15 september 2011

Stand van zaken na Algemeen Overleg 14 september

Het Algemeen Overleg van de Vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van gisteren 14 september jl. is door veel cliënten van Fokus bezocht. De belangstelling was zo groot, dat behalve in de vergaderzaal er ook in twee ruimten elders in het Kamergebouw enkele tientallen cliënten het debat volgden. Bovendien keken zoín veertig cliënten het debat live in een door Fokus geregelde zaal vlakbij het Binnenhof. De massale aanwezigheid bij het debat maakten indruk op de Kamerleden en staatssecretaris, zo maakten zij duidelijk in hun betogen. Indruk hebben ook alle verhalen van cliënten gemaakt. Grote dank aan cliënten voor die enorme betrokkenheid en inzet!

Pakket blijft intact
Het debat werd scherp gevoerd door de betrokken Kamerleden. Duidelijk werd dat alle partijen blij zijn dat de staatssecretaris met de brief van 9 september tegemoet komt aan de wens de toekomst van het Fokuswonen op een goede manier te regelen. Tijdens het debat werden de in de genoemde brief geformuleerde maatregelen bevestigd. Belangrijkste conclusie is dan ook dat het huidige pakket ADL-assistentie, bestaande uit assistentie bij persoonlijke verzorging, verpleging en hand- en spandiensten intact blijft, met 24 uurs assistentie op afroep. Dat wordt geregeld in een speciale aanspraak in de AWBZ. Ook de huidige pgbís van cliënten blijven tot 1 januari 2014 gegarandeerd. En dat is iets waar we ontzettend blij mee zijn! De staatssecretaris noemde Fokus als voorbeeld van een gepassioneerde dienstverlener.

Kwaliteit
Met het oog op de toekomst benoemde de staatssecretaris kwaliteit als belangrijk onderwerp. Uiteraard onderstrepen we het grote belang daarvan. Niet voor niets is de kwaliteit van de assistentieverlening op dit moment al één van de speerpunten voor de komende jaren. En is de cliënttevredenheid dé Fokusnorm voor de kwaliteit van de assistentieverlening.

Groei mogelijk
Positief vinden we ook dat de staatssecretaris nadrukkelijk aangaf dat groei mogelijk blijft. Dat is goed nieuws voor alle mogelijke toekomstige bewoners van een ADL-clusterwoning! Dat de staatssecretaris daarbij naast Fokus, SWZ en Osira ook andere aanbieders de ruimte wil geven, is een ontwikkeling die we eveneens toejuichen.

Financiering
De toezeggingen over de financiering lijken voldoende, in ieder geval voor de periode tot 2014.

Punten op de i
Omdat de staatssecretaris haar brief van 22 juni sterk heeft gewijzigd, vinden Kamerleden en Fokus het nodig dat het plan nog eens goed en duidelijk wordt samengevat. Temeer omdat de staatssecretaris in het debat onduidelijkheden schiep en tegengestelde mededelingen deed. Daarom zou er een nieuwe concept-opdracht aan NZa en CVZ moeten komen.

Uitstel nodig?
Diverse partijen hebben gisteren uitstel bepleit om zo de overgang naar de AWBZ op een goede manier te kunnen voorbereiden. De staatssecretaris hield echter vast aan een overgang per 1 januari 2012. Fokus vindt dat de zaken voor 2012 duidelijk moeten zijn geregeld. De overgang kan, onder de voorwaarde dat deze zonder overlast en onduidelijkheid voor cliënten kan verlopen. De vraag is of dat op deze korte termijn kan. Wij zullen er alles aan doen om dat te realiseren, in overleg en samenspraak met alle betrokken partijen.

Indicatie
In het debat kwam de noodzaak voor een hernieuwde indicatieronde aan de orde. Wij zouden dat zeer onwenselijk vinden, omdat iedereen recent net opnieuw geïndiceerd is. Gelukkig liet ook de staatssecretaris zich in dergelijke bewoordingen uit. VWS heeft ons laten weten de cliënten daar Ďzo min mogelijkí mee te zullen belasten.

Geen eigen bijdrage
De staatssecretaris heeft tijdens het Algemeen Overleg gezegd dat voor de nieuwe aanspraak voor het ADL-clusterwonen binnen de AWBZ geen eigen bijdrage zal gaan gelden.

Hoe verder? Nieuwe moties aangekondigd
Een aantal Kamerleden heeft gevraagd om een zogenoemd Voortgezet Algemeen Overleg (VAO). In een dergelijk overleg kunnen ook moties worden ingediend. De verwachting is dat dit ook zal gebeuren, want de Kamerleden Wolbert (PvdA) en Wiegman (CU) hebben een motie aangekondigd. Zodra bekend is wanneer dat VAO wordt gehouden, informeren we u daar over. We verwachten dat dit op korte termijn zal zijn.

Voor huidige cliënten verandert niets
Tot slot benadrukken we graag dat de staatssecretaris gisteren meermalen heeft gesteld dat voor huidige cliënten niets zal veranderen en dat de huidige pgbís tot 1 januari 2014 eveneens gegarandeerd zijn. Dat is belangrijk en goed nieuws!

 

 

Meer nieuws