Veel gestelde vragen en antwoorden Fokus en het coronavirus

Laatst bijgewerkt op 16 juli 2020

 

Op deze pagina staat een aantal veel gestelde vragen m.b.t. corona op een rijtje. Let op: de ontwikkelingen gaan dusdanig dat de antwoorden ook kunnen wijzigen. Deze Q&A wordt indien nodig bijgewerkt. Check ook de updates op deze website.

 

Op deze pagina zijn de vragen verdeeld in algemeen, cliënt en medewerker. Scroll verder naar beneden voor de verschillende rubrieken.

 

Algemeen

Wat zijn de belangrijkste kenmerken van het coronavirus?

De meeste mensen die het coronavirus hebben krijgen griepachtige verschijnselen, luchtwegklachten en koorts. Bij verreweg de meeste mensen blijft het bij milde klachten.

 

Hoe weet je of je genezen bent van het coronavirus (COVID-19)?

Als je je beter voelt en 24 uur lang geen gezondheidsklachten hebt gehad, ben je genezen. Dan kun je anderen niet meer besmetten. Medewerkers kunnen dan ook weer hun werkzaamheden hervatten. Kijk voor meer informatie over wat je moet doen als je denkt dat je het virus mogelijk hebt onder ‘Ik ben cliënt’ of ‘Ik ben medewerker’ op deze pagina. Volg altijd de instructies van je leidinggevende en de GGD.

 

Wat is de algemene lijn van Fokus m.b.t. het coronavirus?

Fokus volgt de adviezen van RIVM en GGD en staat in nauw contact met hen. In al ons handelen staat de veiligheid en gezondheid van cliënten en medewerkers voorop. Hierbij is er altijd sprake van maatwerk per situatie/project, waarbij er in overleg gekeken wordt wat er moet gebeuren en wat wel en niet mogelijk is. Uitgangspunt voor Fokus blijft om zolang mogelijk 24/7 ADL-assistentie te kunnen leveren. Over de uitgangspunten in geval van een besmetting kun je meer vinden onder de kopjes ‘Ik ben cliënt’ en ‘Ik ben medewerker’.

 

Wie bepaalt binnen Fokus wat er gebeurt en welke maatregelen worden genomen?

Binnen Fokus is een crisisteam actief onder leiding van de voorzitter raad van bestuur. Het crisisteam bepaalt welke (beleids-) maatregelen genomen worden. Voor cliënten en ADL-teams zijn de managers ADL-assistentie het eerste aanspreekpunt. Lokaal zal er sprake zijn van maatwerk, waarbij manager, team, cliënten én coach in overleg kijken wat nodig en mogelijk is. Waar nodig wordt ook afgestemd met externe betrokkenen, zoals huisarts, GGD e.d.

 

Waar kan ik meer informatie over het coronavirus vinden?

We adviseren om de website van het RIVM te raadplegen bij algemene vragen en deze website van Fokus voor specifieke vragen over de situatie bij Fokus.

 

Waar kan ik informatie vinden over hoe Fokus omgaat met de coronacrisis?

Voor alle informatie over hoe Fokus omgaat met het coronavirus en actuele updates kun je terecht op deze website van Fokus, het extranet voor cliënten en het medewerkersportaal.

 

Welke maatregelen heeft Fokus genomen?

Fokus heeft de volgende maatregelen genomen:

- Medewerkers en cliënten nadrukkelijk gewezen op een strikte naleving van het hygiëneprotocol

- Iedereen gewezen op de algemene richtlijnen van het RIVM: goed handen wassen, hoesten in elleboog, papieren zakdoekjes, geen handen schudden, 1,5 meter afstand waar mogelijk, drukte vermijden

- We hebben opgeroepen beschermings- en hulpmiddelen uitsluitend volgens de geldende richtlijnen te gebruiken

- We hebben cliënten en medewerkers gevraagd terughoudend te zijn in sociale contacten c.q. drukte te vermijden.

- Er zijn stappenplannen opgesteld wat te doen als er sprake is van een besmetting. De stappenplannen kun je onder 'documenten' vinden op deze site.

- We hebben in samenspraak tussen ADL-teams, manager, coach en cliënten de dienstverlening tijdelijk anders georganiseerd, in zogenoemde kleinere cirkels.

 

Op welke manier gaat Fokus om met het versoepelen van de maatregelen?

Op 13 mei heeft Fokus een routekaart gepubliceerd over de manier waarop Fokus op weg naar 'het nieuwe normaal' wil in de komende maanden. Voordat een volgende stap daadwerkelijk wordt gezet wordt door het crisisteam eerst opnieuw afgewogen of dat op dat moment mogelijk en wenselijk is. De routekaart is te vinden onder documenten.

 

Zijn er voldoende beschermings- en hulpmiddelen?

Er is landelijk in de hele zorgsector een tekort aan beschermings- en hulpmiddelen. Fokus heeft de aanwezige voorraad geïnventariseerd en opgeroepen deze middelen alleen conform richtlijnen in te zetten. Extra gebruik buiten de richtlijnen om kan in geval van een besmetting namelijk betekenen dat we dan te weinig hebben. Vooralsnog heeft Fokus nog geen tekort aan middelen, maar de voorraad is krap.

Via de Veiligheidsregio’s wordt getracht in aanmerking te komen voor aanvullende middelen. Voor het bestellen van middelen is een noodmaatregel opgesteld, waardoor ook bij andere leveranciers dan de gebruikelijke besteld kan worden. Deze is voor medewerkers te vinden op het medewerkersportaal.

 

Wat zijn de hygiënerichtlijnen van Fokus?

De hygiënerichtlijnen kun je vinden op website, extranet en portaal in de updates over het coronavirus. En door hier te klikken.

 

Gelden de normale arborichtlijnen ook tijdens deze crisis?

De arborichtlijnen zijn ook in deze periode gewoon van kracht, ook in bijvoorbeeld situaties waarin de assistentie door meerdere ADL'ers tegelijk moet worden verleend.

 

Ik zou binnenkort op vakantie naar het buitenland gaan. Mag dat?

Nu het coronavirus in Nederland grotendeels onder controle is en de maatregelen zijn versoepeld, is het gelukkig ook mogelijk op vakantie te gaan. En dat is ook al onze cliënten en medewerkers van harte gegund! We doen hierbij wel graag een moreel beroep op ieders eigen verantwoordelijkheid. Blijf ook in deze vakantieperiode alert en volg de richtlijnen en dus ook de reisadviezen van de overheid. We roepen iedereen daarom op niet af te reizen naar landen waarvoor de code rood of oranje geldt. Deze oproep past bij de gezamenlijke verantwoordelijkheid die we hebben om voor een veilige en gezonde omgeving te zorgen voor cliënten en medewerkers.

 

Met ingang van 15 juni is het weer mogelijk om met vakantie te gaan naar landen binnen de Europese Unie/Schengenzone. Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken voor landen in die gebieden is aangepast van oranje (vakantiereizen afgeraden) naar geel (vakantiereizen mogelijk, let op risico’s). Let op: de kleurcodes kunnen per land en per moment verschillen, óók binnen Europa. Check de website van de Rijksoverheid voor het actuele overzicht van de kleurcodes per land.

 

Mocht je toch besluiten af te reizen naar een land waarvoor code rood of oranje geldt, dan zal dat het volgende betekenen:

- Als een medewerker als gevolg van een uitbraak in het vakantieland niet kan terugkeren naar huis, dan wordt het loon niet doorbetaald c q. het langere verblijf in het buitenland gaat dan ten koste van je verlofuren.

- Als een medewerker na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet en niet kan thuiswerken, dan gaat dit ten koste van eigen tijd c.q. wordt het loon niet doorbetaald.

- Als een cliënt na thuiskomst uit het buitenland in quarantaine moet, dan verleent Fokus gedurende die quarantaineperiode geen ADL-assistentie en dient de cliënt dat dus zelf op een andere manier te organiseren.

We nemen deze maatregelen net als collega-organisaties om elkaar te beschermen.

 

Mocht het reisadvies gedurende een vakantieverblijf in het buitenland wijzigen, dan zal Fokus daar waar mogelijk daar coulant mee omgaan. Zorg daarom dat je altijd op de hoogte bent van de actuele stand van zaken. Download bijvoorbeeld de reisapp van Buitenlandse zaken.

 

Uiteraard hopen en verwachten we dat het zover niet komt en dat iedereen op een verstandige manier omgaat met de mogelijkheid om weer op vakantie te gaan. We wensen iedereen die de komende periode vakantie heeft een onbezorgde en ontspannen vakantie.

 

Ik ben cliënt…

Wat gebeurt er als het virus bij mij is vastgesteld?

In het geval van een besmetting wordt door de GGD bepaald wat er moet gebeuren. Vanuit Fokus is de coach degene die in contact staat met u, de GGD, eventueel de huisarts, het ADL-team en de manager. De algemene lijn van Fokus is dat cliënten die besmet zijn vanwege de risico’s op complicaties en besmettingen van andere cliënten en medewerkers in het project bij voorkeur worden opgenomen in het ziekenhuis. Het is in alle gevallen maatwerk, waarbij per situatie in overleg naar de mogelijkheden wordt gekeken.

 

Wat u kunt verwachten als bij een (mogelijke) besmetting wordt vastgesteld is opgenomen in een stappenplan. Klik hier voor dat stappenplan.

 

Hoe kan ik Fokus helpen om door deze periode met veel uitvallend personeel door te komen?

Vooralsnog kan Fokus in veruit de meeste gevallen 24/7 ADL-assistentie leveren. Dit zou echter kunnen veranderen, omdat niemand de ontwikkelingen van het virus kan voorspellen. We willen u dan ook vragen na te gaan in uw eigen netwerk (huisgenoten, familie, vrienden) of u de ondersteuning op een andere manier kunt organiseren. Dat hoeft u vervolgens niet eerder in gang te zetten, dan dat we u daarover persoonlijk informeren. Als u dat zelf liever wel wilt, mag dat uiteraard wel. In het uiterste geval zou het kunnen dat we moeten besluiten de assistentie te beperken tot de hoogst noodzakelijke zorg, die dan zoveel mogelijk op afspraak zou worden verleend. Mocht dat op uw project aan de orde zijn, dan wordt u daarover altijd persoonlijk geïnformeerd en wordt in overleg gekeken wat nodig en mogelijk is.

 

Moet ik de hulpmiddelen die ik zelf verzorg extra bestellen?

We hebben via onze updates reeds geadviseerd om indien van toepassing uw eigen benodigde hulpmiddelen tijdig aan te vullen, om zo eventuele leveringsproblemen voor te zijn. We denken hierbij bijvoorbeeld aan papieren handdoekjes, handschoenen, desinfectiemiddel en dergelijke. Verder ook uitzuigslangen, handschoenen, alcohol e.d. die cliënten met ademhalingsondersteuning nodig hebben.

 

Ik ben medewerker…

Wanneer moet ik me ziek melden / thuis blijven en wanneer kan ik nog aan het werk blijven?

Voor medewerkers van Fokus geldt dat je pas mogelijk niet kunt werken als je én verkoudheidsklachten en/of luchtwegklachten (hoesten) hebt én koorts (38 graden of hoger). Alleen verkoudheid EN/OF hoesten is meestal geen reden om thuis te blijven. Bij twijfel overleg je met je leidinggevende.

 

Als je bovengenoemde klachten hebt, moet je thuisblijven tot je één dag (24 uur) niet meer hoest en geen koorts meer hebt. Als familieleden nog klachten hebben, mag je wel gaan werken als je zelf één dag niet meer hoest en geen koorts hebt.

Klik hier voor het stappenplan 'Kan ik aan het werk?'

 

Kan ik/moet ik me laten testen bij klachten?

Iedereen in Nederland met klachten kan zich laten testen. Kijk in het stappenplan 'Kan ik aan het werk en word ik getest' voor alle informatie.

 

Zijn er kosten aan het testen verbonden?

Voor de medewerkers zijn er aan het testen geen kosten verbonden.

 

Moet ik extra beschermingsmaatregelen treffen voordat ik bij een cliënt binnen ga?

Indien er geen sprake is van een besmetting zijn de normale hygiënerichtlijnen (zie portalen) afdoende. Hanteer deze strikt. Als de richtlijnen gebruik van beschermingsmiddelen voorschrijven, dien je ze te gebruiken. Anders niet. Als er sprake is van een besmetting bij een cliënt, dan geldt het stappenplan ADL-assistentie.

 

Hoe moeten uren worden geboekt in SPX?

Op het medewerkersportaal (onder documenten) staat in een handig overzicht precies aangegeven hoe je uren moet boeken die je extra hebt gewerkt of juist niet hebt gewerkt doordat je in quarantaine bent geplaatst.

 

Hoe corrigeren we het rooster bij wijzigingen door het coronavirus?

De impact op de bezetting is heel verschillend. Soms is er sprake van een personeelstekort door ziekte en moeten we dat corrigeren in de roosters. Soms nemen cliënten minder assistentie af, waardoor er ineens 'uren over' zijn. Om juist in deze periode voor de nodige rust in de roosters te zorgen, is besloten dat vanaf 22 april tot 1 juli 2020 de basisroosters per maand niet hoeven te worden gecorrigeerd als er teveel personeel is door 'vraag-uitval' van cliénten. Het basisrooster blijft dan zoals het in eerste instantie was opgesteld. Dit zal in voorkomende gevallen leiden tot een lagere productiviteit, maar tegelijk geeft het meer rust. Vanaf 1 juli hanteren we dan weer de 'gewone roosterregels'.

 

Is de functie van ADL-assistent een zogenaamd ‘vitaal beroep’?

Ja, de functie van ADL-assistent is een vitaal beroep.

 

Mogen we hulpmiddelen ook bij andere leveranciers dan gebruikelijk bestellen?

Dat mag, maar de inkoop wordt tijdelijk centraal geregeld. Op het medewerkersportaal is een bericht geplaatst over hoe een en ander in zijn werk gaat.

 

Uit vrees voor besmetting wil ik thuisblijven van mijn werk, mag dat?

Nee, dat is niet toegestaan als je geen verkoudheidsklachten en/of luchtwegklachten EN koorts hebt. We hebben, net als elders in de zorg, iedereen keihard nodig om de veiligheid van onze cliënten te waarborgen. Als je twijfelt of je niet veilig voelt, bespreek dit dan met collega’s of je leidinggevende. We begrijpen heel goed dat dit een hele spannende periode is, voor iedereen. Maar doen ook een beroep op iedereen!

 

Gaat de scholing van Fokus door?

Ja, vanaf juni is de scholing weer opgestart. Lees ook de updates en de routekaart.

 

Gaan bijeenkomsten nog door binnen en buiten Fokus?

In de routekaart is aangegeven wat er vanaf welke datum weer mogelijk is. Uiteraard dienen alle bestaande maatregelen (zoals de 1,5 meter en hygiëne) in acht genomen te worden.

 

Wat moet ik doen als een journalist belt met vragen over het coronavirus?

Daarvoor geldt hetzelfde als in een gewone situatie, je verwijst de journalist naar de afdeling Communicatie, te bereiken via het hoofdkantoor in Groningen: (050) 521 72 00 of communicatie@fokuswonen.nl. Geef in elk geval geen privacygevoelige informatie.

 

De overheid geeft dit najaar een bonus van 1000 euro aan zorgmedewerkers. Geldt dat ook voor medewerkers van Fokus?

​Fokus gaat er vanuit dat ook Fokusmedewerkers onder deze regeling vallen, maar kunnen daar nog geen volledige zekerheid over geven. Vanzelfsprekend gaan we zodra dat kan (volgens de berichtgeving in het najaar) een aanvraag indienen. Of we deze toegekend krijgen én hoe de regeling er precies uit komt te zien weten we niet. Dat is de verantwoordelijkheid van het ministerie, maar uiteraard houden we dit in de gaten en doen we er alles aan om ook jullie als Fokusmedewerkers hiervoor in aanmerking te laten komen. Zodra we meer informatie hebben, melden we dat via de gebruikelijke kanalen (portaal, nieuwsbrief). De bonus zou een geweldige pluim zijn. Er is door alle Fokusmedewerkers keihard gewerkt in soms hele lastige omstandigheden. Jullie hebben bergen werk verzet en deze bonus zou dan ook niet meer dan terecht zijn!