Wat is een zelforganiserend team?

Het ADL-team is zelforganiserend, dat wil zeggen dat de dagelijkse gang van zaken, het contact met cliënten, mentorschap et cetera door het team zelf wordt geregeld. Gemiddeld is er per vier Fokusprojecten één manager ADL-assistentie, die op afstand de rol van leidinggevende vervuld.