27 september 2011

Voortgezet Algemeen Overleg Tweede Kamer 28 september

Het Voortgezet Algemeen Overleg (VAO) over de toekomst van het ADL-clusterwonen zal woensdag 28 september om 19.30 uur in de Tweede Kamer plaatsvinden. Het VAO is het vervolg op het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie van 14 september jongstleden. In een VAO kunnen moties worden ingediend. Klik hier voor een verslag van het debat van 14 september.

Het VAO is live te volgen via Politiek24 en www.tweedekamer.nl.

 

In aanloop naar het VAO van 28 september heeft Fokus alle betrokken Kamerleden een korte update gestuurd van de stand van zaken. Klik daarvoor hier.

 

De staatssecretaris heeft 27 september een brief naar de Kamer gestuurd met een toelichting over de voorhangprocedure voor ADL-assistentie. Deze brief zal tijdens het VAO mogelijk aan de orde komen. Fokus stelt dat het jammer is dat de staatssecretaris in deze brief, in tegenstelling tot mededelingen gedaan tijdens het AO,  onduidelijkheid laat bestaan over een eigen bijdrage per 2014. Verder is het wat Fokus betreft een gemiste kans dat ze in de brief de zakelijke inhoud van de aanwijzing aan de Nza niet eenvoudigweg puntsgewijs en helder uitwerkt en daarmee de resterende vragen van Kamerleden onbeantwoord laat. Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.

 

 

Meer nieuws