Huurtoeslag

Als cliënt van Fokus huurt u een woning van een woningcorporatie. Net als voor andere huurwoningen, is de huurtoeslagregeling van de Belastingdienst ook op Fokuswoningen van toepassing.

 

Wist u dat u meer huurtoeslag kunt krijgen omdat een Fokuswoning een aangepaste woning is? Ook kunt u in aanmerking komen voor huurtoeslag terwijl uw huur hoger is dan de maximale huur.

 

Hieronder leggen we hierover meer uit.

 

Uw rekenhuur is lager dan € 879,66

Als de rekenhuur van de woning onder de maximale huurgrens ligt van € 879,66 komt u in aanmerking voor huurtoeslag. Ook is het mogelijk een extra vergoeding bovenop uw huurtoeslag krijgen. De hoogte van de toeslag hangt af van uw inkomen, de rekenhuur, uw leeftijd en de samenstelling van uw huishouden. U vraagt de toeslag aan met het formulier 'verzoek bijzondere situatie huurtoeslag'.

 

Uw rekenhuur is hoger dan € 879,66

Als de rekenhuur van de woning hoger is dan de maximale huurgrens van € 879,66 heeft u normaal gesproken geen recht op huurtoeslag. Maar bij een aangepaste woning bestaat (mogelijk) toch recht op huurtoeslag. U kunt dit aanvragen bij de Belastingdienst, hieronder leest u hoe.

 

Huurtoeslagverklaring Fokus

De Belastingdienst en het ministerie hebben met Fokus een afspraak gemaakt dat een verklaring van Fokus voldoende is om aan te tonen dat u bent aangewezen op een (individueel) aangepaste woning. De huurtoeslagverklaring ontvangt u bij uw verhuizing of kunt u opvragen bij de Cliëntenadministratie van Fokus.

 

Hoe kunt u dit aanvragen bij de Belastingdienst?

U vraagt eerst op de normale manier huurtoeslag aan bij de Belastingdienst. Nadat u bericht heeft gekregen van de Belastingdienst, kunt u met het formulier 'Verzoek bijzondere situatie huurtoeslag' uw bijzondere situatie doorgeven. U kunt het formulier vinden op www.toeslagen.nl of opvragen bij de Belastingtelefoon. U kunt de huurtoeslagverklaring van Fokus bij uw verzoek of uw bezwaarschrift voegen. U stuurt deze stukken vervolgens naar: Belastingdienst/Toeslagen, antwoordnummer 21220, 6400 TG Heerlen.

 

Let op: voeg de verklaring niet bij uw aanvraag huurtoeslag! Bijlagen bij de aanvraag huurtoeslag worden door de Belastingdienst niet geaccepteerd.

 

Geen garantie

Een huurtoeslagverklaring van Fokus vormt uiteraard geen garantie dat u voor huurtoeslag in aanmerking zult komen. Voor meer informatie over huurtoeslag, kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800) 0543 of kijken op www.toeslagen.nl.

 

Notabene: aan genoemde bedragen kunnen geen rechten worden ontleend. Genoemde bedragen zijn d.d. 2024.