Moet ik perse 4 of meer weken aaneengesloten werken?

De ondergrens is 4 weken, maar kom je een langere periode werken, dan is een onderbreking van de periode in verband met een eigen vakantie bespreekbaar.