17 november 2011

Bouwplan Heerenveen Eiland Nieuwburen door gemeenteraad

De realisatie van het nieuwe Fokusproject in Heerenveen is een belangrijke stap dichterbij gekomen. De gemeenteraad heeft 14 november jongstleden namelijk het voorstel aangenomen om het bouwplan voor Eiland Nieuwburen zonder wijzigingen te accepteren.  Aan het besluit ging een stevige politieke discussie vooraf. Alle raadsleden gaven daarbij blijk van grote betrokkenheid en er werd ook meerdere malen aangeven dat niet het Fokusproject onderwerp van discussie was, maar meer het hele bouwproject als zodanig (wat betreft omvang, hoogte en locatie). 

Op de publieke tribune zaten onder andere vertegenwoordigers van Fokus, enkele potentiële cliënten en hun familie, oud-raadsleden en een oud -wethouder, om het proces te ondersteunen.

 

Het is nu wachten op de uiteindelijke bouwvergunning en op verstrijken van de beroepsrermijn (week 3/2012). Eer voor dit resultaat komt vooral toe aan De Aanzet, betrokkenen van Accolade en de wethouder. 

 

Klik hier voor meer informatie over het nieuwe Fokusproject


 

 

Meer nieuws