zijn versoepeld, is het gelukkig ook mogelijk op vakantie te gaan. En dat is ook al onze cliënten en medewerkers van harte gegund! We doen hierbij wel graag een moreel beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Blijf ook in deze vakantieperiode alert en volg de richtlijnen en dus ook de reisadviezen van de overheid. We roepen iedereen daarom op niet af te reizen naar landen waarvoor de code rood of oranje geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers.

 

Met ingang van 15 juni is het weer mogelijk om met vakantie te gaan naar landen binnen de Europese Unie/Schengenzone. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor landen in die gebieden is aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Let op: de kleurcodes kunnen per land en per moment verschillen, óók binnen Europa. Check de website van de Rijksoverheid voor het actuele overzicht van de kleurcodes per land.

 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor code rood of oranje geldt, dan zal dat het volgende betekenen:

- Als een medewerker als gevolg van een uitbraak in het vakantieland niet kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren.

- Als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet, dan verleent Fokus gedurende die quarantaineperiode geen ADL-assistentie en dient de cliënt dat dus zelf op een andere manier te organiseren.

 

We nemen deze maatregelen net als collega-organisaties om elkaar te beschermen.

 

Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen, dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Download bijvoorbeeld de reisapp van Buitenlandse zaken.

 

Uiteraard hopen en verwachten we dat het zover niet komt en dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om weer op vakantie te gaan. We wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie.

 

Centrale inkoop beschermingsmiddelen in elk geval tot einde van dit jaar

De meeste beschermende middelen zijn momenteel op voorraad. Wel blijft met name de beschikbare voorraad van handschoenen krap. We herhalen daarom nogmaals eerdere oproepen om zorgvuldig met alle persoonlijke beschermende middelen om te gaan en die alleen volgens hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen in te zetten.

 

Lyreco heeft aangegeven dat de levering van verschillende middelen lastig blijft. Mede daarom is besloten om de inkoop van alle middelen in elk geval tot en met het einde van 2020 centraal te blijven regelen. De inkoop wordt dus door het bedrijfsbureau verzorgd en de verspreiding blijft via de drie regionale depots verlopen. Medewerkers kunnen op het het medewerkersportaal de precieze werkwijze vinden.

 

Situatie binnen Fokus rustig

De situatie m.b.t. het coronavirus is momenteel rustig. In juni is er in één van de Fokusprojecten in het noordoosten van het land wel sprake geweest van meerdere besmettingen onder de medewerkers. In nauwe samenspraak met de GGD en dankzij de medewerking van cliënten en medewerkers is een verdere uitbraak daar voorkomen, en zijn er ook geen cliënten besmet geraakt. Met extra beschermende middelen en het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening heeft het team deze periode goed doorstaan. Complimenten daarvoor aan alle betrokkenen. Inmiddels is de rust weergekeerd en de dienstverlening op reguliere manier hervat.

 

We zien dat er steeds meer zaken weer kunnen worden opgestart. En dat is prettig om te constateren. We blijven alert en we blijven alle richtlijnen nauwgezet volgen. Cliënten kunnen als voorheen gewoon assistentie oproepen op het moment dat het u past.

 

Bericht 24 juni:

Stappenplan ‘Kan ik aan het werk’ aangepast aan nieuwe RIVM-richtlijnen

Het RIVM heeft de richtlijnen aangepast voor zorgmedewerkers die een huisgenoot met klachten hebben. Indien je een huisgenoot hebt met klachten, dan kun je als medewerker in de zorg aan het werk met beschermende middelen (mondkapje en handschoenen). Overleg wel altijd even met je leidinggevende. Indien je zelf klachten hebt die mogelijk op het coronavirus duiden, dan blijf je wel thuis, en laat je je z.s.m. testen. Indien de huisgenoot positief getest is op het coronavirus, dien je thuis te blijven. Overleg met je MAA over hoe lang je thuis moet blijven volgens de richtlijnen van de GGD en het RIVM . Dat geldt uiteraard ook als je zelf positief getest bent op het virus. Check ook het aangepaste stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ op de pagina met belangrijke documenten.

 

Blijf zorgvuldig omgaan met beschermende middelen 

De beschikbare voorraad van verschillende hulpmiddelen blijft aan de krappe kant. Dat geldt momenteel vooral voor de handschoenen. Er wordt hard aan gewerkt om de voorraden steeds tijdig aan te vullen. Helaas zien we op verschillende plekken dat er meer middelen worden ingezet dan de hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen voorschijven. Hoe begrijpelijk soms ook, maar doe dit niet en volg strikt de richtlijnen op. We lopen daarmee namelijk het risico dat de voorraad ontoereikend is op een moment dat we het echt nodig hebben.

Tot nu toe werden gebruikte FFP-mondkapjes in speciale dozen/bakken bewaard, in afwachting van onderzoek naar de mogelijkheid deze te reinigen en daarna opnieuw te gebruiken. De mogelijkheden hiervoor zijn echter beperkt en daarom hoeven de mondkapjes na de gewerkte dienst niet langer in de bakken bewaard te worden. De reeds bewaarde mondkapjes kunnen ook worden weggegooid. We willen de teams bedanken voor hun inzet in deze.

 

Routekaart: per 1 juli normale dienstroosters en dienstverlening als voorheen

De op de routekaart van Fokus opgenomen stappen per 1 juli kunnen worden gezet. Dat betekent onder andere dat bijeenkomsten voor groepen tot honderd personen weer mogelijk zijn. Hierbij herhalen we graag onze eerdere opmerking, dat er weliswaar geen verbod meer is op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om waar mogelijk zoveel mogelijk digitaal te blijven werken.

Per 1 juli worden verder weer de normale dienstroosters gehanteerd. Daarmee kan de reguliere werkwijze rondom de assistentie aan cliënten worden hervat. Dat betekent dus ook dat daar waar er nog sprake was van mogelijke beperkingen in de dienstverlening, dit niet langer het geval is. U kunt assistentie oproepen zoals voorheen gebruikelijk, we helpen u graag, zodat u in alle vrijheid een gewoon leven kunt leiden. Uiteraard blijven alle hygiënerichtlijnen volledig van kracht en blijven we ook de RIVM-richtlijnen waar nodig toepassen. Verder kijken we welke elementen we uit de afgelopen periode kunnen behouden, om zo bij te dragen aan de kwaliteit én veiligheid van de dienstverlening. Een en ander wordt nader uitgewerkt in goede afstemming met de medezeggenschap.

Sinds februari/maart hebben we nu te maken met het coronavirus. Ook binnen Fokus hebben we samen moeten anticiperen op deze situatie, om zo zorg te kunnen dragen voor de veiligheid van cliënten en medewerkers. We willen iedereen bedanken voor de flexibiliteit en medewerking in deze spannende periode! We zijn er nog niet en het blijft belangrijk om alert te zijn en de richtlijnen goed te volgen, maar we zijn deze eerste periode in een geweldige samenwerking goed doorgekomen! Dank!

 

Bericht 15 juni:

Grootste leveringsproblemen handschoenen verholpen

Onlangs schreven we dat er leveringsproblemen waren ontstaan van handschoenen. Er is achter de schermen hard gewerkt aan het aanvullen van de voorraden. Inmiddels komen de leveringen van bestelde handschoenen op gang. Daarmee zijn de grootste problemen inmiddels verholpen. De verwachting is bovendien dat er op korte termijn meer aanvulling komt. Momenteel is vooral de maat S nog beperkt voorradig, maar ook daar wordt aan gewerkt. Mocht er op een project geen maat S meer zijn, dan is het advies om handschoenen in de maat M te gebruiken.

 

Bericht 8 juni:

Stappenplan ‘Kan ik aan het werk’ aangepast na wijziging RIVM-richtlijn

Het stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ is vandaag aangepast. Aanleiding is een gewijzigde richtlijn van het RIVM over het al dan niet aan het werk kunnen van zorgmedewerkers. Richtlijn nu is dat als bij een huisgenoot van de zorgmedewerker het coronavirus is vastgesteld, deze medewerker 14 dagen thuis moet blijven. Zie voor de volledige richtlijn het aangepaste stappenplan op de pagina met alle coronadocumenten.

 

Bericht 3 juni:

 

Hygiënemaatregelen blijven belangrijk

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder cliënten en medewerkers van Fokus blijft gelukkig zeer beperkt. Hiervoor hebben wij met zijn allen gezorgd en hard gewerkt. En al hoewel wij langzamerhand toeleven naar de nieuwe anderhalve-meter-samenleving, betekent dat niet dat we nu minder alert moeten worden. Het goed toepassen van alle hygiënerichtlijnen en overige protocollen blijft dus heel belangrijk. Regelmatig handen wassen, het reinigen van de unit, persoonlijke hygiëne en het zorgen voor voldoende ventilatie en frisse lucht, blijven van groot belang.

 

Aangepaste stappenplannen

In verband met het nieuwe testbeleid van het RIVM zijn de stappenplannen voor medewerkers (‘Kan ik aan het werk en word ik getest?’) en cliënten aangepast. De nieuwe documenten zijn via deze link te vinden.

 

Evaluatie aanpak tot nu toe

Fokus gaat in de komende tijd evalueren over de aanpak van de coronacrisis en het gevolgde proces tot nu toe. Het eind februari ingestelde crisisteam gaat samen met vertegenwoordigers van verschillende betrokkenen kijken wat we kunnen leren van de afgelopen periode. Op dit moment halen de managers steekproefsgewijs info op bij cliënten en ADL’ers.

 

 

Bericht 29 mei:

 

Vanaf 1 juni testen mogelijk voor iedereen met milde klachten

Zoals je wellicht al in de media hebt gelezen, is het per 1 juni voor iedereen met milde klachten die mogelijk duiden op het coronavirus mogelijk je te laten testen. Tot nu toe was dit voorbehouden aan specifieke groepen, onder wie medewerkers in de zorg. Ook de procedure is gewijzigd. Het aanvragen van een test kan zonder tussenkomst van een (bedrijfs) arts. Daarmee vervalt de eerder gecommuniceerde procedure voor medewerkers van Fokus per 1 juni.

 

Landelijk telefoonnummer

Per 1 juni kun je via een landelijk telefoonnummer een afspraak maken om je te laten testen bij de GGD. Het nummer wordt op 1 juni door de overheid bekendgemaakt en is vanaf dat moment zeven dagen per week, van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar om een afspraak te maken bij een testlocatie in de buurt. In heel Nederland zijn ruim 80 testlocaties beschikbaar, verdeeld over de 25 GGD-regio’s. Indien nodig zal dat aantal de komende tijd verder groeien. De GGD’en beschikken daarnaast over een aantal mobiele testlocaties en testteams die indien nodig aan huis komen. Het telefoonnummer is 0800-1202.

 

Alleen testen bij klachten

Het telefoonnummer is bedoeld voor iedereen die milde klachten heeft passend bij het coronavirus. Alleen met deze klachten wordt een test afgenomen. Zonder klachten heeft het geen zin een test af te nemen. Voor het maken van de afspraken worden kort een aantal vragen gesteld over de aard van de klachten. Bij het maken van de afspraak wordt een BSN-nummer gevraagd ter identificatie. De beller krijgt dan de tijd en plaats waarop de test wordt afgenomen. Het streven is om de test zo snel mogelijk af te nemen, in principe de volgende dag.

 

Uitslag en eventueel bron- en contactonderzoek

Zowel bij negatieve als positieve uitslag wordt er binnen 48 uur gebeld over de uitslag. Als er sprake is van een besmetting met corona belt de regionale GGD en start een bron- en contactonderzoek. Bij een besmetting moet je in elk geval thuis blijven en dat geldt ook voor eventuele huisgenoten. Volg hierbij de richtlijnen en adviezen van GGD en RIVM.

 

Informeer Fokus

We doen een dringend beroep op zowel cliënten als medewerkers om een mogelijk vermoeden van besmetting met het coronavirus altijd meteen bij Fokus te melden. We kunnen dan indien nodig meteen de gewenste maatregelen nemen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ons allemaal!

 

Samengevat

Volg de volgende stappen indien je klachten hebt die mogelijk duiden op het coronavirus:

1. Heb je klachten die duiden over het coronavirus?

A. Ben je medewerker van Fokus? Neem dan meteen contact op met je leidinggevende en overleg over wat je het beste kunt doen.

B. Ben je cliënt van Fokus? Informeer de manager ADL-assistentie of je cliënt-contactpersoon.

2. Bel het landelijke telefoonnummer en maak een afspraak voor een test. Het telefoonnummer is 0800-1202.

3. We doen een dringend beroep op je om Fokus zo spoedig mogelijk te informeren, zodra je de uitslag hebt (positief of negatief). Alleen dan kunnen we de juiste maatregelen nemen of weer opheffen.

 

Meer weten?

Kijk voor alle actuele informatie over Fokus en het coronavirus op deze website. Het stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest?’ wordt komende dagen geactualiseerd. Overleg met twijfel altijd met je leidinggevende.

 

Klik hier voor het bericht van de overheid over het testen per 1 juni.

 

Bericht 26 mei:

 

Kort videobericht van Jeroen voor alle cliënten en medewerkers

Bestuurder Jeroen Lambriks heeft een korte videoboodschap gemaakt voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. Klik hier voor de video.

 

Voor medewerkers die in de ADL-eenheid de video willen bekijken de volgende opmerking: indien je in de citrix-omgeving de video wilt bekijken, doet mogelijk het geluid het niet. Dat kun je oplossen door de link in Chrome te openen of door de video buiten citrix te bekijken.

 

Bericht 20 mei:

 

Eerste stappen Routekaart Fokus op weg naar ‘nieuwe normaal’ kunnen gezet worden

Het kabinet heeft gisteren (19 mei) meer duidelijkheid gegeven over de versoepeling van enkele maatregelen per 1 juni aanstaande. De vorige week gepresenteerde Routekaart Fokus sluit hier bij aan en dus kan de routekaart ongewijzigd blijven. De situatie binnen Fokus blijft hetzelfde. Er is op dit moment sprake van een zeer gering aantal (mogelijke) besmettingen onder cliënten en medewerkers. Dat is dankzij de geweldige inzet van cliënten en medewerkers!

 

De Routekaart Fokus blijft als volgt (zie voor een toelichting ook de pagina met belangrijke documenten):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anderhalve meter niet in alle gevallen

Het vervolgen van de Routekaart Fokus betekent concreet dat per 1 juni bijeenkomsten tot 30 personen mogelijk zijn en dat scholings- en instructiebijeenkomsten (op de projecten én centraal) weer worden opgestart. Dat moet uiteraard op een veilige en zorgvuldige manier gebeuren. Dat wil zeggen dat alle hygiënemaatregelen moeten worden nageleefd en dat waar mogelijk anderhalve meter afstand moet worden gehouden.

 

Die anderhalve-meter-regel is uiteraard (meestal) niet toepasbaar bij het verlenen van assistentie aan de cliënt. Daarvoor geldt de regel ook niet. Voor die situaties zijn de hygiënerichtlijnen extra belangrijk. De anderhalve-meter-regel kan ook niet in alle gevallen worden gehanteerd in de scholing. Er zijn nu eenmaal handelingen die je niet kunt oefenen en trainen zonder daarbij dichterbij elkaar te komen dan die anderhalve meter. En dat geeft niet. De functie van ADL-assistent is één van de zogenoemde ‘cruciale beroepen’ en daarvoor geldt dat je waar mogelijk afstand moet houden, maar waar dat niet kan dit ook niet hoeft, mits je de juiste hygiënemaatregelen treft. Scholing valt ook onder deze regel. De ADL-opleiding, de overige trainingen, scholingsbijeenkomsten én de introductiedagen zijn een essentieel onderdeel van het vak van ADL-assistent. Bovendien zijn ze nodig voor de kwaliteit en veiligheid van de dienstverlening aan cliënten. Dat is ook de reden dat we dit per 1 juni weer opstarten en dat daar waar dat nodig is dit ook binnen de anderhalve-meter kan en mag. Waar het kan hanteren we dan dus die anderhalve meter, waar het nodig is om dat even los te laten voor een goede scholing is dat dus toegestaan.

 

Stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest?’ aangepast

Het Stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest?’ is op enkele punten aangepast. Het RIVM heeft in de richtlijnen een paar aanpassingen doorgevoerd en bovendien is de mogelijkheid om je te laten testen uitgebreid. Het juiste stappenplan staat nu op de pagina met belangrijke documenten. Klik daarvoor hier. Heb je over het laten testen vragen, neem dan contact op met je leidinggevende.

 

Bericht 15 mei:

Fokus biedt elke medewerker stoffen mondkapje voor privégebruik aan

Nu per 1 juni het dragen van een niet-medisch mondkapje in het openbaar vervoer verplicht is gesteld, kwamen hier vragen over van medewerkers. Fokus zal op zo’n kort mogelijke termijn alle medewerkers gratis van één stoffen (niet-medisch) mondkapje voorzien, bestemd voor privégebruik. Eerder al zijn de ADL-teams voorzien van een voorraad stoffen mondkapjes, om in voorkomende gevallen te kunnen gebruiken.

 

De stoffen mondkapjes vervangen in géén geval de officiële medische mondkapjes (chirurgisch en FFP). Deze medische mondkapjes zijn uitsluitend bestemd voor gebruik op het werk conform de hygiënerichtlijnen én de corona-stappenplannen. En mogen dus niet voor privégebruik (reizen met OV of anderszins) worden gebruikt! Wat het gebruik van de medische mondkapjes betreft blijven de richtlijnen onveranderd. Alleen als hygiënerichtlijnen of corona-stappenplannen dit voorschrijven worden ze gebruikt. Op deze manier kunnen we zorgvuldig met de beschikbare voorraad omgaan en ervoor zorgen dat we ook genoeg hebben op het moment dat ze echt nodig zijn.

 

Online leermodule hygiëne voor ADL-assistenten met Verzorgende IG

Het zijn bijzondere tijden, waarin veel van ons wordt gevraagd. Zo zijn er bijvoorbeeld nieuwe protocollen en werkwijzen uitgewerkt en zijn bestaande (hygiëne-) richtlijnen waar nodig aangepast. Juist nu is het enorm belangrijk om veilig te werken alle richtlijnen goed toe te passen. En dat is soms best lastig en vraagt veel van onze ADL-assistenten. Het opleiden en begeleiden van ADL’ers is daarom juist nu extra belangrijk. Er is daarom door de Fokusacademie een speciale online module ontwikkeld over het juist toepassen van hygiënerichtlijnen en het omgaan met de vragen en dilemma’s die in een pandemie als deze kunnen ontstaan.

 

We gaan deze module eerst geven aan alle ADL-assistenten die het BBL-traject Verzorgende IG (niveau 3) hebben gevolgd of op dit moment volgen. We kunnen namelijk niet iedereen tegelijk laten deelnemen en doen het dus stap voor stap. De startbijeenkomsten voor deze groep zijn op 19, 22 en 26 mei. Samen met hen staan we stil bij de richtlijnen en het juist toepassen daarvan en kijken we bijvoorbeeld ook naar hoe je binnen het Fokusproject benodigde aanpassingen en veranderingen kunt initiëren en begeleiden. Daarom ook laten we deze module volgen door de ADL’ers die het BBL-traject hebben gevolgd. Zij hebben al extra training gehad in het bewaken en bevorderen van kwaliteit én kunnen na deze module hun collega’s in het ADL-team meenemen in het belang van hygiëne én hen daarbij begeleiden. Bovendien kunnen juist deze ADL’ers samen met de opleidingsfunctionarissen deze nieuwe manier van opleiden verder ontdekken en ontwikkelen. Op deze manier ontwikkelen we samen onze nieuwe manier van leren. Op basis van de ervaringen met deze groep en de ervaringen met digitaal leren ontwikkelen we de module verder voor alle ADL’ers. De desbetreffende ADL’ers zijn inmiddels door de Fokusacademie uitgenodigd en geïnformeerd.

 

Bericht 13 mei:

 

Routekaart Fokus: op weg naar het ‘nieuwe normaal’

Op 6 mei heeft de overheid versoepelingen in de maatregelen rondom COVID-19 aangekondigd en een zogenoemde routekaart voor de komende maanden gepresenteerd. Duidelijk is dat we stap voor stap een versoepeling van wat er weer kan zien, maar ook dat we voor langere tijd te maken hebben met maatregelen die de verspreiding van het virus moeten voorkomen. Hierbij geldt altijd het voorbehoud dat de ontwikkeling van het virus tot bijstelling van de maatregelen kunnen leiden.

 

Op basis van de routekaart van de overheid is ook voor Fokus gekeken naar hoe we de komende periode om moeten gaan met de eerder ingestelde maatregelen. Hoe kunnen we het beste de stap naar het ‘nieuwe normaal’ laten verlopen? Hiervoor is onderstaande ‘Routekaart Fokus’ uitgewerkt, met daarbij de volgende belangrijke opmerkingen:

- Alle hygiënerichtlijnen en corona-stappenplannen blijven van kracht en is het van groot belang die goed te kennen en na te leven.

- We zullen voorlopig te maken hebben met de anderhalve-meter-samenleving.

- Voordat de volgende stap (versoepeling) in de Fokus-routekaart daadwerkelijk gezet kan worden, wordt de afweging gemaakt of dat gezien de actuele stand van zaken mogelijk en wenselijk is.

- We blijven laagdrempelig gebruik maken van digitale mogelijkheden voor bijvoorbeeld werkoverleggen, onderling contact, werkgroepen en ook scholing. Er is in de loop van de routekaart geen verbod meer op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als mogelijk digitaal te werken.

 

De routekaart van Fokus

We geven onderstaand aan de hand van de routekaart van de overheid aan wat dit concreet voor de maatregelen van Fokus betekent. Na de grafische weergave volgt een toelichtende tekst.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent voor Fokus dat externe partijen, mits gepland en aangekondigd én met inachtneming van de hygiënerichtlijnen, weer welkom zijn. Concreet:

1. Het onderhoud aan ARA en alarm-intercomsystemen in de woningen en projecten wordt weer opgestart. Uiteraard ontvangen ADL-teams en cliënten van de projecten die dit betreft daarover nadere informatie, via de gebruikelijke weg. Langer uitstellen van het onderhoud is ook onwenselijk, vanuit oogpunt van veiligheid en functioneren van de systemen.

2. Externe audits starten weer.

Verder blijven alle eerder genomen maatregelen van kracht.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 juni voorziet de overheid onder andere in het hervatten van de dienstregeling van het openbaar vervoer en het toestaan van bijeenkomsten tot dertig personen. Concreet betekent dit voor Fokus:

3. Bijeenkomsten van minder dan 30 personen (en mits 1,5 meter afstand tot elkaar kan worden gehouden) kunnen weer worden georganiseerd. Het betreft dan bijvoorbeeld introductiebijeenkomsten, scholing, bijeenkomsten medezeggenschap, afspraken management en werkgroepen. Let wel: Het verbod op deze bijeenkomsten is per 1 juni niet langer van kracht, wel is er sprake van een gebod om waar mogelijk digitaal te blijven overleggen/werken. Deze versoepeling zal naar verwachting druk leggen op de grotere zalen op beide kantoorlocaties. We vragen iedereen waar nodig in te schikken in het gebruik van grote kantoorzalen. Aanvragen worden op de reguliere wijze gedaan, en bij conflicterende aanvragen beslist de bestuurder.

4. Ook scholings- en instructiebijeenkomsten op de projecten zijn vanaf deze datum toegestaan. Dit is ook noodzakelijk voor het bekwaam en bevoegd houden van de medewerkers. Tegelijk realiseren we ons dat het gezien de omstandigheden soms lastig is om bij het verlopen van bekwaamheidsverklaringen de gestelde datum te halen. Eerder is besloten hier tot 1 juli coulant mee om te gaan. Deze datum is verlengd tot 1 september. Zorg er wel voor dat de toetsing op orde is voor die handelingen die voor de continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk zijn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor Fokus betekenen de maatregelen per 1 juli het volgende:

5. Bijeenkomsten tot 100 personen mogen plaatsvinden, mits de 1,5 meter gewaarborgd is. In de praktijk zal dit gezien de omvang van de vergaderruimtes waarschijnlijk niet leiden tot concrete aanpassingen. We herhalen de oproep waar mogelijk digitaal te blijven werken. Er is geen verbod op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel mogelijk digitaal te doen.

6. Vanaf 1 juli worden de normale dienstroosters weer gehanteerd, wat betreft de vorm en omvang van voor de coronacrisis. Vanaf 1 juli willen we toewerken naar een meer ‘reguliere dienstverlening’ voor onze cliënten, dat wil zeggen met zo min mogelijk beperkingen. Maar uiteraard wel op een veilige en verantwoorde manier, dus met aanvullende maatregelen en goede toepassing van de hygiënerichtlijnen.

7. We herhalen het hier nogmaals: alle hygiënerichtlijnen blijven tot nader orde van kracht. Ze werken aantoonbaar goed, met relatief weinig besmettingen binnen Fokus.

8. Binnen de bestaande roosters worden overdag ( en bij 4 of meer avonddiensten ook in de avond) cliënten door twee groepen ADL’ers bediend. Met deze maatregel beperken we de inloop bij cliënten gedurende de dag aanzienlijk. Tegelijk hebben we dan genoeg omvang om weer terug te gaan naar assistentie op afroep. Dit betekent ook dat het vooraf zoveel mogelijk inplannen van assistentie en persoonlijke verzorging vanaf dat moment niet meer gevraagd wordt aan cliënten. Het mag wel als een cliënt daarom verzoekt, maar wel binnen de bestaande roosters en dienstenverdeling. Uiteraard werken we altijd en nadrukkelijk volgens de ARBO-richtlijnen, dus ook met twee ADL’ers bij één cliënt als dat nodig is.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per 1 september voorzien we dan in de volgende stappen:

9. Evenementen, zoals symposia en congressen, zijn weer toegestaan om aan deel te nemen en/of te organiseren. Uiteraard met inachtneming van de dan geldende richtlijnen van de overheid.

10. Het besluit om te werken met een A- en B-bezetting van de kantoren wordt met ingang van 1 september opgeheven. Vanaf die datum werkt iedereen dus weer op kantoor, uiteraard met inachtneming van de anderhalve meter afstand tot elkaar. Er is voor gekozen om deze maatregel pas per 1 september te versoepelen, omdat dat het beste aansluit bij de oproep van de overheid waar mogelijk thuis te werken. Bovendien heeft het tot nu toe goed gefunctioneerd. We vragen de kantoorafdelingen wel te zorgen voor een optimale onderlinge afstemming en bezetting/bereikbaarheid.

11. Zoals onder punt 4 genoemd, dienen per 1 september alle bekwaamheidsverklaringen voor ADL-assistenten weer op orde te zijn.

 

‘Het nieuwe normaal’

Deze routekaart voor Fokus is bedoeld om op een gecontroleerde en gefaseerde wijze de stap naar het ‘nieuwe normaal’ te kunnen zetten. Hoe dat ‘nieuwe normaal’ er verder precies uit ziet gaan we de komende periode met elkaar verder uitwerken. Het betekent in elk geval het volgende:

- Alle hygiënerichtlijnen blijven van kracht en zijn van groot belang om te kennen en na te leven.

- We zullen voor langere tijd te maken hebben met een anderhalve-meter-samenleving.

- Er is geen beperking van de dienstverlening, maar we organiseren die dienstverlening wel op een iets andere manier, door op de projecten te werken in ‘2 ploegen’ in de dagdienst (en bij 4 of meer ADL’ers in de avond ook), om zo de inloop van verschillende ADL’ers bij cliënten structureel terug te brengen.

- We maken laagdrempelig gebruik van digitaal werken (teams), voor bijvoorbeeld werkoverleggen, contact met de manager ADL-assistentie of coach, overleg van werkgroepen én ook voor de scholing. Dit zal enige tijd vragen om verder in te regelen en er aan te wennen. Nogmaals: er is na 1 juni/1 juli ook geen verbod op fysieke bijeenkomsten, maar wel een gebod om zoveel als mogelijk digitaal te werken.

 

Tot slot: elke stap onder voorbehoud

De ontwikkelingen van het virus, eventuele nieuwe maatregelen vanuit de overheid en veranderingen in richtlijnen van het RIVM kunnen tot bijstelling van deze ‘Routekaart Fokus’ leiden. Check daarom regelmatig de meest actuele informatie op de website en het medewerkersportaal van Fokus.

 

We hebben elkaar ook de komende periode en daarna nodig. Om samen deze periode door te komen én om samen de stap naar ‘het nieuwe normaal’ te kunnen zetten.

 

Bericht 8 mei: 

 

Hygiënemaatregelen blijven belangrijk

Het aantal besmettingen met het coronavirus onder cliënten en medewerkers van Fokus blijft gelukkig zeer beperkt. Het betekent dat alle inspanningen goed werken. En al hoewel er langzamerhand weer wat meer mag vanuit de overheid, betekent dat niet dat we nu minder alert moeten worden. Het goed toepassen van alle hygiënerichtlijnen en overige protocollen blijft dus heel belangrijk!

 

Tegelijk wordt er nu gekeken naar hoe we de komende periode voor Fokus gaan inrichten. Welke maatregelen handhaven we en op welke punten kunnen we sommige zaken weer opstarten? We kijken daarbij uiteraard goed naar de richtlijnen vanuit de overheid en trachten die concreet te vertalen naar onze situatie. We verwachten daarover in de loop van volgende week meer te kunnen melden. Daarbij blijft de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers voorop staan.

 

Stappenplan ADL-assistentie aangepast

Het Stappenplan ADL-assistentie, toe te passen bij een mogelijke besmetting van een cliënt, is op enkele punten aangepast. Het gaat dan om de mogelijke klachten die kunnen duiden op het coronavirus, in verband met de ruimere testmogelijkheid én de te hanteren periode van aanvullende maatregelen. Het aangepaste stappenplan is op de pagina met belangrijke documenten te vinden.

 

Bericht 30 april:

 

Zorg dat we niet gaan ‘verrommelen’

Het coronavirus blijft de samenleving en daarmee ook ons bij Fokus bezighouden. Inmiddels hebben we zo’n zes weken met allerlei maatregelen achter de rug. En hoewel de ontwikkelingen voorzichtig positief zijn en hier en daar gesproken wordt over het versoepelen van maatregelen, zijn we er nog niet. Het blijft belangrijk om de maatregelen goed na te leven, voor de veiligheid en gezondheid van iedereen. Premier Mark Rutte zei het eerder deze week heel treffend. We moeten de boel niet gaan ‘verrommelen’ en daarmee het risico lopen dat het virus weer verder om zich heen grijpt.

 

Die oproep ondersteunen we vanuit Fokus van harte. Laten we de geweldige manier waarop we met elkaar, cliënten en medewerkers, deze periode aanpakken nog even volhouden! Dus denk aan alle hygiënemaatregelen, overleg samen over oplossingen, beperk onnodige sociale contacten en denk aan die 1,5 meter. Het heeft er tot nu toe voor gezorgd dat het aantal besmettingen van cliënten en medewerkers beperkt is gebleven, met op dit moment zelfs geen actuele besmettingen onder cliënten. En dat we de dienstverlening grotendeels kunnen blijven voortzetten. We gaan dus niet ‘verrommelen’, laten we dat met elkaar afspreken.

 

Wat ben jij een kanjer!

In de samenleving is enorme waardering voelbaar voor alle medewerkers in de zorg. En dus ook voor alle medewerkers van Fokus. Om die waardering ook vanuit Fokus te onderstrepen is afgelopen week een klein, smakelijk gebaar naar alle medewerkers (via de projecten) gestuurd. Geniet ervan, en we herhalen hier graag nog even de boodschap: wat ben jij een kanjer!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraad hulpmiddelen op orde

Afgelopen week verschenen berichten in de media dat er op korte termijn een groter tekort aan hulpmiddelen (in het bijzonder mondkapjes) wordt verwacht. Hoewel er wereldwijd zeker sprake is van schaarste en we de beschikbare middelen dus gedoseerd en verstandig moeten inzetten, herkennen we binnen Fokus de geluiden niet. De voorraad aan beschermende middelen is vooralsnog op orde en het lukt ons tot nu toe ook voldoende om de voorraden waar nodig aan te vullen. Dat betekent zeker niet dat we niet zorgvuldig met de beschikbare middelen moeten omgaan. Daarbij zijn de bestaande hygiënerichtlijnen leidend. Een middel dat momenteel beperkter op voorraad is, zijn de wegwerp-handschoenen in de maat XL. We proberen dat nu zo spoedig mogelijk aan te vullen.

 

Voor de ADL-teams die middelen nodig hebben wijzen we op de tijdelijk andere manier van bestellen, via de drie (regionale) depots die we hebben ingericht. Kijk voor de werkwijze en wat je waar kunt bestellen ook op het medewerkersportaal.

 

Mooie blog online

Het contrast tussen ADL'ers die dichtbij staan en sociale distantie voelt soms vreemd en onnatuurlijk. En zorgt soms voor wel een hele kleine kring van mensen om je heen. Maar het is simpelweg even nodig. Cliënt Gerrit Jan Tempelman weet het in een nieuwe blog op onze website prachtig te verwoorden. Klik hier voor deze blog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 23 april:

 

Onze bestuurder Jeroen Lambriks heeft een blog geschreven over de 'anderhalve-meter-samenleving'. Je kunt deze blog via deze link lezen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 22 april:

 

Samen de schouders eronder!

Het kabinet maakte gisteren bekend dat de meeste maatregelen m.b.t. het coronavirus worden verlengd, tot in elk geval 20 mei. Hoewel zeer begrijpelijk, zal het bij velen hetzelfde (moedeloze) gevoel hebben opgeroepen. Maar door samen ook de komende periode de schouder eronder te blijven zetten kunnen we dit!

 

Vanzelfsprekend sluit Fokus aan bij het kabinet en worden ook onze maatregelen tot in elk geval 20 mei verlengd, dat wil het volgende zeggen:

- Geen centrale en regionale (scholings-) bijeenkomsten;

- Geen fysieke bijeenkomsten van de medezeggenschap;

- Geen (fysieke) teamoverleggen en andere bijeenkomsten;

- Alleen kleinere bijeenkomsten op de projecten die belangrijk zijn voor de kwaliteit en continuïteit van de ADL-assistentie gaan wel zoveel als mogelijk door;

- Op de kantoren blijven we werken op dezelfde wijze, dus met de A- en B-teams;

- Onze eerdere oproepen aan cliënten én medewerkers tot sociale distantie blijven ook van kracht.

 

Uiteraard blijft het ook zeer belangrijk om de reguliere hygiënemaatregelen en speciale corona-stappenplannen goed na te leven en met elkaar in gesprek te blijven. Samen staan we sterk!

 

Werken in kleinere cirkels tot in elk geval 1 juli

Om de veiligheid van medewerkers en cliënten zoveel als mogelijk te waarborgen is afgelopen weken hard gewerkt aan het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening. Door te werken in kleinere cirkels en door zorgvragen meer te bundelen brengen we het aantal contactmomenten en het aantal verschillende ADL’ers dat thuis bij de cliënt komt enorm terug. We zijn zeer trots op de enorme verbondenheid en samenwerking tussen teams en cliënten!

 

We zien dat het aantal besmettingen van cliënten en medewerkers nog steeds laag blijft. Daarom zetten we de ingezette lijn van het goed naleven van alle hygiënemaatregelen en het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening voorlopig door. Omdat de roosters voor de ADL-teams voor komende periode nu al gemaakt moeten worden, is besloten om de werkwijze met kleinere cirkels (ook in de roosters, daar waar dat aan de orde is) in elk geval aan te houden tot 1 juli aanstaande.

 

Tot 1 juli geen maandelijkse correctie op basisroosters nodig

De impact van de corona-pandemie op de roosters van de ADL-teams is heel verschillend. Soms is er sprake van personeelstekort door ziekte en moeten we dat corrigeren in de roosters. Het komt ook voor dat er een grote ‘vraag-uitval’ is van cliënten, waardoor er ineens ‘uren over’ zijn. Juist in deze tijd is het belangrijk goed voor elkaar te zorgen en ook zoveel mogelijk rust in de roosters te houden. Daarom is besloten dat vanaf vandaag tot 1 juli 2020 de basisroosters per maand niet meer gecorrigeerd hoeven te worden als er teveel personeel is door een ‘vraag-uitval’ van cliënten. Het basisrooster blijft dan zoals het in eerste instantie was opgesteld. Dit zal in voorkomende gevallen leiden tot een lagere productiviteit en tegelijk geeft het ook meer rust. Vanaf 1 juli hanteren we weer de ‘gewone roosterregels’.

 

Geen kosten bij testen voor de medewerker

Naar aanleiding van de verruiming van de mogelijkheden voor medewerkers om zich te laten testen zijn vragen gesteld over de kosten daarvan. Voor alle duidelijkheid herhalen we dat er voor medewerkers geen kosten aan het zich laten testen zijn verbonden. De kosten zijn voor de GGD, en een deel van de kosten komen ook voor rekening van de werkgever (in dit geval dus Fokus).

 

Arborichtlijnen gewoon van kracht

Een andere vraag die gesteld is betreffen de reguliere arborichtlijnen, bijvoorbeeld met betrekking tot situaties waarin de assistentie door twee ADL’ers tegelijk moet worden verleend. De arborichtlijnen zijn ook in deze periode gewoon volledig van kracht.

 

Bericht 16 april:

 

Volg alle richtlijnen: samen staan we sterk!

Er wordt door ADL-teams, coaches en managers keihard gewerkt om de dienstverlening op een veilige manier door te laten lopen. We zien ook een enorme saamhorigheid tussen ADL-teams en cliënten. Mooi! Hoewel elke besmetting er natuurlijk één teveel is, zien we gelukkig dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers van Fokus mede dankzij alle inspanningen vooralsnog laag blijft. Dat willen we uiteraard graag zo houden, en dat is alleen mogelijk als iedereen (alle cliënten en medewerkers) zich blijven houden aan de hygiënerichtlijnen én oproepen tot sociale distantie.

 

Dus herhalen we graag onze eerdere oproepen:

- Volg strikt de bestaande hygiënerichtlijnen van Fokus en de speciale corona-stappenplannen (deze kun je vinden onder documenten)

- Beperk zoveel als mogelijk onnodige sociale contacten, ontvang geen visite/mensen thuis als dat niet nodig is en geef elkaar de ruimte

- Volg de richtlijnen van de overheid en RIVM

- En als laatste: let op elkaar en blijf met elkaar in gesprek.

 

In de persconferentie van gisteravond 15 april sprak het kabinet over een ‘tussenweek’. Er werden dan ook geen maatregelen afgekondigd die tot het wijzigen van onze werkwijze en protocollen leiden.

 

Aandacht voor Fokus op regionale televisiezender L1

In het televisieprogramma ‘Avondgasten’ op de regionale televisiezender in Limburg (L1) was Rianne Cuppen, directeur Zuid-Nederland bij Fokus, gisteravond (15 april) te gast. Ze vertelde over wat het coronavirus betekent voor de dagelijkse dienstverlening van Fokus. De uitzending is via deze link terug te kijken.

 

Blogger Geert over een lege agenda

Cliënt Geert den Hengst schrijft regelmatig blogs voor Fokus over zijn belevenissen. Deze keer gaat hij in op de lege agenda door het coronavirus. Opnieuw zeer de moeite waard om te lezen. Klik hier voor deze blog.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 14 april:

 

Aantal testen zorgmedewerkers uitgebreid, nu ook testen bij koorts

Het testen van medewerkers in de zorg is sinds begin vorige week uitgebreid. Inmiddels zien we dat de organisatie van deze testen op gang begint te komen. In sommige regio’s moesten medewerkers voor wie een test was aangevraagd nog enkele dagen wachten, we hopen en verwachten dat de tijd tussen een aanvraag en de daadwerkelijke test steeds korter zal zijn.

 

Wat we ook zien is dat er regionaal verschillen zijn in de manier waarop de GGD’s de testen organiseren. Zo informeren de meeste regio’s de aanvrager van de test (in ons geval is dat de bedrijfsarts van Blijwerkt) over de uitslag, in enkele regio’s wordt de geteste medewerker zelf rechtstreeks geïnformeerd. In alle gevallen doen we een nadrukkelijk beroep op de medewerker om na het ontvangen van de testuitslag in overleg met de leidinggevende te bespreken welke acties er nodig zijn.

 

Tot slot zien we dat de voorwaarden voor het testen ook nog regelmatig worden aangepast. Dat heeft deels te maken met het verruimen van de testcapaciteit. Zo werd vorige week nog niet getest als je koorts had; je werd dan geacht thuis te blijven. Nu is testen bij koorts (38 graden of hoger) wel mogelijk. In het aangepaste stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest' is de precieze werkwijze beschreven.

 

Hoe zit het met de voorraden beschermingsmiddelen?

Veel berichten in de media gaan over de beperkte beschikbaarheid van beschermende materialen, zoals mondkapjes. Die situatie is voor Fokus niet anders dan andere organisaties. De voorraad is zeer beperkt en de aanvulling komt ook maar mondjesmaat. De verdeling van de middelen wordt voor alle zorgorganisaties per regio georganiseerd en Fokus wordt daarin meegenomen. Daarnaast proberen we via de gangbare kanalen extra middelen te bestellen. We zien inmiddels dat de voorraad van bijvoorbeeld de FFP2-mondmaskers slinkt, maar er wordt dus gewerkt aan aanvulling. Dit geldt ook voor de andere beschermende middelen. Vooralsnog kunnen we de bestaande hygiënerichtlijnen (zie hygiënebeleid én corona-stappenplannen) aanhouden. Wel herhalen we de oproep aan cliënten en teams om zeer zuinig om te gaan met de beschikbare middelen en die alleen in te zetten als onze richtlijnen dat voorschrijven.

 

Bericht 10 april, 13.40 uur:

 

Aanpassing in werkwijze testen van medewerkers

Eerder deze week publiceerden we het bericht dat er vanaf heden een mogelijkheid is voor medewerkers in de zorg zich bij klachten te laten testen op het coronavirus. In de gecommuniceerde werkwijze zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Medewerkers die aanhoudende klachten (minimaal 24 uur) hebben kunnen bij hun leidinggevende een aanvraagformulier voor een test opvragen. Op het medewerkersportaal is de volledige werkwijze nader toegelicht.

 

Motiverende woorden Jaap Bressers

In november verzorgde Jaap Bressers een inspirerende bijdrage tijdens het symposium voor en door Fokusmedewerkers. Deze week nam hij een mooie videoboodschap op voor al onze ADL-assistenten. Dank Jaap! We hebben de video gedeeld op onze social mediakanalen. Klik hier voor deze video.

 

Bericht 8 april, 16.40 uur:

 

Mooie voorbeelden kleinere cirkels dragen bij aan sociale distantie

Heel Nederland is opgeroepen tot sociale distantie om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken. Waar het voor veel mensen mogelijk is om vanuit huis te werken of geen mensen over de vloer te krijgen, is dat voor medewerkers en cliënten van Fokus natuurlijk een ander verhaal. Eén van de manieren waarop we binnen Fokus invulling geven aan het beperken van contacten (aan de sociale distantie) is het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening. Dat doen we om de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers zoveel als mogelijk te waarborgen en tegelijk de dienstverlening zoveel mogelijk voort te kunnen zetten. Het werken met een kleinere cirkel en het bundelen van zorgvragen is dus niet bedoeld om de dienstverlening te beperken, maar doen we vanuit het oogpunt van veiligheid van betrokkenen. En dat doen we in dialoog met elkaar.

 

De manier waarop het beste invulling gegeven wordt aan het tijdelijk anders organiseren van de dienstverlening kan per project verschillen, omdat immers de omstandigheden verschillend zijn. Denk aan de omvang van het project, de zorgvraag van cliënten, het aantal medewerkers et cetera. Het vraagt dus om maatwerk én om overleg (dialoog) tussen cliënten en ADL-teams. En daaruit ontstaan prachtige oplossingen. Zo zien wij dat mensen met elkaar in gesprek gaan over wat er mogelijk is om het aantal contactmomenten terug te dringen, door meer dezelfde ADL’ers bij een cliënt de assistentie te laten verzorgen. En er wordt besproken hoe zorgvragen meer gebundeld of gepland kunnen worden.

 

Een voorbeeld dat we vanuit verschillende projecten te horen kregen is het werken met looproutes. Die kunnen enorm helpen in het verminderen van het aantal ADL’ers dat in hun dienst bij een cliënt komt. Door afspraken te maken met cliënten over bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging kun je de cliënten verdelen in je dienst. ADL’er A en B assisteren cliënt 1,2 en 3, ADL’ers C en D cliënt 4,5 en 6. Met dit soort simpele aanpassingen verminder je de verschillende gezichten al snel met 300% per dienst. Een voorbeeld hoe je op het project invulling kan geven aan een tijdelijk kleinere cirkel en daarmee een manier om invulling te geven aan de sociale distantie.

 

Een ander voorbeeld komt uit Tilburg en Waalwijk. Daar proberen ze zo lang mogelijk met dezelfde assistent bij een cliënt te werken. Bij de dagstart worden de cliënten verdeeld, en ADL’ers vragen wat ze na de ochtend-zorg nog meer kunnen betekenen aan bijvoorbeeld hand-en-spandiensten, om zo de cliënt vooruit te helpen Dezelfde ADL’er belt of loopt 30 minuten voor het einde van zijn of haar dienst nog even langs met de vraag of ze nog iets kunnen betekenen, zodat in de middag niet weer een ander iemand opnieuw hoeft te komen. Ondersteuning wordt dus gebundeld.

 

Het samen komen tot maatwerk-afspraken betekent niet dat er nieuwe regels worden gemaakt. Wel dat je in overleg kijkt hoe we hier samen het beste mee om kunnen gaan. Zo stellen we als Fokus bijvoorbeeld geen limiet aan hoe lang iemand wil douchen, maar kun je samen wel tot de conclusie komen dat je daarover nu een tijdelijke afspraak maakt om het zo beter in te kunnen passen in de andere manier van organiseren van de dienstverlening. Deze tijdelijke oplossingen steunt Fokus, want de veiligheid van iedereen staat voorop. In de illustratie hieronder een overzicht over ‘kleinere cirkels’ en meer voorbeelden hoe wij dit met elkaar mogelijk kunnen maken. Alleen samen staan wij sterk!

 

Heb je een goede manier gevonden om kleinere cirkels te realiseren? Deel het vooral met communicatie@fokuswonen.nl, misschien kunnen ook andere teams en cliënten hier hun voordeel mee doen.

 

 

<