Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 22 december 2022)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 22 december 2022:

Coronamaatregelen binnen Fokus versoepeld, testbeleid gewijzigd

Goed nieuws zo vlak voor de feestdagen! De richtlijnen van RIVM en GGD zijn aangepast. Daardoor kunnen we de coronamaatregelen binnen Fokus versoepelen. In deze nieuwsbrief zetten we de wijzigingen op een rijtje.

 

Mondkapjes niet langer altijd verplicht

Het is voor ADL-assistenten vanaf heden - 22 december 2022 - niet langer verplicht om altijd preventief een mondkapje te dragen tijdens alle dienstverlening. In welke gevallen je nog wel een mondkapje draagt staat hieronder.

 

Je draagt nog WEL een mondkapje in de volgende situaties:

- Als je klachten hebt die kunnen wijzen op corona of een ander virus, zoals verkoudheid en hoesten. Bij klachten doe je altijd een zelftest. Ook bij een negatieve test draag je een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2R). Je draagt het mondkapje zowel tijdens de dienstverlening als in de ADL-eenheid.

- Als je een positief geteste huisgenoot hebt of in nauw contact met iemand met corona bent geweest, draag je gedurende tien dagen een chirurgisch mondkapje. Ook als je geen klachten hebt en zelf negatief test. Je draagt het mondkapje zowel tijdens de dienstverlening als in de ADL-eenheid.

- Als de cliënt graag wil dat je preventief (uit voorzorg) een mondkapje draagt, draag je een chirurgisch mondkapje.

- Als je zelf liever wel een mondkapje op hebt, mag dat uiteraard ook (chirurgisch mondkapje).

- Als een cliënt corona heeft, gelden de aanvullende richtlijnen en draag je aanvullende persoons beschermende middelen, waaronder een FFP2-mondkapje.

- Indien er sprake is van een uitbraak (meerdere besmettingen) op het project dragen alle ADL-assistenten preventief een mondkapje.

- Uiteraard draag je ook een mondkapje als dat volgens de normale hygiënerichtlijnen moet. Dat is bijvoorbeeld het geval bij handelingen rondom ademhalingsondersteuning.

 

Check ook de stappenplannen en hygiënerichtlijnen op deze site.

 

Testen bij de GGD niet meer nodig, zelftest is voldoende

RIVM en GGD hebben de richtlijnen voor het testen op corona weer gewijzigd. Je hoeft als zorgmedewerker niet meer naar de GGD. Een zelftest is dus voldoende.

 

Het volgende is van belang:

- Bij klachten die kunnen wijzen op corona doe je zo snel mogelijk en in elk geval voordat je naar Fokus/je werk komt een zelftest.

- Indien je positief test blijf je uiteraard thuis en volg je alle stappenplannen en richtlijnen.

- Indien je negatief test kun je aan het werk. Bij klachten draag je dan wel een chirurgisch mondkapje (zie eerder deze nieuwsbrief). Bij aanhoudende klachten doe je elke 24 uur een nieuwe zelftest.

 

Ook cliënten roepen we uiteraard op bij klachten te testen en bij een positieve test ons zo spoedig mogelijk te informeren.

 

Check ook de stappenplannen en hygiënerichtlijnen op deze site.

 

Welke maatregelen blijven nog wel gelden?

De meeste coronamaatregelen zijn dus opgeheven. De volgende richtlijnen blijven nog wel gelden:

- Bij klachten doe je zo spoedig mogelijk een zelftest.

- Ben je positief getest op corona dan blijf je in principe minimaal vijf dagen thuis.

- Bij een negatieve test en milde klachten kun je aan het werk en draag je een mondkapje. Je herhaalt dan elke 24 uur de zelftest.

- In een aantal gevallen moet de ADL’er nog een mondkapje dragen, zie eerder in deze update.

- Blijf in ADL-eenheid en op andere plekken (woning cliënt, kantoren, scholingsruimtes et cetera) zorgen voor voldoende en regelmatige ventilatie.

- Blijf zorgen voor een goede (hand) hygiëne.

- En tot slot: blijf alert!

 

Bericht 15 november 2022:

Richtlijnen testen zorgmedewerkers aangepast

De RIVM-richtlijnen met betrekking tot het testen van zorgmedewerkers met klachten zijn aangepast. Hierop hebben we ook alle stappenplannen en hygiënerichtlijnen van Fokus geactualiseerd. Vanaf heden volstaat het voor zorgmedewerkers (en dus ook voor ADL-assistenten van Fokus) met klachten niet langer om een zelftest te gebruiken, Het blijkt dat met de nieuwe varianten van corona de zelftest onvoldoende betrouwbaar is. Vanaf heden is het daarom voor alle ADL-assistenten van Fokus met klachten die mogelijk kunnen wijzen op een besmetting met het coronavirus voorgeschreven om jezelf te laten testen bij de GGD. Dit geldt ook voor andere Fokus-medewerkers met direct cliënt-contact. Dus klachten = testen bij de GGD!

 

Testafspraak GGD maken

Je kunt een testafspraak maken via www.coronatest.nl of telefonisch via 0800 1202. Zorg dat je jouw burgerservicenummer (BSN) bij de hand hebt. Je kunt dit nummer vinden op je paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs. Het telefoonnummer is 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur bereikbaar.

 

Werken in afwachting van test-uitslag? Dan een FFP2-masker

Indien de ADL’er bij milde klachten in afwachting van de uitslag van de GGD-test moet werken, dan draagt hij of zij altijd een FFP2-masker. De ADL-assistent draagt het FFP2-masker zowel tijdens de ADL-dienstverlening als in de ADL-eenheid. In de ADL-eenheid wordt bovendien afstand van anderen gehouden en verblijft de desbetreffende ADL’er waar mogelijk in een aparte ruimte. Zodra de GGD-test negatief is, kunnen deze aanvullende maatregelen worden opgeheven. Of de medewerker in afwachting van de testuitslag wordt ingezet in altijd in overleg met de direct leidinggevende. Het kan nodig zijn in verband met continuïteit van zorg. Medewerkers worden alleen bij milde klachten indien nodig ingezet, uiteraard met alle noodzakelijke beschermende maatregelen.

 

Wanneer draagt de ADL’er welk mondkapje?

Er is een aantal mogelijke situaties voor ADL’ers:

- Iedere ADL-assistent draagt tijdens alle ADL-dienstverlening preventief een chirurgisch mondkapje (minstens type 2R).

 

- Ben je mogelijk in contact geweest met een positief getest iemand en/of heb je een positief geteste huisgenoot, maar heb je geen klachten? Dan draag je ook in de ADL-eenheid een chirurgisch mondkapje (minstens type 2R).

 

- Heb je klachten die mogelijk kunnen duiden op het coronavirus dan laat je zo snel mogelijk testen bij de GGD. Moet je afwachting van de testuitslag werken, dan draag je tijdens de dienstverlening én in de ADL-eenheid altijd een FFP2-mondmasker.

 

Overleg altijd met je leidinggevende voordat je stopt met eventuele aanvullende maatregelen.

 

Geef elkaar de ruimte en zorg voor voldoende ventilatie

Naast de inzet van de juiste mondkapjes en het testen bij de GGD roepen we iedereen nogmaals op om in de ADL-eenheid en op de beide kantoren waar mogelijk afstand te houden, goed te ventileren en te zorgen voor een goede handhygiëne. Geef elkaar de ruimte. Uiteraard mag je, als je daarbij prettig voelt, ook in deze situaties er altijd voor kiezen ook een mondkapje te dragen. Speciale aandacht vragen we hierbij voor bijeenkomsten, zoals scholing en vergaderingen. Zorg ook hier voor voldoende ventilatie en afstand van elkaar (ga niet pal naast elkaar zitten).

 

Kantoormedewerkers werken bij klachten thuis

Medewerkers op de kantoren die klachten hebben en die thuis kunnen werken, blijven ook bij een negatieve zelftest thuis. Indien jouw werk/functie thuis werken niet mogelijk maakt, zorg dan op kantoor voor voldoende afstand (ga niet met anderen in dezelfde ruimte werken), voor voldoende ventilatie en draag een medisch mondkapje bij verplaatsingen in het gebouw. Let op: alleen voor deze groep medewerkers is de zelftest nog van toepassing. ADL’ers laten zich altijd testen bij de GGD.

 

Stappenplannen op portaal en website

De aangepaste stappenplannen en hygiënerichtlijnen kun je op de website vinden. Overleg in voorkomende gevallen altijd met je direct leidinggevende.

 

Bericht 11 oktober 2022:

Vanaf woensdag 12 oktober aanvullende maatregelen tegen corona

Het aantal besmettingen met het coronavirus loopt weer op. We zien helaas ook het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers toenemen. De veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers staat bij ons voorop. Daarnaast willen we zoveel mogelijk de continuïteit van de zorg kunnen garanderen en willen we een hogere werkdruk door uitval onder medewerkers zoveel mogelijk voorkomen. Daarom nemen we nu aanvullende maatregelen.

 

Vanaf 12 oktober nemen we de volgende aanvullende maatregelen (zie hieronder voor een toelichting):

- ADL-assistenten dragen tijdens alle dienstverlening een medisch mondkapje (type 2)

- In de ADL-eenheid en op de kantoren is een mondkapje vooralsnog niet verplicht. Maar we roepen iedereen wel op elkaar de ruimte te geven (zorg voor voldoende afstand), voor ventilatie te zorgen en te letten op een goede handhygiëne.

- ADL’ers met klachten die negatief zijn getest en aan het werk gaan dragen ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje.

- Kantoormedewerkers die klachten hebben en negatief zijn getest, werken indien mogelijk thuis.

 

Mondkapje tijdens alle dienstverlening

Vanaf morgen woensdag 12 oktober 2022 dragen ADL-assistenten van Fokus tijdens alle dienstverlening aan cliënten preventief een medisch mondkapje (type 2). Dit geldt uiteraard ook voor eventuele andere medewerkers van Fokus die bij de cliënt in de woning komen. In de ADL-eenheid is een mondkapje vooralsnog niet nodig. We kiezen er voor om juist in het contact met de cliënt een mondkapje te dragen, omdat het risico op overdracht in deze situaties door de intensiteit en nabijheid van het contact het hoogst is. Uiteraard blijft een FFP2-mondkapje vereist in die gevallen dat dat normaal al voorgeschreven is.

 

Geef elkaar de ruimte en zorg voor voldoende ventilatie

We roepen iedereen verder op om in de ADL-eenheid en op de beide kantoren waar mogelijk afstand te houden, goed te ventileren en te zorgen voor een goede handhygiëne. Geef elkaar de ruimte. Uiteraard mag je, als je daarbij prettig voelt, ook in deze situaties er altijd voor kiezen ook een mondkapje te dragen. Speciale aandacht vragen we hierbij voor bijeenkomsten, zoals scholing en vergaderingen. Zorg ook hier voor voldoende ventilatie en afstand van elkaar (ga niet pal naast elkaar zitten).

 

Klachten en negatief getest? Dan ook in de ADL-eenheid een mondkapje

ADL-assistenten die klachten hebben, negatief zijn getest en wel aan het werk gaan, dragen ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje. Let op: omdat zelftesten iets minder betrouwbaar zijn dan de PCR-testen, is het voor ADL’ers met klachten bij een negatieve zelftest voorgeschreven zich ook bij de GGD te laten testen. Zie ook de stappenplannen.

 

Dit was al de richtlijn en deze willen we hierbij graag herhalen. Neem hierin je verantwoordelijkheid!

 

Kantoormedewerkers werken bij klachten thuis

Medewerkers op de kantoren die klachten hebben en die thuis kunnen werken, blijven ook bij een negatieve test thuis. Indien jouw werk/functie thuis werken niet mogelijk maakt, zorg dan op kantoor voor voldoende afstand (ga niet met anderen in dezelfde ruimte werken), voor voldoende ventilatie en draag een medisch mondkapje bij verplaatsingen in het gebouw.

 

Check de voorraden

De ADL-teams en managers willen we vragen zo spoedig mogelijk te checken of ze voldoende beschermende middelen zoals mondkapjes op voorraad hebben en dit anders via de depots aan te vullen.

 

Afspraak herhaalprik zorgmedewerkers nog steeds mogelijk

In de week van 19 september hebben alle ADL-assistenten en overige medewerkers die mogelijk bij cliënten komen een uitnodiging voor de herhaalprik tegen corona gehad. Het is nog steeds mogelijk hiervoor een afspraak te maken. Lees ook de extra nieuwsbrief van 20 september, die je op het medewerkersportaal kunt vinden.

 

Let een beetje op elkaar!

We blijven de ontwikkelingen de komende periode nauwgezet in de gaten houden. Indien nodig treffen we opnieuw aanvullende, preventieve maatregelen. Uiteraard hopen we dat dat niet nodig zal zijn. Samen kunnen we dat proberen te voorkomen door ons goed aan alle maatregelen en richtlijnen te houden. Let een beetje op elkaar. Bovenstaande maatregelen gelden vanaf 12 oktober tot nader orde.

 

De stappenplannen en hygiënerichtlijnen kun je op de website en het medewerkersportaal vinden.

 

Bericht 20 september 2022:

Deze week nieuwe zelftesten beschikbaar voor medewerkers

De zelftest heeft een steeds belangrijker rol gekregen in het snel kunnen vaststellen van een eventuele coronabesmetting. Check voor de juiste werkwijze rondom het testen ook de corona-stappenplannen van Fokus! Deze week worden er opnieuw zelftesten beschikbaar gesteld voor alle medewerkers van Fokus. Vijf per persoon. De zelftesten voor ADL-assistenten worden later deze week rechtstreeks door onze leverancier bij de Fokusprojecten afgeleverd. Voor alle ambulante medewerkers en kantoormedewerkers worden de zelftesten op beide kantoren afgeleverd. In principe kun je vanaf de tweede helft deze week bij de receptie eenmalig vijf zelftesten ophalen. Managers, coaches en overige ambulante medewerkers uit de regio Noordoost kunnen dat doen in Groningen, van de overige regio’s in Utrecht. Kom je (binnenkort) niet op kantoor, neem dan zelf even contact op met de desbetreffende receptie om hen te vragen of ze het je kunnen toesturen.

 

Uitnodigingsbrief herhaalprik tegen corona later deze week in je werkmail

Gisteren is de GGD gestart met het zetten van herhaalprikken tegen corona. Zorgmedewerkers kunnen deze met voorrang halen. Dat geldt dus ook voor alle medewerkers van Fokus met (mogelijk) direct cliëntcontact. Hiervoor heb je een uitnodigingsbrief nodig. Eind deze week stuurt Fokus deze uitnodigingsbrief naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. De brief en enkele bijlagen worden per mail naar je persoonlijke mailadres van Fokus gestuurd. Check dus zo snel mogelijk je mail! Daarnaast is de brief later deze week ook te vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'. ZZP-ers ontvangen de brief op hun privémail. Uitzendkrachten krijgen bericht van het uitzendbureau.

 

In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om de herhaalprik te krijgen. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid is gevraagd. We hebben de brief alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, krijgen nu een uitnodiging. Dit betreft de ADL-assistenten (inclusief stagiaires en ZZP-ers), coaches, gedragsdeskundigen, coaches TWG en managers ADL-assistentie.

 

Nog niet gevaccineerd?

Je kunt alleen een herhaalprik krijgen indien je al eerder gevaccineerd bent tegen het coronavirus, de laatste vaccinatie minimaal drie maanden geleden is gezet, en je niet korter dan drie maanden geleden corona hebt gehad. Mocht je laatste vaccinatie of besmetting met corona korter dan drie maanden geleden zijn, dan kun je al wel een afspraak inplannen voor het moment dat de periode van drie maanden is bereikt. Mocht je je eerder niet hebben laten vaccineren, maar wil je dat nu alsnog doen? Dan kun je daar zonder uitnodigingsbrief een afspraak voor maken via coronatest.nl.

 

Vaccinatie en dus ook deze herhaalprik is niet verplicht, laat je goed informeren. Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd, wil en kan Fokus medewerkers en cliënten niet tot vaccineren en dus ook niet tot het laten zetten van een herhaalprik verplichten. We doen wel een moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Of je wel of niet laat vaccineren is je eigen verantwoordelijkheid.

 

Tegemoetkoming in kosten van 25 euro

Hoewel het een eigen keuze is of je wel of niet de herhaalprik laat zetten, stelt Fokus voor elke medewerker die zich laat boosteren een tegemoetkoming in de kosten van 25 euro beschikbaar. De herhaalprik zelf is gratis (wordt door de overheid gefinancierd). Je kunt de tegemoetkoming declareren via FokusHRM. Onder 'mijn declaraties' staat een knop 'Covid'. Als je daar op klikt kun je de tegemoetkoming declareren. Het bedrag van 25 euro netto wordt dan bij de eerstvolgende salarisronde overgemaakt. ZZP-ers krijgen rechtstreeks bericht over de wijze van declareren, uitzendkrachten kunnen dit via het uitzendbureau regelen. We willen benadrukken dat Fokus met deze tegemoetkoming op geen enkele wijze inbreuk wil doen op de persoonlijke vrijheid van elke medewerker om zich wel of niet te willen laten boosteren. Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken en die wij ook respecteren. Tegelijk staan we als Fokus wel positief tegenover vaccinatie en de herhaalprik en willen we voorkomen dat eventuele reiskosten om naar een vaccinatielocatie te gaan reden zou kunnen zijn om zich dan maar niet te laten boosteren. Daarom komen we bij wijze van gebaar met het aanbod om een tegemoetkoming van 25 euro te declareren. Zoals vele andere zorgorganisaties dat overigens ook doen. De tegemoetkoming is geen verkapte vorm van registratie. We vragen om redenen van privacy dan ook geen bewijs voor de declaratie. En het is uiteraard je eigen keuze als medewerker om de tegemoetkoming wel of niet te declareren.

 

Cliënten krijgen geen uitnodiging voor herhaalprik via Fokus

Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar de herhaalprik. We willen u in dit geval graag verwijzen naar uw huisarts en/of medisch specialist. Fokus speelt hierin geen rol.

 

Vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig

Hoewel we zo en dan met besmettingen binnen de Fokusprojecten te maken hebben, zijn er vooralsnog geen aanvullende maatregelen nodig. Uiteraard houden we de ontwikkelingen continue in de gaten. Indien er extra maatregelen nodig zijn informeren we iedereen daarover via de coronapagina’s op de website en het medewerkersportaal. Juist nu in het vroege najaar is het extra belangrijk ons aan alle basismaatregelen te houden en snel te handelen bij klachten en/of een positieve test. Samen kunnen we zo goed voor elkaars gezondheid en veiligheid zorgen!

 

Dus:

- heb je klachten, doe een zelftest. Neem alle benodigde aanvullende maatregelen

- zorg voor een goede handhygiëne

- zorg voor goede ventilatie, zowel in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning en uiteraard ook op kantoor

- draag een mondkapje als de cliënt daarom vraagt, je dat zelf wilt en als dat in de hygiënerichtllijnen of corona-stappenplannen wordt voorgeschreven.

 

Check ook alle stappenplannen en richtlijnen op onze site en portaal.

 

Bericht 26 juli 2022:

Stappenplannen geactualiseerd

De corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen zijn geactualiseerd. Ze zijn wat overzichtelijker gemaakt en er zijn wat wijzigingen doorgevoerd m.b.t. testen / gebruik van zelftesten. Ook is in een uitbraakprotocol op een rij gezet wat er moet gebeuren bij meerdere besmettingen binnen een project. Je kunt de stappenplannen hier vinden​.

 

Bericht 27 juni 2022:

Niet langer voorrang zorgmedewerkers bij testen, afspraak via reguliere nummer

De GGD is gestopt met het met voorrang testen op corona van zorgmedewerkers. Door de huidige lage testaantallen kunnen zorgmedewerkers net zo snel terecht in een reguliere GGD-teststraat. Mocht het in de toekomst weer drukker worden, dan wordt het met voorrang testen van zorgmedewerkers mogelijk weer opnieuw ingevoerd. Een testafspraak bij de GGD kan nu op twee manieren worden gemaakt, te weten online via www.coronatest.nl of telefonisch via (0800) 1202.

 

We willen graag benadrukken dat juist nu het aantal besmettingen weer toeneemt, het belangrijk is en blijft alert te zijn op eventuele klachten, je tijdig te (laten) testen én je goed aan alle basismaatregelen te houden.

 

Bericht 7 juni 2022:

Mondkapje in meeste situaties niet langer verplicht

Nu het coronavirus steeds verder is teruggedrongen, kunnen we voorlopig ook stoppen met het altijd verplicht dragen van een mondkapje tijdens de dienstverlening. In een aantal gevallen blijft het wel nodig een mondkapje te dragen.

 

Wat betekent dit concreet? Het volgende:

Vanaf heden is het niet langer verplicht om bij alle dienstverlening aan de cliënt een mondkapje te dragen. Hierop is een aantal uitzonderingen, waarbij er dus nog wel een mondkapje gedragen moet worden:

1. Indien je een positief geteste huisgenoot hebt of in nauw contact bent geweest met iemand die positief is getest, en zelf geen klachten hebt, draag je conform de richtlijnen wel een mondkapje tijdens het werk en laat je je bovendien testen. Check de hiervoor niet gewijzigde richtlijnen in de stappenplannen.

2. Bij alle assistentie rondom ademhalingsondersteuning blijft conform de reguliere hygiënerichtlijnen het dragen van een mondkapje verplicht. Dit staat los van het coronavirus. Zie ook de hygiënerichtlijnen van Fokus.

3. Indien de cliënt wil dat er tijdens de assistentieverlening een mondkapje wordt gedragen, dan doen de ADL’ers dat. Zie ook hieronder.

4. Indien de medewerker zelf wil blijven werken met een mondkapje, dan is dat toegestaan.

 

Ad 3 en 4) In de aangepaste RIVM-richtlijnen wordt geadviseerd de wens van de cliënt bij het al dan niet dragen van een mondkapje mee te nemen. Dit betekent dat als een cliënt graag wil dat de medewerkers van Fokus bij de dienstverlening toch preventief een chirurgisch mondkapje blijven dragen, de ADL’ers dit zullen blijven doen. Als cliënt kunt u zelf het beste afwegen of dat in uw geval op dit moment in de pandemie verstandig is, bijvoorbeeld als u een auto-immuunziekte hebt. Andersom geldt dit ook; indien je als medewerker zelf liever nog wel werkt met een chirurgisch mondkapje, dan is dat uiteraard toegestaan. In deze beide gevallen vragen we wederzijds begrip van medewerker en cliënt. We willen de ADL-teams vragen om onderling goed te communiceren indien een cliënt graag wil dat medewerkers een mondkapje dragen.

 

Overige maatregelen blijven van kracht

Met het voorlopig afschaffen van de verplichting om altijd een mondkapje tijdens de dienstverlening te dragen, komt een einde aan de meest zichtbare maatregelen. Maar het blijft belangrijk alert te zijn en je bij klachten te laten testen. Die richtlijnen blijven onverminderd van kracht. Check hiervoor alle stappenplannen op website of portaal. Deze stappenplannen worden in de loop van deze week geactualiseerd.

 

Afschalen maatregelen zijn voorlopig

Tot slot, we moeten er rekening mee houden dat later dit jaar het aantal besmettingen met corona weer toeneemt en het dan mogelijk weer nodig is extra preventieve maatregelen te treffen. We houden de situatie uiteraard in de gaten

 

Bericht 13 mei 2022:

Mondkapjes tijdens dienstverlening blijven voorlopig gehandhaafd

Het coronavirus heeft gelukkig steeds minder invloed op ons dagelijks leven. Ook binnen Fokus zijn de meeste maatregelen afgeschaald. Natuurlijk blijft het wel belangrijk alert te zijn en je bij klachten te laten testen. Er is opnieuw gekeken of er tijdens de ADL-dienstverlening nog steeds met een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2) moet worden gewerkt. We volgen hierbij de officiële richtlijnen van het RIVM. Deze zijn eerder deze week geactualiseerd. Uitgangspunt in die richtlijn voor zorgmedewerkers in onder andere de gehandicaptenzorg en thuiszorg blijft vooralsnog ongewijzigd en schrijft dus het gebruik van een chirurgisch mondkapje voor. Klik hier voor deze richtlijn. Dit betekent dat we ook binnen Fokus bij alle assistentieverlening een mondkapje (minimaal chirurgisch type 2) blijven dragen. Medio juni zullen we opnieuw naar deze richtlijn kijken. Check voor alle corona-richtlijnen ook de stappenplannen op deze site.

 

Bericht 3 mei 2022:

Quarantaineregels versoepeld, Fokus-stappenplannen aangepast

De richtlijnen rondom corona zijn onlangs verder versoepeld. Dat heeft ook gevolgen voor de Fokus-maatregelen. Medewerkers hoeven niet langer in quarantaine na een nauw contact of bij een besmette huisgenoot. Wel moet in een dergelijke situatie gedurende tien dagen gewerkt worden met aanvullende persoons beschermende middelen en draagt de desbetreffende medewerker ook in de ADL-eenheid een mondkapje. Verder voert de medewerker voordat hij of zij gaat werken preventief een zelftest uit. Uiteraard blijft gelden dat de medewerker bij klachten wel thuis blijft en zichzelf bij de GGD laat testen.

 

Ook cliënten hoeven na een nauw contact niet meer in quarantaine. Indien een eventueel positief geteste huisgenoot van de cliënt in de woning aanwezig is, past de ADL-assistent wel alle aanvullende maatregelen toe, zoals het gebruik van aanvullende persoons beschermende middelen. Check hiervoor ook de aangepaste stappenplannen op deze website.

 

Bericht 11 april 2022:

Testen bij GGD nog steeds richtlijn voor zorgmedewerkers en cliënten

Vanaf 11 april wordt het testbeleid voor mensen met klachten die mogelijk duiden op corona gewijzigd. Het is dan niet meer nodig om bij een positieve zelftest nog naar de GGD te gaan. Dit geldt echter niet voor medewerkers in de zorg en dus ook niet voor ADL-assistenten. Voor zorgmedewerkers blijft de richtlijn dat je je bij klachten laat testen bij de GGD. Dit heeft er mee te maken dat zorgmedewerkers werken met mensen met een kwetsbare gezondheid en een PCR-test bij de GGD nog iets betrouwbaarder is dan een zelftest.

 

Ook voor mensen met een kwetsbare gezondheid blijft het advies om je bij klachten bij de GGD te laten testen. Fokus volgt dat advies, ook gelet op het zoveel mogelijk voorkomen van kruisbesmettingen binnen een project.

 

Zie alle verdere instructies ook de stappenplannen op portaal en website.

 

Bericht 1 april 2022:

Meeste maatregelen geschrapt, nog wel mondkapjes tijdens dienstverlening

Corona zorgt voor steeds minder problemen in de samenleving en dat geldt ook voor Fokus. Dat betekent dat we de meeste coronamaatregelen binnen Fokus kunnen laten vervallen. Maar dat geldt nog niet voor alle maatregelen. We zien nog steeds een groot aantal coronabesmettingen en er is bovendien sprake van veel mensen met griep. Daardoor vallen veel medewerkers tijdelijk uit, omdat ze in isolatie moeten. We blijven daarom tot nader orde in alle ADL-dienstverlening werken met een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2).

 

Welke maatregelen komen per direct te vervallen?

- Het is vanaf heden niet meer nodig een mondkapje in de ADL-eenheid te dragen of tijdens (scholings-) bijeenkomsten.

- Bijeenkomsten mogen weer live worden gehouden. Er hoeft geen afstand te worden gehouden. Geef elkaar wel de ruimte waar mogelijk en volg de basisrichtlijnen op gebied van hygiëne en ventilatie. En bij klachten laat je je testen en/of blijf je thuis.

- Het gedeeltelijk thuiswerken voor kantoormedewerkers is niet langer nodig. Het mag wel, in overleg met directe collega’s en leidinggevende. Zorg altijd voor een goede bezetting en bereikbaarheid van de afdeling. De tijdelijke thuiswerkregeling blijft voorlopig nog gelden, in afwachting van definitief beleid op dit gebied.

 

Welke maatregelen blijven nog wel gelden?

Corona is nog niet weg. De volgende richtlijnen gelden nog onverminderd:

- Tijdens de ADL-dienstverlening dragen medewerkers van Fokus een chirurgisch mondkapje (minimaal type 2). Uiteraard dient een FFP2-mondmasker te worden gedragen indien de richtlijnen dat voorschrijven.

- Bij klachten die kunnen duiden op corona laat je je testen en gelden de corona-stappenplannen

- Bij een vastgestelde besmetting met corona gelden eveneens alle richtlijnen zoals opgenomen in de corona-stappenplannen

- Let goed op de algemene hygiëne, was je handen regelmatig en hoest in je elleboog

- Zorg voor voldoende ventilatie, zowel in de ADL-eenheid als in de Fokuswoning.

 

De stappenplannen zijn inmiddels aangepast aan de nieuwe richtlijnen.

 

Tot wanneer gelden de maatregelen?

We houden de ontwikkelingen continue in de gaten en indien nodig/mogelijk zullen we maatregelen verder afbouwen dan wel weer invoeren. Uiteraard zullen we dat dan via de bestaande kanalen communiceren.

 

Bericht 15 maart 2022:

Alle Fokus-richtlijnen in elk geval tot nader orde van kracht, begin april update

Het kabinet heeft vandaag verdere versoepelingen aangekondigd per 23 maart aanstaande. Het covid-beleidsteam van Fokus zal begin april kijken wat dit betekent voor alle Fokus-richtlijnen. Daarover volgt begin april een update. Tot die tijd blijven alle eerder afgekondigde maatregelen van kracht. Dat betekent onder andere dat er gewoon nog met een chirurgisch mondkapje in de dienstverlening en ADL-eenheid wordt gewerkt. Check begin april site of portaal.

 

Bericht 18 februari 2022:

Samenleving steeds verder open, alertheid binnen Fokus extra belangrijk

In de persconferentie van 15 februari kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. Fijn dat er steeds weer meer mogelijk is. En tegelijkertijd zien we binnen Fokus dat het nog steeds lastig blijft de roosters rond te krijgen. Dat betekent dat juist nu de samenleving steeds verder open gaat, we extra alert moeten zijn. Blijf daarom de richtlijnen zoals die binnen Fokus gelden goed naleven. In deze update gaan we kort in op wat de versoepelingen voor Fokus betekenen.

 

Voortzetten dienstverlening

Het hoge aantal besmettingen zorgt nog steeds voor veel tijdelijke uitval van medewerkers. Desondanks lukt het meestal om de dienstverlening te kunnen blijven bieden, al dan niet dankzij de flexibiliteit van cliënten. En dat is een groot compliment waard voor iedereen!

 

​Zoals we al eerder schreven, is het soms nodig om medewerkers die eigenlijk in quarantaine zouden moeten (maar zelf niet positief getest zijn en/of geen klachten hebben), toch in te zetten. In die gevallen worden er extra voorzorgsmaatregelen genomen, zoals afstand houden in de ADL-eenheid en werken met een FFP2-mondneusmasker.

Die maatregelen blijken goed te werken, want we zien in die gevallen dat er geen kruisbesmettingen hebben plaatsgevonden. Voor de continuïteit van de zorg aan alle cliënten verwachten we dat het ook de komende periode soms nodig zal zijn deze ADL'ers toch in te zetten. Dit gebeurt dan met de juiste beschermende middelen (FFP2-mondneusmasker). Of en zo ja welke medewerkers er in een dergelijke situatie worden ingezet, is uitsluitend ter beoordeling van de manager ADL-assistentie.

 

Bijeenkomsten

Het kabinet versoepelt onder andere het aantal mensen dat samen mag komen. Ondanks die versoepeling blijft binnen Fokus tot nader orde gelden dat bijeenkomsten waar mogelijk digitaal worden gehouden. Dat geldt voor bijvoorbeeld teamoverleggen en vergaderingen op de kantoren. Scholingsbijeenkomsten mogen waar nodig wel fysiek worden gehouden, met inachtneming van alle maatregelen (ventileren, de gehele tijd een chirurgisch mondkapje).

 

Iedereen weer minimaal deel van de week fysiek op kantoor

Het advies van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken is aangepast. In lijn daarmee geldt voor de medewerkers van beide Fokus-kantoren vanaf nu weer net als eerder de richtlijn dat iedereen minimaal een deel van de week fysiek op kantoor aanwezig is. Je aanwezigheid op kantoor en thuiswerken wordt afgestemd tussen collega’s en leidinggevende. Op beide kantoren blijft gelden dat er onderling voldoende afstand gehouden moet worden en dat er voldoende moet worden geventileerd. Een mondkapje is in lijn met de richtlijnen van de overheid op kantoor niet meer nodig, maar geef elkaar de ruimte. Uiteraard blijf je bij klachten thuis. Voor scholingsbijeenkomsten die op de kantoren (of elders) plaats vinden blijft het mondkapje wel verplicht, omdat er dan meestal onvoldoende afstand gehouden kan worden én de desbetreffende ADL’ers op een ander moment direct contact met de cliënten hebben.

 

Mondkapjes blijven ook nu in dienstverlening en ADL-eenheid belangrijk

Voor alle richtlijnen die binnen Fokus gelden verwijzen we graag naar de corona-stappenplannen op website en medewerkersportaal. Naast het goed ventileren, een goede handhygiëne en alle overige maatregelen blijft ook het dragen van een chirurgisch mondkapje in de woning van de cliënt én in de ADL-eenheid (ook als je zit) voorgeschreven. Juist nu is dat extra belangrijk, om zo onnodige besmettingen te voorkomen. De ervaring heeft ons geleerd dat veel kruisbesmettingen juist in de ADL-eenheid plaatsvinden. Dat willen we graag voorkomen, zeker in deze periode waarin het al lastig genoeg is om de roosters rond te krijgen.

 

15 maart volgende ‘weegmoment’

Het kabinet heeft aangegeven dat er op 15 maart weer een ‘weegmoment’ zal plaatsvinden. Rond die datum zullen we dan ook kijken wat dit betekent voor Fokus. Tot die tijd blijven de richtlijnen - zoals in deze update en in de stappenplannen aangegeven - in elk geval van kracht.

 

Bericht 15 februari 2022:

Later deze week update over gevolgen persconferentie

Het lijkt erop dat er vanavond door het kabinet nieuwe versoepelingen worden afgekondigd m.b.t. corona. later deze week zal worden bekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor de richtlijnen van Fokus. We verwachten daar vrijdag op deze plek een update over te plaatsen. Tot die tijd blijven in elk geval alle huidige richtlijnen van kracht.

 

Bericht 28 januari 2022:

Geen nieuwe maatregelen na persconferentie

In de persconferentie van 25 januari kondigde het kabinet verdere versoepelingen aan. Deze wijzigingen hebben echter geen gevolgen voor alle maatregelen die binnen Fokus gelden. Het hoge aantal besmettingen zorgt er juist voor dat we heel voorzichtig moeten blijven en alle maatregelen goed moeten blijven naleven.

 

Veel uitval medewerkers zorgt voor krapte in roosters

Het hoge aantal besmettingen in Nederland merken we helaas ook binnen Fokus. Veel medewerkers raken besmet of moeten in quarantaine. Dit zorgt voor veel druk op de roosters. Op diverse projecten vallen dusdanig veel medewerkers tegelijk uit, dat we de dienstverlening niet kunnen bieden zoals we dat graag zouden willen. In die gevallen kan het noodzakelijk zijn om de zorg af te schalen en te beperken tot die zorg/assistentie die noodzakelijk is. Dat is veelal maatwerk. Samen met u als cliënt kijken we in die gevallen graag naar wat er nog wel mogelijk is. We willen u als cliënt om begrip voor deze lastige situatie vragen en begrijpen tegelijkertijd heel goed hoe vervelend dat voor u is. Bedankt voor het begrip en geduld in deze lastige periode, dat waarderen en respecteren wij ten zeerste.

 

Voor de medewerkers die wel inzetbaar zijn is de huidige situatie ook erg zwaar. We hebben enorm veel waardering voor de manier waarop jullie samen de schouders eronder zetten. We weten hoe enorm lastig het is om met de huidige onderbezetting de dienstverlening toch zoveel mogelijk te kunnen blijven voortzetten. Jullie zijn kanjers!

 

We hopen dat de huidige situatie met hoge aantallen besmettingen snel gaat verbeteren. Samen, cliënten en medewerkers, moeten we deze periode goed door zien te komen!

 

Stappenplannen eerder deze week helemaal geactualiseerd

Twee weken geleden kondigde het kabinet een wijziging van de quarantaineregels aan. Dat heeft uiteraard ook gevolgen voor de inzetbaarheid van (zorg) medewerkers. Inmiddels zijn alle stappenplannen van Fokus op de nieuwe richtlijnen aangepast. De stappenplannen en hygiënerichtlijnen (versie 25 januari 2022) kun je vinden op het medewerkersportaal en de website.

 

Zelftesten voor medewerkers beschikbaar gesteld

Voor zorgmedewerkers met klachten die kunnen duiden op het coronavirus blijft een PCR-test bij de GGD voorgeschreven. Wel is er in de nieuwe richtlijnen meer ruimte om medewerkers die een positief geteste huisgenoot hebben of in nauw contact met een besmet iemand zijn geweest toch in te zetten. Naast een PCR-test kan dan in voorkomende gevallen worden gevraagd preventief een zelftest te doen voordat je dienst begint. Dit gebeurt altijd in overleg met je manager. Daarom stellen we vijf zelftesten beschikbaar voor iedere Fokus-medewerker. Deze worden binnenkort verspreid. Over de wijze van verspreiding informeren we de medewerkers in de loop van volgende week per mail.

 

Bericht 17 januari 2022:

Quarantaineregels door overheid opnieuw aangepast, precieze richtlijnen nog niet bekend

Tijdens de persconferentie van 14 januari maakte het kabinet bekend dat de quarantaineregels worden aangepast. Mensen die minimaal een week geleden de boosterprik hebben gehad of minder dan acht weken geleden een coronabesmetting hebben doorgemaakt, hoeven niet langer in quarantaine als ze in nauw contact zijn geweest met een positief getest persoon of een positief geteste huisgenoot hebben. Voorwaarde is in elk geval wel dat je zelf geen klachten hebt. Of er nog meer voorwaarden gelden en wat dit betekent voor zorgmedewerkers (bijvoorbeeld m.b.t. het gebruik van extra persoons beschermende middelen) wordt door de GGD deze week nader uitgewerkt. Bovendien is aangekondigd dat voor zorgmedewerkers zonder boosterprik of recent doorgemaakte besmetting aanvullende mogelijkheden komen om ingezet te worden indien dat nodig is. We wachten de precieze nieuwe richtlijnen die de GGD later deze week publiceert nog even af en passen dan al onze stappenplannen op de nieuwe situatie aan.

 

Totdat de precieze richtlijnen rondom quarantaine duidelijk zijn, blijven de huidige stappenplannen gelden. Indien nodig voor de continuïteit van de dienstverlening kan van de stappenplannen worden afgeweken, maar uitsluitend in overleg met de manager ADL-assistentie.

 

UPDATE: de stappenplannen zijn inmiddels aangepast.

 

Ook op kantoren nu chirurgisch mondkapje

Het kabinet adviseert nu om op die plekken waar een mondkapje voorgeschreven wordt altijd minimaal een chirurgisch mondkapje (type 2) te dragen. Binnen Fokus hanteren we deze richtlijn al langer voor ADL’ers tijdens de dienstverlening en op elk moment in de ADL-eenheid. We breiden dit nu uit naar de beide kantoren. Op beide kantoren is vanaf heden bij verplaatsingen en op die momenten dat je onvoldoende afstand kunt houden een chirurgisch/medisch mondkapje (type 2) verplicht.

 

Alle overige maatregelen blijven van kracht

Hoewel er gelukkig enkele versoepelingen werden afgekondigd tijdens de persconferentie, blijft het belangrijk voorzichtig te zijn en alle basisregels goed na te leven. Met uitzondering van bovenstaande punten blijven alle overige, eerder afgekondigde maatregelen volledig van kracht. Check hiervoor ook deze site.

 

Bericht 6 januari 2022:

Quarantaineregels door overheid aangepast, wijzigingen doorgevoerd in stappenplannen

Recent zijn de richtlijnen voor zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot of nauw contact aangepast. Er wordt nu niet langer onderscheid gemaakt tussen immune en niet-immune medewerkers. Je bent immuun als je bent gevaccineerd of hersteld van corona. In beide gevallen (immuun en niet-immuun) volgt nu een thuisquarantaine. Alleen als de continuïteit van de dienstverlening ernstig bedreigd wordt en de zorgorganisatie medewerkers die in quarantaine zitten toch zou willen inzetten, kan de immuun-status nog van belang zijn. Het opheffen van het onderscheid tussen mensen die immuun en niet-immuun zijn geldt ook voor cliënten met een positief geteste huisgenoot of nauw contact. Alle stappenplannen zijn op de nieuwe richtlijnen aangepast.

 

Leef alle basisregels goed na

Nu ondanks de lockdown het aantal besmettingen in Nederland weer toeneemt blijft het extra belangrijk alle richtlijnen goed na te leven. Je kunt de richtlijnen vinden in de stappenplannen. Deze staan op website en medewerkersportaal. De belangrijkste op een rij:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening een chirurgisch mondkapje.

- Iedereen draagt in de ADL-eenheid de gehele tijd een chirurgisch mondkapje, ook als je zit. Het kapje mag alleen even af als je eet of drinkt. Ga indien mogelijk in verschillende ruimtes zitten om te eten & drinken.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid en waar mogelijk in de Fokuswoning).

- Zorg voor een goede handhygiëne.

- Waar mogelijk wordt 1,5 meter afstand gehouden.

- Bij klachten blijf je thuis en laat je je bij de GGD testen.

- Fysieke bijeenkomsten gaan niet door, met uitzondering van (scholings-) bijeenkomsten die noodzakelijk zijn voor de kwaliteit, veiligheid en continuïteit. Ook dan worden alle richtlijnen nageleefd en draagt iedereen een chirurgisch mondkapje.

- Kantoormedewerkers werken zoveel mogelijk thuis, in onderlinge afstemming met collega’s en leidinggevende. Op kantoor wordt een mondkapje gedragen, afstand gehouden en geventileerd. Ook op de beide kantoren worden geen fysieke bijeenkomsten gehouden, tenzij strikt noodzakelijk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 21 december 2021:

Besmettingen nemen toe, vanaf nu ook mondkapje op in ADL-eenheid

Helaas zijn we nog niet af van het coronavirus en vraagt de nieuwe variant om extra voorzichtigheid. Binnen Fokus zien we het aantal besmettingen toenemen. We willen iedereen daarom nogmaals oproepen alle bestaande maatregelen goed na te leven. Bovendien breiden we de richtlijn rondom het dragen van een medisch mondkapje uit.

 

Vanaf heden draagt iedereen in de ADL-eenheid een (chirurgisch) mondkapje, ook als je zit. Alleen als je eet of drinkt mag het kapje even af. Verder roepen we ADL-assistenten op in de ADL-eenheid niet bij elkaar te gaan zitten en waar mogelijk ook in aparte ruimtes van elkaar te eten & drinken. De nieuwe variant van het virus lijkt namelijk een stuk besmettelijker en het virus blijft langer in de lucht circuleren. Daardoor kun je elkaar in bijvoorbeeld de ADL-eenheid onbedoeld nog sneller besmetten en dat willen we voorkomen.

 

Let op juist gebruik mondkapje

Wellicht ten overvloede herhalen we hierbij de oproep te letten op een juist gebruik van mondkapjes. Let onder andere op de volgende zaken:

- Raak het mondkapje aan de buitenkant niet met je handen aan

- Vervang een mondkapje op tijd (je kunt een mondkapje maximaal drie uur achter elkaar gebruiken)

- Zorg dat het mondkapje goed op je gezicht aansluit / dat het goed afsluit.

 

 

 

Overige maatregelen blijven belangrijk

Zoals we hierboven al aangaven, blijven alle eerder afgekondigde maatregelen ook heel belangrijk. We noemen ze nog even:

- Zorg voor een goede handhygiëne.

- Draag gedurende de gehele ADL-assistentie een medisch mondkapje. Vanaf heden draag je dus ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje, tenzij je eet of drinkt.

- Waar mogelijk moet je 1,5 meter afstand van elkaar houden.

- Ventileren (in de ADL-eenheid en waar mogelijk ook in de Fokuswoning) is belangrijk.

- Bij klachten: blijf thuis en laat je testen.

- Fysieke bijeenkomsten zijn niet toegestaan, met uitzondering van die bijeenkomsten (scholing/training) die in het kader van kwaliteit/veiligheid en continuïteit van de dienstverlening noodzakelijk zijn. Tijdens die bijeenkomsten worden alle maatregelen nageleefd en een medisch mondkapje gedragen.

 

Check voor alle maatregelen en een toelichting ook de stappenplannen én eerdere updates op deze website. Het dragen van een mondkapje in de ADL-eenheid is nog niet in deze stappenplannen verwerkt, die aanpassing volgt zo snel mogelijk later deze week. De maatregel gaat echter wel per direct in!

 

Uitnodigingen boosterprik verstuurd

Vorige week heeft iedere daarvoor in aanmerking komende medewerker de uitnodiging voor de boosterprik ontvangen in de (Fokus) mail. De brief met persoonlijke code kun je ook in FokusHRM (Afas) vinden. De snelheid waarmee het medewerkers lukt om een afspraak te maken wisselt helaas enorm. Hoewel het ieders eigen keuze is en blijft om de boosterprik te halen, adviseren we een ieder die dat wil om zodra het kan de afspraak te maken. Met de boosterprik verhoog je het niveau van antistoffen in je lichaam namelijk aanzienlijk en ben je dus beter beschermd tegen het virus.

 

Zelftesten in zorgsituaties geen vervanging PCR-test bij de GGD

Het gebruik van zelftesten is recent toegevoegd aan de richtlijnen van het RIVM/GGD. Dit geldt echter niet voor zorgmedewerkers die werken met mensen met een kwetsbare gezondheid, zoals dat bij Fokus het geval is. Voor zorgmedewerkers wordt geen enkel risico genomen en blijft een PCR-test bij de GGD voorgeschreven. Dat geldt zowel voor medewerkers met klachten als voor een test die nodig is om een quarantaine (bij een besmette huisgenoot) op te heffen. Heb je dus klachten, maak dan zo snel mogelijk een afspraak bij de GGD!

 

In voorkomende gevallen kan er preventief wel een zelftest worden gebruikt. Dat geldt alleen bij specifieke omstandigheden en is gebonden aan enkele belangrijke voorwaarden. Het in dit kader inzetten van een zelftest door een medewerker gaat altijd in overleg met de manager ADL-assistentie of coach van Fokus.

 

Ook voor cliënten blijft conform de richtlijnen van RIVM/GGD met betrekking tot mensen met een kwetsbare gezondheid gelden dat bij klachten een zelftest niet volstaat. Ook hierbij is en blijft de oproep om u bij de GGD te laten testen. Een zelftest volstaat wel indien u geen klachten heeft en een sociale activiteit wilt ondernemen.

 

Als cliënt kunt u indien nodig assistentie vragen aan Fokus bij het afnemen van de zelftest. Dit wordt gezien als een hand-en-spandienst en wordt op uw aanwijzing en conform de aanwijzingen in de bijsluiter uitgevoerd. U bent zelf verantwoordelijk voor het aanschaffen van de test. In het stappenplan corona ADL-assistentie van Fokus wordt later deze week als bijlage een nadere toelichting op het gebruik en afnemen van een zelftest opgenomen, inclusief een korte werkinstructie voor ADL-assistenten.

 

Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij testen

Je hebt als zorgmedewerker nog steeds voorrang bij het testen bij de GGD. Om een afspraak te maken kun je bellen met het speciale testnummer voor zorgmedewerkers: (0800) 81 01. Houd je BSN-nummer bij de hand en de AGB-code van Fokus: 73730164. Neem verder je ID mee naar de testlocatie en een bewijsstuk dat je in de zorg werkt (loonstrookje of foto op telefoon).

 

Bericht 14 december 2021:

Uitnodiging boosterprik medewerkers verstuurd

Deze week ontvangen alle medewerkers de uitnodiging voor de boosterprik. Deze uitnodiging wordt naar je mailadres van Fokus gestuurd. Uitzendkrachten ontvangen de mail in de prive-mailbox. Check ook de vandaag verstuurde extra nieuwsbrief.

 

Bericht 6 december 2021:

Op korte termijn meer informatie boosterprik voor medewerkers

Zoals in november al bekendgemaakt komen medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten in aanmerking voor een boosterprik. De uitnodiging voor deze boosterprik wordt - net als vorige keer - via de werkgever (via Fokus dus) doorgestuurd. Uiteraard is het wel of niet laten zetten van de boosterprik een vrije en eigen keuze van iedereen. We zijn in afwachting van de uitnodigingsbrief die we naar verwachting op zeer korte termijn ontvangen. Voor alle medewerkers die daarvoor in aanmerking komen (dezelfde als bij de eerste vaccinatieronde) wordt de persoonlijke uitnodiging vervolgens in Fokus-HR (Afas) klaargezet. Zodra dit het geval is wordt hierover een extra Fokusnieuws verstuurd.

 

Blijf alert
Naar aanleiding van de persconferentie van 26 november hoeven de Fokus-maatregelen niet te worden aangepast. De huidige situatie in Nederland en de ontdekking van de nieuwe variant van het virus maken wel dat we extra voorzichtig en alert moeten zijn. Leef daarom alle maatregelen goed na en let goed op elkaar!

 

Je kunt alle maatregelen die momenteel binnen Fokus gelden vinden in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen​. We noemen enkele belangrijke richtlijnen:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening aan de cliënt een medisch (chirurgisch) mondkapje.

- Iedereen die in de ADL-eenheid is/komt, draagt daar een medisch mondkapje bij verplaatsen én in die situaties dat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning, op de kantoren). Let daarnaast op een goede handhygiëne en houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

- Heb je klachten? Laat je testen! Check de stappenplannen in welke situaties je wel en niet aan het werk kunt.

- Kantoormedewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk thuis en stemmen met collega's en leidinggevende de bereikbaarheid en aanwezigheid op ventileren, goede handhygiëne en bij verplaatsen een (niet-medisch) mondkapje. kantoor af. Op de kantoren geldt ook: afstand houden.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bericht 30 november 2021:

Geen aanpassing Fokus-maatregelen na persconferentie, alertheid en voorzichtigheid belangrijk

Naar aanleiding van de persconferentie van afgelopen vrijdag 26 november hoeven de Fokus-maatregelen niet te worden aangepast. De huidige situatie in Nederland en de ontdekking van de nieuwe variant van het virus maken wel dat we extra voorzichtig en alert moeten zijn. Leef daarom alle maatregelen goed na en let goed op elkaar!

 

Je kunt alle maatregelen die momenteel binnen Fokus gelden vinden in de corona-stappenplannen en hygiënerichtlijnen. We noemen enkele belangrijke richtlijnen:

- ADL-assistenten dragen tijdens de gehele dienstverlening aan de cliënt een medisch (chirurgisch) mondkapje.

- Iedereen die in de ADL-eenheid is/komt, draagt daar een medisch mondkapje bij verplaatsen én in die situaties dat er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- Zorg voor voldoende ventilatie (in de ADL-eenheid, waar mogelijk in de Fokuswoning, op de kantoren). Let daarnaast op een goede handhygiëne en houdt waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar.

- Heb je klachten? Laat je testen! Check de stappenplannen in welke situaties je wel en niet aan het werk kunt.

- Kantoormedewerkers werken waar mogelijk zoveel mogelijk thuis en stemmen met collega’s en leidinggevende de bereikbaarheid en aanwezigheid op kantoor af. Op de kantoren geldt ook: afstand houden, ventileren, goede handhygiëne en bij verplaatsen een (niet-medisch) mondkapje.

 

Check verder de eerdere updates en stappenplannen voor alle maatregelen.

 

Let op juist gebruik mondkapje

Juist in deze periode van veel besmettingen is het belangrijk om op een juiste manier een mondkapje te gebruiken. In eerdere updates en in de stappenplannen kun je hierover meer lezen. Check ook deze afbeelding:

 

 

 

 

Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch). Er zijn de volgende aanvullingen op bovenstaande maatregel:

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie onder voor een toelichting.

 

Aerosolvormende handelingen zijn hoogrisico-handelingen, waarvoor dus ook preventief een FFP2-masker gedragen moet worden. Binnen Fokus zijn dit tracheostomale of non-invasieve handelingen:

- Verzorgen van een tracheastoma

- Uitzuigen via tracheacanule

- Wisselen van binnencanule

- Druppelen en balloneren

- Legen en opblazen van een cuff

- Toepassen van spreekklep of afsluitdop

- Wisselen van canule zonder cuff

- Wisselen van canule met cuff

- Behandelen granulatieweefsel

- Gebruik noodcanule

- Medicijnen vernevelen via tracheacanule

- Hoestmachine invasief

- Hoestmachine non-invasief

- Airstacken

- Aan- en afsluiten beademing.

 

RIVM-richtlijnen inzet zorgmedewerkers gewijzigd

De RIVM-richtlijnen rondom de inzetbaarheid van zorgmedewerkers met een positief geteste huisgenoot zijn gewijzigd. Dat heeft ook gevolgen voor de werkwijze binnen Fokus. In deze update informeren we je daar over. Meer informatie is ook te vinden in de aangepaste stappenplannen.

 

Je hebt als ADL-assistent een huisgenoot die positief is getest op corona:

- Indien je klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD).

- Indien je geen klachten hebt, blijf je thuis en laat je je testen (PCR-test GGD) op dag 0 (zo snel mogelijk) en dag 5. Indien je in de tussentijd geen klachten hebt ontwikkeld en beide testen zijn negatief, kun je na dag 5 weer aan het werk. Je draagt dan tot en met dag 10 tijdens je gehele dienst een chirurgisch mondkapje (dus ook als je op meer dan 1,5 meter van een collega zit in de ADL-eenheid).

 

In de richtlijnen krijgen zorgorganisaties de ruimte om in die gevallen dat de continuïteit van de zorg in het gedrang komt af te wijken van de richtlijnen en medewerkers die geen klachten hebben toch in te zetten. Fokus zal dit alleen in uiterste gevallen doen en dit is ter beoordeling van de manager ADL-assistentie.

 

Zorgmedewerkers hebben nog steeds voorrang bij testen

Je hebt als zorgmedewerker nog steeds voorrang bij het testen bij de GGD. Om een afspraak te maken kun je bellen met het speciale testnummer voor zorgmedewerkers: (0800) 81 01. Houd je BSN-nummer bij de hand en de AGB-code van Fokus: 73730164. Neem verder je ID mee naar de testlocatie en een bewijsstuk dat je in de zorg werkt (loonstrookje of foto op telefoon).

 

ADL-assistent telt niet als bezoeker in de woning

Eén van de door het kabinet opnieuw afgekondigde maatregelen/adviezen is dat er een limiet wordt gesteld aan het aantal mensen dat je per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid herhalen we ons eerdere bericht dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als ‘bezoeker’ wordt meegerekend. Wel roepen we cliënten op om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL’er om zijn of haar werk te doen.

 

Bericht 15 november 2021:

Maatregelen na persconferentie verder aangescherpt

In de persconferentie van 12 november heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd, in de vorm van een gedeeltelijke lockdown. De maatregelen hebben ook gevolgen voor Fokus. In deze update zetten we ze op een rijtje. Het allerbelangrijkste is en blijft dat we ons aan alle basisregels houden en goed op elkaar letten! Samen kunnen we ook deze periode op een voor iedereen veilige manier doorkomen.

 

Noodzakelijke bijeenkomsten en scholing gaan door, zoveel mogelijk in de regio

De maatregelen van de overheid zijn er onder andere op gericht groepsvorming en onnodige reisbewegingen te voorkomen. Dat heeft gevolgen voor bijeenkomsten binnen Fokus. Tegelijkertijd is bijvoorbeeld de scholing van Fokus essentieel voor de continuïteit en veiligheid van onze dienstverlening. Denk aan het bevoegd en bekwaam kunnen houden van medewerkers. Onderstaand geven we voor de verschillende situaties aan welke richtlijnen gelden.

 

Scholingsbijeenkomsten

Vanaf heden hanteren we tot nader orde de volgende richtlijnen:

- Scholing die noodzakelijk is voor de continuïteit en veiligheid van de dienstverlening kan doorgaan;

- Deze scholing wordt zoveel mogelijk op de eigen locatie / in de eigen regio gehouden;

- Gedurende de gehele scholingsbijeenkomst wordt een chirurgisch mondkapje gedragen door alle aanwezigen;

- Tijdens de scholing wordt zoveel mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar gehouden;

- Er wordt waar mogelijk gezorgd voor voldoende ventilatie;

- Uiteraard geldt dat als je klachten hebt, je niet aan de scholing deelneemt.

 

Voor alle overige bijeenkomsten op gebied van scholing en opleiding geldt verder dat daar waar mogelijk de bijeenkomst digitaal zal plaatsvinden, dit ter beoordeling van de opleider/trainer, in samenspraak met de regiodirecteur.

 

Teamoverleggen en teamuitjes

Voor alle overige bijeenkomsten in/op de projecten geldt dat deze in principe niet fysiek kunnen doorgaan, tenzij strikt noodzakelijk. Voor alle bijeenkomsten die in fysieke vorm worden gehouden geldt dat deze bij voorkeur op het eigen project / in de eigen regio plaatsvinden, uiteraard met naleving van alle gangbare maatregelen (afstand, ventilatie, mondkapjem handen wassen).

 

Teamoverleggen worden vanaf heden (tot nader orde) digitaal gehouden.

 

Voor sommige teams stond voor de komende periode een teamuitje gepland. Het is zeer spijtig, maar deze kunnen in elk geval de komende periode niet doorgaan. Uiteraard kunnen de desbetreffende teams dat uitje in een later stadium alsnog inhalen! We roepen alle teams op om op dit moment in elk geval nog geen nieuwe teamuitjes te plannen.

 

Bijeenkomsten en afspraken op kantoor

Voor alle overige bijeenkomsten en afspraken, bijvoorbeeld op de kantoren, geldt hetzelfde uitgangspunt: in principe zoveel mogelijk digitaal, tenzij het strikt noodzakelijk is om fysiek bijeen te komen. In dat geval gelden de bestaande richtlijnen (ventileren, afstand houden, handen wassen et cetera).

 

Kantoren: werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis

In lijn van de oproep van het kabinet om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt voor kantoormedewerkers vanaf heden het volgende:

- Werk indien mogelijk zoveel mogelijk thuis. Indien dat voor het werk noodzakelijk is, werk je gewoon op kantoor;

- Op kantoor geldt dat je altijd voldoende afstand houdt, bij verplaatsen een mondkapje draagt en zorgt voor voldoende ventilatie;

- Stem met collega’s en leidinggevende af of je thuis dan wel op kantoor werkt.

 

Overige maatregelen blijven gelden

De overige eerder afgekondigde maatregelen blijven ongewijzigd. Dat betekent concreet:

- ADL-assistenten dragen gedurende de gehele assistentieverlening een medisch mondkapje.

- In de ADL-eenheid wordt een medisch mondkapje gedragen bij verplaatsingen en indien er onvoldoende afstand gehouden kan worden.

- In de ADL-eenheid wordt zoveel mogelijk afstand van elkaar gehouden en gezorgd voor ventilatie.

- De stappenplannen en hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht.

- Alle basisregels blijven gelden: geen handen schudden, testen bij klachten, handen wassen, voldoende ventileren.

 

Boosterprik voor zorgmedewerkers

Zoals begin deze maand bekendgemaakt komen medewerkers in de zorg met direct contact met cliënten vanaf december 2021 in aanmerking komen voor een boosterprik. Uiteraard is ook dat een vrije en eigen keuze van iedereen. Of de uitnodiging voor deze vaccinatie net als vorige keer ook weer via de werkgever wordt verstuurd weten wij nog niet. Zodra hierover meer bekend is laten we dit uiteraard weten. Er zijn ook cliënten die gevraagd hebben naar een boosterprik. We