Header

Veel gestelde vragen en antwoorden Fokus en het coronavirus

Laatst bijgewerkt op 25 maart, 13.30 uur

 

Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen m.b.t. corona op een rijtje. Let op: de ontwikkelingen gaan dusdanig dat de antwoorden ook kunnen wijzigen. Deze Q&A wordt indien nodig bijgewerkt. Check ook de updates op deze website.

 

Op deze pagina zijn de vragen verdeeld in algemeen, cliënt en medewerker. Scroll verder naar beneden voor de verschillende rubrieken.

 

Algemeen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het coronavirus?

De meeste mensen die het coronavirus hebben krijgen griepachtige verschijnselen, luchtwegklachten en koorts. Bij verreweg de meeste mensen blijft het bij milde klachten.

 

Hoe weet je of je genezen bent van het coronavirus (COVID-19)?

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten. Medewerkers kunnen dan ook weer hun werkzaamheden hervatten. Kijk voor meer informatie over wat je moet doen als je denkt dat je het virus mogelijk hebt onder ‘Ik ben cliënt’ of ‘Ik ben medewerker’ op deze pagina.

 

Wat is de algemene lijn van Fokus m.b.t. het coronavirus?

Fokus volgt de adviezen van RIVM en GGD en staat in nauw contact met hen. In al ons handelen staat de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers voorop. Hierbij is er altijd sprake van maatwerk per situatie/project, waarbij er in overleg gekeken wordt wat er moet gebeuren en wat wel en niet mogelijk is. Uitgangspunt voor Fokus blijft om zolang mogelijk 24/7 ADL-assistentie te kunnen leveren. Over de uitgangspunten in geval van een besmetting kun je meer vinden onder de kopjes ‘Ik ben cliënt’ en ‘Ik ben medewerker’.

 

Wie bepaalt binnen Fokus wat er gebeurt en welke maatregelen worden genomen?

Binnen Fokus is een crisisteam actief onder leiding van de voorzitter raad van bestuur. Het crisisteam bepaalt welke (beleids-) maatregelen genomen worden. Voor cliënten en ADL-teams zijn de managers ADL-assistentie het eerste aanspreekpunt. Lokaal zal er sprake zijn van maatwerk, waarbij manager, team, cliënten én coach in overleg kijken wat nodig en mogelijk is. Waar nodig wordt ook afgestemd met externe betrokkenen, zoals huisarts, GGD e.d.

 

Waar kan ik meer informatie over het coronavirus vinden?

We adviseren om de website van het RIVM te raadplegen bij algemene vragen en deze website van Fokus voor specifieke vragen over de situatie bij Fokus.

 

Waar kan ik informatie vinden over hoe Fokus omgaat met de coronacrisis?

Voor alle informatie over hoe Fokus omgaat met het coronavirus en actuele updates kun je terecht op deze website van Fokus, het extranet voor cliënten en het medewerkersportaal.

 

Welke maatregelen heeft Fokus genomen?

Fokus heeft de volgende maatregelen genomen:

- Medewerkers en cliënten nadrukkelijk gewezen op een strikte naleving van het hygiëneprotocol

- Iedereen gewezen op de algemene richtlijnen van het RIVM: goed handen wassen, hoesten in elleboog, papieren zakdoekjes en geen handen schudden

- Alle evenementen, teamoverleggen en scholingsactiviteiten zijn tot nader orde afgelast. Alleen voor de continuïteit noodzakelijke scholing/instructies op het project, multidisciplinaire overleggen en klikgesprekken met nieuwe collega’s kunnen tot nader orde doorgaan, met inachtneming van de hygiënemaatregelen

- We hebben opgeroepen beschermings- en hulpmiddelen uitsluitend volgens de geldende richtlijnen te gebruiken

- We hebben cliënten en medewerkers gevraagd terughoudend te zijn in sociale contacten.

- Medewerkers wordt dringend geadviseerd niet van en naar het buitenland reizen.

- Er zijn stappenplannen opgesteld wat te doen als er sprake is van een besmetting. De stappenplannen kun je onder 'documenten' vinden op deze site.

 

Zijn er voldoende beschermings- en hulpmiddelen?

Er is landelijk in de hele zorgsector een tekort aan beschermings- en hulpmiddelen. Fokus heeft de aanwezige voorraad geïnventariseerd en opgeroepen deze middelen alleen conform richtlijnen in te zetten. Extra gebruik buiten de richtlijnen om kan in geval van een besmetting namelijk betekenen dat we dan te weinig hebben. Vooralsnog heeft Fokus nog geen tekort aan middelen, maar de voorraad is krap.

Via de Veiligheidsregio’s wordt getracht in aanmerking te komen voor aanvullende middelen. Voor het bestellen van middelen is een noodmaatregel opgesteld, waardoor ook bij andere leveranciers dan de gebruikelijke besteld kan worden. Deze is voor medewerkers te vinden op het medewerkersportaal.

 

Wat zijn de hygiënerichtlijnen van Fokus?

De hygiënerichtlijnen kun je vinden op website, extranet en portaal in de updates over het coronavirus. En door hier te klikken.

 

Ik ben cliënt…

Wat gebeurt er als het virus bij mij is vastgesteld?

In het geval van een besmetting wordt door de huisarts bepaald wat er moet gebeuren. Vanuit Fokus is de coach degene die in contact staat met u, de huisarts, eventueel de GGD, het ADL-team en de manager. De algemene lijn van Fokus is dat cliënten die besmet zijn vanwege de risico’s op complicaties en besmettingen van andere cliënten en medewerkers in het project bij voorkeur worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is in alle gevallen maatwerk, waarbij per situatie in overleg naar de mogelijkheden wordt gekeken.

 

Wat u kunt verwachten als bij een (mogelijke) besmetting wordt vastgesteld is opgenomen in een stappenplan. Klik hier voor dat stappenplan.

 

Hoe kan ik Fokus helpen om door deze periode met veel uitvallend personeel door te komen?

Vooralsnog kan Fokus in veruit de meeste gevallen 24/7 ADL-assistentie leveren. Dit zou echter kunnen veranderen, omdat niemand de ontwikkelingen van het virus kan voorspellen. We willen u dan ook vragen na te gaan in uw eigen netwerk (huisgenoten, familie, vrienden) of u de ondersteuning op een andere manier kunt organiseren. Dat hoeft u vervolgens niet eerder in gang te zetten, dan dat we u daarover persoonlijk informeren. Als u dat zelf liever wel wilt, mag dat uiteraard wel. In het uiterste geval zou het kunnen dat we moeten besluiten de assistentie te beperken tot de hoogst noodzakelijke zorg, die dan zoveel mogelijk op afspraak zou worden verleend. Mocht dat op uw project aan de orde zijn, dan wordt u daarover altijd persoonlijk geïnformeerd en wordt in overleg gekeken wat nodig en mogelijk is.

 

Moet ik de hulpmiddelen die ik zelf verzorg extra bestellen?

We hebben via onze updates reeds geadviseerd om indien van toepassing uw eigen benodigde hulpmiddelen tijdig aan te vullen, om zo eventuele leveringsproblemen voor te zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan papieren handdoekjes, handschoenen, desinfectiemiddel en dergelijke. Verder ook uitzuigslangen, handschoenen, alcohol e.d. die cliënten met ademhalingsondersteuning nodig hebben.

 

Ik ben medewerker…

Wanneer moet ik me ziek melden / thuis blijven en wanneer kan ik nog aan het werk blijven?

Voor medewerkers van Fokus geldt dat je pas mogelijk niet kunt werken als je én verkoudheidsklachten en/of luchtwegklachten (hoesten) hebt én koorts (38 graden of hoger). Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. Bij twijfel overleg je met je leidinggevende.

 

Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag (24 uur) niet meer hoest en geen koorts meer hebt. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Klik hier voor het stappenplan 'Kan ik aan het werk?'

 

Moet ik extra beschermingsmaatregelen treffen voordat ik bij een cliënt binnen ga?

Indien er geen sprake is van een besmetting zijn de normale hygiënerichtlijnen (zie portalen) afdoende. Hanteer deze strikt. Als de richtlijnen gebruik van beschermingsmiddelen voorschrijven, dien je ze te gebruiken. Anders niet. Als er sprake is van een besmetting bij een cliënt, dan geldt het stappenplan ADL-assistentie.

 

Hoe moeten uren worden geboekt in SPX?

Op het medewerkersportaal (onder documenten) staat in een handig overzicht precies aangegeven hoe je uren moet boeken die je extra hebt gewerkt of juist niet hebt gewerkt doordat je in quarantaine bent geplaatst.

 

De school van mijn kinderen is dicht en ik heb geen opvang, wat moet ik doen?

Scholen en kinderopvang verzorgen de opvang voor kinderen met een vitaal beroep. Daar valt de functie van ADL-assistent ook onder. We adviseren je desgevraagd duidelijk aan te geven dat je in de zorg werkzaam bent en kunt de functie vergelijken met de thuiszorg. Indien er om een werkgeversverklaring wordt gevraagd, kun je die opvragen bij jouw manager ADL-assistentie.

 

Is de functie van ADL-assistent een zogenaamd ‘vitaal beroep’?

Ja, de functie van ADL-assistent is een vitaal beroep.

 

Mogen we hulpmiddelen ook bij andere leveranciers dan gebruikelijk bestellen?

Dat mag. Op het medewerkersportaal is een bericht geplaatst over hoe een en ander in zijn werk gaat.

 

Uit vrees voor besmetting wil ik thuisblijven van mijn werk, mag dat?

Nee, dat is niet toegestaan als je geen verkoudheidsklachten en/of luchtwegklachten EN koorts hebt. We hebben, net als elders in de zorg, iedereen keihard nodig om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen. Als je twijfelt of je niet veilig voelt, bespreek dit dan met collega’s of je leidinggevende. We begrijpen heel goed dat dit een hele spannende periode is, voor iedereen. Maar doen ook een beroep op iedereen!

 

Gaat de scholing van Fokus door?

Nee, de project-overstijgende activiteiten en scholing zijn tot nader orde uitgesteld. Alleen de voor de continuïteit noodzakelijke scholing/instructie (bijvoorbeeld EVA-handelingen) op het project kunnen vooralsnog doorgaan, onder strenge naleving van de hygiënerichtlijnen.

 

Gaan bijeenkomsten nog door binnen en buiten Fokus?

Met uitzondering van bovengenoemde scholing/instructies op het project, multidisciplinaire overleggen op het project en klikgesprekken met nieuwe collega’s zijn alle bijeenkomsten tot nader orde afgelast. Dat betreft ook teamoverleggen, open dagen e.d.

 

Ik zou binnenkort op vakantie naar het buitenland gaan. Mag dat?

Aan medewerkers in de zorg is door het RIVM geadviseerd niet van en naar het buitenland te reizen. Fokus heeft dat advies overgenomen.

 

Wat moet ik doen als een journalist belt met vragen over het coronavirus?

Daarvoor geldt hetzelfde als in een gewone situatie, je verwijst de journalist naar de afdeling Communicatie, te bereiken via het hoofdkantoor in Groningen: (050) 521 72 00 of communicatie@fokuswonen.nl. Geef in elk geval geen privacygevoelige informatie.