27 maart 2014

Als de kabinetsplannen doorgaan komt er per 2015 een subsidieregeling voor de ADL-assistentie van Fokus in de Fokuswoningen. Die bestaat uit het huidige pakket (persoonlijke verzorging, verpleegtechnische handelingen en hand- en spandiensten), in en om de woning op afroep en aanwijzing. Precies zoals nu. Klik hier voor een eerder nieuwsbericht.

 

Voor verpleging en verzorging buiten de deur en voor verpleegkundige handelingen die Fokus niet biedt, komt er de mogelijkheid gebruik te maken van de nieuwe aanspraak Thuisverpleging (ook wel wijkverpleging genoemd) in de Zorgverzekeringswet. Op 24 maart liet de staatssecretaris weten dat dat ook in de vorm van een pgb mogelijk zal zijn, mits de cliënt aan een aantal voorwaarden voldoet. Een goed bericht voor die Fokuscliënten die nu een aanvullend AWBZ-pgb hebben voor verzorging/verpleging voor bijvoorbeeld  onderweg of op een andere locatie dan de eigen woning. De functie Begeleiding gaat over naar de WMO/gemeente, die valt niet onder de aanspraak wijkverpleging.

 

Al met al lijkt het erop dat voor Fokuscliënten veel bij het oude blijft en dat is goed nieuws!

 

Klik hier voor de desbetreffende Kamerstukken.

 

 

 

Meer nieuws