Kosten

De cliënt huurt de Fokuswoning van een woningcorporatie. Ondanks de extra vloeroppervlakte betalen cliënten de reguliere huur. De huurtoeslagregeling van de Belastingdienst is ook op Fokuswoningen van toepassing.
 

De gemeente (Wmo) betaalt meestal de kosten voor de individuele aanpassingen die in de woning moeten worden aangebracht. Voor meer informatie hierover kan contact gezocht worden met het Wmo-loket van de desbetreffende gemeente.

De kosten voor de ADL-assistentie worden vanuit een specifieke subisidieregeling betaald en rechtstreeks aan Fokus vergoed. Cliënten van Fokus hoeven geen eigen bijdrage over de assistentie van Fokus te betalen.

 

ADL-assistentie wordt alleen geboden in en om de ADL-woning. Indien u recht heeft op ADL-assistentie, heeft u geen recht op andere zorg ten laste van de Wet langdurige zorg. Op het moment dat u een indicatie voor ADL-assistentie wordt toegewezen, vervallen alle andere indicaties. Dit betekent dat u dan naast de ADL-assistentie voor andere zorg bent aangewezen op andere wettelijke regelingen, zoals de Wmo of zorgverzekeringswet (Zvw).