04 juni 2014

De staatssecretaris heeft 3 juni in een brief aan de Tweede Kamer antwoord gegeven op een reeks vragen die Kamerleden hem stelden over de wijze waarop het Fokuswonen in de toekomst zal worden gefinancierd als de AWBZ per 2015 zal ophouden te bestaan. In die brief valt onder andere te lezen dat ook in de nieuwe subsidieregeling geen eigen bijdrage zal gelden voor het Fokuswonen!

 

Er komt een subsidieregeling die nauw aansluit bij de regeling zoals die nu is, waardoor de 24 uurs assistentie op afroep en aanwijzing van de cliënt kan blijven bestaan. De subsidieregeling is als 'permanente opvolger' van de huidige AWBZ-aanspraak ADL-assistentie bedoeld. De inhoud van het assistentiepakket en de indicatievereisten blijven ongewijzigd. De koppeling tussen huur van de woning en de ADL-assistentie van de aanbieder in het Fokusproject blijft eveneens ongewijzigd, omdat daarmee de continuïteit van de 24 uurs assistentie op afroep gewaarborgd wordt.

 

Voor assistentie die Fokus nu niet biedt en waarvoor cliënten een beroep doen op de Wmo (voor huishoudelijke hulp) of de AWBZ (voor assistentie buiten de woning en voor bepaalde verpleegkundige handelingen in de woning) kan de cliënt na 1 januari 2015 een beroep doen op de Wmo en de Zorgverzekeringswet. Voor die vormen van hulp  kan een PGB worden verkregen.

 

Tenslotte sluit de staatssecretaris aan bij de waarderende woorden van de inspectie over de inspanningen en resultaten van het verbetertraject dat Fokus inzette naar aanleiding van de eerdere Kwaliteitstoets van de inspectie. In de komende maanden zal het ministerie verder overleggen met de Cliëntenraad en het bestuur van Fokus over de vormgeving van de nieuwe subsidieregeling, die ongewijzigde voortzetting van de unieke dienstverlening van Fokus aan mensen met een zware lichamelijke beperking mogelijk maakt.

 

Klik hier voor de brief en de antwoorden op de Kamervragen van de staatssecretaris

 

 

 

Meer nieuws