14 juli 2018

In De Gelderlander van 11 juli is een artikel verschenen over onvrede onder een deel van de cliënten in Nijmegen. Klik hier voor het artikel.

 

Fokus heeft in een reactie op vragen van De Gelderlander onderstaande verklaring gegeven:

 

We zijn ons bewust van de situatie die ontstaan is in Nijmegen en over de onvrede die bij een deel van de cliënten leeft. We erkennen dat er grieven zijn en bieden onze excuses aan voor de problemen die sommige cliënten ondervinden. We realiseren ons dat we hard moeten werken aan het wegnemen van de onvrede, en doen dit graag in nauwe samenspraak met de cliënten.

 

Fokus is een organisatie die zich al ruim veertig jaar inzet om gewoon wonen voor mensen met een fysieke beperking mogelijk te maken. Dat doen we door assistentie te bieden bij de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL). Zodat cliënten gewoon en in alle vrijheid kunnen wonen en leven. We ondernemen alles wat mogelijk en reëel is om de dagelijkse ADL-assistentie te verlenen aan onze 52 cliënten in Nijmegen. De medewerkers van Fokus, zowel in Nijmegen als daarbuiten, werken dagelijks en 24 uur per dag met hart en ziel voor onze cliënten. We zijn veelvuldig en respectvol in gesprek met onze cliënten en hechten veel waarde aan een goede samenwerking in de dagelijkse dienstverlening. Dat gaat op heel veel plekken heel goed en naar ieders tevredenheid. Dat is ook vastgelegd in beleid, maar zit vooral in ons hart.

Het aantal voor mensen met een fysieke beperking beschikbare (aangepaste) woningen in Nijmegen en daarbuiten is beperkt. We delen de mening dat dit aantal woningen uitgebreid zou moeten worden, maar tegelijkertijd is dat niet iets wat Fokus kan oplossen. Fokus is niet de enige optie voor mensen met een fysieke beperking. Met een pgb kan men ook op alternatieve wijze huisvesting en ondersteuning regelen. Ook zijn er andere vormen van zorg waarop men een beroep kan doen.

De landelijke overheid heeft besloten dat het niet mogelijk is bovenop de ADL-assistentie nog een pgb in te zetten voor aanvullende ADL-assistentie in en om de woning, omdat het dan een dubbele verstrekking zou zijn. Een pgb kan wel worden gebruikt voor assistentie buiten de woning. En dat gebeurt ook veelvuldig. Fokus werkt hierbij goed samen met andere zorgpartijen om de beste zorg voor onze cliënten te kunnen bieden.

 

In Nijmegen wonen 52 cliënten in een Fokuswoning. Met drie van hen is de dienstverleningsovereenkomst opgezegd. In verband met de privacy van de betrokkenen kunnen we niet per persoon aangeven waarom de overeenkomst is opgezegd. In algemene zin is het zo dat een mogelijke reden voor het beëindigen van de dienstverlening (door cliënt of door Fokus) een veranderende zorgvraag is, waarbij een cliënt meer en vaak een andere soort zorg nodig heeft, vaak door een progressieve ziekte, dan door Fokus kan worden geboden. Een andere mogelijke (incidenteel voorkomende) reden voor beëindigen van de dienstverlening kan zijn dat een cliënt weigert samen te werken met het team van ADL-assistenten. Dat maakt het onmogelijk de dienstverlening op een goede manier uit te voeren.

 

Dat er onvrede is onder een deel van de cliënten in Nijmegen betreuren wij. We werken aan een oplossing en zullen daarover komende periode in gesprek gaan met de cliënten, de wethouder, onze medewerkers en andere betrokkenen.

 

 

 

 

Meer nieuws