Programma
12.00 - 13.00 uur
Netwerklunch
13.00 - 13.05 uur
Opening door dagvoorzitter Eveline Brandt
13.05 - 13.20
'Eigen regie en het overheidsbeleid' door Okko Jongsma, voorzitter raad van bestuur Fokus
13.20 - 13.25
Videoboodschap Phillipe Pozzo di Borgo, 'de man achter' de film Intouchables
13.25 - 14.00 uur
'Welcome to the machine... (Mogen mensen met beperkingen zelf hun leven leiden?)' Door Jacqueline Kool, zelfstandig adviseur en publicist op het terrein van beeldvorming en participatie van mensen met een beperking. Kennismanager van Disability Nederland
14.00 - 14.45
Drie interactieve powersessies met achtereenvolgens:

- Lucie Claessen, programmadirecteur gehandicaptenzorg van de Inspectie voor Gezondheidszorg
- drs. Lineke Verkooijen, lector klantperspectief in ondersteuning en zorg bij Hogeschool Windesheim Flevoland
- Tom de Haas, consultant/adviseur publiek domein en auteur van diverse publicaties op het gebied van marktgericht werken in de zorg, eigen regie en klantmanagement in zorg en dienstverlening
14.45 - 15.15
Pauze
15.15 - 15.30
Vervolg powersessies, met:

- Lenie Scholten, wethouder namens GroenLinks in Eindhoven, met als portefeuille jeugd, welzijn en zorg
15.30 - 16.45
Rondetafel discussie onder leiding van Eveline Brandt met aan tafel Otwin van Dijk, Jacqueline Kool, Lucie Claessen, Lineke Verkooijen, Tom de Haas, Lenie Scholten en cliŽnt en ervaringsdeskundige Marieke van Gastel
16.45 - 18.00
Netwerkborrel en afsluiting

'Eigen regie’ is een veel gebruikt begrip in de discussies over de zorg in Nederland. Maar wat is eigen regie? En wat is er voor nodig om eigen regie in de zorg echt waar te kunnen maken? Hoe ver kan de eigen regie bovendien gaan? En is eigen regie de basis, het doel of een middel in de zorg?

 

Fokus maakt al veertig jaar eigen regie voor mensen met een zware fysieke beperking mogelijk, door assistentie bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL) te verlenen. Op afroep en op aanwijzing, 24 uur per dag, zeven dagen per week. Ter gelegenheid van dat veertig jarig bestaan organiseerde Fokus 24 november jongstleden het congres ‘De regie in eigen hand!’ een congres over het hoe en waarom van én de ervaringen met eigen regie in de zorg.  Klik hier voor een terugblik

 

 

Een terugblik

Een terugblik op 24 november 2014. Met de presentaties van de sprekers, een filmpje, foto's ťn de videoboodscjhap van Phillipe Pozzo di Borgo

Lees meer...


Voor meer informatie

Fokus

Postbus 6124

9702 HC Groningen

t. (050) 521 72 00
e. info@fokuszorgcongres.nl
i. www.fokuszorgcongres.nl