14 januari 2014

Staatssecretaris stuurt brief over Fokuswonen naar Kamer

Staatssecretaris van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft vandaag, dinsdag 14 januari 2014, een voortgangsbrief over de toekomst van het Fokuswonen naar de Tweede Kamer gestuurd. In de brief geeft de staatssecretaris aan in overleg met Fokus en de Cliëntenraad Fokus tot een passende oplossing voor de toekomst te zullen komen. Hij schrijft onder andere: 'Bij het uitwerken van mijn toezegging wil ik regelen dat het Fokus-concept, dat op dit moment wordt bekostigd via een tijdelijke aanspraak in de AWBZ, ook in de toekomst (zonodig via een specifieke regeling) in stand kan blijven. Voor de zorg die Fokus niet levert, ligt het in de rede dat deze in de toekomst geleverd kan worden vanuit de Wmo en Zvw'. Hij sluit daarbij aan op de wensen van de Kamer, zoals geuit in het Algemeen Overleg (AO) over de hervorming van de langdurige zorg van medio december 2013. In de brief geeft de staatssecretaris aan dat hij medio februari 2014 meer duidelijkheid over het hoe en wat verwacht te kunnen geven.

 

In de brief informeert de staatssecretaris de Kamer eveneens over de vervolgrapportage van de Inspectie voor de gezondheidszorg (IGZ) naar de kwaliteit van de dienstverlening door Fokus. Van Rijn geeft aan dat die vervolgrapportage positief is en dat Fokus thans aan de wet- en regelgeving voldoet. Als bijlage heeft de staatssecretaris het IGZ-vervolgrapport aan de Kamer gestuurd.

 

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris en het IGZ-vervolgrapport.

 

Klik hier voor de zienswijze van Fokus op het IGZ-vervolgrapport.

 

Klik hier voor de zienswijze van de Cliëntenraad Fokus op het IGZ-vervolgrapport.

 

 

Meer nieuws