17 juni 2013

Algemeen Overleg Tweede Kamer 19 juni opnieuw uitgesteld

Het voor 19 juni geplande Algemeen Overleg (AO) van de vaste Kamercommissie voor volksgezondheid, welzijn en sport is opnieuw uitgesteld. Het AO zal nu vermoedelijk in september plaatsvinden.

 

In het debat over de langdurige zorg van vorige week hebben PvdA en VVD de staatssecretaris per motie verzocht voor een aantal bijzondere groepen (waaronder voor het Fokuswonen) vóór 1 september helderheid te verschaffen over de vraag of deze uit de kern-AWBZ of uit de Wmo gefinancierd zullen worden. De staatssecretaris heeft die helderheid toegezegd. Reden voor de Kamer om het geplande AO uit te stellen totdat er een brief daarover van de staatssecretaris zal verschijnen, om dan integraal over het  Fokuswonen, inclusief dus de toekomstige financiering, te kunnen spreken. In de Kamer is overigens politieke steun aan het ontstaan voor een AWBZ-financiering van het Fokuswonen.

 

 

 

Meer nieuws