01 mei 2017

Per 1 oktober opvolger van Okko Jongsma

Jeroen Lambriks nieuwe voorzitter raad van bestuur Fokus

 

GRONINGEN - De raad van toezicht van Fokus heeft in Jeroen Lambriks MBA een opvolger gevonden voor Okko Jongsma, de voorzitter van de raad van bestuur van Fokus sinds 1994, die eind 2017 met pensioen vertrekt. Lambriks begint op 1 september aanstaande bij Fokus, en zal op 1 oktober de dagelijkse leiding overnemen van Jongsma. Lambriks is momenteel werkzaam als lid van het directieteam van Victas BV en directeur van Inforsa. Fokus maakt al ruim veertig jaar onafhankelijk en zelfstandig wonen voor mensen met een zware fysieke beperking mogelijk.

 

Jeroen Lambriks (46) uit Amsterdam is momenteel lid van het directieteam van Victas BV en directeur van Inforsa, beide onderdeel van Arkin, en heeft ervaring in categorale en algemene ziekenhuizen, als directielid van een forensische GGZ-instelling en verslavingszorg. Hij is opgeleid als professional en manager in de zorg en was bestuurlijk actief in de verpleegkundige beroepsvereniging V&VN. Lambriks start in september 2017. De raad van toezicht, de cliëntenraad, de ondernemingsraad en het management van Fokus zien in Lambriks een bestuurder die het Fokuswonen in Nederland verder kan ontwikkelen en de continuïteit ervan kan verzorgen, met als uitgangspunt de eigen regie van cliënten over wonen, leven en assistentie.

 

Fokus maakt ´gewoon wonen´ mogelijk voor mensen met een zware fysieke beperking, door assistentie te verlenen bij algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL), in een aangepaste woning. Die assistentie wordt op afroep en op aanwijzing van cliënt verleend vanuit een nabijgelegen ADL-eenheid (hulppost), 24 uur per dag en zeven dagen per week.

 

 

 

Meer nieuws