Huren van de woning

< Vorige pagina

 

Een Fokuswoning (officieel: ADL-clusterwoning) huurt u van een woningcorporatie. Bij de woningcorporatie kunt u ook terecht voor specifieke vragen, zoals de eventuele noodzaak om u in de betreffende gemeente als woningzoekende in te schrijven, de hoogte van de huur, eventuele servicekosten.

De huurovereenkomst staat op naam van degene die de assistentie van Fokus afneemt. De woningcorporatie legt met de huurder aanvullende afspraken vast over het verlaten van de Fokuswoning als u niet meer aan de voorwaarden voldoet. Bijvoorbeeld als u geen assistentie meer afneemt, niet meer in staat bent zelfstandig te wonen of wanneer de ADL-assistentie vanuit Fokus is beëindigd. Bij vertrek of overlijden van degene die de assistentie afnam, geldt voor de overige huisgenoten dat zij niet in de Fokuswoning kunnen blijven wonen. De corporatie biedt dan in samenwerking met Fokus hulp bij het vinden van een andere woning aan!

Als een Fokuswoning vrijkomt, biedt de woningcorporatie de woning opnieuw aan. De wachttijd verschilt sterk per project en per moment.