23 december 2011

Wijzigingen in herindicatietraject

VWS heeft vorige week besloten het onlangs ingezette herindicatietraject te wijzigen. Daarover hebben VWS en het CIZ maandag 19 december jl. een gezamenlijke brief aan alle cliënten verstuurd. Deze brief komt in de plaats van de brieven die hierover die 21 november jl. zijn verzonden.

Belangrijk
- Alle ADL-assistentie in en om de woning valt per 1-1-2012 onder de nieuwe aanspraak ADL-assistentie.

- Huidige cliënten behouden al hun oude indicaties voor assistentie die daarbuiten valt.
Dat kan betekenen dat zij ook over indicaties voor handelingen in en om de woning beschikken, naast de indicatie voor de aanspraak. Dat is een voortzetting van de situatie in 2011.

- De nieuwe aanspraak is zorg in natura, zoals dat nu ook het geval is. De indicatie voor deze aan­spraak wordt niet in uren of klasse uitgedrukt. Cliënten kunnen gewoon alle assistentie afnemen die zij nodig hebben.

Wijzigingen in de wachtlijstregistratie
Per 1-1-2012 eindigt de subsidieregeling ADL-assistentie. Daarmee eindigt ook de centrale, landelijke wachtlijstregistratie door het College voor zorgverzekeringen (CVZ). De registratie van het CVZ wordt door de aanbieders overgenomen. Het CVZ zal wachtlijstkandidaten hier binnenkort over informeren.

Per 1 januari a.s. houdt Fokus een eigen registratie bij voor een Fokuswoning. Datzelfde geldt voor de Osiragroep (voor hun beide clusters in Amsterdam) en de Stichting Wassenaarse Zorg (voor hun cluster in Wassenaar). Voor Fokus zal het Servicepunt nieuwe cliënten (SNC) de registratie gaan bijhouden.

 

 

Meer nieuws