Header

Fokus wil een veilige en betrouwbare leef- en werkomgeving bieden voor zowel cliënten als medewerkers. Ook vanuit wet- en regelgeving zijn hiervoor verplichtingen waaraan zorginstellingen moeten voldoen. Zo moet Fokus bij het aannemen van nieuw personeel verplicht controleren of je geschikt bent voor de functie waar je op solliciteert.

 

Fokus vraagt daarom in de sollicitatieprocedure aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

 

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat jouw gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. De VOG is een voorwaarde om bij Fokus te kunnen komen werken.

 

Hoe werkt het aanvragen van een VOG?

Een VOG wordt afgegeven door Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De aanvraagprocedure verloopt digitaal of via de gemeente waar je staat ingeschreven.

 

Bij Fokus is gekozen om de VOG digitaal aan te vragen. Fokus bereidt een digitale aanvraag voor en dient deze in bij Justis. Je krijgt vervolgens een e-mail (met een link en een aanvraagcode) en kan de aanvraag afronden met behulp van Digi-D. Om een digitale aanvraag te kunnen doen moet je beschikken over:

- digi-D.

- inschrijving in de Basisregistratie Personen BRP van de gemeente waar je woont

- een burgerservicenummer (BSN)

- een internetverbinding en een e-mailadres

- een betaalrekening bij een bank die is aangesloten bij i-DEAL.

 

Een digitale aanvraag duurt meestal 1 week, maximaal 8 weken. De kosten zijn € 33,85. Indien je binnen het eerste dienstverband uit dienst gaat, komen de kosten alsnog voor eigen rekening en worden deze verrekend.

 

Als je niet over de benodigde voorwaarden voldoet om een digitale aanvraag te kunnen doen, dan zal je de VOG moeten aanvragen met behulp van een papieren aanvraagformulier. Fokus stuurt je dan een papieren aanvraagformulier. Je moet met dit formulier de VOG zelf aanvragen bij een loket van de gemeente waar je staat ingeschreven, waarna deze de aanvraag indient bij Justis. Om een aanvraag via de gemeente te doen moet je beschikken over:

- inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) van de gemeente waar je woont

- een geldig ID-bewijs

 

Een aanvraag via de gemeente duurt over het algemeen langer dan een digitale aanvraag. De kosten zijn gemiddeld € 41,85, dit kan verschillen per gemeente. De gemaakte kosten krijg je, zodra wij de orginele VOG ontvangen hebben, vergoed bij je salarisbetaling met een maximum van € 33,85.

 

VOG ontvangen?

Zodra je de VOG hebt ontvangen, stuur je het originele document naar de personeelsadministratie van Fokus. De medewerker personeelsadministratie voegt de VOG bij jouw aanstellingspapieren.

 

VOG afgewezen?

Na het aanstellingsgesprek ontvang je een arbeidscontract. Dit arbeidscontract wordt afgegeven op voorwaarde dat een nieuwe medewerker een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) binnen acht weken aan Fokus kan overleggen. Als er geen VOG kan worden overlegd binnen deze termijn, zal de arbeidsovereenkomst worden beëindigd.