12 december 2014

Cliënten in een ADL-clusterwoning (Fokuswoning) met een omvangrijke aanvullende zorgvraag naast een indicatie voor ADL-assistentie, kunnen opteren voor het Wlz-overgangsrecht om de continuïteit van hun aanvullende zorg te garanderen, door hen de zorg vanuit één domein te bieden. VWS heeft in een factsheet de uitgangspunten hiervoor op een rijtje gezet. Hierin staat ook dat cliënten die het betreft, zich zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2015, dienen te melden bij het informatiepunt.

 

Factsheet VWS over Wlz-overgangsrecht naast ADL-assistentie

 

Uitgangspunt

Cliënten in een ADL-clusterwoning met een omvangrijke aanvullende zorgvraag naast een indicatie voor ADL-assistentie, kunnen opteren voor het Wlz-overgangsrecht om de continuïteit van hun aanvullende zorg te garanderen door hen de zorg vanuit één domein te bieden.

 

Welke cliënten betreft dit?:

Het betreft cliënten die op 31-12-2014 een indicatie hebben van het CIZ:

1. Met ADL-assistentie

2. Naast de ADL-assistentie 25 uur of meer individuele AWBZ-zorg in de vorm van verpleging, persoonlijke verzorging, en individuele begeleiding.

 

Volgens de cijfers van VWS gaat het om ongeveer 100 cliënten.

 

Het proces:

Melding bij informatiepunt

- Mensen met een indicatie zoals hierboven genoemd, kunnen zich per telefoon of per e-mail zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk vóór 1 januari 2015 melden bij het informatiepunt Wlz-overgangsrecht.

 

Bereikbaarheid informatiepunt Wlz-overgangsrecht:

https://www.zorgwijzer.nl/faq/veranderingen-in-de-zorg

Het Informatiepunt is bereikbaar:

• op werkdagen van 10 tot 17.00 uur

• telefoon 030 7897878

• e-mail wlz-overgangsrecht@iederin.nl

 

- Het informatiepunt noteert de inhoud van het besluit en toetst of aan de voorwaarden is voldaan. Indien de cliënt voldoet aan de hiervoor genoemde criteria, plaatst het informatiepunt deze mensen op de lijst met cliënten met een Wlz-profiel. Tevens informeert het informatiepunt de cliënt telefonisch hierover. Tot slot vraagt het informatiepunt direct toestemming om de gegevens van de cliënt door te geven aan het CIZ, het zorgkantoor en de SVB.

 

- Indien de cliënt akkoord is, dan krijgt de cliënt vervolgens van het CIZ een identiek indicatiebesluit (zoals dat geldig is op 31-12-2014 in functies en klassen en met daarin apart vermeld 24-uurs ADL assistentie) voor het jaar 2015. Hiermee kan de zorg die de cliënt gewend was in 2014 op een vergelijkbare wijze in 2015 worden voortgezet.

 

- De ADL-assistentie wordt via een Wlz-subsidieregeling bekostigd.

 

 

 

Meer nieuws