14 mei 2013

Adviezen CVZ en NZa naar VWS, 23 mei algemeen overleg in Tweede Kamer

De huidige overgangsregeling met betrekking tot de financiering van het Fokuswonen eindigt op 1 januari 2014. Het is op dit moment nog onduidelijk wat de staatssecretaris zal besluiten over de financiering van het Fokuswonen in de toekomst. De staatssecretaris heeft afgelopen periode de daartoe door zijn voorgangster gevraagde adviezen van het CVZ en NZa ontvangen.

 

Het College van zorgverzekeringen (CVZ) heeft geadviseerd over de financiering van ADL-assistentie per 2014. Belangrijk is dat het CVZ adviseert het samenhangende pakket van 24-uurs-zorg op afroep binnen de AWBZ onder te brengen. Daarmee zijn wij het eens. Klik hier voor het volledige rapport.

 

Daarnaast heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor de staatssecretaris de opbouw van de kostprijs van het Fokuswonen onderzocht. Klik hier voor het rapport.

 

Mogelijk dat rond of tijdens het Algemeen Overleg van de vaste commissie voor volksgezondheid, welzijn en sport, op 23 mei 2013, meer duidelijkheid ontstaat over de toekomstige financiering. Via onder andere deze site houden we u op de hoogte. Het Algemeen Overleg van de Kamercommissie op 23 mei is van 10.00 - 12.00 uur in de Klompezaal van het Kamergebouw en is openbaar. Het overleg is ook te volgen via www.tweedekamer.nl (links bovenaan onder 'commissiezalen' kijken en dan 'commissievergadering VWS' zoeken).

 

 

Meer nieuws