11 juni 2013

Algemeen Overleg Tweede Kamer over Fokuswonen op 19 juni

In vervolg op eerdere berichtgeving kunnen we melden dat het overleg van de  vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede Kamer over het Fokuswonen zal plaatsvinden op woensdag 19 juni aanstaande. Het begint om 10.00 uur. Het overleg zou eerder op 23 mei plaatsvinden, maar is toen uitgesteld in verband met een spoeddebat over fraude in de zorg.

 

Op de agenda van 19 juni staan de volgende onderwerpen:

- de uitstelbrief van de staatssecretaris over de toekomstige financiering van ADL-assistentie

- de kwaliteitstoets van de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) over Fokus

- de koppeling tussen huur en dienstverlening.

 

We verwachten met name discussie over het eerste punt, waarover de staatssecretaris in een overleg over de langdurige zorg op 10 juni jongstleden aan de Kamer nog een nadere brief heeft toegezegd.

 

De vergadering is openbaar en dus toegankelijk voor belangstellenden. Deze zal 19 juni van 10.00 – 12.30 uur plaatsvinden in een nader te bepalen zaal in het gebouw van de Tweede Kamer in Den Haag. De vergadering is ook live te volgen via www.tweedekamer.nl (links bovenaan de website vindt u ‘commissiezalen’; zoek vervolgens de commissievergadering VWS).

 

 

 

Meer nieuws