30 juni 2011

Persbericht kabinetsplannen stuiten op veel weerstand

Veel steun voor Fokuswonen

Plannen van het kabinet om het Fokuswonen vanaf januari 2012 vanuit de AWBZ te financieren, roepen veel weerstand op. Dit blijkt wel uit de petitie die dinsdagmiddag 28 juni aan de Vaste Kamercommissie van VWS is aangeboden. De petitie is aangeboden door een afvaardiging van de Cliëntenraad Fokus en de directie van Fokus.

De toekomst van het Fokuswonen wordt bedreigd door plannen van het kabinet om de speciale subsidieregeling op te heffen en het Fokuswonen vanaf 1 januari 2012 uit de AWBZ te financieren. Zonder speciale regelingen past het Fokuswonen niet in de AWBZ en vervalt de 24-uurs beschikbaarheid van hulp op afroep. Een groot deel van de cliënten zal dan moeten verhuizen naar een verpleeg- of verzorgingshuis.

De afgelopen twee maanden zijn maar liefst 34.000 handtekeningen binnengehaald om de politiek ervan te overtuigen dat het Fokuswonen in deze vorm behouden moet blijven. De eerste resultaten van deze steunactie zijn al zichtbaar: zo heeft Kamerlid Agnes Wolbert (PvdA) een spoeddebat aangevraagd en heeft Renske Leijten (SP) de voorhang gestuit.

PvdA-Kamerlid Agnes Wolbert wil een spoeddebat, omdat het plan van de staatssecretaris in strijd is met een eerder aangenomen motie. Nog in april heeft de Tweede Kamer de motie Wolbert (PvdA), Venrooy (VVD) en Agema (PVV) Kamerbreed aangenomen, waarin de staatssecretaris wordt opgeroepen het Fokuswonen te laten voortbestaan als zij de financiering wenst te veranderen. Het spoeddebat vindt plaats op 14 september 2011.

 

 

Meer nieuws