04 mei 2011

Cliëntbijeenkomsten over AWBZ

Fokus en de AWBZ is volop onderwerp van gesprek. Op diverse fronten zijn we actief om de toekomst van het Fokuswonen op een goede manier te waarborgen. Naast overleg met het ministerie en politieke partijen in de Tweede Kamer, is er ook de actie Ďsteun het Fokuswonení. Aangezien de ontwikkelingen elkaar snel opvolgen en we de komende periode meer duidelijkheid verwachten over de toekomst, organiseren we in mei en juni een reeks informatieve bijeenkomsten voor cliënten van Fokus.

 

In die bijeenkomsten willen we u bijpraten over de stand van zaken en de toekomst. Uiteraard krijgt u dan ook uitgebreid de gelegenheid al uw vragen te stellen en opmerkingen te plaatsen. Ook over de vraag hoe we kunnen bereiken wat we willen: Fokus moet blijven wat het is! 

 

We willen u vragen te laten weten of u komt en zo ja welke bijeenkomst uw voorkeur geniet. Ook vragen we een tweede voorkeur aan te geven, voor het geval er voor een bijeenkomst meer belangstellenden dan plaatsen zijn. Mocht dat het geval zijn, dan ontvangt u daarover uiteraard bericht. Klik hier om te zien op welke locatie de bijeenkomst gehouden wordt.

 

 

 

 

Meer nieuws