30 mei 2013

Tijdelijke Aanspraak ADL-assistentie wordt verlengd

Op 27 mei heeft staatssecretaris Van Rijn van volksgezondheid, welzijn en sport (VWS) de Tweede Kamer in een brief laten weten dat hij de huidige tijdelijke Aanspraak ADL-assistentie verlengd. Dit betekent dat er per 1 januari 2014 géén definitieve Aanspraak ADL-assistentie zal zijn, maar dat de bestaande situatie wordt voortgezet. Door het verlengen van de huidige tijdelijke Aanspraak ADL-assistentie, zal er voor cliënten van Fokus vooralsnog niets veranderen! Klik hier voor de brief van de staatssecretaris.

 

Geen einddatum

De staatssecretaris heeft de Kamer laten weten tot verlenging van de tijdelijke regeling te hebben besloten, omdat hij eerst meer duidelijkheid wil over de hervorming van de langdurige zorg en pas daarna wil discussiëren met de Kamer over de inhoud van de bovengenoemde rapporten en de positionering van de ADL-assistentie. Tot nader orde zet VWS de bestaande situatie voort en noemt geen einddatum. ADL-assistentie blijft in de overgangsperiode een levering in natura.

 

Wat betekent deze verlenging concreet?

Het verlengen van de huidige tijdelijke Aanspraak ADL-assistentie betekent voor cliënten van Fokus concreet dat:

- cliënten gebruik kunnen blijven maken van ADL-assistentie op de manier zoals nu gebruikelijk is;

- de indicaties van cliënten die nu lopen tot 1 januari 2014 ambtshalve in opdracht van VWS door het CIZ worden verlengd, waarbij cliënten houden wat op 31 december 2013 in hun indicatie staat. Ambtshalve betekent dat er geen indicatiebezoek nodig is;

- eventuele indicaties voor andere extramurale AWBZ-zorg worden eveneens ambtshalve verlengd;

- er vooralsnog gedurende de overgangsperiode geen sprake is van een eigen bijdrage voor ADL-assistentie.

 

Nog geen nieuwe datum Algemeen Overleg vaste Kamercommissie

23 mei jongstleden zou er een Algemeen Overleg (AO) tussen de staatssecretaris en de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport plaatsvinden over het Fokuswonen. In verband met een spoeddebat over fraude in de zorg is dat AO uitgesteld. Er is nog geen nieuwe datum gepland. Onduidelijk is of dat nog voor het zomerreces gaat gebeuren. Zodra we een nieuwe datum weten, zullen we dat op deze site publiceren. 

 

 

Meer nieuws