07 november 2013

Staatssecretaris presenteert plannen hervorming langdurige zorg

De staatssecretaris heeft woensdag 6 november in een brief aan de Tweede Kamer zijn plannen voor invulling van de hervorming van de langdurige zorg gepresenteerd. In een bijlage bij de brief heeft hij tevens de hoofdlijnen geschetst hoe hij de toekomstige financiering van het Fokuswonen (vanaf 2015) ziet. Hij wil de ADL-assistentie als integraal pakket onderbrengen in de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz, de opvolger van de huidige AWBZ). In dat pakket zit alle zorg die mensen in instellingen krijgen, dus ook bijvoorbeeld de huishoudelijke zorg en assistentie buiten de woning. De staatssecretaris heeft in de brief gezegd dat hij van plan is een overgangsrecht te treffen voor cliënten die nu al in een Fokuswoning wonen, maar die niet aan de toelatingscriteria voor de nieuwe wet zouden voldoen. De exacte gevolgen van de plannen zijn nog onduidelijk. We hopen daar op korte termijn meer over te weten te komen. We zullen op korte termijn onze inhoudelijke reactie op de plannen geven en op onze website plaatsen.

 

De brief van de staatssecretaris komt wellicht vanmiddag, donderdag 7 november, aan de orde in het Algemeen Overleg van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, welzijn en sport. Het AO is van 14.00 – 18.00 uur in de Troelstrazaal. U kunt het overleg via de website van de Tweede Kamer volgen  (kiezen voor Troelstrazaal).

 

U kunt de brief van de staatssecretaris en de bijbehorende bijlagen hier downloaden. 

 

 

 

Meer nieuws