Fokus en het coronavirus

Laatste nieuws m.b.t. coronavirus (laatste update 1 juni 2021)

 

Op deze pagina kun je actuele berichten m.b.t. Fokus en het coronavirus vinden. Deze pagina is geschreven voor alle cliënten en medewerkers van Fokus. via het (linker) menu kun je rechtstreeks de veel gestelde vragen + antwoorden en de belangrijkste documenten vinden.

 

Bericht 1 juni 2021:

Geen wijzigingen in maatregelen Fokus n.a.v. persconferentie

Het gaat de goede kant op met de coronapandemie. Ook binnen Fokus zien we dat het aantal besmettingen daalt. Toch moeten we alert blijven. In de persconferentie van vrijdag 28 mei werden weliswaar versoepelingen aangekondigd, maar werd ook aangegeven dat we ons aan de basisregels moeten houden en drukte moeten vermijden. Voor Fokus betekent dit concreet dat we alle eerder afgekondigde maatregelen voorlopig handhaven. De stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven dus ook van kracht. Je kunt deze vinden op de pagina met coronadocumenten.

 

Flesje desinfectie voor iedere ADL-assistent, richtlijn preventief gebruik handschoenen gewijzigd

Sinds enige tijd werken we binnen Fokus bij persoonlijke verzorging preventief met wegwerp-handschoenen. Het RIVM heeft de richtlijnen m.b.t. handhygiëne recent gewijzigd. In lijn daarmee passen we ook de werkwijze binnen Fokus aan. Vanaf heden (1 juni) is het niet langer nodig bij persoonlijke verzorging preventief wegwerp-handschoenen te gebruiken. Wel is een goede handhygiëne van groot belang. Dat betekent dat je de handen op de juiste wijze moet wassen dan wel desinfecteren.

 

Wanneer handen wassen en wanneer desinfecteren?

Een goede handhygiëne verkleint de kans op overdracht van micro-organismen. De meeste ziekteverwekkers worden namelijk via de handen verspreid. ADL-assistenten verrichten veel zorghandelingen achter elkaar, daarom is het belangrijk op de juiste momenten de juiste handhygiëne toe te passen:

> Indien je handen zichtbaar vuil zijn, plakkerig aanvoelen, nat zijn en na toiletbezoek was je je handen met water en zeep. Handalcohol voldoet dan niet.

> Wanneer je handen niet zichtbaar vuil zijn, dan kun je ze desinfecteren met handalcohol. Dit heeft als voordeel dat het minder belastend voor de huid is, en het kan overal (ter plekke) gebruikt worden, zonder een wastafel. Dat scheelt dus tijd. Het is niet nodig om na het handen wassen met water en zeep ook handalcohol te gebruiken, want dat belast alleen de huid onnodig extra.

 

Voor elke ADL’er een eigen flesje handalcohol

Om het alle ADL-assistenten makkelijk te maken, wordt binnenkort voor alle ADL’ers een klein flesje handalcohol beschikbaar gesteld. Gebruik dit flesje voor jezelf. Er zijn op de Fokusprojecten (dan wel in de depots) voldoende grote verpakkingen waarmee je jouw eigen flesje kunt bijvullen als het leeg is. Of de flesjes per project kunnen worden besteld of via de depots worden geleverd laten we binnenkort weten.

 

In de hygiënerichtlijnen kun je meer lezen over het hoe en wat met betrekking tot een goede handhygiëne. Klik hier voor die richtlijnen.

 

Wanneer nog wel wegwerp-handschoenen?

Wegwerp-handschoenen blijven voorgeschreven voor die handelingen waarbij er kans is dat je handen (direct of indirect) in contact komen met lichaamsvochten, slijmvliezen of een niet-intacte huid. Lichaamsvochten zijn snot of sputum, zweet, bloed, urine, ontlasting, braaksel, sperma of vaginaal vocht.

 

Het gebruik van handschoenen vervangt het toepassen van goede handhygiëne niet. Pas altijd voordat je handschoenen aantrekt handhygiëne toe. Pas echter nooit handhygiëne toe als je de handschoenen al aan hebt. Dit maakt de handschoenen namelijk poreus en dan komen je handen mogelijk alsnog in contact met lichaamsvochten.

 

Draag ook nooit twee paar handschoenen over elkaar aan, tenzij dit specifiek wordt benoemd in een protocol van een verpleegkundige handeling.

 

Wissel van handschoenen direct na het contact met lichaamsvochten en/of als de handschoenen zichtbaar beschadigd of zichtbaar verontreinigd is. Je verwisselt dan tussen twee handelingen in of als de volgende handeling ‘schoner’ is dan de voorgaande.

 

Overigens willen we benadrukken dat het niet de bedoeling is dat er standaard doosjes met handschoenen bij de cliënt in huis worden neergezet. Neem bij de oproep van de cliënt alleen dat mee wat je op dat moment mogelijk nodig hebt.

 

Faceshields vervangen geen mondkapje

Zoals eerder gecommuniceerd vervangen de zogenoemde faceshields nooit een mondkapje. Faceshields zijn doorzichtige, plastic kappen die voor het gezicht worden gedragen. Deze zijn aan de zij- en onderkant – en soms ook aan de bovenkant – deels open. Daarmee zijn ze geen vervanging van mondkapjes. Wel kunnen ze voor preventieve doeleinden dienen als extra barrière tegen het spatten. Daarmee kunnen faceshields door brildragende ADL-assistenten worden gebruikt ter vervanging van een veiligheidsbril. Per team worden binnenkort een drietal faceshields beschikbaar gesteld. Let erop dat de faceshields na gebruik altijd op de aangegeven wijze worden gedesinfecteerd.

 

Bericht 11 mei 2021:

Blijf alert, ook in de ADL-eenheid

Het totaal aantal besmettingen binnen Fokus blijft relatief laag. Toch zien we zo nu en dan dat er binnen een bepaald Fokusproject sprake is van meerdere besmettingen in korte tijd, ondanks het gebruik van persoons beschermende middelen. Het blijft daarom heel belangrijk bij eventuele klachten meteen extra voorzichtig te zijn en je meteen te laten testen. Deze oproep herhalen we daarom graag aan alle cliënten en medewerkers! Alle maatregelen blijven voorlopig onverkort van kracht. Deze zijn te vinden in de hygiënerichtlijnen en stappenplannen.

 

Analyse van recente uitbrakenbinnen projecten leert ons dat de meeste besmettingen in de ADL-eenheid plaatsvinden, doordat daar niet altijd een mondkapje wordt gedragen en doordat er niet altijd voldoende wordt geventileerd. ADL’ers willen we dan ook vragen extra alert te blijven in en om de ADL-eenheid. Let bijvoorbeeld op het goed onderling afstand houden, ook bij het voorbij lopen in de unit. En zorg waar mogelijk voor goede ventilatie in de ADL-eenheid. Alleen samen kunnen we corona onder controle houden!

 

Vaccinatie: medewerkers kunnen nog steeds afspraak maken, onder de 60 jaar geen AstraZeneca

Op 15 februari stuurde Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. Na het versturen van die brief is door de overheid besloten het oorspronkelijk beoogde vaccin van AstraZeneca niet voor mensen onder de 60 jaar te gebruiken. Dat is nog altijd de huidige richtlijn van de overheid. Ondanks wat er in de brief staat, krijg je dan dus een ander vaccin als je nu belt voor een afspraak. Je hoeft dat niet aan te geven bij het bellen voor een afspraak en kunt nog steeds met de brief van 15 februari een afspraak maken. Er komt dan ook geen nieuwe brief. Medewerkers die inmiddels een eerste prik met AstraZeneca hebben gehad, krijgen nog wel een tweede prik met dat vaccin, zo is door de overheid besloten.

 

De brief en enkele bijlagen kun je als medewerker vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'. In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om gevaccineerd te worden. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In de brief staat een telefoonnummer van de GGD dat je moet bellen om de afspraken te maken. Zodra je de afspraak hebt gemaakt krijg je een bevestiging per mail.

 

Let op 1: zorg dat je jouw BSN-nummer (burger servicenummer) bij de hand hebt als je gaat bellen voor een afspraak.

Let op 2: De GGD-medewerker aan de telefoon kent mogelijk Fokus en/of de functie van ADL-assistent niet. Geef dan aan dat je in de gehandicaptenzorg ‘aan het bed’ werkt.

 

De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid en het RIVM is gevraagd. We hebben de brief alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, kregen de uitnodiging.

 

Of je je wel of niet laat vaccineren is een persoonlijke keuze. Fokus wil en kan je niet verplichten. Lees ook de nieuwsbrief van 15 februari voor alle informatie.

 

Bericht 15 april 2021:

Aantal besmettingen neemt iets toe, alertheid blijft belangrijk

We zien dat het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers, na een periode van relatieve rust, weer wat toeneemt. Het blijft daarom belangrijk alle maatregelen goed na te leven en alert te blijven op eventuele klachten. Alle stappenplannen en de hygiënerichtlijnen blijven onverminderd van kracht. Je kunt alle documenten vinden op deze website. Blijf dus alert en let goed op elkaar.

 

Er zijn enkele vragen gesteld door cliënten of Fokus hen informeert indien er sprake is van besmettingen binnen een project. Dat is inderdaad het geval. Indien er sprake is van een positief geteste medewerker die ook aan het werk is geweest, informeren we – zonder de naam te noemen – alle cliënten van het desbetreffende project. Bovendien informeren we de cliënten of de desbetreffende medewerker bij hem of haar assistentie heeft verleend. We roepen cliënten daarbij op extra alert te zijn op het ontstaan van eventuele klachten. Overigens beschouwt de GGD cliënten in dit soort gevallen niet als ‘nauw contact’, omdat de medewerker met beschermende middelen (zoals medisch mondkapje) de assistentie verleent.

 

Zelftest vervangt PCR-test bij GGD niet

Sinds kort zijn er zelftesten verkrijgbaar bij drogist en apotheek. We willen graag benadrukken dat deze niet bedoeld zijn ter vervanging van de PCR-testen die de GGD afneemt. Heb je derhalve klachten die zouden kunnen wijzen op het coronavirus, maak dan via de GGD een afspraak en laat je daar testen. En waarschuw bij klachten in alle gevallen ook het team / je manager, zodat meteen alle benodigde maatregelen genomen kunnen worden. Uiteraard gelden hierbij alle in de stappenplannen opgenomen richtlijnen over wat je moet doen als je klachten hebt en als je je moet laten testen. Check daarvoor site en portaal.

 

Bericht 26 maart 2021:

Op- en afschalen maatregelen altijd in overleg manager en coach

De persconferentie van eerder deze week zorgt niet voor aanpassen van de werkwijze binnen Fokus. Alle hygiënerichtlijnen en stappenplannen blijven dan ook onverminderd van kracht. Let daarnaast een beetje op elkaar. Naast het goed naleven van alle maatregelen kan wat persoonlijke aandacht voor elkaar geen kwaad, we moeten het immers juist nu samen doen!

 

De stappenplannen zijn deze week geactualiseerd aan de hand van alle richtlijnen van RIVM en GGD. De nieuwe stappenplannen zijn op medewerkersportaal en website te vinden. In de stappenplannen staat onder andere beschreven wanneer we welke extra maatregelen moeten treffen. Belangrijk om te melden is dat het invoeren van en weer stoppen met extra maatregelen (lees: het gaan gebruiken van extra persoons beschermende middelen en het weer stoppen daarmee) altijd in overleg gaat met je manager ADL-assistentie en/of de coach van het project.

 

FFP2-maskers van merk Honeywell worden vervangen

Zoals we al eerder aangaven zijn er signalen gekomen dat FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers minder prettig waren om mee te werken. Vooral de maskers van het merk Honeywell blijken erg strak te zitten, weinig lucht te geven en vermoeiend te zijn. Er is daarom besloten de maskers van dit merk zo spoedig mogelijk te vervangen. Dit zal via de depots verlopen. We bestellen uiteraard vanaf heden alleen FFP2-maskers van andere merken. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Bericht 9 maart 2021:

Goed toepassen hygiënerichtlijnen en overige maatregelen blijft belangrijk

De persconferentie van 8 maart heeft geen gevolgen voor de bestaande werkwijze en maatregelen die we binnen Fokus nu al een poosje hanteren. Het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers blijft gering en dat is onze gezamenlijke verdienste!

 

Recent heeft de GGD op ons verzoek enkele projecten bezocht en gekeken naar onze werkwijzen en hygiënemaatregelen. De GGD zal op basis van de bezoeken advies aan ons uitbrengen over hoe we sommige dingen wellicht nog beter kunnen doen. Dat is waardevol, omdat we dan verder kunnen werken aan een veilige en hygiënische dienstverlening. Vooruitlopend op het volledige advies heeft de GGD ons complimenten gegeven over onze richtlijnen en corona-stappenplannen. Een punt van aandacht is de handhygiëne. Heel praktisch gaf de GGD aan dat het onwenselijk is dat bij sommige cliënten voor het handen drogen nog gebruik wordt gemaakt van handdoekjes. Hiervoor adviseert men nadrukkelijk om gebruik te maken van keukenpapier. We willen daarom cliënten verzoeken eventuele handdoekjes te vervangen door een keukenrol. Overigens staat dat ook al zo omschreven in de hygiënerichtlijnen van Fokus en wordt er op veel Fokusprojecten al op deze wijze gewerkt. Door dit overal te doen kunnen we met elkaar nog hygiënischer werken!

 

Bericht 4 maart 2021:

Aantal besmettingen klein, alertheid blijft nodig

Het is binnen Fokus rustig als het gaat om het coronavirus. Het aantal besmettingen en mensen in quarantaine is beperkt. En dat willen graag zo houden, dus blijft alertheid van ons allemaal nodig! De huidige maatregelen blijven dan ook van kracht. En hoewel medewerkers zich inmiddels kunnen laten vaccineren, betekent dat niet dat we na vaccinatie meteen alle maatregelen kunnen opheffen. Dus blijf je houden aan alle hygiënerichtlijnen en coronamaatregelen. Deze zijn te vinden op de website en op het medewerkersportaal.

 

Respecteer elkaars persoonlijke levenssfeer

Zoals we al eerder in een corona-update schreven, is Fokus blij dat medewerkers inmiddels de mogelijkheid hebben zich te laten vaccineren. Dat kan immers bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. We krijgen signalen dat er soms onderling gevraagd wordt naar of iemand zich wel of niet laat vaccineren. We benadrukken nogmaals dat dit een privé-aangelegenheid is voor cliënten en medewerkers, die dus uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen, als je dat niet wilt. We vragen iedereen dat te respecteren. De cliëntenraad schreef daar in haar eigen nieuwsbrief eerder deze week ook over en deed dat over een treffende manier. We delen de oproep van de cliëntenraad daarom ook graag in deze update:

 

‘Iedereen communiceert op zijn eigen wijze. Naast de ADL-handelingen die je nodig hebt worden er over van alles en nog wat gesprekken gevoerd. Vaak zijn het persoonlijke meningen, belevingen of opvattingen. Soms zorgen die persoonlijke opvattingen of meningen voor een discussie waarin je elkaar van elkaars gelijk wilt overtuigen. Bijvoorbeeld je eigen standpunt over wel of niet vaccineren tegen Covid-19. Dat zorgt soms voor ongemak, verbazing (hoe kan het dat jij niet hetzelfde denkt dan ik?) en onvrede (hoezo doe jij zo stom, snap je niet dat ik gelijk heb?). Persoonlijke meningen zijn prima, maar zijn niet altijd handig in een goede, professionele samenwerkingsrelatie. Soms raak je elkaar daarin kwijt, je snapt de ander niet en je mening over de ander wordt ingekleurd door negatieve emoties. Dat is jammer en niet fijn voor een goede verstandhouding. De keuzes die een cliënt maakt en de persoonlijke keuzes van de ADL-assistent vallen onder de persoonlijke levenssfeer. Deze persoonlijke levenssfeer is beschermt door wet- en regelgeving en je hoeft jezelf dus niet te verklaren waarom jij iets wel of niet doet.’

 

FFP2-maskers: signalen over comfort, maskers met ventiel niet geschikt

Er worden vragen gesteld over de FFP2-maskers van bepaalde merken/leveranciers. Maskers van de ene leverancier blijken meer dan die van een andere bijvoorbeeld erg strak te zitten, zijn erg vermoeiend om mee te werken en/of geven de medewerkers weinig lucht. We zijn blij met deze signalen en proberen daar bij de inkoop van nieuwe FFP2-maskers rekening mee te houden, zodat we voor zoveel mogelijk comfort kunnen zorgen. Uiteraard blijft het werken met FFP2-maskers altijd voor enig ongemak zorgen, maar dat proberen we tot het minimum te beperken.

 

Als alternatief werd geopperd om te werken met FFP2-maskers met ventiel. Deze zijn echter niet geschikt. Bij het uitademen bij een FFP2-masker met ventiel wordt de uitademing namelijk niet gefilterd. Op deze manier vormt een eventuele besmettelijkheid van de drager van dit masker dus een risico voor zijn of haar (nauwe) contacten. We hebben dit bij zowel RIVM en GGD nagevraagd en het nadrukkelijke advies is en blijft om gebruik te maken van FFP2-maskers zonder ventiel.

 

Cliënten een mondkapje? Ja, graag!

Het beleid met betrekking tot het dragen van mondkapjes blijft ongewijzigd. Op verzoek herhalen we dit hier nog een keer. Op dit moment geldt het volgende:

- Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch)

- In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen medewerkers een medisch mondkapje (chirurgisch).

- op beide kantoren dragen medewerkers en bezoekers een (niet-medisch) mondkapje in de gangen en centrale ruimtes.

- In geval van een (verdenking van) besmetting van een cliënt wordt bij assistentieverlening gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

- er wordt preventief gewerkt met FFP2-mondkapjes bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing, zie stappenplannen voor een toelichting.

 

Cliënten zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar we herhalen hier graag onze eerdere oproep aan alle cliënten om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Dat helpt ons om samen deze pandemie op een goede manier door te komen.

 

Bericht 19 februari 2021

Vaccinatie: een persoonlijke aangelegenheid

De eerste prikken zijn gezet! Afgelopen week hebben alle ADL-assistenten van Fokus en andere medewerkers die rechtstreeks contact met cliënten hebben de uitnodiging gekregen om zich tegen het coronavirus te laten vaccineren. Fokus is daar blij mee, omdat het kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers en cliënten. Tegelijk blijven we benadrukken dat we vaccineren niet verplicht kunnen en willen stellen, voor wie dan ook. Het is een persoonlijke aangelegenheid van iedere cliënt en medewerker. Of iemand zich wel of niet laat vaccineren is een privé-aangelegenheid, die uiteraard ook niet hoeft te worden besproken met anderen. We vragen iedereen dat te respecteren.

 

Tegemoetkoming kosten vaccinatie nu via FokusHRM te declareren

Zoals eerder deze week aan medewerkers gecommuniceerd, stelt Fokus een eenmalige tegemoetkoming in de kosten van 25 euro beschikbaar voor medewerkers die zich laten vaccineren. Inmiddels is dit op FokusHRM ingericht. Onder ‘mijn declaraties’ staat een knop ‘Covid’. Als je daar op klikt kun je de eenmalige tegemoetkoming declareren. Het bedrag van 25 euro netto wordt dan bij de eerstvolgende salarisronde overgemaakt. Uitzendkrachten en ZZP-ers krijgen rechtstreeks bericht over de wijze van declareren.

 

We hebben afgelopen week enkele vragen gekregen over de tegemoetkoming. We willen benadrukken dat Fokus met deze tegemoetkoming op geen enkele wijze inbreuk wil doen op de persoonlijke vrijheid van elke medewerker om zich wel of niet te willen laten vaccineren. Dat is een keuze die iedereen zelf moet maken en die wij ook respecteren. Tegelijk staan we als Fokus wel positief tegenover vaccinatie en willen we voorkomen dat eventuele reiskosten om naar een vaccinatielocatie te gaan reden zou kunnen zijn om zich dan maar niet te laten vaccineren. Daarom komen bij wijze van gebaar met het aanbod om een eenmalige tegemoetkoming van 25 euro te declareren. Zoals vele andere zorgorganisaties dat overigens ook doen. De tegemoetkoming is geen verkapte vorm van registratie. We vragen om redenen van privacy dan ook geen bewijs voor de declaratie. En het is uiteraard je eigen keuze als medewerker om de tegemoetkoming wel of niet te declareren.

 

De uitnodiging voor de vaccinatie en alle informatie is eerder deze week naar alle betrokken medewerkers gestuurd (op je persoonlijke Fokus-mail) en is ook te vinden in FokusHRM.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Bericht 15 februari 2021

Vaccinatie medewerkers Fokus van start

Medewerkers van Fokus worden vanaf vandaag uitgenodigd voor een vaccinatie tegen het coronavirus! Er is afgelopen periode achter de schermen hard gewerkt om ervoor te zorgen dat onze medewerkers met voorrang deze mogelijkheid zouden krijgen en we zijn dan blij dat dit nu het geval is. Vaccinatie kan bijdragen aan de veiligheid en gezondheid van al onze cliënten en medewerkers.

 

Vaccinatie cliënten gaat via eigen huisarts

Zoals we al eerder hebben aangegeven gaat de vaccinatie van cliënten via de eigen huisarts. Cliënten van Fokus wonen immers zelfstandig. We hopen dat ook voor u als cliënt snel de mogelijkheid voor vaccineren komt. Voor vragen verwijzen we u naar uw eigen huisarts.

 

Ook na vaccinatie blijven alle maatregelen van kracht

Hoewel de vaccinatiecampagne wordt gezien als dé manier om uiteindelijk uit deze coronapandemie te komen, betekent het niet dat we meteen na vaccinatie de maatregelen al kunnen opheffen. Alle maatregelen die we binnen Fokus hebben getroffen om samen door deze pandemie te komen, blijven dan ook tot nader orde voor iedereen van kracht, dus ook als je zelf gevaccineerd bent. Alle maatregelen zijn te vinden in de stappenplannen, de hygiënerichtlijnen én op de pagina's over corona op medewerkersportaal en website.

 

Medewerkers krijgen uitnodigingsbrief in werkmail en FokusHRM

Vanaf vandaag verstuurt Fokus de uitnodigingsbrief voor de vaccinatie naar alle daarvoor in aanmerking komende medewerkers. De brief en enkele bijlagen worden per mail naar je persoonlijke mailadres van Fokus gestuurd. Check dus zo snel mogelijk je mail! Daarnaast is de brief ook te vinden in FokusHRM, in je digitale dossier, onder het kopje 'Covid'.

In de brief kun je precies lezen wat je moet doen om gevaccineerd te worden. Volg de instructies in de brief goed op, zodat je niet voor verrassingen komt te staan. In de brief staat een telefoonnummer van de GGD dat je moet bellen om de afspraken te maken. Zodra je de afspraak hebt gemaakt krijg je een bevestiging per mail. Zorg dat je je BSN-nummer bij de hand hebt en geef aan dat je in de gehandicaptenzorg werkt en direct contact met de cliënt hebt.

 

De brief is door Fokus slechts doorgestuurd, zoals dat door de overheid en het RIVM is gevraagd. We hebben de brief op aanwijzing van de overheid alleen voorzien van ons logo en jouw gegevens. Alleen medewerkers die (mogelijk) direct contact met de cliënt hebben dan wel veel op de ADL-eenheid aanwezig zijn, krijgen nu een uitnodiging. Dit betreft de ADL-assistenten (inclusief stagiaires, ZZP-ers en uitzendkrachten), coaches, gedragsdeskundigen, coaches TWG en managers ADL-assistentie.

 

De bijlagen van de brief zijn ook op het portaal te lezen. De op naam gestelde brief kun je alleen in je eigen werkmail en FokusHRM vinden.

 

Vaccinatie niet verplicht, laat je goed informeren

Zoals we al eerder hebben gecommuniceerd, wil en kan Fokus medewerkers en cliënten niet tot vaccineren verplichten. We doen wel een moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Of je wel of niet laat vaccineren is je eigen verantwoordelijkheid. We adviseren je om je in elk geval goed te laten informeren. Bij de brief zit meer informatie over het vaccin waarvoor je als medewerker nu in aanmerking komt (Astra zeneca). Ook is meer informatie te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

 

Bericht 9 februari 2021

Aanvullende richtlijnen voor gebruik FFP2-masker

Mede naar aanleiding van vragen in de Tweede Kamer zijn de richtlijnen van het RIVM voor het gebruik van de zogenoemde FFP2-mondmaskers aangevuld. Eerder al had Fokus de werkwijze aangescherpt en ervoor gekozen om in geval er sprake is van een (verdenking van een) besmetting van een cliënt eventuele assistentie te verlenen met een FFP2-mondmasker, in plaats van de gangbare chirurgische mondkapjes die we anders dragen. Daarnaast wordt nu ook preventief een FFP2-mondmasker gedragen bij alle aerosolvormende handelingen. Dit zijn de meeste handelingen rondom beademing.

 

Aerosolvormende handelingen zijn hoogrisico-handelingen, waarvoor dus ook preventief een FFP2-masker gedragen moet worden. Binnen Fokus zijn dit tracheostomale of non-invasieve handelingen:

- Verzorgen van een tracheastoma

- Uitzuigen via tracheacanule

- Wisselen van binnencanule

- Druppelen en balloneren

- Legen en opblazen van een cuff

- Toepassen van spreekklep of afsluitdop

- Wisselen van canule zonder cuff

- Wisselen van canule met cuff

- Behandelen granulatieweefsel

- Gebruik noodcanule

- Medicijnen vernevelen via tracheacanule

- Hoesmachine invasief

- Hoestmachine non-invasief

- Airstacken

- Aan- en afsluiten beademing.

 

Verder blijven de richtlijnen ongewijzigd. Bij alle assistentie én in de ADL-eenheid draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje (chirurgisch).

 

Avondklok verlengd, toon je werkgeversverklaring digitaal

Gisteren werd bekend dat de avondklok is verlengd tot en met begin maart. Dat betekent dat ADL-assistenten die tussen 21.00 – 04.30 uur naar buiten moeten in verband met hun werk een werkgeversverklaring én een eigen verklaring moeten kunnen tonen.

 

Alle medewerkers die dat betreft hebben inmiddels een werkgeversverklaring in de persoonlijke Fokus-mail ontvangen. Je kunt de verklaring daarnaast ook vinden in FokusHRM (onder het kopje 'Covid'). Zorg ervoor dat je deze verklaring altijd digitaal kunt tonen. De verklaring is namelijk ook digitaal aan je verstrekt en bevat geen handtekening. Dat hoeft ook niet als je de verklaring desgevraagd digitaal aan de politie laat zien. Als je de werkgeversverklaring print en deze geen handtekening bevat, kan er bij controle wel een boete opgelegd worden. Voorkom dat door de verklaring digitaal te tonen.

 

Zoals eerder toegelicht heb je daarnaast een door jezelf in te vullen eigen verklaring nodig. Deze is met de werkgeversverklaring meegestuurd en kun je vinden op portaal en website op de pagina met corona-documenten. Indien je in een bepaalde periode (bijvoorbeeld aantal dagen achter elkaar) tijdens de avondklok voor je werk bij Fokus naar buiten moet, dan hoef je niet telkens een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Je kunt dan de ‘aaneengesloten periode’ (van die en die datum tot en met die en die datum) op het formulier invullen. Voor een volgende periode (bijvoorbeeld een nieuwe week) vul je dan een nieuw formulier in.

 

Alle nieuw in dienst getreden medewerkers ontvangen ook zo snel mogelijk een Werkgeversverklaring avondklok. Deze wordt gemaakt zodra de nieuwe medewerker in dienst gemeld is. Het is dan ook belangrijk dat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk alle documenten en de aanvullende gegevens heeft aangeleverd en in dienst gemeld wordt door de leidinggevende.

 

Mocht je hier vragen over hebben, dan kan je contact op nemen met de personeelsadministratie.

 

Stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ aangepast

Het stappenplan ‘Kan ik aan het werk en word ik getest’ is aangepast naar aanleiding van gewijzigde RIVM-richtlijnen m.b.t. gebruik FFP2-maskers en testbeleid. Het stappenplan staat op de pagina met coronadocumenten.

 

Bericht 3 februari 2021:

Geen nieuwe maatregelen na persconferentie, moeten geduldig en alert blijven

De persconferentie van 2 februari heeft geen gevolgen voor de werkwijze en richtlijnen binnen Fokus. We blijven dezelfde preventieve maatregelen volgen. De boodschap van het kabinet is ook duidelijk; we zijn er nog niet vanaf en met de Britse variant is extra voorzichtigheid en alertheid geboden. Dat vraagt veel van ons allemaal. De onzekerheid, de beperkingen in ons doen en laten en mogelijk eenzaamheid kan tot irritaties leiden. Laten we daarvoor onderling begrip hebben en samen, als medewerkers en cliënten, juist nu de onderlinge verbinding zoeken. Let een beetje op elkaar. Tot nu toe hebben we deze pandemie samen goed doorstaan. We zien ook dat het aantal besmettingen bij cliënten en medewerkers beperkt is en afgelopen weken is gedaald. Laten we dat ook de komende tijd volhouden.

 

Vaccinatie: zodra er meer duidelijkheid is melden we dat!

We merken dat er veel vragen zijn over wanneer wie aan de beurt is voor een vaccinatie. Zoals eerder gecommuniceerd worden cliënten via hun huisarts geïnformeerd. Zodra duidelijk is wanneer medewerkers van Fokus in aanmerking komen voor vaccinatie, ontvangen zij daarover per mail meer informatie. Er volgt dan via Fokus een brief vanuit de overheid met alle informatie. Check dus regelmatig je werkmail van Fokus. Zoals ook eerder gecommuniceerd, wil en kan Fokus niemand verplichten zich te laten vaccineren. Laat jezelf goed informeren en check bijvoorbeeld de overheids-website www.coronavaccinatie.nl.

 

Check de updates én de pagina’s met documenten en veel gestelde vragen

Je kunt het laatste nieuws rondom het coronavirus altijd vinden op het medewerkersportaal en de website van Fokus. Naast deze actuele berichten die handig op één pagina bij elkaar staan (met het meest recente bericht bovenaan), is er ook een pagina met alle belangrijke documenten, zoals de stappenplannen en de hygiënerichtlijnen. Bovendien kun je een pagina vinden met veel gestelde vragen en antwoorden. Wil je weten hoe iets zit, check dan deze pagina's regelmatig!

 

Bericht 27 januari 2021:

Zorg dat je tijdens avondklok werkgeversverklaring én eigen verklaring bij je hebt

Nadat vorige week de avondklok werd ingesteld, is er achter de schermen hard gewerkt om alle ADL-assistenten, coaches en managers tijdig te voorzien van een werkgeversverklaring. Door de specifieke eisen die vanuit de overheid aan deze verklaring worden gesteld was dit technisch nog een hele klus, zeker omdat het in korte tijd voor ruim 2500 medewerkers moest worden gerealiseerd. Onze complimenten aan de medewerkers van de personeelsadministratie die dit afgelopen weekeinde voor elkaar hebben gekregen!

 

Als het goed is hebben alle medewerkers die dat betreft inmiddels een werkgeversverklaring in de persoonlijke Fokus-mail ontvangen. Je kunt de verklaring daarnaast ook vinden in FokusHRM (onder het kopje ‘covid’). Zorg ervoor dat je deze verklaring altijd kunt tonen als je tijdens de avondklok naar buiten moet. Zoals eerder toegelicht heb je daarnaast een door jezelf in te vullen eigen verklaring nodig. Deze is met de werkgeversverklaring meegestuurd en kun je vinden op portaal en website op de pagina met corona-documenten.

 

Indien je in een bepaalde periode (bijvoorbeeld aantal dagen achter elkaar) tijdens de avondklok voor je werk bij Fokus naar buiten moet, dan hoef je niet telkens een nieuwe eigen verklaring in te vullen. Je kunt dan de ‘aaneengesloten periode’ (van die en die datum tot en met die en die datum) op het formulier invullen. Voor een volgende periode (bijvoorbeeld een nieuwe week) vul je dan een nieuw formulier in.

 

Bericht 22 januari 2021:

Aanvullende maatregelen persconferentie hebben geen gevolgen voor dienstverlening

In de persconferentie van 20 januari zijn aanvullende maatregelen afgekondigd door het kabinet. Deze maatregelen hebben geen directe gevolgen voor onze dienstverlening. Er worden geen aanpassingen doorgevoerd of werkwijzen aangepast en cliënten kunnen dus op de normale wijze assistentie oproepen en krijgen. Uiteraard gelden alle corona-stappenplannen en de reguliere hygiënerichtlijnen nog steeds. Samen kunnen we ook de komende periode goed doorkomen!

 

ADL-assistenten vallen onder uitzondering avondklok, nieuwe werkgeversverklaring onderweg

De woensdag aangekondigde avondklok is donderdag inmiddels door de Tweede Kamer bekrachtigd. Hierdoor mag je vanaf zaterdag tussen 21.00 en 04.30 uur alleen naar buiten als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt. In dat geval moet je een formulier ‘Eigen verklaring Avondklok’ meenemen. Als het nodig is dat je voor werk naar buiten gaat, moet je ook een ‘Werkgeversverklaring’ tonen. Uiteraard vallen ADL-assistenten die naar of van het werk moeten reizen onder de uitzonderingsregels. Dat geldt ook voor het naar of van de woning van de cliënt lopen. Je moet in die gevallen dus een ‘eigen verklaring avondklok’ én een werkgeversverklaring kunnen tonen.

 

De werkgeversverklaring van Fokus wordt in de loop van vandaag zo spoedig mogelijk per mail aan medewerkers gestuurd én ook via FokusHRM beschikbaar gesteld. Check dus je persoonlijke Fokusmail. Alle ADL-assistenten in loondienst krijgen een werkgeversverklaring van Fokus. Uitzendkrachten dienen een werkgeversverklaring van het uitzendbureau te ontvangen. Fokus verstrekt ook een verklaring aan managers ADL-assistentie, coaches (TWG), gedragskundigen en DAA’s.

 

Naast de werkgeversverklaring heb je ook een ‘eigen verklaring avondklok’ nodig. Hiervoor is door de overheid een standaard formulier gemaakt, dat je zelf moet invullen en bij je moet hebben (geprint of digitaal). Dit formulier is te vinden op de pagina met coronadocumenten en via deze link. Je krijgt een exemplaar (die je dus zelf moet invullen) ook tegelijk met de werkgeversverklaring gemaild.

 

ADL-assistentie telt niet mee in aantal privé te ontvangen bezoekers

Eén van de door het kabinet afgekondigde maatregelen is dat je maximaal één persoon per dag in je eigen woning mag ontvangen. Voor alle duidelijkheid melden we dat een ADL-assistent die in de woning komt om assistentie te verlenen niet als 'bezoeker' wordt meegerekend. We herhalen in dit kader wel onze oproep aan cliënten om ervoor te zorgen dat – bij eventueel bezoek – er voldoende ruimte is voor de ADL'er om zijn of haar werk te doen.

 

Bij besmetting cliënt assistentie met FFP2-mondmasker

We hebben de richtlijnen voor assistentieverlening aan een cliënt die positief getest is op corona dan wel waarbij een verdenking van een besmetting is aangescherpt. In dergelijke gevallen draagt de ADL-assistent bij de assistentieverlening vanaf heden een FFP2-mondmasker in plaats van de gangbare medische mondkapjes die we anders dragen. De stappenplannen worden hierop in de loop van vandaag aangepast.

 

Vaccinatie: informeer jezelf goed

Zodra duidelijk is wanneer medewerkers van Fokus in aanmerking komen voor vaccinatie, ontvangen zij daarover per mail meer informatie. Cliënten worden via hun huisarts geïnformeerd. We ontvangen zo nu en dan vragen over het vaccineren en adviseren een ieder om zich goed te laten informeren. Veel informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl. Fokus kan en wil medewerkers niet tot vaccineren verplichten, maar we doen wel een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is.

 

Bericht 13 januari 2021:

Vanaf heden ook medische mondkapjes in de ADL-eenheid

De persconferentie van 12 januari bevestigt dat we ons ook de komende periode heel goed aan alle maatregelen moeten houden. Dit betekent dat we alert moeten zijn op eventuele klachten, ons dan snel moeten laten testen én dat we alle hygiënemaatregelen strikt moeten naleven. Omdat de zogenoemde Britse variant besmettelijker lijkt, is besloten dat we vanaf heden bij Fokus ook binnen de ADL-eenheid een medisch mondkapje dragen, in plaats van een niet-medisch (stoffen) mondkapje. Daarmee zorgen we voor een zo maximaal mogelijke bescherming. Uiteraard blijft ook het gebruik van medische mondkapjes bij alle dienstverlening aan cliënten gehandhaafd. Let er bij het gebruik van mondkapjes op dat je dit op de juiste manier doet, zoals onderstaand weergegeven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naast mondkapjes ook handschoenen bij persoonlijke verzorging

Zoals ook al eerder gecommuniceerd dragen ADL-assistenten preventief standaard handschoenen bij persoonlijke verzorging. Daarnaast blijft het heel belangrijk om goede handhygiëne toe te passen. In de stappenplannen en de Fokus-hygiënerichtlijnen kun je precies lezen welke persoons beschermende middelen je op welk moment moet inzetten. Ook staan er tips in over een juist gebruik ervan. De stappenplannen kun je hier vinden. De stappenplannen worden deze week aangepast. De bijgewerkte versies kun je vanaf 14 januari op deze website vinden.

 

Vaccinatie komt steeds dichterbij, nog niet bekend wanneer precies

Het is nog steeds niet precies duidelijk wanneer medewerkers en cliënten ‘aan de beurt zijn’ voor vaccinatie. Cliënten krijgen naar verwachting meer informatie via hun eigen huisarts. Medewerkers krijgen via Fokus een brief met nadere instructies. Deze brief krijgt elke medewerker digitaal, per mail, zodra het zover is dat onze medewerkers daadwerkelijk ‘aan de beurt’ zijn. Nog even geduld dus, en blijf je werkmail van Fokus in de gaten houden.

 

Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Dat is de vrije keuze van iedereen. We willen cliënten en medewerkers vragen die vrijheid ook te respecteren. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is.

 

Bericht 4 januari 2021:

Nog niet duidelijk wanneer medewerkers van Fokus zich kunnen laten vaccineren

Deze week wordt in Nederland begonnen met de vaccinatiecampagne. Die campagne moet er uiteindelijk toe leiden dat zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren tegen het coronavirus. Op welk moment medewerkers en cliënten van Fokus ‘aan de beurt’ zijn en hoe een en ander praktisch gaat verlopen, is op dit moment nog niet bekend. We behoren niet tot eerste groep die gevaccineerd worden en gaan er vooralsnog vanuit dat we in de tweede tranche aan de beurt komen. Achter de schermen doen we er alles aan om zo snel mogelijk meer informatie te krijgen. Zodra we meer weten, melden we dat uiteraard meteen.

 

Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Laat je in elk geval goed informeren over het hoe en wat van het vaccin. Veel informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl.

 

Hygiënemaatregelen blijven onverkort van kracht tot einde vaccinatiecampagne

Alle eerder afgekondigde maatregelen binnen Fokus blijven tot nader orde van kracht. Hoewel met de start van het vaccineren licht in de tunnel komt, betekent dat niet dat iedereen meteen voldoende is beschermd. Daarom moeten alle hygiënemaatregelen en de corona-stappenplannen voorlopig dan ook nog strikt worden gevolgd. Pas richting het einde van de landelijke vaccinatiecampagne kunnen we naar verwachting maatregelen afschalen. Dit vraagt dus nog de nodige discipline en geduld van ons allermaal!

 

Bericht 23 december 2020:

 

Let op elkaar, juist in deze periode

De feestdagen staan voor de deur. We hopen dat iedereen ondanks alles fijne dagen heeft! En let op elkaar, juist in deze bijzondere periode. Natuurlijk blijft het belangrijk om ons allemaal aan de maatregelen te houden. Samen kunnen we dat, zoals we dat al vanaf maart hebben gedaan.

 

Eerste vaccin goedgekeurd: informeer jezelf 

Maandag 21 december is het eerste vaccin ook voor de Europese Unie goedgekeurd. Dat betekent dat ook in Nederland vanaf januari de eerste mensen gevaccineerd worden. Op welk moment medewerkers en cliënten van Fokus ‘aan de beurt’ zijn en hoe een en ander praktisch gaat verlopen, is op dit moment nog niet bekend. Zodra wij daarover meer informatie hebben laten we dat uiteraard meteen weten. Zoals eerder aangegeven, volgen wij de lijn van de overheid én kunnen en willen we cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. Wel doen we een nadrukkelijk moreel beroep op een ieder om het wel te doen, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van een ieder belangrijk is. Laat je in elk geval goed informeren over het hoe en wat van het vaccin. Veel informatie is te vinden op www.coronavaccinatie.nl. Een kijktip is verder dit filmpje waarin duidelijk en kort wordt uitgelegd hoe een vaccin werkt en tot stand komt: https://youtu.be/nWC0loLNd4k.

 

Bericht 15 december 2020:

 

We moeten het samen nog even volhouden!

De in de persconferentie van 14 december afgekondigde lockdown heeft geen directe gevolgen voor al eerder opgestelde richtlijnen en maatregelen binnen Fokus. Al die maatregelen en stappenplannen blijven tot nader orde van kracht. Ook binnen Fokus zagen we het aantal besmettingen en mensen in quarantaine toenemen. Het blijft daarom belangrijk alle basisregels goed na te leven. Samen kunnen we ook deze nieuwe lastige periode doorkomen. Let een beetje op elkaar!

 

Scholing blijft nodig

Het trainen en opleiden van ADL-assistenten blijft belangrijk in verband met bevoegd en bekwaam blijven voor én de kwaliteit van onze dienstverlening. Het uitgangspunt is om dit zoveel als mogelijk digitaal te doen. Indien nodig zijn ook fysieke scholingsbijeenkomsten toegestaan, in kleine groepjes, met gebruik van persoons beschermende middelen en in de eigen regio. Dit ter beoordeling van de (TWG) coach.

 

Instructiekaart persoons beschermende midden vereenvoudigd

Op de pagina met belangrijke corona-documenten kun je nu een vereenvoudigde instructiekaart vinden over het aan- en uittrekken van persoons beschermende middelen bij het binnengaan en weer verlaten van de Fokuswoning.

 

Kinderopvang blijft beschikbaar voor zorgmedewerkers

Zoals we bij de lockdown in het voorjaar al schreven valt de functie van ADL-assistent onder de lijst met vitale beroepen en kom je als ADL-assistent dus in aanmerking voor opvang van je kinderen. Dit wordt lokaal via kinderdagverblijven en/of scholen georganiseerd. Mogelijk wordt door de opvang gevraagd om een werkgeversverklaring dat je werkzaam bent in de zorg. Daarom is gisteren aan alle medewerkers op de persoonlijke Fokus-mail een hernieuwde werkgeversverklaring gestuurd.

 

Kantoren A- en B-teams blijven gehandhaafd

Zoals ook vorige week gecommuniceerd, blijven we op beide kantoren tot nader orde werken met A- en B-teams. Voor de continuïteit van de ondersteuning aan het primaire proces én voor de voortgang van lopende projecten is het van belang dat er gedeeltelijke bezetting op de kantoren is. Stem onderling per afdeling af wie waar werkt, in overleg ook met je leidinggevende. Uiteraard dienen alle geldende maatregelen te worden nageleefd.

 

Nog geen volledige duidelijkheid over werkwijze rondom vaccineren

Zoals ook gisteravond benoemd door premier Rutte, komt het moment dat er een vaccin beschikbaar is steeds dichterbij. Belangrijk, omdat dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we straks ‘weer terug naar normaal’ kunnen. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk hoe het vaccineren georganiseerd gaat worden en wanneer wie aan de beurt is. We staan daarover in nauw contact met de verschillende instanties. We moeten de instructies vanuit de overheid hierover nog ontvangen. Zodra we daarover meer weten, melden we dat uiteraard. Ook op gebied van vaccineren volgen we zoals ook vorige week reeds gecommuniceerd de lijn van de overheid: we kunnen en zullen cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. We doen echter wel een moreel beroep op een ieder om je te laten vaccineren, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van cliënt en medewerker belangrijk is.

 

Coaches Marleen en Imka: ‘Hoop dat iedereen zich bewust is van belang van goede hygiëne’

Het coronavirus heeft het leven van iedereen volledig op zijn kop gezet. Wat betekent dat voor onze cliënten en medewerkers? Hoe ervaren zij deze periode? Afgelopen weken publiceerden we op de website enkele interviews. Deze week de laatste aflevering, met de coaches Marleen van Gerven en Imka Jacobs.

 

Bericht 9 december 2020

 

Richtlijnen blijven na persconferentie ongewijzigd

Alle richtlijnen en maatregelen die we eerder binnen Fokus hebben getroffen in verband met het coronavirus blijven tot nader orde ongewijzigd. Dit betreft zowel de maatregelen op de projecten zelf (zoals het dragen van mondkapjes) als ook de maatregelen m.b.t. bijeenkomsten en scholing, het werken met A- en B-teams op de kantoren et cetera. De persconferentie van gisteravond zorgt niet voor aanpassingen in ons beleid. De boodschap is helder; we moeten het met elkaar nog een poos volhouden en er alles aan doen om het virus zoveel mogelijk buiten de deur te houden. Samen hebben we dat sinds maart al met hart en ziel gedaan en het is nu zaak dat vol te houden!

 

Nog geen volledige duidelijkheid over werkwijze rondom vaccineren

Zoals ook in de persconferentie van 8 december behandeld, komt het moment dat er een vaccin beschikbaar is steeds dichterbij. Belangrijk, omdat dat er uiteindelijk voor moet zorgen dat we straks ‘weer terug naar normaal’ kunnen. Het is vooralsnog niet geheel duidelijk hoe het vaccineren georganiseerd gaat worden en wanneer wie aan de beurt is. We staan daarover in nauw contact met de verschillende instanties. Zodra we daarover meer weten, melden we dat uiteraard. Ook op gebied van vaccineren volgen we de lijn van de overheid: we kunnen en zullen cliënten en medewerkers niet verplichten tot vaccinatie. We doen echter wel een moreel beroep op een ieder om je te laten vaccineren, omdat dat voor de veiligheid en gezondheid van cliënt en medewerker belangrijk is.

 

Preventief gebruik handschoenen bij persoonlijke verzorging

Zoals we al eerder communiceerden werken we vanaf medio oktober met medische mondkapjes tijdens de assistentieverlening. Daarnaast is sinds dat moment ook het preventief gebruik van handschoenen bij persoonlijke verzorging voorgeschreven. Naar aanleiding van vragen hierover hebben we het gebruik van handschoenen in het stappenplan ADL-assistentie verduidelijkt. Daarnaast blijft uiteraard een goede handhygiëne zeer belangrijk. Je kunt het stappenplan vinden op de pagina met belangrijke documenten.

 

Tot slot merken we nogmaals op dat alle persoonlijke beschermende middelen via de regionale depots dienen te worden besteld. Op die manier kunnen we er voor zorgen dat er alleen met goedgekeurde materialen wordt gewerkt.

 

Bericht 18 november:

 

Geen aanpassingen beleid Fokus n.a.v. persconferentie

De persconferentie van 17 november heeft geen directe gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. Het blijft belangrijk om de hygiënerichtlijnen en stappenplannen te volgen. En daarnaast blijft het ook belangrijk alle basisregels goed na te leven. We zien een afname van het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers. Het is nu voor ons allemaal zaak om vol te houden!

 

Hoe zit dat nou met gebruik van handschoenen?

We merken dat er soms vragen zijn over het juist gebruiken van handschoenen tijdens de dienstverlening. Op de instructiekaart kun je zien hoe je de handschoenen aan- en uit moet trekken en waar je nog meer op moet letten. Kort gezegd: eerst je handen desinfecteren, daarna de handschoenen aantrekken en na de dienstverlening handschoenen weer uittrekken en handen desinfecteren/wassen.

 

Moet je je handen wassen nadat je de handschoenen aan hebt getrokken? (daar wordt soms door de cliënt om gevraagd)

Nee, juist niet. Als je je handen desinfecteert of wast met de handschoenen aan, verliezen de handschoenen hun werking!

 

Moet je twee paar handschoenen over elkaar aantrekken voor extra bescherming?

Nee, ook dan verliezen de handschoenen mogelijk hun werking.

 

Check ook de instructiekaart, die je kunt vinden op deze website onder corona-docuimenten.

 

Cliënt Gerrit Jan Tempelman: ‘Laten we oog houden voor de ander’

Het coronavirus heeft het leven van iedereen volledig op zijn kop gezet. Wat betekent dat voor onze cliënten en medewerkers? Hoe ervaren zij deze periode. De komende weken publiceren we op de website enkele interviews. Vorige week kon je de ervaringen lezen van manager ADL-assistentie, deze week is het woord aan cliënt Gerrit Jan Tempelman en ADL-assistente Ashley Brunsveld. Klik hier voor alle de interviews.

 

Klik hier voor het interview met Ashley

Klik hier voor het interview met Gerrit Jan

 

Bericht 4 november:

 

Blijf de basisregels volgen

De persconferentie van 3 november heeft geen directe gevolgen voor de richtlijnen van Fokus. Het blijft belangrijk om de hygiënerichtlijnen en stappenplannen te volgen. En daarnaast blijft het ook belangrijk alle basisregels goed na te leven. Het aantal besmettingen onder cliënten en medewerkers vlakt gelukkig wat af, in lijn met de landelijke ontwikkelingen. We moeten blijven volhouden, om er zo voor te zorgen dat het aantal besmettingen verder daalt en we op een veilige manier de dagelijkse assistentie kunnen bieden.

 

Scholing gaat door, vraagt om maatwerk

Opleiden en trainen blijft ook in deze periode heel belangrijk, onder andere om bevoegd en bekwaam te blijven. We zien dat in sommige gevallen nu de regulier gebruikte locaties zoals buurthuizen gesloten worden. Dat vraagt om wat meer maatwerk, waarbij coaches, managers en teams samen naar een alternatieve invulling kunnen kijken. In verschillende projecten wordt met succes al gewerkt met een combinatie van de theoretische scholing via Teams en het trainen van vaardigheden in kleine gezelschappen op de unit.

 

Manager ADL-assistentie Arne Verhoeven: ‘iedereen zit in een flow en gaat er samen voor’

Het coronavirus heeft het leven van iedereen volledig op zijn kop gezet. Wat betekent dat voor onze cliënten en medewerkers? Hoe ervaren zij deze periode? De komende weken publiceren we op de website enkele interviews. We beginnen deze week met manager ADL-assistentie Arne Verhoeven, die in maart (dus midden in de pandemie) bij Fokus kwam werken. Klik hier voor het interview.

 

Bericht 22 oktober 2020

 

Blijf alert op klachten en volg de basisregels

Het aantal besmettingen onder zowel cliënten als medewerkers loopt helaas ook binnen Fokus op. We willen iedereen nogmaals oproepen alert te zijn op klachten die kunnen duiden op het coronavirus. Het is dan van groot belang het snel te melden en je zo snel mogelijk te laten testen. Daarnaast is het belangrijk de hygiënerichtlijnen en stappenplannen goed na te leven en alle basisregels in acht te blijven nemen. Zoals de 1,5 meter afstand. Ook in het dagelijks leven buiten Fokus.

 

Vanaf maandag alle dienstverlening met medische mondkapjes

Om het toenemende aantal besmettingen een halt toe te kunnen roepen, gaan we vanaf maandag 26 oktober aanstaande onze richtlijnen m.b.t. het gebruik van mondkapjes verder aanscherpen. Vanaf 26 oktober geldt het volgende:

- Bij alle ADL-dienstverlening draagt de ADL-assistent een medisch mondkapje.

- In de ADL-eenheid én bij bijeenkomsten dragen alle medewerkers een stoffen/niet-medisch mondkapje.

- Deze maatregel geldt in elk geval tot 1 januari 2021. Eventueel aanpassen van deze regel komt pas aan de orde als de situatie rondom corona in Nederland aanzienlijk verbeterd is.

 

Er zijn twee aanvullingen op bovenstaande maatregel:

- Indien er sprake is van een (ernstige verdenking van een) besmetting binnen het Fokusproject, dan moet ook in de ADL-eenheid een medisch mondkapje worden gebruikt.

- In geval van een (verdenking van) besmetting wordt bij assistentieverlening aan cliënten met ademhalingsondersteuning gewerkt met de FFP2-mondkapjes.

 

Deze maatregel gaat maandag in, omdat we tot die tijd nodig hebben te zorgen voor voldoende voorraad op de projecten. Let op: doordat de medische mondkapjes van verschillende leveranciers komen, kunnen kapjes en verpakkingen er verschillend uitzien. ADL’ers kunnen er vanuit gaan dat alle mondkapjes die op de projecten beschikbaar zijn voldoen aan de daaraan gestelde eisen.

 

De verschillende stappenplannen worden aan deze nieuwe maatregel aangepast en uiterlijk maandag op de portalen vervangen.

 

Cliënten: mondkapje? Ja graag!

Naast de maatregel dat ADL-assistenten van Fokus bij alle dienstverlening een mondkapje dragen, willen we ook cliënten nadrukkelijk oproepen om een (niet-medisch) mondkapje te dragen op het moment dat de ADL-assistent in uw woning is om assistentie te verlenen. Uiteraard alleen als dat in uw situatie kan. Voor bijvoorbeeld cliënten met ademhalingsondersteuning is dit meestal niet mogelijk. Door als cliënt ook een mondkapje te dragen, kunt u eraan bijdragen dat minder ADL-assistenten uitvallen. Alleen samen kunnen we deze pandemie goed doorkomen.

 

Binnenkort bieden we alle cliënten en alle medewerkers een stoffen mondkapje aan. Deze zijn momenteel in bestelling. Uiteraard mag u ook een eigen mondkapje gebruiken.

 

Faceshields bieden onvoldoende bescherming

Er worden vragen gesteld over het gebruiken van faceshields door ADL’ers. Deze kunnen niet als alternatief voor een mondkapje worden gebruikt, omdat ze onvoldoende bescherming bieden.

 

Zorgbonus wordt voor alle Fokusmedewerkers aangevraagd

Zoals bekend wordt vanuit de overheid een eenmalige bonus voor zorgmedewerkers van 1000 euro uitgekeerd. Afgelopen periode is er binnen Fokus achter de schermen hard gewerkt om dit te regelen. ADL-assistenten vallen in elk geval onder de definitie van zorgmedewerkers. De aanvraag gaat één dezer dagen de deur uit. Fokus vraagt de zorgbonus aan voor alle medewerkers die nu in dienst zijn (dus ook niet-ADL’ers), omdat we van mening zijn dat we het vele extra werk met z’n allen hebben verricht. Medewerkers die inmiddels uit dienst zijn en in de periode maart-september hebben gewerkt voor Fokus komen mogelijk in aanmerking, tenzij hun huidige werkgever de zorgbonus voor hen aanvraagt. Zodra we meer weten over de toekenning en uitkering melden we dat uiteraard meteen.

 

Statement CRF, OR en RvB: samen de schouders eronder!

Tot slot een gezamenlijke oproep van de cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur:

 

Samen de schouders eronder!

‘Juist nu moeten we op elkaar kunnen rekenen. Gelukkig zien we deze periode vooral ook veel saamhorigheid, zowel bij cliënten als medewerkers. En we zien vooral ook keihard werkende ADL-assistenten en cliënten, die vol passie zorgen dat de dienstverlening op een veilige en goede manier door kan gaan.’

 

Bovenstaand bericht stond een maand na het begin van de coronapandemie op de site van Fokus en het interne medewerkersportaal te lezen. Helaas is deze boodschap ook in deze tweede golf nog steeds actueel en zal dat voorlopig blijven.

 

Langs deze weg willen we als cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van bestuur gezamenlijk onze waardering uitspreken voor iedereen die zich zo vol inzet om in deze lastige tijden samen te werken. Tegelijk zien we ook dat het veel van ons vraagt, we zien soms ook wrevel, ergernissen en verstarring. De minister-president benoemde dit onlangs en wij herkennen dit.

 

Ons doel is een veilige leefomgeving voor cliënten en uiteraard een veilige werkomgeving voor alle medewerkers. Wij werken samen hard aan passend beleid en maatregelen om dit te optimaliseren.

Het blijft daarbij belangrijk om met elkaar in dialoog te blijven en met gezond verstand tot een voor iedereen aanvaardbare aanpak te komen. Stel je in die situaties de vraag of je bereid bent over je eigen schaduw heen te stappen en bereid bent om samen een oplossing te vinden voor deze bijzondere situatie. Corona is van ons allemaal en verdient een gezamenlijke aanpak. Het virus is er en zal er nog een tijdje zijn. Praat en overleg met elkaar. Wees je bewust welke consequenties jouw gedrag kan hebben voor de ander.

 

Samen bereik je meer!

 

Cliëntenraad Fokus

Ondernemingsraad Fokus

Raad van bestuur Fokus

 

 

Bericht 14 oktober 2020:

Vanaf heden dragen we bij alle dienstverlening en in de ADL-eenheid een mondkapje

We hebben de afgelopen periode gezien dat het dragen van een mondkapje in het dagelijks leven steeds normaler wordt. Fokus sluit zich bij die ontwikkeling aan. Omdat we zo veilig mogelijk willen werken en omdat ook het dragen van een mondkapje daaraan kan bijdragen, draagt de ADL-assistent vanaf heden tijdens de assistentieverlening en in de ADL-eenheid een mondkapje.

 

De ADL-assistent zal in principe een niet-medisch mondkapje gebruiken, tenzij de hygiënerichtlijnen het gebruik van een medisch mondkapje voorschrijven. Als er sprake is van een (verdenking van een) besmetting met het coronavirus wordt wel een medisch mondkapje gebruikt. Check de hygiënerichtlijnen en de corona-stappenplannen op deze site om te zien wanneer een medisch mondkapje moet worden gebruikt. Deze documenten worden in de loop van donderdag geactualiseerd en op site en portaal vervangen.

 

We zullen onze medewerkers zo spoedig mogelijk voorzien van de benodigde mondkapjes. Tot die tijd kunnen de reeds eerder geleverde mondkapjes gebruikt worden.

&nb