15 februari 2013

Fokusproject Leidschendam - Voorburg gaat niet door

Vanaf 2008 hebben de gemeente Leidschendam-Voorburg, woningcorporatie Vidomes, Fokus en Stichting Platform Gehandicapten samengewerkt aan de realisatie van een Fokusproject, bij de Weidestraat in Leidschendam. De bouw van het complex met de zestien woningen waar mensen met een lichamelijke handicap zelfstandig kunnen wonen, is al vergevorderd. Groot is dan ook de teleurstelling nu blijkt dat Fokus zich genoodzaakt voelt  zich terug te trekken uit het project. 

 

 

Waarom trekt Fokus zich terug?

De belangrijkste reden dat Fokus zich terugtrekt uit dit project, is dat er onvoldoende toekomstige kandidaat-bewoners zijn overgebleven om dit Fokusproject - met zestien woningen en 24-uurs dienstverlening op afroep - te kunnen realiseren en op een verantwoorde wijze te blijven exploiteren. Kandidaten die op de wachtlijst staan hebben zich om diverse redenen teruggetrokken. Okko Jongsma, algemeen directeur van Fokus: “We kunnen nu toekomstige bewoners in Leidschendam geen continuïteit van de 24-uurs dienstverlening op afroep garanderen en dat is de reden dat we nu deze beslissing moeten nemen. Die betreuren wij in hoge mate. In eerste plaats voor de kandidaten die er waren, en daarnaast voor de samenwerkingspartners. Uiteraard zijn we bereid de gewijzigde plannen van de andere partners te ondersteunen, door bijvoorbeeld te blijven adviseren over de bouw/afbouw van de aangepaste woningen en bij het zoeken naar mogelijk andere zorgaanbieder.”

 

Zelfstandig wonen belangrijk

Wethouder Heleen Mijdam: “De gemeente betreurt het dat Fokus zich heeft moeten terugtrekken uit het project. Leidschendam-Voorburg is een aantrekkelijke groene woonstad met veel aandacht voor gevarieerde woonmilieus en goede voorzieningen. Wij vinden het belangrijk dat inwoners zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en hebben daarom samen met onze partners hard gewerkt om dit Fokusproject te realiseren. Omdat de woningen er al bijna staan, kijken de gemeente en Vidomes samen naar andere mogelijkheden om de woningen toch beschikbaar te houden voor mensen met een lichamelijke handicap, met goede zorg en dienstverlening op maat.”

 

 

Teleurstelling overheerst

Directeur Yvonne van der Brugge van Vidomes benadrukt haar teleurstelling: “Dit was het eerste project dat zonder bouwsubsidie van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ), door Vidomes en gemeente gezamenlijk gefinancierd en gerealiseerd zou worden. In de jaren daaraan voorafgaand is er een langdurige lobby gevoerd voor een Fokusproject in deze gemeente, onder meer door de Stichting Platform Gehandicapten Leidschendam-Voorburg. Ook voor de cliënten is dit zonder meer een grote teleurstelling. Daarnaast komt dit besluit op een moment dat al veel investeringen al zijn gedaan en de bouw al volop bezig is, wat betekent dat Vidomes en de gemeente op zoek moeten naar een andere zorgpartij. Zo kunnen we hopelijk alsnog een goede invulling geven aan deze bijzondere woningen.“

 

Alternatieve bestemming wordt bekeken

Omdat de bouw van de zestien aangepaste woningen al bezig is en de woningen aangepast zijn ten behoeve van mensen met een lichamelijke handicap, gaan gemeente en Vidomes kijken naar een alternatieve bestemming. Zij gaan in gesprek met andere zorgaanbieders en onderzoeken de mogelijkheid om de woningen aan te bieden voor een bredere groep mensen met een handicap, met daarbij een passende zorgondersteuning. Fokus heeft aangeboden ook bij het verdere verloop van bouw en afbouw van de woningen te willen adviseren en haar specifieke deskundigheid met betrekking tot bouwen voor een specifieke doelgroep op deze manier beschikbaar wil blijven stellen.

 

 

Carine Schaap, voorzitter Platform Gehandicapten geeft aan blij te zijn dat de gemeente en Vidomes zoeken naar alternatieven waarbij de woningen toch beschikbaar kunnen blijven voor lichamelijk gehandicapten.

 

 

Fokus zoekt met de kandidaten op de wachtlijst een passende oplossing. Zij kunnen hun belangstelling kenbaar maken voor de woningen bij de Weidestraat in een andere zorgconstructie of zich aanmelden voor een Fokuswoning in een van de andere nabijgelegen Fokusprojecten.

 

 

Het project

De zestien woningen maakt deel uit van het project De Gilden. Er worden in dit project diverse appartementen en herenhuizen gebouwd met speciale aandacht voor duurzaamheid, buitenruimtes, een klassieke uitstraling en een mooie groene omgeving. De zestien woningen zijn aangepaste, rolstoeldoorgankelijke en gelijkvloerse woningen met extra oppervlakte. Vidomes en de gemeente zijn nu aan het bekijken of ze deze woningen als normale zorgwoningen kunnen verhuren, al dan niet in samenwerking met een andere zorgpartij.

 

 

 

Meer nieuws