Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 17 september 2021)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 17 september 2021:

Stap voor stap terug naar normaal, maar voorzichtigheid blijft belangrijk

In de persconferentie van 14 september kondigde het kabinet nieuwe versoepelingen per 25 september aan. Dat is goed nieuws, want het lijkt erop dat we in de samenleving stap voor stap terug gaan naar normaal. Toch blijft voorzichtigheid belangrijk. Als Fokus zijnde hebben we een extra grote verantwoordelijkheid voor zowel cliënten als medewerkers. Daarom blijven de meeste maatregelen zoals eerder afgekondigd ook na 25 september voorlopig nog kracht. Uiteraard bekijken we continue of en zo ja wanneer er afscheid van bepaalde maatregelen genomen kan worden. Alle maatregelen kun je vinden op de speciale coronapagina’s op onze website en het medewerkersportaal, in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. In onderstaande update gaan we nader op de maatregelen in.

 

Mondkapjes blijven verplicht bij dienstverlening binnen de 1,5 meter

Voor alle dienstverlening binnen de 1,5 meter blijft voorlopig gelden dat de ADL-assistent een (medisch) mondkapje draagt! Dit is ook in lijn met de richtlijnen van RIVM en GGD. Het advies is om persoons beschermende middelen (zoals mondkapje) te blijven gebruiken omdat het bijdraagt aan het verminderen van het risico op (ongemerkte) verspreiding, zeker gelet op de mogelijk kwetsbare gezondheid van cliënten.

 

Daarnaast geldt voor ADL-assistentie op 1,5 meter afstand of meer nog steeds dat indien een cliënt daarom verzoekt, de ADL-assistent een mondkapje draagt. Overigens kan de ADL-assistent in dergelijke situaties er ook zelf voor kiezen wel een mondkapje te dragen. Respecteer daarin elkaars keuze!

 

Geef elkaar de ruimte

Vanaf 25 september wordt formeel afscheid genomen van de 1,5 meter-regel. We roepen iedereen op om elkaar wel de ruimte te geven en waar mogelijk afstand van elkaar te houden, in bijvoorbeeld de ADL-eenheid en op de kantoren. Als het niet nodig is, ga dan niet pal naast elkaar zitten of staan, maar houdt iets meer afstand. Geef elkaar dus de ruimte!

 

Inzet FFP2-mondkapjes mogelijk aangepast

De richtlijnen voor het gebruik van FFP2-mondkapjes zijn recent aangepast. We zoeken nu uit wat dit betekent voor de bestaande werkwijze binnen Fokus. Tot nader orde blijven onze richtlijnen daarom ongewijzigd en gelden de bestaande stappenplannen.

 

Meer ruimte voor live bijeenkomsten en scholing

De versoepelingen per 25 september geven meer ruimte om bijeenkomsten weer live/fysiek te laten plaatsvinden. Dat geldt zowel voor bijeenkomsten op de kantoren én teamoverleggen, als voor scholingsactiviteiten. Uiteraard blijft het ook mogelijk om overleggen digitaal te houden. We zullen komende periode nader kijken hoe we de digitale mogelijkheden en live bijeenkomsten meer kunnen integreren. Indien de activiteiten weer live plaatsen, is het wel belangrijk alle basisregels goed na te leven en te zorgen voor voldoende ventilatie. Blijf daarnaast waar mogelijk elkaar de ruimte geven.

 

Overige maatregelen ongewijzigd

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven voorlopig ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- Kantoormedewerkers zijn in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig. De aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt met collega’s en leidinggevende afgestemd.

- Persoons beschermende middelen worden centraal ingekocht en via de regionale depots verder over de Fokusprojecten verspreid.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, voldoende ventileren.

 

Vragen naar vaccinatiestatus?

Tijdens de persconferentie ging het kabinet ook in op het al dan niet mogen vragen naar de vaccinatiestatus van medewerkers in de zorg. Wij beseffen ons dat dit een onderwerp is dat tot veel discussie kan leiden. Het kabinet komt op dit punt nog met aanvullende informatie. Dat wachten wij in elk geval af. Wij zullen in elk geval altijd de persoonlijke keuzevrijheid en privacy van medewerkers en cliënten blijven respecteren. Tegelijk kan het voor een veilige dienstverlening en een voldoende bezetting van belang zijn om met elkaar over dit onderwerp in gesprek te gaan. In de praktijk gebeurt dit binnen veel teams al op prima wijze. Daarbij is het belangrijk elkaar te blijven respecteren.

 

Zorgbonus aangevraagd

Zoals al eerder gecommuniceerd heeft Fokus de zorgbonus aangevraagd. Pas tegen het einde van het jaar is hierover meer informatie te verwachten. Uitbetaling van de bonus wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus bekend. De bonus is aangevraagd voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega's). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd, uitzendkrachten, gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest. Zodra we meer weten melden we dat.

 

Bericht 14 september 2021:

Later deze week nieuwe update Fokus, in elk geval tot die tijd blijven alle Fokus-maatregelen van kracht

Vanavond is er weer een persconferentie van het kabinet, waarin nieuwe versoepelingen rondom het coronavirus worden verwacht. Welke gevolgen dat heeft voor de maatregelen die binnen Fokus op dit moment van kracht zijn, wordt op dit moment bekeken. In de loop van deze week plaatsen we op website en medewerkersportaal een nieuwe update vanuit Fokus, met daarin meer over hoe Fokus komende periode omgaat met maatregelen rondom corona. In elk geval tot die tijd blijven alle maatregelen van Fokus volledig van kracht.

 

Bericht 20 juli 2021:

Zorg voor voldoende frisse lucht in Fokuswoning, ADL-eenheid en op kantoor

Tijdens het ‘persmoment’ van maandag 19 juli maakte het kabinet bekend dat ‘zorgen voor voldoende frisse lucht’ aan de basisregels wordt toegevoegd in de bestrijding van het coronavirus. De andere basisregels (afstand houden, handen wassen en thuisblijven + testen bij klachten) blijven ook van kracht. In onze eerdere berichten benadrukten we al het belang van goed ventileren en die oproep herhalen we hierbij graag. Frisse lucht is belangrijk en kan helpen de overdracht van het virus te beperken.

 

Wij roepen medewerkers én cliënten op te zorgen voor voldoende frisse lucht (ventilatie). Concreet:

- Wij roepen cliënten op ervoor te zorgen dat de eigen woning regelmatig (meerdere keren per dag) goed kan doorluchten, door waar mogelijk ramen en/of deuren wijd open te zetten. Daarnaast is het aan te bevelen voor meer continue ventilatie te zorgen door een raampje open te laten staan waar mogelijk.

- We vragen specifiek aandacht voor assistentieverlening bij het douchen. We adviseren hierbij waar mogelijk de deur van de badkamer/doucheruimte open te laten, om zo een vochtige, afgesloten ruimte te voorkomen. In een afgesloten vochtige ruimte is de kans op overdracht namelijk groter en kan ook de werking van een mondkapje snel afnemen.

- Voor de ADL-eenheid en beide kantoren geldt dezelfde oproep: zorg ervoor dat de unit regelmatig goed kan doorluchten én zorg waar mogelijk voor voldoende continue ventilatie.

 

Natuurlijke ventilatie (dus raam of deur open) verdient de voorkeur, naast goedgekeurde ventilatiesystemen. De ventilatiesystemen die in gebruik zijn op de ADL-eenheid van de verschillende Fokusprojecten zijn afgelopen jaar reeds gecheckt en veilig bevonden. Zij voldoen aan alle richtlijnen.

 

Bovenstaande adviezen zijn overgenomen van de website van de rijksoverheid. Klik hier voor meer informatie.

 

Bericht 13 juli 2021:

Richtlijnen blijven na persconferentie ongewijzigd, blijf alert

De persconferentie van 9 juli en de daarin aangekondigde aanscherpingen van de coronamaatregelen hebben geen gevolgen voor de corona-richtlijnen binnen Fokus. De toename van het aantal besmettingen maakt wel duidelijk dat we alert moeten blijven en samen alle bestaande richtlijnen strikt moeten naleven. We doen daarin een beroep op iedereen, medewerkers en cliënten.

 

Concreet betekent dit onder andere:

- Kom je als medewerker tijdens de dienstverlening binnen de 1,5 meter van de cliënt, dan draag je een (medisch) mondkapje

- Verzoekt de cliënt de medewerker om een mondkapje te dragen, ook bij zorg op 1,5 meter afstand of meer, dan draagt de ADL’er een mondkapje. Indien de ADL-assistent zelf graag een mondkapje draagt is dat altijd toegestaan.

- Kun je als ADL-assistenten binnen de ADL-eenheid geen 1,5 meter afstand houden, draag dan een mondkapje. Neem hierin je verantwoordelijkheid!

- Zorg in de ADL-eenheid altijd voor voldoende ventilatie.

- Heb je klachten? Laat je testen!

- Volg alle richtlijnen op zoals die staan omschreven in de corona-stappenplannen en het hygiënebeleid.

 

Vakantie? Geniet verstandig!

Ook in de vakantieperiode is het belangrijk om alert te blijven en de reisadviezen van de overheid in de gaten te houden. We herhalen hierbij onze eerdere oproep om niet af te reizen naar landen waarvoor de code oranje of rood geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers. 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor op dat moment code oranje of rood geldt, dan moeten we helaas een aantal voorzorgsmaatregelen treffen. Dat doen we niet om iemand te ‘straffen’, maar wel om de anderen te beschermen. We gaan er niet vanuit dat het zover komt en verwachten dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om op vakantie te kunnen gaan. Mocht het wel zover komen, dan geldt het volgende:

- als een medewerker als gevolg van een reis naar een land met code oranje of rood niet op tijd kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren;

- als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland (een land met code oranje of rood) in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland (code oranje of rood) in quarantaine moet, dan kan Fokus gedurende die quarantaineperiode preventief geen ADL-assistentie verlenen. Cliënt moet dat dan dus zelf op een andere manier te organiseren.

 

We nemen deze maatregelen zoals gezegd om elkaar te beschermen. Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen (er bij afreizen dus nog geen sprake zijn van code oranje of rood), dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Tot slot: we wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie. Geniet ervan, je hebt het verdiend!

 

Bericht 24 juni 2021:

Versoepelingen overheidsmaatregelen hebben ook gevolgen Fokus-richtlijnen

De overheidsmaatregelen rondom corona worden steeds verder versoepeld. De versoepelingen die vanaf 26 juni aanstaande gelden hebben ook gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. We hebben gekeken op welke manier we de komende periode het beste met alle corona-maatregelen om kunnen gaan. In deze update zetten we op een rij wat de belangrijkste wijzigingen zijn. We willen wel graag benadrukken dat juist nu waakzaamheid geboden blijft. Bovendien gelden de basismaatregelen van de overheid nog steeds. Belangrijk is dus om alert te blijven en je bij klachten te laten testen. In elk geval voor 26 juni passen we de corona-stappenplannen en de hygiënerichtlijnen aan. Check die documenten voor alle maatregelen. Alle onderstaande wijzigingen gaan per 26 juni in.

 

Mondkapjes: binnen de 1,5 meter, dan mondkapje voor

Wat betreft het gebruik van mondkapjes tijdens de dienstverlening en in de ADL-eenheid passen we onze werkwijze aan. Bij alle assistentieverlening waarbij de 1,5 meter afstand niet in acht genomen kan worden, blijft het dragen van een (medisch/chirurgisch) mondkapje door de ADL-assistent verplicht. Indien de zorg wel op 1,5 meter of meer verleend kan worden, mag dat vanaf 26 juni zonder mondkapje. In de praktijk wordt de meeste assistentie binnen de 1,5 meter verleend en draagt de ADL-assistent dus gewoon een mondkapje. Op het moment dat de ADL-assistent op 1,5 meter of meer is kan het mondkapje dus af.

 

Bij het loslaten van het dragen van een mondkapje bij assistentieverlening op 1,5 meter of meer zijn twee uitzonderingen:

- Indien de cliënt bij assistentieverlening op meer dan 1,5 meter toch graag wil dat de ADL’er een mondkapje draagt, dan zal de ADL-assistent dit doen.

- Indien de ADL-assistent bij zorg op 1,5 meter afstand zelf toch liever een mondkapje draagt, dan mag hij of zij dat uiteraard doen.

 

Daar waar het gebruik van een FFP2-masker is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij handelingen rondom ademhalingsondersteuning, blijven de richtlijnen ongewijzigd.

 

Mondkapjes in de ADL-eenheid: alleen als er onvoldoende afstand gehouden kan worden

Het is in de ADL-eenheid vanaf 26 juni niet langer verplicht een mondkapje te dragen, zolang er onderling voldoende (1,5 meter of meer) afstand gehouden kan worden. Verder blijven alle regels m.b.t. hygiëne en het advies om in de ADL-eenheid te zorgen voor voldoende ventilatie van kracht.

 

Bijeenkomsten: weer mogelijk met naleven alle basisregels en 1,5 meter afstand

Eén van de recente versoepelingen betreft het weer kunnen houden van bijeenkomsten. In lijn daarmee is het ook binnen Fokus vanaf 26 juni weer mogelijk bijeenkomsten te organiseren en bij te wonen. Uiteraard gelden daarbij alle voorkomende basisregels zoals thuis blijven bij klachten en 1,5 meter afstand van elkaar houden. Deze versoepeling maken bijvoorbeeld teamoverleggen, teamuitjes en scholing weer mogelijk. We roepen hierbij op om er verstandig mee om te gaan en waar mogelijk ook online te blijven overleggen. Voor situaties waarbij er tijdens een bijeenkomst onvoldoende afstand gehouden kan worden (bijvoorbeeld tijdens een scholing) is een mondkapje wel voorgeschreven.

 

Werken op kantoor: iedereen in principe deel van de week op kantoor, geen mondkapjes meer

De overheid heeft de oproep om zoveel thuis te werken aangepast. Vanaf 26 juni geldt dat werknemers in overleg met de werkgever maximaal 50% van hun werktijd op kantoor mogen werken. Op kantoor geldt de anderhalve meter regel, ook in bijvoorbeeld de lift of de kantine. Bij klachten blijft gelden: laat je testen en werk thuis.

 

In lijn daarmee vervalt per 26 juni ook onze oproep zoveel mogelijk thuis te werken en voor minimale bezetting op de kantoren te zorgen. Omdat Fokus het voor de verbinding en informele contacten belangrijk vind dat we elkaar ook kunnen treffen op kantoor, is het de bedoeling dat alle medewerkers tenminste voor een deel van de week fysiek aanwezig zijn op kantoor (of project). De precieze verdeling wie wanneer op kantoor en wanneer nog thuis werkt, is in overleg door leidinggevende en medewerker te bepalen. Voor de iets langere termijn wordt gekeken wat de ervaringen in de coronapandemie voor gevolgen hebben voor het beleid van thuiswerken c.q. op kantoor werken. Zolang er nog sprake is van gedeeltelijk thuis werken in verband met de coronamaatregelen, blijft de covid-thuiswerkregeling van kracht. Medewerkers kunnen deze regeling op de documenten-pagina op het medewerkersportaal vinden.

 

Vanaf 26 juni is het dragen van een mondkapje op de beide kantoren niet langer verplicht, maar uiteraard nog wel toegestaan. Een mondkapje is wel verplicht in die situaties waarbij de 1,5 meter afstand niet aangehouden kan worden.

 

Alle wijzigingen per 26 juni samengevat

De corona-update bevat dit keer veel wijzigingen, we zetten ze daarom nog eenmaal kort op een rij. Op 26 juni 2021 gaan de volgende richtlijnen in:

- Bij dienstverlening aan cliënten binnen de 1,5 meter draagt de ADL-assistent een mondkapje

- Bij dienstverlening aan cliënten op 1,5 meter of meer mag het mondkapje af, tenzij de cliënt wil dat de ADL’er wel een mondkapje draagt of de ADL-assistent er zelf voor kiest wel een mondkapje te dragen

- In de ADL-eenheid hoeft geen mondkapje te worden gedragen, tenzij de 1,5 meter afstand niet kan worden aangehouden

- Bijeenkomsten zijn weer toegestaan, met naleven van alle maatregelen en met inachtneming van 1,5 meter afstand

- Iedere kantoormedewerker is voor in elk geval een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig, in onderlinge afstemming met leidinggevende en collega’s

- Op beide kantoren hoeft geen mondkapje te worden gedragen, mits de 1,5 meter afstand aangehouden kan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkwijze met beschermende middelen wordt tegen het licht gehouden

In de vorige update (die ook is geplaatst in de nieuwsbrieven voor medewerkers en cliënten van 7 juni) schreven we onder andere dat het niet de bedoeling is standaard doosjes handschoenen bij cliënten thuis neer te zetten. Daar zijn veel opmerkingen over gemaakt. Hoewel dit altijd al de richtlijn was, begrijpen we dat er op projecten zeer verschillend mee om is gegaan. De reacties zijn mede reden voor ons om de werkwijze en richtlijnen op gebied van beschermende middelen (PBM) in samenhang met het al onder handen zijnde actualiseren van het hygiënebeleid opnieuw te beoordelen. Daarbij maken we ook gebruik van de ervaringen die we in deze coronapandemie hebben opgedaan en volgen we landelijke richtlijnen op het gebied van hygiëne. Hierbij zullen we ook ADL-assistenten en cliënten betrekken, onder andere door het voorgenomen beleid vooraf bij hen te toetsen, vooral ook op praktische toepasbaarheid. Totdat dit traject is afgerond, kunnen de bestaande werkwijzen en afspraken op de verschillende Fokusprojecten ongewijzigd blijven.

 

Zorgbonus wordt aangevraagd voor medewerkers Fokus

Het ministerie heeft vorige week de richtlijnen gepubliceerd voor de aanvraag en toekenning van de zorgbonus 2021. Na de bonus in 2020 wil het kabinet ook dit jaar alle zorgmedewerkers als teken van waardering extra belonen. Ook dit keer komen medewerkers van Fokus in aanmerking. De hoogte van de bonus hangt af van hoeveel bonussen er in heel Nederland worden aangevraagd, maar zal naar verwachting 200 – 240 euro zijn. Het ministerie heeft zorgaanbieders in verband met een beperkt beschikbaar budget gevraagd kritisch te kijken wie daadwerkelijk voor de bonus in aanmerking zou moeten komen. Uitbetaling van de bonus wordt in het laatste kwartaal van 2021 verwacht. Dan ook wordt de precieze hoogte van de bonus bekend.

 

Fokus zal de bonus aanvragen voor dezelfde groepen medewerkers als voorgaande keer. Het betreft de medewerkers in het primair proces (de dagelijkse dienstverlening en de direct ondersteunende collega’s). Het gaat dan zowel om medewerkers met een arbeidsovereenkomst voor (on-) bepaalde tijd als uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers werkzaam bij Fokus in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021. Ook ADL-assistenten waarvan de arbeidsovereenkomst inmiddels is beëindigd komen in aanmerking. Bij uitzendkrachten en gedetacheerden als ZZP-ers geldt wel dat zij in de periode van 1 oktober 2020 tot 1 juni 2021 minimaal 50% van die periode voor Fokus werkzaam moeten zijn geweest.

 

Bericht 1 juni 2021:

Geen wijzigingen in maatregelen Fokus n.a.v. persconferentie

Het gaat de goede kant op met de coronapandemie. Ook binnen Fokus zien we dat het aantal besmettingen daalt. Toch moeten we alert blijven. In de persconferentie van vrijdag 28 mei werden weliswaar versoepelingen aangekondigd, maar werd ook aangegeven dat we ons aan de basisregels moeten houden en drukte moeten vermijden. Voor Fokus betekent dit concreet dat we alle eerder afgekondigde maatregelen voorlopig handhaven. De stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven dus ook van kracht. Je kunt deze vinden op de pagina met coronadocumenten.

 

Flesje desinfectie voor iedere ADL-assistent, richtlijn preventief gebruik handschoenen gewijzigd

Sinds enige tijd werken we binnen Fokus bij persoonlijke verzorging preventief met wegwerp-handschoenen. Het RIVM heeft de richtlijnen m.b.t. handhygiëne recent gewijzigd. In lijn daarmee passen we ook de werkwijze binnen Fokus aan. Vanaf heden (1 juni) is het niet langer nodig bij persoonlijke verzorging preventief wegwerp-handschoenen te gebruiken. Wel is een goede handhygiëne van groot belang. Dat betekent dat je de handen op de juiste wijze moet wassen dan wel desinfecteren.

 

Wanneer handen wassen en wanneer desinfecteren?

Een goede handhygiëne verkleint de kans op overdracht van micro-organismen. De meeste ziekteverwekkers worden namelijk via de handen verspreid. ADL-assistenten verrichten veel zorghandelingen achter elkaar, daarom is het belangrijk op de juiste momenten de juiste handhygiëne toe te passen:

> Indien je handen zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn en na toiletbezoek was je je handen met water en zeep. Handalcohol voldoet dan niet.

> Wanneer je handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kun je ze desinfecteren met handalcohol. Dit heeft als voordeel dat het minder belastend voor de huid is, en het kan overal (ter plekke) gebruikt worden, zonder een wastafel. Dat scheelt dus tijd. Het is niet nodig om na het handen wassen met water en zeep ook handalcohol te gebruiken, want dat belast alleen de huid onnodig extra.

 

Voor elke ADL’er een eigen flesje handalcohol

Om het alle ADL-assistenten makkelijk te maken, wordt binnenkort voor alle ADL’ers een klein flesje handalcohol beschikbaar gesteld. Gebruik dit flesje voor jezelf. Er zijn op de Fokusprojecten (dan wel in de depots) voldoende grote verpakkingen waarmee je jouw eigen flesje kunt bijvullen als het leeg is. Of de flesjes per project kunnen worden besteld of via de depots worden geleverd laten we binnenkort weten.

 

In de hygiënerichtlijnen kun je meer lezen over het hoe en wat met betrekking tot een goede handhygiëne. Klik hier voor die richtlijnen.

 

Wanneer nog wel wegwerp-handschoenen?

Wegwerp-handschoenen blijven voorgeschreven voor die handelingen waarbij er kans is dat je handen (direct of indirect) in contact komen met lichaamsvochten, slijmvliezen of een niet-intacte huid. Lichaamsvochten zijn snot of sputum, zweet, bloed, urine, ontlasting, braaksel, sperma of vaginaal vocht.

 

Het gebruik van handschoenen vervangt het toepassen van goede handhygiëne niet. Pas altijd voordat je handschoenen aantrekt handhygiëne toe. Pas echter nooit handhygiëne toe als je de handschoenen al aan hebt. Dit maakt de handschoenen namelijk poreus en dan komen je handen mogelijk alsnog in contact met lichaamsvochten.

 

Draag ook nooit twee paar handschoenen over elkaar aan, tenzij dit specifiek wordt benoemd in een protocol van een verpleegkundige handeling.

 

Wissel van handschoenen direct na het contact met lichaamsvochten en/of als de handschoenen zichtbaar beschadigd of zichtbaar verontreinigd is. Je verwisselt dan tussen twee handelingen in of als de volgende handeling ‘schoner’ is dan de voorgaande.

 

Overigens willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er standaard doosjes met handschoenen bij de cliënt in huis worden neergezet. Neem bij de oproep van de cliënt alleen dat mee wat je op dat moment mogelijk nodig hebt.

 

Faceshields vervangen geen mondkapje

Zoals eerder gecommuniceerd vervangen de zogenoemde faceshields nooit een mondkapje. Faceshields zijn doorzichtige, plastic kappen die voor het gezicht worden gedragen. Deze zijn aan de zij- en onderkant – en soms ook aan de bovenkant – deels open. Daarmee zijn ze geen vervanging van mondkapjes. Wel kunnen ze voor preventieve doeleinden dienen als extra barrière tegen het spatten. Daarmee kunnen faceshields door brildragende ADL-assistenten worden gebruikt ter vervanging van een veiligheidsbril. Per team worden binnenkort een drietal faceshields beschikbaar gesteld. Let erop dat de faceshields na gebruik altijd op de aangegeven wijze worden gedesinfecteerd.

 

Bericht 11 mei 2021:

Blijf alert, ook in de ADL-eenheid

Het totaal aantal besmettingen binnen Fokus blijft relatief laag. Toch zien we zo nu en dan dat er binnen een bepaald Fokusproject sprake is van meerdere besmettingen in korte tijd, ondanks het gebruik van persoons beschermende middelen. Het blijft daarom heel belangrijk bij eventuele klachten meteen extra voorzichtig te zijn en je meteen te laten testen. Deze oproep herhalen we daarom graag aan alle cliënten en medewerkers! Alle maatregelen blijven voorlopig onverkort van kracht. Deze zijn te vinden in de hygiënerichtlijnen en stappenplannen.

 

Analyse van recente uitbrakenbinnen projecten leert ons dat de meeste besmettingen in de ADL-eenheid plaatsvinden, doordat daar niet altijd een mondkapje wordt gedragen en doordat er niet altijd voldoende wordt geventileerd. ADL’ers willen we dan ook vragen extra alert te blijven in en om de ADL-eenheid. Let bijvoorbeeld op het goed onderling afstand houden, ook bij het voorbij lopen in de unit. En zorg waar mogelijk voor goede ventilatie in de ADL-eenheid. Alleen samen kunnen we corona onder controle houden!

 

Vaccinatie: medewerkers kunnen nog steeds afspraak maken, onder de 60 jaar geen AstraZeneca

Op 15 februari stuurde Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. Na het versturen van die brief is door de overheid besloten het oorspronkelijk beoogde vaccin van AstraZeneca niet voor mensen onder de 60 jaar te gebruiken. Dat is nog altijd de huidige richtlijn van de overheid. Ondanks wat er in de brief staat, krijg je dan dus een ander vaccin als je nu belt voor een afspraak. Je hoeft dat niet aan te geven bij het bellen voor een afspraak en kunt nog steeds met de brief van 15 februari een afspraak maken. Er komt dan ook geen nieuwe brief. Medewerkers die inmiddels een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen nog wel een tweede prik met dat vaccin, zo is door de overheid besloten.

 

De brief en enkele bijlagen kun je als medewerker vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'. In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om gevaccineerd te worden. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In de brief staat een telefoonnummer van de GGD dat je moet bellen om de afspraken te maken. Zodra je de afspraak hebt gemaakt krijg je een bevestiging per mail.

 

Let op 1: zorg dat je jouw BSN-nummer (burger servicenummer) bij de hand hebt als je gaat bellen voor een afspraak.

Let op 2: De GGD-medewerker aan de telefoon kent mogelijk Fokus en/of de functie van ADL-assistent niet. Geef dan aan dat je in de gehandicaptenzorg ‘aan het bed’ werkt.

 

De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid en het RIVM is gevraagd. We hebben de brief alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, kregen de uitnodiging.

 

Of je je wel of niet laat vaccineren is een persoonlijke keuze. Fokus wil en kan je niet verplichten. Lees ook de nieuwsbrief van 15 februari voor alle informatie.

 

Bericht 15 april 2021:

Aantal besmettingen neemt iets toe, alertheid blijft belangrijk

We zien dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers, na een periode van relatieve rust, weer wat toeneemt. Het blijft daarom belangrijk alle maatregelen goed na te leven en alert te blijven op eventuele klachten. Alle stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht. Je kunt alle documenten vinden op deze website. Blijf dus alert en let goed op elkaar.

 

Er zijn enkele vragen gesteld door cliënten of Fokus hen informeert indien er sprake is van besmettingen binnen een project. Dat is inderdaad het geval. Indien er sprake is van een positief geteste medewerker die ook aan het werk is geweest, informeren we – zonder de naam te noemen – alle cliënten van het desbetreffende project. Bovendien informeren we de cliënten of de desbetreffende medewerker bij hem of haar assistentie heeft verleend. We roepen cliënten daarbij op extra alert te zijn op het ontstaan van eventuele klachten. Overigens beschouwt de GGD cliënten in dit soort gevallen niet als ‘nauw contact’, omdat de medewerker met beschermende middelen (zoals medisch mondkapje) de assistentie verleent.

 

Zelftest vervangt PCR-test bij GGD niet

Sinds kort zijn er zelftesten verkrijgbaar bij drogist en apotheek. We willen graag benadrukken dat deze niet bedoeld zijn ter vervanging van de PCR-testen die de GGD afneemt. Heb je derhalve klachten die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, maak dan via de GGD een afspraak en laat je daar testen. En waarschuw bij klachten in alle gevallen ook het team / je manager, zodat meteen alle benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Uiteraard gelden hierbij alle in de stappenplannen opgenomen richtlijnen over wat je moet doen als je klachten hebt en als je je moet laten testen. Check daarvoor site en portaal.

 

Bericht 26 maart 2021:

Op- en afschalen maatregelen altijd in overleg manager en coach

De persconferentie van eerder deze week zorgt niet voor aanpassen van de werkwijze binnen Fokus. Alle hygiënerichtlijnen en stappenplannen blijven dan ook onverminderd van kracht. Let daarnaast een beetje op elkaar. Naast het goed naleven van alle maatregelen kan wat persoonlijke aandacht voor elkaar geen kwaad, we moeten het immers juist nu samen doen!

 

De stappenplannen zijn deze week geactualiseerd aan de hand van alle richtlijnen van RIVM en GGD. De nieuwe stappenplannen zijn op medewerkersportaal en website te vinden. In de stappenplannen staat onder andere beschreven wanneer we welke extra maatregelen moeten treffen. Belangrijk om te melden is dat het invoeren van en weer stoppen met extra maatregelen (lees: het gaan gebruiken van extra persoons beschermende middelen en het weer stoppen daarmee) altijd in overleg gaat met je manager ADL-assistentie en/of de coach van het project.

 

FFP2-maskers van merk Honeywell worden vervangen

Zoals we al eerder aangaven zijn er signalen gekomen dat FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers minder prettig waren om mee te werken. Vooral de maskers van het merk Honeywell blijken erg strak te zitten, weinig lucht te geven en vermoeiend te zijn. Er is daarom besloten de maskers van dit merk zo spoedig mogelijk te vervangen. Dit zal via de depots verlopen. We bestellen uiteraard vanaf heden alleen FFP2-maskers van andere merken. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Bericht 9 maart 2021:

Goed toepassen hygiënerichtlijnen en overige maatregelen blijft belangrijk

De persconferentie van 8 maart heeft geen gevolgen voor de bestaande werkwijze en maatregelen die we binnen Fokus nu al een poosje hanteren. Het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers blijft gering en dat is onze gezamenlijke verdienste!

 

Recent heeft de GGD op ons verzoek enkele projecten bezocht en gekeken naar onze werkwijzen en hygiënemaatregelen. De GGD zal op basis van de bezoeken advies aan ons uitbrengen over hoe we sommige dingen wellicht nog beter kunnen doen. Dat is waardevol, omdat we dan verder kunnen werken aan een veilige en hygiënische dienstverlening. Vooruitlopend op het volledige advies heeft de GGD ons complimenten gegeven over onze richtlijnen en corona-stappenplannen. Een punt van aandacht is de handhygiëne. Heel praktisch gaf de GGD aan dat het onwenselijk is dat bij sommige cliënten voor het handen drogen nog gebruik wordt gemaakt van handdoekjes. Hiervoor adviseert men nadrukkelijk om gebruik te maken van keukenpapier. We willen daarom cliënten verzoeken eventuele handdoekjes te vervangen door een keukenrol. Overigens staat dat ook al zo omschreven in de hygiënerichtlijnen van Fokus en wordt er op veel Fokusprojecten al op deze wijze gewerkt. Door dit overal te doen kunnen we met elkaar nog hygiënischer werken!

 

Bericht 4 maart 2021:

Aantal besmettingen klein, alertheid blijft nodig

Het is binnen Fokus rustig als het gaat om het coronavirus. Het aantal besmettingen en mensen in quarantaine is beperkt. En dat willen graag zo houden, dus blijft alertheid van ons allemaal nodig! De huidige maatregelen blijven dan ook van kracht. En hoewel medewerkers zich inmiddels kunnen laten vaccineren, betekent dat niet dat we na vaccinatie meteen alle maatregelen kunnen opheffen. Dus blijf je houden aan alle hygiënerichtlijnen en coronamaatregelen. Deze zijn te vinden op de website en op het medewerkersportaal.

 

Respecteer elkaars persoonlijke levenssfeer

Zoals we al eerder in een corona-update schreven, is Fokus blij dat medewerkers inmiddels de mogelijkheid hebben zich te laten vaccineren. Dat kan immers bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. We krijgen signalen dat er soms onderling gevraagd wordt naar of iemand zich wel of niet laat vaccineren. We benadrukken nogmaals dat dit een privé-aangelegenheid is voor cliënten en medewerkers, die dus uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen, als je dat niet wilt. We vragen iedereen dat te respecteren. De cliëntenraad schreef daar in haar eigen nieuwsbrief eerder deze week ook over en deed dat over een treffende manier. We delen de oproep van de cliëntenraad daarom ook graag in deze update:

 

‘Iedereen communiceert op zijn eigen wijze. Naast de ADL-handelingen die je nodig hebt worden er over van alles en nog wat gesprekken gevoerd. Vaak zijn het persoonlijke meningen, belevingen of opvattingen. Soms zorgen die persoonlijke opvattingen of meningen voor een discussie waarin je elkaar van elkaars gelijk wilt overtuigen. Bijvoorbeeld je eigen standpunt over wel of niet vaccineren tegen Covid-19. Dat zorgt soms voor ongemak, verbazing (hoe kan het dat jij niet hetzelfde denkt dan ik?) en onvrede (hoezo doe jij zo stom, snap je niet dat ik gelijk heb?). Persoonlijke meningen zijn prima, maar zijn niet altijd handig in een goede, professionele samenwerkingsrelatie. Soms raak je elkaar daarin kwijt, je snapt de ander niet en je mening over de ander wordt ingekleurd door negatieve emoties. Dat is jammer en niet fijn voor een goede verstandhouding. De keuzes die een cliënt maakt en de persoonlijke keuzes van de ADL-assistent vallen onder de persoonlijke levenssfeer. Deze persoonlijke levenssfeer is beschermt door wet- en regelgeving en je hoeft jezelf dus niet te verklaren waarom jij iets wel of niet doet.’

 

FFP2-maskers: signalen over comfort, maskers met ventiel niet geschikt

Er worden vragen gesteld over de FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers. Maskers van de ene leverancier blijken meer dan die van een andere bijvoorbeeld erg strak te zitten, zijn erg vermoeiend om mee te werken en/of geven de medewerkers weinig lucht. We zijn blij met deze signalen en proberen daar bij de inkoop van nieuwe FFP2-maskers rekening mee te houden, zodat we voor zoveel mogelijk comfort kunnen zorgen. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Als alternatief werd geopperd om te werken met FFP2-maskers met ventiel. Deze zijn echter niet geschikt. Bij het uitademen bij een FFP2-masker met ventiel wordt de uitademing namelijk niet gefilterd. Op deze manier vormt een eventuele besmettelijkheid van de drager van dit masker dus een risico voor zijn of haar (nauwe) contacten. We hebben dit bij zowel RIVM en GGD nagevraagd en het nadrukkelijke advies is en blijft om gebruik te maken van FFP2-maskers zonder ventiel.

 

Cliënten een mondkapje? Ja, graag!

Het beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes blijft ongewijzigd. Op verzoek herhalen we dit hier nog een keer. Op dit moment geldt het volgende:

- Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch)

- In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen medewerkers een medisch mondkapje (chirurgisch).

- op beide kantoren dragen medewerkers en bezoekers een (niet-medisch) mondkapje in de gangen en centrale ruimtes.

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie stappenplannen voor een toelichting.

 

Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Dat helpt ons om samen deze pandemie op een goede manier door te komen.

 

Bericht 19 februari 2021

Vaccinatie: een persoonlijke aangelegenheid

De eerste prikken zijn gezet! Afgelopen week hebben alle ADL-assistenten van Fokus en andere medewerkers die rechtstreeks contact met cliënten hebben de uitnodiging gekregen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Fokus is daar blij mee, omdat het kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. Het is een persoonlijke aangelegenheid van iedere cliënt en medewerker. Of iemand zich wel of niet laat vaccineren is een privé-aangelegenheid, die uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen. We vragen iedereen dat te respecteren.

 

Tegemoetkoming kosten vaccinatie nu via FokusHRM te declareren

Zoals eerder deze week aan medewerkers gecommuniceerd, stelt Fokus een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van 25 euro beschikbaar voor medewerkers die zich laten vaccineren. Inmiddels is dit op FokusHRM ingericht. Onder ‘mijn declaraties’ staat een knop ‘Covid’. Als je daar op klikt kun je de eenmalige tegemoetkoming declareren. Het bedrag van 25 euro netto wordt dan bij de eerstvolgende salarisronde overgemaakt. Uitzendkrachten en ZZP-ers krijgen rechtstreeks bericht over de wijze van declareren.

 

We hebben afgelopen week enkele vragen gekregen over de tegemoetkoming. We willen benadrukken dat Fokus met deze tegemoetkoming op geen enkele wijze inbreuk wil doen op de persoonlijke vrijheid van elke medewerker om zich wel of niet te willen laten vaccineren. Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken en die wij ook respecteren. Tegelijk staan we als Fokus wel positief tegenover vaccinatie en willen we voorkomen dat eventuele reiskosten om naar een vaccinatielocatie te gaan reden zou kunnen zijn om zich dan maar niet te laten vaccineren. Daarom komen bij wijze van gebaar met het aanbod om een eenmalige tegemoetkoming van 25 euro te declareren. Zoals vele andere zorgorganisaties dat overigens ook doen. De tegemoetkoming is geen verkapte vorm van registratie. We vragen om redenen van privacy dan ook geen bewijs voor de declaratie. En het is uiteraard je eigen keuze als medewerker om de tegemoetkoming wel of niet te declareren.

 

De uitnodiging voor de vaccinatie en alle informatie is eerder deze week naar alle betrokken medewerkers gestuurd (op je persoonlijke Fokus-mail) en is ook te vinden in FokusHRM.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Bericht 15 februari 2021

Vaccinatie medewerkers Fokus van start

Medewerkers van Fokus worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus! Er is afgelopen periode achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze medewerkers met voorrang deze mogelijkheid zouden krijgen en we zijn dan blij dat dit nu het geval is. Vaccinatie kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van al onze cliënten en medewerkers.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Ook na vaccinatie blijven alle maatregelen van kracht

Hoewel de vaccinatiecampagne wordt gezien als dé manier om uiteindelijk uit deze coronapandemie te komen, betekent het niet dat we meteen na vaccinatie de maatregelen al kunnen opheffen. Alle maatregelen die we binnen Fokus hebben getroffen om samen door deze pandemie te komen, blijven dan ook tot nader orde voor iedereen van kracht, dus ook als je zelf gevaccineerd bent. Alle maatregelen zijn te vinden in de stappenplannen, de hygiënerichtlijnen én op de pagina's over corona op medewerkersportaal en website.

 

Medewerkers krijgen uitnodigingsbrief in werkmail en FokusHRM

Vanaf vandaag verstuurt Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. De brief en enkele bijlagen worden per mail naar je persoonlijke mailadres van Fokus gestuurd. Check dus zo snel mogelijk je mail! Daarnaast is de brief ook te vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'.

In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om gevaccineerd te worden. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In de brief staat een telefoonnummer van de GGD dat je moet bellen om de afspraken te maken. Zodra je de afspraak hebt gemaakt krijg je een bevestiging per mail. Zorg dat je je BSN-nummer bij de hand hebt en geef aan dat je in de gehandicaptenzorg werkt en direct contact met de cliënt hebt.

 

De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid en het RIVM is gevraagd. We hebben de brief op aanwijzing van de overheid alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die (mogelijk) direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, krijgen nu een uitnodiging. Dit betreft de ADL-assistenten (inclusief stagiaires, ZZP-ers en uitzendkrachten), coaches, gedragsdeskundigen, coaches TWG en managers ADL-assistentie.

 

De bijlagen van de brief zijn ook op het portaal te lezen. De op naam gestelde brief kun je alleen in je eigen werkmail en FokusHRM vinden.

 

Vaccinatie niet verplicht, laat je goed informeren

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd, wil en kan Fokus medewerkers en cliënten niet tot vaccineren verplichten. We doen wel een moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Of je wel of niet laat vaccineren is je eigen verantwoordelijkheid. We adviseren je om je in elk geval goed te laten informeren. Bij de brief zit meer informatie over het vaccin waarvoor je als medewerker nu in aanmerking komt (Astra zeneca). Ook is meer informatie te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

 

Bericht 9 februari 2021

Aanvullende richtlijnen voor gebruik FFP2-masker

Mede naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer zijn de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van de zogenoemde FFP2-mondmaskers aangevuld. Eerder al had Fokus de werkwijze aangescherpt en ervoor gekozen om in geval er sprake is van een (verdenking van een) besmetting van een cliënt eventuele assistentie te verlenen met een FFP2-mondmasker, in plaats van de gangbare chirurgische mondkapjes die we anders dragen. Daarnaast wordt nu ook preventief een FFP2-mondmasker gedragen bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing.

 

Aerosolvormende handelingen zijn hoogrisico-handelingen, waarvoor dus ook preventief een FFP2-masker gedragen moet worden. Binnen Fokus zijn dit tracheostomale of non-invasieve handelingen:

- Verzorgen van een tracheastoma

- Uitzuigen via tracheacanule

- Wisselen van binnencanule

- Druppelen en balloneren

- Legen en opblazen van een cuff

- Toepassen van spreekklep of afsluitdop

- Wisselen van canule zonder cuff

- Wisselen van canule met cuff

- Behandelen granulatieweefsel

- Gebruik noodcanule

- Medicijnen vernevelen via tracheacanule

- Hoesmachine invasief

- Hoestmachine non-invasief

- Airstacken

- Aan- en afsluiten beademing.

 

Verder blijven de richtlijnen ongewijzigd. Bij alle assistentie én in de ADL-eenheid draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch).

 

Avondklok verlengd, toon je werkgeversverklaring digitaal

Gisteren werd bekend dat de avondklok is verlengd tot en met begin maart. Dat betekent dat ADL-assistenten die tussen 21.00 – 04.30 uur naar buiten moeten in verband met hun werk een werkgeversverklaring én een eigen verklaring moeten kunnen tonen.

 

Alle medewerkers die dat betreft hebben inmiddels een werkgeversverklaring in de persoonlijke Fokus-mail ontvangen. Je kunt de verklaring daarnaast ook vinden in FokusHRM (onder het kopje 'Covid'). Zorg ervoor dat je deze verklaring altijd digitaal kunt tonen. De verklaring is namelijk ook digitaal aan je verstrekt en bevat geen handtekening. Dat hoeft ook niet als je de verklaring desgevraagd digitaal aan de politie laat zien. Als je de werkgeversverklaring print en deze geen handtekening bevat, kan er bij controle wel een boete opgelegd worden. Voorkom dat door de verklaring digitaal te tonen.

 

Zoals eerder toegelicht heb je daarnaast een door jezelf in te vullen eigen verklaring nodig. Deze is met de werkgeversverklaring meegestuurd en kun je vinden op portaal en website op de pagina met corona-documenten. Indien je in een bepaalde periode (bijvoorbeeld aantal dagen achter elkaar) tijdens de avondklok voor je werk bij Fokus naar buiten moet, dan hoef je niet telkens een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Je kunt dan de ‘aaneengesloten periode’ (van die en die datum tot en met die en die datum) op het formulier invullen. Voor een volgende periode (bijvoorbeeld een nieuwe week) vul je dan een nieuw formulier in.

 

Alle nieuw in dienst getreden medewerkers ontvangen ook zo snel mogelijk een Werkgeversverklaring avondklok. Deze wordt gemaakt zodra de nieuwe medewerker in dienst gemeld is. Het is dan ook belangrijk dat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk alle documenten en de aanvullende gegevens heeft aangeleverd en in dienst gemeld wordt door de leidinggevende.

 

Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je contact op nemen met de personeelsadministratie.

 

Stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ aangepast

Het stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ is aangepast naar aanleiding van gewijzigde RIVM-richtlijnen m.b.t. gebruik FFP2-maskers en testbeleid. Het stappenplan staat op de pagina met coronadocumenten.

 

Bericht 3 februari 2021:

Geen nieuwe maatregelen na persconferentie, moeten geduldig en alert blijven

De persconferentie van 2 februari heeft geen gevolgen voor de werkwijze en richtlijnen binnen Fokus. We blijven dezelfde preventieve maatregelen volgen. De boodschap van het kabinet is ook duidelijk; we zijn er nog niet vanaf en met de Britse variant is extra voorzichtigheid en alertheid geboden. Dat vraagt veel van ons allemaal. De onzekerheid, de beperkingen in ons doen en laten en mogelijk eenzaamheid kan tot irritaties leiden. Laten we daarvoor onderling begrip hebben en samen, als medewerkers en cliënten, juist nu de onderlinge verbinding zoeken. Let een beetje op elkaar. Tot nu toe hebben we deze pandemie samen goed doorstaan. We zien ook dat het aantal besmettingen bij cliënten en medewerkers beperkt is en afgelopen weken is gedaald. Laten we dat ook de komende tijd volhouden.

 

Vaccinatie: zodra er meer duidelijkheid is melden we dat!

We merken dat er veel vragen zijn over wanneer wie aan de beurt is voor een vaccinatie. Zoals eerder gecommuniceerd worden cliënten via hun huisarts geïnformeerd. Zodra duidelijk is wanneer medewerkers van Fokus in aanmerking komen voor vaccinatie, ontvangen zij daarover per mail meer informatie. Er volgt dan via Fokus een brief vanuit de overheid met alle informatie. Check dus regelmatig je werkmail van Fokus. Zoals ook eerder gecommuniceerd, wil en kan Fokus niemand verplichten zich te laten vaccineren. Laat jezelf goed informeren en check bijvoorbeeld de overheids-website www.coronavaccinatie.nl.

 

Check de updates én de pagina’s met documenten en veel gestelde vragen

Je kunt het laatste nieuws rondom het coronavirus altijd vinden op het medewerkersportaal en de website van Fokus. Naast deze actuele berichten die handig op één pagina bij elkaar staan (met het meest recente bericht bovenaan), is er ook een pagina met alle belangrijke documenten, zoals de stappenplannen en de hygiënerichtlijnen. Bovendien kun je een pagina vinden met veel gestelde vragen en antwoorden. Wil je weten hoe iets zit, check dan deze pagina's regelmatig!

 

Bericht 27 januari 2021:

Zorg dat je tijdens avondklok werkgeversverklaring én eigen verklaring bij je hebt

Nadat vorige week de avondklok werd ingesteld, is er achter de schermen hard gewerkt om alle ADL-assistenten, coaches en managers tijdig te voorzien van een werkgeversverklaring. Door de specifieke eisen die vanuit de overheid aan deze verklaring worden gesteld was dit technisch nog een hele klus, zeker omdat het in korte tijd voor ruim 2500 medewerkers moest worden gerealiseerd. Onze complimenten aan de medewerkers van de personeelsadministratie die dit afgelopen weekeinde voor elkaar hebben gekregen!

 

Als het goed is hebben alle medewerkers die dat betreft inmiddels een werkgeversverklaring in de persoonlijke Fokus-mail ontvangen. Je kunt de verklaring daarnaast ook vinden in FokusHRM (onder het kopje ‘covid’). Zorg ervoor dat je deze verklaring altijd kunt tonen als je tijdens de avondklok naar buiten moet. Zoals eerder toegelicht heb je daarnaast een door jezelf in te vullen eigen verklaring nodig. Deze is met de werkgeversverklaring meegestuurd en kun je vinden op portaal en website op de pagina met corona-documenten.

 

Indien je in een bepaalde periode (bijvoorbeeld aantal dagen achter elkaar) tijdens de avondklok voor je werk bij Fokus naar buiten moet, dan hoef je niet telkens een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Je kunt dan de ‘aaneengesloten periode’ (van die en die datum tot en met die en die datum) op het formulier invullen. Voor een volgende periode (bijvoorbeeld een nieuwe week) vul je dan een nieuw formulier in.

 

Bericht 22 januari 2021:

Aanvullende maatregelen persconferentie hebben geen gevolgen voor dienstverlening

In de persconferentie van 20 januari zijn aanvullende maatregelen afgekondigd door het kabinet. Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor onze dienstverlening. Er worden geen aanpassingen doorgevoerd of werkwijzen aangepast en cliënten kunnen dus op de normale wijze assistentie oproepen en krijgen. Uiteraard gelden alle corona-stappenplannen en de reguliere hygiënerichtlijnen nog steeds. Samen kunnen we ook de komende periode goed doorkomen!

 

ADL-assistenten vallen onder uitzondering avondklok, nieuwe werkgeversverklaring onderweg

De woensdag aangekondigde avondklok is donderdag inmiddels door de Tweede Kamer bekrachtigd. Hierdoor mag je vanaf zaterdag tussen 21.00 en 04.30 uur alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. Uiteraard vallen ADL-assistenten die naar of van het werk moeten reizen onder de uitzonderingsregels. Dat geldt ook voor het naar of van de woning van de cliënt lopen. Je moet in die gevallen dus een ‘eigen verklaring avondklok’ én een werkgeversverklaring kunnen tonen.

 

De werkgeversverklaring van Fokus wordt in de loop van vandaag zo spoedig mogelijk per mail aan medewerkers gestuurd én ook via FokusHRM beschikbaar gesteld. Check dus je persoonlijke Fokusmail. Alle ADL-assistenten in loondienst krijgen een werkgeversverklaring van Fokus. Uitzendkrachten dienen een werkgeversverklaring van het uitzendbureau te ontvangen. Fokus verstrekt ook een verklaring aan managers ADL-assistentie, coaches (TWG), gedragskundigen en DAA’s.

 

Naast de werkgeversverklaring heb je ook een ‘eigen verklaring avondklok’ nodig. Hiervoor is door de overheid een standaard formulier gemaakt, dat je zelf moet invullen en bij je moet hebben (geprint of digitaal). Dit formulier is te vinden op de pagina met coronadocumenten en via deze link. Je krijgt een exemplaar (die je dus zelf moet invullen) ook tegelijk met de werkgeversverklaring gemaild.

 

ADL-assistentie telt niet mee in aantal privé te ontvangen bezoekers

Eén van de door het kabinet afgekondigde maatregelen is dat je maximaal één persoon per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid melden we dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als 'bezoeker' wordt meegerekend. We herhalen in dit kader wel onze oproep aan cliënten om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL'er om zijn of haar werk te doen.

 

Bij besmetting cliënt assistentie met FFP2-mondmasker

We hebben de richtlijnen voor assistentieverlening aan een cliënt die positief getest is op corona dan wel waarbij een verdenking van een besmetting is aangescherpt. In dergelijke gevallen draagt de ADL-assistent bij de assistentieverlening vanaf heden een FFP2-mondmasker in plaats van de gangbare medische mondkapjes die we anders dragen. De stappenplannen worden hierop in de loop van vandaag aangepast.

 

Vaccinatie: informeer jezelf goed

Zodra duidelijk is wanneer medewerkers van Fokus in aanmerking komen voor vaccinatie, ontvangen zij daarover per mail meer informatie. Cliënten worden via hun huisarts geïnformeerd. We ontvangen zo nu en dan vragen over het vaccineren en adviseren een ieder om zich goed te laten informeren. Veel informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl. Fokus kan en wil medewerkers niet tot vaccineren verplichten, maar we doen wel een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is.

 

Bericht 13 januari 2021:

Vanaf heden ook medische mondkapjes in de ADL-eenheid

De persconferentie van 12 januari bevestigt dat we ons ook de komende periode heel goed aan alle maatregelen moeten houden. Dit betekent dat we alert moeten zijn op eventuele klachten, ons dan snel moeten laten testen én dat we alle hygiënemaatregelen strikt moeten naleven. Omdat de zogenoemde Britse variant besmettelijker lijkt, is besloten dat we vanaf heden bij Fokus ook binnen de ADL-eenheid een medisch mondkapje dragen, in plaats van een niet-medisch (stoffen) mondkapje. Daarmee zorgen we voor een zo maximaal mogelijke bescherming. Uiteraard blijft ook het gebruik van medische mondkapjes bij alle dienstverlening aan cliënten gehandhaafd. Let er bij het gebruik van mondkapjes op dat je dit op de juiste manier doet, zoals onderstaand weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast mondkapjes ook handschoenen bij persoonlijke verzorging

Zoals ook al eerder gecommuniceerd dragen ADL-assistenten preventief standaard handschoenen bij persoonlijke verzorging. Daarnaast blijft het heel belangrijk om goede handhygiëne toe te passen. In de stappenplannen en de Fokus-hygiënerichtlijnen kun je precies lezen welke persoons beschermende middelen je op welk moment moet inzetten. Ook staan er tips in over een juist gebruik ervan. De stappenplannen kun je hier vinden. De stappenplannen worden deze week aangepast. De bijgewerkte versies kun je vanaf 14 januari op deze website vinden.

 

Vaccinatie komt steeds dichterbij, nog niet bekend wanneer precies

Het is nog steeds niet precies duidelijk wanneer medewerkers en cliënten ‘aan de beurt zijn’ voor vaccinatie. Cliënten krijgen naar verwachting meer informatie via hun eigen huisarts. Medewerkers krijgen via Fokus een brief met nadere instructies. Deze brief krijgt elke medewerker digitaal, per mail, zodra het zover is dat onze medewerkers daadwerkelijk ‘aan de beurt’ zijn. Nog even geduld dus, en blijf je werkmail van Fokus in de gaten houden.

 

Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Dat is de vrije keuze van iedereen. We willen cliënten en medewerkers vragen die vrijheid ook te respecteren. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is.

 

Bericht 4 januari 2021:

Nog niet duidelijk wanneer medewerkers van Fokus zich kunnen laten vaccineren

Deze week wordt in Nederland begonnen met de vaccinatiecampagne. Die campagne moet er uiteindelijk toe leiden dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Op welk moment medewerkers en cliënten van Fokus ‘aan de beurt’ zijn en hoe een en ander praktisch gaat verlopen, is op dit moment nog niet bekend. We behoren niet tot eerste groep die gevaccineerd worden en gaan er vooralsnog vanuit dat we in de tweede tranche aan de beurt komen. Achter de schermen doen we er alles aan om zo snel mogelijk meer informatie te krijgen. Zodra we meer weten, melden we dat uiteraard meteen.

 

Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Laat je in elk geval goed informeren over het hoe en wat van het vaccin. Veel informatie is te vinden op