11 september 2012

Bezoeken inspectie aan Fokusprojecten

De inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) heeft in de afgelopen maanden bezoeken gebracht aan een achttal Fokusprojecten om een beeld te krijgen van de dienstverlening van Fokus. De inspectie heeft in elk project gesproken met cliënten, ADL-assistenten, locatiemanagers, regiomanagers en het bestuur van Fokus. De bevindingen van de IGZ zijn verwerkt in rapportages per bezoek. Binnenkort zal de IGZ het onderzoek afronden met een brief aan Fokus.

 

Uit de rapportages blijken verschillende aandachtspunten. Fokus heeft daar inmiddels op gereageerd met maatregelen en acties, zowel plaatselijk als Fokusbreed. Fokus heeft er vertrouwen in met dit verbetertraject de door de IGZ gesignaleerde aandachtspunten afdoende aan te kunnen pakken. Bij de verbeteracties  gaat het soms om nieuw beleid of werkwijzen, maar vaker om een betere uitvoering van het huidige beleid in de praktijk.

 

 

Meer nieuws